Pārlekt uz galveno saturu

Covid 19

Lai samazinātu risku inficēt vienam otru ar Covid-19 , visiem Latvijas iedzīvotājiem līdz 7. februārim nedēļas nogalēs (naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu, laikā no plkst.22.00 līdz plkst.5.00) būs jāuzturas savā dzīvesvietā.

22. un 23. janvārī, 29. un 30. janvārī, kā arī 5. un 6. februārī tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6.00 līdz plkst. 21.00, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ. Darba laika ierobežojums attiecas arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai.

Naktīs pārvietoties no dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ varēs neatliekamo pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji, kā arī nakts dežūrās klātienē strādājošie. Lai pārvietotos mājsēdes laikā, jāņem līdzi aizpildīts apliecinājums un pase vai ID karte.

Atbilde rediģēta 21.01.2021.

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Veselība

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
 • Atbalstu var saņemt uzņēmums, ja:
  • apgrozījums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts (novembrī vai decembrī) ir vismaz par 20% mazāks nekā vidējais apgrozījums 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā; 
  • un ir vismaz par 30% mazāks nekā 2019. gada attiecīgajā mēnesī (neattiecas uz 2020. gadā reģistrētiem uzņēmumiem).
 • Atbalsts ir 30% no bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. 
 • Pieteikties grantam par novembri vai decembri var līdz 2021. gada 15. janvārim
Dīkstāves atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem
 • Darbinieki, kas ir dīkstāvē un nestrādā, varēs saņemt atbalstu 70 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.
 • Mikrouzņēmuma darbinieki varēs saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam. 
 • Neatkarīgi no līdzšinējās algas, dīkstāves atbalsts no 2021. gada 1. janvāra nebūs mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
 • Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.
Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem
 • Atbalsta pasākuma ietvaros darbinieks saņems atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro.
 • Darba devējam ir pienākums piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.
Atbalsts pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem
 • Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, atbalsts paredzēts 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.
 • Pašnodarbinātā persona - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Patentmaksas maksātājam pieejams fiksēts atbalsts par dīkstāvi 500 eiro apmērā par pilnu mēnesi. Tas pieejams, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 6 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.
 • Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru personai tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
Kā pieteikties atbalstam?
 • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesnieguma forma EDS ir pieejama no šī gada 1. decembra.
 • Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu gan dīkstāves atbalstam, gan algas subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.
 • Atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, par decembrilīdz 15. janvārim, bet par janvārilīdz 15. februārim.

Citi atbalsta veidi uzņēmējiem Ekonomikas ministrijas sagatavotajā pārskata tabulā un Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē. Sadaļā "Sociālais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā" pieejama informācija vecākiem, bezdarbniekiem, tiem, kuri nevar nodrošināt pamatvajadzības, cilvēkiem ar invaliditāti un citiem.

Atbilde rediģēta 14.01.2020.

Ekonomika un darba attiecības

Visās tirdzniecības vietās, arī tirgū un ielu tirdzniecības vietās, ir jālieto maskasjāievēro 2 metru distance, pastiprināta higiēna, jānodrošina informācija par piesardzību. Saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts apkalpot klientu, kurš nelieto vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Tas nozīmē, ka, piemēram, veikalā pārdevēja pircēju neapkalpos, ja cilvēks nelietos mutes un deguna aizsegu.

Tirdzniecības vietā:

 • vienam apmeklētājam jāparedz ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • pie ieejas veikalā ir jānorāda informācija, arī svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 15 m2, tad tajā vienlaikus var atrasties viens apmeklētājs;
 • apmeklētāju plūsmas kontrolei ieeja veikalā atļauta tikai ar groziņu vai ratiņiem vai tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja iepirkuma somu (to skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā);
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona. 

Tirdzniecības centrā (ēkās ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2 un kurās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji):

 • vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits, kas tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības centrā kopā;
 • tiek kontrolēta apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām, gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma un tirdzniecības sniegšanas vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās.

Atbilde rediģēta 18.12.2020.
 

