Pārlekt uz galveno saturu
2023. gada maijā Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka Covid-19 pandēmija vairs nav uzskatāma par starptautisku ārkārtas situāciju veselības jomā.

Informācija mājaslapā vairs netiek regulāri atjaunota.

Finanšu ieguldījums krīzes pārvarēšanai

Noslēgtie līgumi, finansējuma izlietojums un dīkstāves pabalstu saņēmēji

Lapa tika atjaunota: 28.02.2022

Covid-19 pandēmijas krīzes pārvarēšanas pasākumus finansē no valsts budžeta. Šeit ir pieejama informācija par to, kādā apjomā un kādiem nolūkiem iestādes ir izmantojušas piešķirto finansējumu un kādi līgumi ir noslēgti, nepiemērojot iepirkumus regulējošo likumu normas. Ir arī publicēta  informācija par uzņēmumiem, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu, pašnodarbinātajām personām, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstu, un uzņēmumiem, kam piešķirts nodokļu termiņu nomaksas pagarinājums.