Pārlekt uz galveno saturu

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi no 1. aprīļa

Lapa tika atjaunota: 15.05.2023

Tabulā zemāk apkopota būtiskākā informācija par drošības pasākumiem Latvijā no 2022. gada 1. aprīļa, lai samazinātu Covid-19 izplatību.

Detalizēta informācija par drošības pasākumiem ir pieejami Ministru kabineta noteikumos Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Vispārējie drošības pasākumi - Ikviens ievēro konkrētajā vietā noteiktās drošības prasības!
- Ar Covid-19 inficētie ievēro izolācijas nosacījumus!
- Rekomendēts vēdināt telpas, nodrošināt dezinfekcijas līdzekļu pieejamību.
Maskas -  Ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes centriem, pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem, izvērtējot riskus, ir tiesības noteikt nepieciešamību lietot medicīniskās maskas vai FFP2 respiratorus.
Darbs

- Darba pienākumus klātienē var veikt personas bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta
- Darba devējiem ir tiesības, izvērtējot riskus, noteikt, kurām personām darba pienākumu veikšanai nepieciešams derīgs vakcinācijas  vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī noteikt citas drošības prasības, piemēram, masku vai respiratoru lietošanu, distances ievērošanu, pulcēšanās ierobežojumus, testēšanu u.tml.
- Vakcinācija pret Covid-19 ir stingri rekomendēta nodarbinātajiem, kas savus darba pienākumus veic ciešā kontaktā ar cilvēkiem, kam ir augsts risks veselībai saistībā ar Covid-19.

Sports - Sporta pakalpojumu sniedzējiem un pasākumu organizētājiem (sadarbībā ar sporta federācijām), izvērtējot riskus, ir tiesības noteikt epidemioloģiskās drošības prasības. 
Tirdzniecība un pakalpojumi - Visiem pieejamas visas tirdzniecības vietas bez platības ierobežojumiem vai citām drošības prasībām.
- Visiem ir pieejami visi pakalpojumi bez papildu drošības prasībām. 
- Pakalpojumu sniedzējs var lemt par papildu drošības prasībām.
Sabiedriskais transports

- Regulāri vēdina salonu, dezinficē virsmas.

Kultūra, pasākumi, pulcēšanās - Visiem pieejamas visas kultūrvietas, bez platības ierobežojumiem un citām drošības prasībām.
- Nav ierobežojumu pasākumu organizēšanai.
- Nav cilvēku skaita ierobežojumu pulcējoties.
- Pasākumu organizētājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības, izvērtējot riskus, noteikt epidemioloģiskās drošības prasības.
Ceļošana - Pirms došanās uz ārzemēm, uzziniet par konkrētās valsts epidemioloģiskās drošības prasībām!
- Ieteikumus drošai ceļošanai apkopojusi un publicējusi Ārlietu ministrija