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Veselība

Klātienē no 12. janvāra strādā tikai:

 • aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas, 
 • optikas veikali,
 • degvielas uzpildes stacijas,
 • tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas:
  • pārtikas preces;
  • higiēnas preces (preču saraksts);
  • pirmās nepieciešamības saimniecības preces (preču saraksts);
  • mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
  • tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
  • dzīvnieku barību un preces;
  • preses izdevumus;
  • sabiedriskā transporta biļetes;
  • mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;
  • pašu ražoto lauksaimniecības produkciju (skaidrojums);
  • ziedus.

Netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija, t.sk. preču piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī izsniegšana veikalos uz vietas.

Netiek pārtraukta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai, utt.  

 

Atbilde rediģēta 11.01.2021.
 

Ekonomika un darba attiecības

Jā, ierobežojums attiecas arī uz ielu tirdzniecību un tirdzniecību tirgus teritorijā.

Atbilde pievienota 18.12.2020.

Ekonomika un darba attiecības

Pakalpojumu sniegšana ir ierobežota.

No 12.janvāra:

 • Nestrādā visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī frizieri).
 • Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkst sniegt tikai ārpus telpām.
 • Nenotiek fotosesijas un netiek sniegti citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.
 • Nenotiek dzinējmedības.

Šie pakalpojumi ir ierobežoti, vērtējot vairākus aspektus:

 • vai pakalpojumu sniedz ilgāk par 15 minūtēm (kopā ar laiku uzgaidāmajā telpā);
 • vai ir tiešs cilvēku kontakts pakalpojumu sniegšanas laikā;
 • vai ir iespējams lietot sejas masku (piemēram, pie kosmetologa un fotosesijās nelieto) ;
 • vai bez šī pakalpojuma cilvēks var iztikt 3 nedēļas. 

Visu ierobežojumu mērķis ir samazināt cilvēku skaitu, ko ikdienā satiekam, mazinot risku inficēties ar Covid-19. 

Atbilde rediģēta 12.01.2021.

Ekonomika un darba attiecības

Ja pakalpojuma sniegšana nav iespējama bez preces iegādes, piemēram, autoservisā jaunu riepu vai auto detaļu iegāde un uzstādīšana, tad preču tirgošana ir atļauta.
 

Atbilde rediģēta 18.12.2020.

Ekonomika un darba attiecības

Atļauta visu preču sortimenta distances tirdzniecība un e-komercija, atļauta preču iegāde ar distances līgumu, piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī preču izsniegšana un saņemšana veikalos, ievērojot drošības nosacījumus.

Atbilde rediģēta 18.12.2020.

Ekonomika un darba attiecības

Līdz 7.februārim sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai. 

Šis ierobežojums neattiecas uz bērnudārziem un ražošanas uzņēmumiem, kur nav iespējams nodrošināt ēdiena izsniegšanu līdzņemšanai. Izņēmuma vietās papildus citām prasībām jāievēro šādi nosacījumi:

 • ēdināšanas vieta nav publiski pieejama;
 • nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas;
 • ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona;
 • starp galdiņiem ir 2 metru distance.

Lai palīdzētu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem sniegt drošus ēdināšanas pakalpojumus ārkārtējās situācijas apstākļos, Latvijas Restorānu biedrība, konsultējoties ar Pārtikas un veterināro dienestu, ir izstrādājusi labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu PIEGĀDEI/ LĪDZI ŅEMŠANAI

Atbilde rediģēta 21.01.2021.
 

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Ārkārtējās situācijas ierobežojumu mērķis ir panākt, lai cilvēki neriskētu ar savu un citu veselību, tiekoties ar citiem un ilgstoši pavadot laiku vienā telpā. Līdz ar to viesnīcās risinājums ir ēdiena piegāde uz numuriņu un maltītes vai dzērienu baudīšana numuriņos, nevis koplietojamās telpās, piemēram, ēdamzālē vai bārā.

Atbilde pievienota 10.11.2020.

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Tāpat kā brīvdabas takas apmeklējumiem aizvien būs atvērtas muzeju ārtelpu ekspozīcijas, nodrošinot vienvirziena kustību. Dabas takās, muzeju ārtelpās un pie vides un dabas objektiem, kurus apmeklē liels cilvēku skaits, sejas maskas jālieto ikvienam no 7 gadu vecuma.

