Pārlekt uz galveno saturu

Tirgotājiem un ēdinātājiem

Lapa tika atjaunota: 21.05.2020

No 12. maija brīvdienās un svētku dienās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un nodrošinot 2 metru distancēšanās iespējas klientiem jeb 4 m2 vienam apmeklētājam, tirdzniecības centros darbību var atsākt visi veikali. 

No 15. maija kultūras, izklaides, sporta un citas atpūtas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.30 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un nodrošinot 2 m distanci starp apmeklētājiem jeb 4 m2 vienam apmeklētājam.

Aizliegta bērnu izklaides pasākumu norise iekštelpās (piemēram, bērnu viesību organizēšanu, izklaides un atrakciju centru, batutu parku, bērnu rotaļu istabu, bērnu pieskatīšanas istabu darbību, tai skaitā tirdzniecības centros).

Obligātās prasības tirgotājiem:
 1. Tirgotājiem apmeklētāju plūsma apmeklētāju plūsma jāorganizē tā, lai tirdzniecības vietā vienlaicīgi neatrodas vairāk nekā 1 apmeklētājs uz 4 m2;
 2. Tirgotājiem jānodrošina fiziskās distancēšanās pasākumi pie tirdzniecības vietas ieejas, nodrošinot 2 m distanci starp apmeklētājiem;
 3. Papildus aicinām tirgotājus iespēju robežās rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot 2 metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās;
 4. Tirgotājiem, t.sk. tirdzniecības centriem, tirgiem un ielu tirdzniecības organizēšanas vietām, redzamās vietās (vismaz pie kases vai pie ieejas tirdzniecības organizēšanas teritorijā) jāizvieto skaidri salasāma norāde apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ievērot 2 metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja;
 5. Tirgotājiem ar tirdzniecības platību virs 100m2 kases zonā jānodrošina 2 metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm;
 6. Tirdzniecības centros regulāri, reizi 15 minūtēs, jāatskaņo paziņojums latviešu valodā, aicinot pircējus lieki neuzkavēties tirdzniecības telpās un sekot izvietotajiem norādījumiem par distances ievērošanu. Komersants papildus var izvēlēties citas svešvalodas;
 7. Iespēju robežās jāīsteno arī citi pasākumi cilvēku plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās.  

Lai atbalstītu tirgotājus jauno prasību izpildē, Ekonomikas ministrija sagatavojusi un bez maksas piedāvā paziņojuma audiofailu. PAZIŅOJUMS PIRCĒJIEM - AUDIOFAILS 

Vairāk informācijas atradīsi Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē. 


Obligātās prasības sabiedriskās ēdināšanas vietām:
 1. 2 metru distance starp galdiņiem;
 2. Pie viena galdiņa var atrasties ne vairāk kā divi apmeklētāji, izņemot vienas ģimenes locekļus;
 3. Kases un apkalpošanas zonā 2 metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm;
 4. Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits ēdināšanas zālē - viens apmeklētājs uz vismaz 4m2 no kopējās ēdināšanas zāles platības;
 5. Iespēja iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai.

Vairāk informācijas atradīsi Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.
 

Atsauce uz pirmavotu

Ekonomikas ministrija

Atvērt mājaslapu