Pārlekt uz galveno saturu
Latvijas Republikas teritorijā no 9. novembra līdz 6. decembrim tiek izsludināta ārkārtējā situācija

Ir paredzēti trīs atbalsta veidi:

 • atbalsts dīkstāvē esošiem darbiniekiem
 • atbalsts nodarbināto algu subsīdijai
 • subsīdija uzņēmējiem apgrozāmajiem līdzekļiem.

Dīkstāves atbalsts būs 70% apmērā no komersanta trīs mēnešu (augusts, septembris, oktobris) deklarētās vidējās algas. Subsīdiju izmaksās darbiniekam (nodarbinātiem, pašnodarbinātiem un patentmaksas maksātājiem). Subsīdijas minimālais apmērs plānots 330 EUR (summa ir noteikta atbilstoši neto minimālajai algai valstī); par katru apgādājamo darbiniekiem plānots izmaksāt vēl 50 EUR katram, subsīdijas maksimālais apmērs - 1000 EUR (neto). Vienlaikus iekļauts nosacījums, ka darbiniekiem izmaksājamais atbalsts nedrīkst pārsniegt 80% no bruto algas.
 
Atbalsts algu subsīdijai uzņēmējiem būs pieejams 50% apmērā no  deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim, bet ne vairāk kā 500 euro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. Atbalsts tiks izmaksāts darbiniekiem.
 
Apgrozāmo līdzekļu subsīdija komersantiem būs pieejama 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru nomaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kopsummas, bet ne vairāk kā 50 000 euro par atbalsta periodu, un ne vairāk kā 800 000 euro saistītai personu grupai. 

Atbilde pievienota 11.11.2020.
 

Ekonomika un darba attiecības

Pašvaldībās, kurās divu nedēļu kopējais jaunu Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits uz 10000 iedzīvotāju divas reizes pārsniedz valsts vidējo rādītāju, no 27. novembra jāievēro īpaši drošības pasākumi

 • Jāatgriežas pie gada pirmajā pusē ierastā 2+2 principa. Izglītības process klātienē tiks īstenots tikai bērnudārzos un 1. – 4. klasei skolās. Darbība pilnībā būs jāpārtrauc kultūras un izstāžu vietām, ieskaitot gadatirgus. Darbu varēs turpināt bibliotēkas, taču tikai izsniedzot grāmatas līdzņemšanai. 
 •  Aizliegti jebkādi privāti pasākumi gan telpās, gan ārā. Izņēmums ir kristību ceremonija neatliekamos gadījumos, kā arī bēru ceremonija ārpus telpām. Arī šajos notikumos aizvien ir jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā jānēsā sejas maska, netuvojoties apkārtējiem tuvāk par diviem metriem. 
 • Jāpārtrauc arī sporta treniņi telpās pašvaldībās. Sporta gaitas turpināt drīkst tikai Latvijas pieaugušo izlases, Olimpiskās vienības un Paralimpiskās vienības sportisti, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgi profesionāli sportisti.
 • Būtiski jāierobežo arī cilvēku skaits pilsētas sabiedriskajā transportā, veikalos un citviet gan telpās, gan ārā. Iedzīvotāji tiek aicināti rūpīgi sekot pakalpojumu sniedzēju un tirgotāju izvietotajai informācijai par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu un citiem drošības pasākumiem.

Nosacījumi jāievēro pašvaldībās, kuras ir iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajā sarakstā. Saraksts tiek atjaunots katru otrdienu līdz plkst. 12.00 un stingrāki nosacījumi stājas spēkā tās pašas nedēļas ceturtdienā.

Informācija atjaunota 25.11.2020. 

No 9. novembra līdz 6. decembrim pulcēšanās nav atļauta. Netiek organizēti publiski pasākumi. Privāti var tikties līdz 10 cilvēkiem no ne vairāk kā 2 mājsaimniecībām. Sapulcēs, gājienos un piketos ārā var pulcēties līdz 50 dalībniekiem, ievērojot piesardzību.
Aktuālā informācija par citiem ierobežojumiem, kas spēkā no 9. novembra, pieejama sadaļā "Kopsavilkums"

Atbilde rediģēta 08.11.2020.

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Valsts svētkus iesakām svinēt ģimenes lokā, iededzot sveces par godu valsts dzimšanai un baudot bezmaksas kultūras resursa #ēkultūra piedāvājumu.

10 idejas, kā svinēt Latvijas valsts svētkus

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Kultūra, pasākumi

Visās tirdzniecības vietās, arī tirgū un ielu tirdzniecības vietās, ir jālieto maskas, jāievēro 2 metru distance, pastiprināta higiēna, jānodrošina informācija par piesardzību.
Tirdzniecības vietā vienam apmeklētājam jāparedz ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpu platības. 
Pie ieejas veikalā ir jānorāda informācija, arī svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu.
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās tirdzniecības centros, kur publisko telpu platība ir vismaz 10 000 m2 vai kur ir vismaz 10 tirdzniecības vietas, var darboties:

 • pārtikas veikali,
 • aptiekas (arī veterinārās),
 • optikas veikali,
 • dzīvnieku barības veikali,
 • grāmatnīcas,
 • preses tirdzniecības vietas,
 • higiēnas un saimniecības preču veikali,
 • telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas,
 • attālināti iegādātu preču izsniegšana. 