No 12. janvāra ir atvērtas bibliotēkas, lai tās var atsākt grāmatu izsniegšanu, tomēr bibliotēku lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk būs slēgtas.

Vienuviet ir apkopota un atjaunota #Ēkultūra resursa pieejamību, aicinot iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.

#Ēkultūra resurss vienuviet pieejams KM tīmekļvietnē - www.km.gov.lv

Atbilde rediģēta 21.01.2021.
 

Kultūra, pasākumi

Šobrīd valsts veic iepirkumu par vairākkārtīgi lietojamu higiēnisko masku iegādi, kas tieši paredzētas izsniegšanai tiem, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī tiem, kas uzturas patversmēs vai saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, krīzes centru vai aprūpes mājās pakalpojumu. Pēc iegādes maskas tiks nogādātas pašvaldībām, kuras pašas noteiks to izsniegšanas kārtību.

Līdz tam pašvaldības, to sociālie dienesti ir noteikuši kārtību, kāda izsniedz bezmaksas maskas saviem iedzīvotājiem. Vairumā gadījuma tās ir vienreizlietojamās.

Atbilde pievienota 10.11.2020.

Veselība

 • Pirms uzliec un noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas.
 • Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas).
 • Neaiztiec sejas masku un seju ar nemazgātām rokām.
 • Pēc sejas maskas izmantošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā.
 • Ja maska ir no auduma, pēc katras lietošanas izmazgā to vismaz 60`C temperatūrā.
 • Vienreizlietojamo masku neizmanto atkārtoti – tā jāizmet, vispirms ieliekot maisiņā.
 • Ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina ar citu – tīru un sausu.
 • Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti.
 • Noņemot sejas masku, nepieskaries tās priekšpusei.

Noskaties video, kā pareizi lietot sejas masku!

Atbilde rediģēta 20.10.2020.

Transports un robežšķērsošana Veselība

Pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu sabiedriskajā transportā organizēs pārvadātāji un, ņemot vērā to, ka transportlīdzekļi ir atšķirīgi, arī risinājumi atšķirsies. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu. Tikai konkrētais pārvadātājs varēs atbildēt, kā organizēs drošības pasākumu ievērošanu savos transportlīdzekļos.

No rītiem un vakaros, kad ir visvairāk braucēju, pārvadātājiem iespēju robežās būs jānodrošina lielākas ietilpības transportlīdzekļi vai jānodrošina papildu transportlīdzeklis. Savukārt pasažieri ir aicināti izvērtēt nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu un izvēlēties laiku, kad pasažieru ir mazāk, t.i., ne “pīķa” stundās, kad cilvēki dodas uz darbu vai no darba.

No 7.decembra sejas maskas ir jālieto visiem – gan šoferim, gan pasažieriem, tai skaitā bērniem no 7 gadu vecuma. 

Sejas maskas sabiedriskajā transportā var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu un personas ar kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.

Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot iedzīvotāji, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests vai kuri atzīti par kontaktpersonām.
 

Atbilde rediģēta 14.12.2020.

Transports un robežšķērsošana

Jā, maskas ir jālieto, jo taksometri ir sabiedriskais transports. No 7.decembra sejas maskas ir jālieto visiem – gan šoferim, gan pasažieriem, tai skaitā bērniem no 7 gadu vecuma.

Atbilde rediģēta 04.12.2020.

Transports un robežšķērsošana

Personām, kuras ir atgriezušies no tā saucamajām “sarkanajām” valstīm (valstu saraksts), jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Savukārt mājas karantīna jāievēro 14 dienas kopš brīža, kad pēdējo reizi bija ciešs kontakts ar saslimušo. Ja persona dzīvo kopā ar saslimušo, tad 14 dienu atskaite sākas no dienas, kad slimnieks izveseļojies. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. 

Atbilde ir rediģēta 30.11.2020.

Veselība Transports un robežšķērsošana

Papildus drošībai ārstniecības personas, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbinieki, izglītības iestāžu un bērnu dārzu darbinieki, kuriem ikdienā ir cieši kontakti attiecīgi ar pacientiem, klientiem un bērniem, pēc izbraukšanas no tā sauktās sarkanās valsts pašizolāciju varēs ievērot tikai 10 dienas, ja astotajā dienā būs veikuši Covid-19 testu un tas būs negatīvs. Ja darbinieks testu neveic, pašizolācija jāievēro 14 dienas.

Atbilde ir pievienota 17.09.2020.

Veselība Izglītība Transports un robežšķērsošana

Latvijā var ieceļot, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātās vadlīnijas. Ceļojot no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50, jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Ja persona ierodas no “drošās” valsts, bet tranzītā caur “nedrošo valsti”, tad pašizolācija ir jāievēro, līdz ar to, lai izvairītos no nepieciešamības ievērot pašizolāciju, jāizvēlas cits atgriešanās maršruts.

Valstu saraksts, no kurām ieceļojot Latvijā jāievēro 10 dienu pašizolācija, atrodams SPKC mājaslapas sadaļā “Valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19”.

Vairāk par rīcību, iebraucot Latvijā, tai skaitā pašizolāciju, atrodams SKPC mājaslapas sadaļā “Ja atgriezies/iebrauc Latvijā”.

Atbilde ir rediģēta 14.01.2021.

Transports un robežšķērsošana Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Veselība

Ceļojot no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Valstu saraksts, no kurām ieceļojot Latvijā jāievēro 10 dienu pašizolācija, atrodams Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapas sadaļā “Valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19”.

No 15. janvāra tiem pasažieriem, kuri izmantos starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, lai ierastos Latvijā ar lidmašīnu, autobusu vai vilcienu, 72 stundas pirms došanās ceļā būs jāveic Covid-19 tests. Līdz 25.janvārim, ieceļojot Latvijā, var uzrādīt jebkāda veida Covid-19 testa negatīvu rezultātu. Savukārt no 25.janvāra tiks pieņemts tikai un vienīgi Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskā PCR testa, (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma), negatīvs rezultāts. 

Izmantot pārvadātāja pakalpojumus varēs tikai, uzrādot negatīvu testa rezultātu. Šī norma attiecas arī uz tiem, kas iecerējuši ierasties Latvijā ar privāto transportlīdzekli. Testa rezultāts būs jānorāda covidpass.lv anketā, ko varēs pārbaudīt Latvijas robežsardze un policijas pārstāvji.[1]

Noteikti arī izņēmuma gadījumi, kad tests pirms ieceļošanas Latvijā nav jāveic:

 • Bērniem līdz 11 gadu vecumam
 • Pārvadātāju darbiniekiem un apkalpes locekļiem, jūrniekiem, kas dodas uz vai no savas darbavietas, tranzīta pasažieriem, kuri nepamet lidlauka kontrolējamo zonu, diplomātiskā korpusa pārstāvjiem
 • Tests netiks prasīts pierobežas iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso robežu darba, izglītības un līdzīgu vajadzību dēļ un var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību

Pēc atgriešanās no ārvalstīm, kurās ir augsta saslimstība ar Covid-19, ir obligāti jāievēro 10 dienu pašizolācija, bet atsevišķām personu kategorijām (ārstniecības personām, izglītības iestāžu darbiniekiem u.c.) – 14 dienu pašizolācija, ko noteiktos gadījumos drīkst pārtraukt jau 10.dienā.

Pašizolācijas neievērošana darba vietā un darba laikā

Izņēmumi pieļaujami tiem ārvalstu iedzīvotājiem no riska valstīm, kuru:

 • ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei (var netikt piemērota pašizolācija darba pienākumu veikšanas laikā un vietā) (uzzini vairāk!)
 • ierašanās mērķis Latvijā ir dalība starptautiskos sporta pasākumos (uzzini vairāk!)

Vairāk par rīcību iebraucot Latvijā SKPC mājaslapas sadaļā “Ja atgriezies/iebrauc Latvijā”.

[1]Latvijas valstspiederīgie ar privāto transportu var ierasties Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu. Galvenais, lai ir apliecinājums par pozitīva/negatīva testa veikšanu. Tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju ar privāto autotransportu, var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā.