Seko līdzi aktuālākajai informācijai par papildu drošības pasākumiem pašvaldībās ar īpaši augstsu Covid19 izplatību.

Atbilde rediģēta 25.11.2020.
 

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Veselība

No 9. novembra līdz 6. decembrim sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai. 
Šis ierobežojums neattiecas uz skolām, bērnudārziem un darba vietām, kā arī starptautiskās lidostas “Rīga” termināli.  Šajās vietās jānodrošina:

 • mutes un deguna aizsegu lietošana gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem, 
 • 2 metru attālums starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena,
 • pie viena galdiņa neatrodas vairāk par 2 cilvēkiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi,
 • apmeklētāji atrodas tikai sēdvietās,
 • jāparedz ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpu platības vienam apmeklētājam,
 • galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli,
 • pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē,
 • apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties ēdināšanas vietā.

Lai palīdzētu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem sniegt drošus ēdināšanas pakalpojumus ārkārtējās situācijas apstākļos, Latvijas Restorānu biedrība, konsultējoties ar Pārtikas un veterināro dienestu, ir izstrādājusi labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu PIEGĀDEI/ LĪDZI ŅEMŠANAI

Atbilde rediģēta 10.11.2020.
 

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Individuālai atpūtai ir pieejamas dabas takas, strādā arī muzeji, izstādes, bibliotēkas un citas kultūrvietas, taču tajās nenotiek pasākumi.
Nenotiek izklaides pasākumi, piemēram diskotēkas. Slēgtas ir spēļu zāles un bāri, tāpat nestrādā slidotavas, bērnu viesību organizēšanas vietas, izklaides un atrakciju centri, batutu parki, bērnu rotaļu laukumi un pieskatīšanas istabas (tai skaitā tirdzniecības centros). Nestrādā arī ūdens izklaides un atrakciju centri, pirtis un SPA. Nenotiek sporta pasākumi – sacensības, paraugdemonstrējumi, šovi un u.tml. 

Seko līdzi aktuālākajai informācijai par papildu drošības pasākumiem pašvaldībās ar īpaši augstsu Covid19 izplatību.

Atbilde rediģēta 25.11.2020.
 

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Ārkārtējās situācijas ierobežojumu mērķis ir panākt, lai cilvēki neriskētu ar savu un citu veselību, tiekoties ar citiem un ilgstoši pavadot laiku vienā telpā. Līdz ar to viesnīcās risinājums ir ēdiena piegāde uz numuriņu un maltītes vai dzērienu baudīšana numuriņos, nevis koplietojamās telpās, piemēram, ēdamzālē vai bārā.

Atbilde pievienota 10.11.2020.

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Sejas maska jālieto:

 • sabiedriskajā transportā;
 • taksometros pasažieriem un vadītājam, ja nav izveidota cita veida speciāla barjera, piemēram, sieniņa;
 • autoostās, dzelzceļa stacijās, ostās un lidostā;
 • veikalā, aptiekā, pastā, degvielas uzpildes stacijās un citās tirdzniecības vietās iekštelpās;
 • tirgos un ielas tirdzniecības vietās;
 • muzejā, bibliotēkā, izstāžu zālēs un citās kultūrvietās;
 • baznīcās;
 • ārstniecības iestādēs;
 • jebkurā citā sabiedriskā vietā;
 • sniedzot un saņemot pakalpojumus;
 • izglītības iestādes koplietošanas telpās (gan skolotājiem, gan bērniem no 13 gadu vecuma).

Sejas maska neaizvieto distancēšanos un dezinfekciju.

Sejas masku var nelietot:

 • bērni līdz 13 gadu vecumam (sākot no 13 gadu vecuma maska ir jālieto), jo svarīgi ir masku valkāt pareizi;
 • medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. 

Vairāk par sejas masku lietošanu uzzini Veselības ministrijas tīmekļvietnē!

Atbilde rediģēta 08.11.2020.

Transports un robežšķērsošana Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Veselība

Šobrīd valsts veic iepirkumu par vairākkārtīgi lietojamu higiēnisko masku iegādi, kas tieši paredzētas izsniegšanai tiem, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī tiem, kas uzturas patversmēs vai saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, krīzes centru vai aprūpes mājās pakalpojumu. Pēc iegādes maskas tiks nogādātas pašvaldībām, kuras pašas noteiks to izsniegšanas kārtību.

Līdz tam pašvaldības, to sociālie dienesti ir noteikuši kārtību, kāda izsniedz bezmaksas maskas saviem iedzīvotājiem. Vairumā gadījuma tās ir vienreizlietojamās.

Atbilde pievienota 10.11.2020.