Atbilde ir rediģēta 19.01.2021.

Transports un robežšķērsošana

Apliecinājums par negatīvu testu ir Covid-19 testa rezultāts,  ārsta izziņa, ārsta izziņa par antivielu esamību vai cits medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza. 

 • Apliecinājums par negatīvu testu  ir jāuzrāda pārvadātājam, piemēram, lidsabiedrībai, pretējā gadījumā personai tiks atteikta iekāpšana. Pārvadātājam apliecinājumu jāuzrāda primāri drukātā veidā, ja tas nav iespējams, tad elektroniskā formā.
 • Ja persona ieceļo ar autotransportu, bet neveic komercpārvadājumu, atzīmei par testa rezultātu ir jābūt aizpildītajā Covidpass.lv anketā. Negatīva testa esamību pārbaudīs Valsts robežsardze vai Valsts policija.[1]
 • Testa apliecinājumam ir jābūt  angļu, franču, vācu, krievu valodā vai pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas gadījumā arī tās valsts valodā, no kuras persona ceļo uz Latviju. Ja testa rezultātus uzrāda Valsts robežsardzei vai Valsts policijai, iebraucot Latvijā no Igaunijas un Lietuvas, testa rezultātus var uzrādīt arī lietuviešu vai igauņu valodā.

[1] Latvijas valstspiederīgie ar privāto transportu var ierasties Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu. Galvenais, lai ir apliecinājums par pozitīva/negatīva testa veikšanu. Tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju ar privāto autotransportu, var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā.

 

Transports un robežšķērsošana

No 2021. gada 15. janvāra atļauti starptautiskie pasažieru pārvadājumi.

No Latvijas varēs ceļot ar starptautiskajiem pasažieru pārvadātājiem (lidsabiedrībā, autotransportu, vilcienu, kuģiem) uz Eiropas Savienības valstīm un Eiropas ekonomiskās zonas  (ES valstis un Islande, Lihtenšteina un Norvēģija ) robežās, kā arī uz Šveici un Apvienoto Karalisti.

Vienlaikus Ārlietu ministrija aicina neceļot bez ārkārtējas nepieciešamības! Ja tomēr nepieciešams doties uz ārvalstīm, šeit (https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celo-drosi-2/10-atgadinajumi-veiksmigam-celojumam/celojumu-bridinajumi-par-valstim-un-teritorijam)  var iepazīties ar ieteikumiem drošākai ceļošanai.

Atbilde rediģēta 14.01.2021.

Transports un robežšķērsošana

Jā! Jums par pašizolācijas pārtraukšanu jāpaziņo Valsts policijai un ceļā obligāti jāizmanto sejas maska (gan sabiedriskajā transportā, gan lidostā un citās vietās).

Paziņot par izmaiņām var: 

 • informējot policistu, kurš sazinās ar personu, lai pārliecinātos, ka tiek ievērota pašizolācija;
 • nosūtot rakstisku apliecinājumu uz e-pastu pasts@vp.gov.lv;
 • sazinoties ar to policijas iecirkni, kura apkalpojamā teritorijā persona uzturas. 

 

Atbilde ir rediģēta 08.10.2020.

Transports un robežšķērsošana

Nē! Veselības ministrija aicina stingri izvērtēt jebkura ārzemju brauciena nepieciešamību. Ja persona tomēr izvēlas doties uz ārzemēm, jārēķinās, ka atgriežoties, ir jāievēro pašizolācija un persona nedrīkst doties uz darbu (klātienē).

Veselība

No 19. decembra līdz 25. janvārim iedzīvotāji Covid-19 analīzes var nodot arī bez ārsta nosūtījuma, ja ir parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.). Savukārt cilvēki, kuri atgriezušies Latvijā no Apvienotās karalistes vai Dienvidāfrikas republikas, testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu.

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:

Noteiktais termiņš var tikt mainīts, strauji pieaugot iedzīvotāju, kuri bez nosūtījuma piesakās nodot paraugus Covid-19 infekcijas noteikšanai, skaitam un būtiski palielinoties rindām paraugu nodošanai.

Analīžu nodošanas vietas un informāciju par katru no tām iespējams atrast interaktīvā kartē: "COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā".

Savukārt, Covid-19 analīžu rezultāti pieejami E-veselības portālā, kā arī analīžu pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Lai rezultātus aplūkotu E-veselībā, jāatver interneta pārlūkprogrammā adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc autorizēšanās sistēmā analīžu rezultātu paziņojums būs skatāms sadaļā "Mani rezultāti".

Atbilde rediģēta 19.01.2021.

Veselība

Ārstniecības iestāžu saraksts, kas nodrošina ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem un šo personu kontaktpersonām pieejams Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes sadaļā “Ārstniecības pakalpojumu saņemšanas kārtība”. Iestāžu saraksts var mainīties, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai NVD tīmekļvietnē.

 

Veselība

Saslimšanas pazīmes cilvēkiem izpaužas dažādi, taču pie biežāk sastopamiem simptomiem pieskaita paaugstinātu temperatūru (drudzi), nogurumu, sausu klepu.
Citi simptomi ir arī elpas trūkums (iespējama spiedoša sajūta uz krūtīm), sāpes muskuļos, iekaisusi rīkle, kakla sāpes, reti - caureja, slikta dūša un iesnas.
Šīs pazīmes parasti ir vieglas un sākas pakāpeniski. Ir arī gadījumi, kad cilvēki inficējas, bet viņiem nerodas nekādas slimības pazīmes. 
Ja Tev ir parādījušies šādi simptomi:

 • pilnībā pārtrauc kontaktu ar veseliem cilvēkiem (karantīna);
 • sazinies ar savu ģimenes ārstu, kurš sniegs padomus par ārstēšanu un testēšanu;
 • ja tev ir ļoti augsta temperatūra, smags klepus un grūtības elpot, nekavējoties zvani 113.
Veselība

Vīruss izplatās ar inficēta cilvēka siekalām un deguna izdalījumiem:

 • Tiešā kontaktā ar inficētu personu.
 • Ar sīkiem pilieniem, kas rodas runājot, šķaudot vai klepojot.
 • Pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Profilakses pasākumi ir līdzīgi kā citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām: ir bieži jāmazgā rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi. Klepojot un šķaudot izmanto vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgā rokas! Lai ar vīrusu nesaslimtu, ievēro sociālo distancēšanos – 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, izvairies no vietām, kur pulcējas daudz cilvēku, iespēju robežās paliec mājās un strādā attālināti. Lieto masku!

Veselība Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Sākotnēji efektīvākā rīcība ir vērst konkrētās vietas darbinieku, apsargu uzmanība uz nepieciešamību ievērot noteiktās prasības, ja tas neizdodas - jāsazinās ar vietas vadību. Noteikto ierobežojumu ievērošanu uzrauga Valsts policija un, ja neizdodas situāciju atrisināt, jāzvana policijai uz 110.

Ja konstatējat viltus ziņu, brīdiniet un informējiet par to savus līdzcilvēkus, tostarp digitālajā vidē. Sociālajos medijos izmantojiet šo tīklu piedāvātās iespējas ziņot administratoriem. Viltus ziņu izplatību kontrolē Valsts policija.

Kontrole un atbildība

Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzrauga sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģē un vērtēs iespējamos pārkāpumus. 
Valsts Policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.
Saeima lēmusi atbalstīt valdības priekšlikumu un paaugstināt administratīvo sodu gadījumos, kad pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi. Fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro. Sods līdz 2000 eiro piemērojams personām par nepatiesu ziņu sniegšanu. 
Ja ir informācija par COVID-19 prasību pārkāpumu, jāziņo policijai, zvanot uz 110.

Kontrole un atbildība

Atbildes uz citiem biežāk uzdotajiem jautājumiem iegūsi, zvanot uz vienoto Covid-19 uzziņu tālruni 8345.

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Piešķirtā summa veidojas no ministriju prognozētiem aprēķiniem, cik liels finansējums nozarei un iedzīvotājiem pabalstu veidā ir nepieciešams Covid-19 seku mazināšanas pasākumiem. Detalizēta informācija ir pieejama sadaļā "Piešķirto līdzekļu sadalījums un izlietojums".

Papildus finansējumam  no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” kopējā atbalsta summa ietver arī pasākumus nodokļu jomā, aizdevumus un garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, ES fondu pārdales un papildus piešķirtos līdzekļus ES fondu projektu īstenošanai. Piešķirto finansējumu ministrijas, neatkarīgās valsts iestādes un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības pamazām izlieto noteiktajiem mērķiem.

COVID-19 krīzes ietekmē ekonomikā vērojama lejupslīde, un plānotie budžeta ieņēmumi netiek saņemti plānotajā apmērā. No budžeta valsts maksā algas pedagogiem, ārstiem, policistiem un citiem valsts iestāžu un pārvaldes darbiniekiem, tādēļ daļa no piesaistītajiem līdzekļiem tiks izlietota, lai aizpildītu krīzes dēļ budžetā radušos ieņēmumu “robu”.

Atbilde ir rediģēta 10.12.2020.

Finanses krīzes mazināšani

Covid-19 uzliesmojums izraisīja nepieciešamību kopš 2020. gada marta vidus operatīvi nodrošināt finansiālu segumu valdības lēmumiem Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai un ekonomikas atbalstam ārkārtējā situācijā.

Kopš 2020. gada marta līdz decembra sākumam iekšējā un starptautiskajos finanšu tirgos kopā piesaistīti resursi 2,230 miljardu eiro apmērā. 

Resursi piesaistīti uz salīdzinoši īsiem termiņiem un ar iespējami zemākām (tuvu nullei) procentu likmēm, lai mazinātu šādos finanšu tirgus apstākļos veicamās aizņemšanās izmaksu (procentu izdevumu) ietekmi uz valsts budžetu. 

Papildus finanšu tirgos veiktajiem aizņēmumiem piesaistīti aizņēmumi arī no starptautiskajām finanšu institūcijām – Ziemeļu investīciju bankas, Eiropas Komisijas instrumenta SURE, Eiropas Investīciju bankas. 

Pašlaik valstij ir pieejams finansējums Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai un ekonomikas atbalstam. Ja būs nepieciešams, finansējums papildu pasākumiem Covid-19 seku mazināšanai un ekonomikas atbalstam tiks nodrošināts nepieciešamajā apjomā, veicot aizņemšanos finanšu tirgos, kā arī izmantojot finansiāli izdevīgas aizņemšanās iespējas no starptautiskajām finanšu institūcijām.

Atbilde ir rediģēta 10.12.2020.

Finanses krīzes mazināšani

Covid-19 pandēmija ir izraisījusi ievērojamas svārstības starptautiskajos finanšu tirgos, tai skaitā pieaugot valstu kredītriska uzcenojuma līmeņiem. Lai mazinātu šādos finanšu tirgus apstākļos veicamās aizņemšanās izmaksu (procentu izdevumu) ietekmi uz valsts budžetu, Valsts kase resursus ir piesaistījusi uz salīdzinoši īsiem termiņiem un ar iespējami zemākām procentu likmēm (tuvu nullei), vienlaikus nepalielinot valsts parāda pārfinansēšanas risku tuvākajos gados.

Valsts parādu ir iespējams atmaksāt, veidojot valsts budžetu ar pārpalikumu tādā apjomā, kas atbilst attiecīgajā periodā dzēšamajam valsts parāda apjomam, un pārpalikumu novirzot valsts parāda atmaksai. Ja tas nav iespējams vai pārpalikums nav pietiekams visu saistību dzēšanai, nepieciešamais finansējuma apjoms tiek iegūts, pārfinansējot saistības ar jauniem aizņēmumiem finanšu tirgos. Ņemot vērā uzņemto valsts parāda saistību apjomu un atmaksas grafiku, valsts parāda atmaksa noteiktajā termiņā tiks nodrošināta tāpat kā iepriekšējos gados, pārfinansējot valsts parāda saistības ar jauniem aizņēmumiem finanšu tirgos. 
 

Atbilde ir publicēta 10.12.2020.

Finanses krīzes mazināšani