Veselība

 • Pirms uzliec un noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas.
 • Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas).
 • Neaiztiec sejas masku un seju ar nemazgātām rokām.
 • Pēc sejas maskas izmantošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā.
 • Ja maska ir no auduma, pēc katras lietošanas izmazgā to vismaz 60`C temperatūrā.
 • Vienreizlietojamo masku neizmanto atkārtoti – tā jāizmet, vispirms ieliekot maisiņā.
 • Ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina ar citu – tīru un sausu.
 • Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti.
 • Noņemot sejas masku, nepieskaries tās priekšpusei.

Noskaties video, kā pareizi lietot sejas masku!

Atbilde rediģēta 20.10.2020.

Transports un robežšķērsošana Veselība

Personām, kuras ir atgriezušies no tā saucamajām “sarkanajām” valstīm (valstu saraksts), jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Savukārt mājas karantīna jāievēro 10 dienas kopš brīža, kad pēdējo reizi bija ciešs kontakts ar saslimušo. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. Ja persona dzīvo kopā ar saslimušo, tad 10 dienu atskaite sākas no dienas, kad slimnieks izveseļojies.

Atbilde ir rediģēta 05.10.2020.

Veselība Transports un robežšķērsošana

Papildus drošībai ārstniecības personas, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbinieki, izglītības iestāžu un bērnu dārzu darbinieki, kuriem ikdienā ir cieši kontakti attiecīgi ar pacientiem, klientiem un bērniem, pēc izbraukšanas no tā sauktās sarkanās valsts pašizolāciju varēs ievērot tikai 10 dienas, ja astotajā dienā būs veikuši Covid-19 testu un tas būs negatīvs. Ja darbinieks testu neveic, pašizolācija jāievēro 14 dienas.

Atbilde ir pievienota 17.09.2020.

Veselība Izglītība Transports un robežšķērsošana

Latvijā var ieceļot, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātās vadlīnijas. Ceļojot no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50, jāievēro 10 dienu pašizolācija.
Valstu saraksts, no kurām ieceļojot Latvijā jāievēro 10 dienu pašizolācija, atrodams SPKC mājaslapas sadaļā “Valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19”.
Ja persona ierodas no “drošās” valsts, bet tranzītā caur “nedrošo valsti”, tad pašizolācija ir jāievēro, līdz ar to, lai izvairītos no nepieciešamības ievērot pašizolāciju, jāizvēlas cits atgriešanās maršruts.
Pašizolācija nosaka uzturēšanos pašizolācijas vietā, nepakļaujot citas personas inficēšanās riskam, neveidot tiešus kontaktus ar citiem (neuzņem viesus, nedodies ciemos, uz darbu, sabiedriskām vietām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu).
Vairāk par rīcību, iebraucot Latvijā, tai skaitā pašizolāciju, atrodams SKPC mājaslapas sadaļā “Ja atgriezies/iebrauc Latvijā”.

Atbilde ir rediģēta 02.10.2020.

Transports un robežšķērsošana Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Veselība

Ceļojot no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Valstu saraksts, no kurām ieceļojot Latvijā jāievēro 10 dienu pašizolācija, atrodams Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapas sadaļā “Valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19”.

No 16. jūlija visiem starptautisko pārvadājumu pasažieriem pirms ieceļošanas Latvijā būs jāiesniedz pārvadātājam aizpildīta anketa, norādot pēdējo 14 dienu laikā apmeklētās valstis, kontaktinformāciju un izvēlēto adresi, kur paredzēts aizvadīt divu nedēļu pašizolācijas laiku, ja tāda būs nepieciešama, un apliecinot, ka ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošība pasākumus. Informācija par pasažieriem, kuri ir bijuši Covid-19 plaši skartās valstīs, tiks nodota Valsts policijai pašizolācijas kontrolei, bet par pārējiem pasažieriem – Slimību profilakses un kontroles centram, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi apzinātu iespējamās kontaktpersonas.

Vairāk par rīcību iebraucot Latvijā SKPC mājaslapas sadaļā “Ja atgriezies/iebrauc Latvijā”.

Pašizolācijas neievērošana darba vietā un darba laikā

Izņēmumi pieļaujami tiem ārvalstu iedzīvotājiem no riska valstīm, kuru:

 • ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei (var netikt piemērota pašizolācija darba pienākumu veikšanas laikā un vietā) (uzzini vairāk!)
 • ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai (uzzini vairāk!)
 • ierašanās mērķis Latvijā ir dalība starptautiskos sporta pasākumos (uzzini vairāk!)

Atbilde ir rediģēta 02.10.2020.

Transports un robežšķērsošana

Par to vairāk var uzzināt, iepazīstoties ar Ārlietu ministrijas rekomendācijām ceļotājiem.

Transports un robežšķērsošana

Jā! Jums par pašizolācijas pārtraukšanu jāpaziņo Valsts policijai un ceļā obligāti jāizmanto sejas maska (gan sabiedriskajā transportā, gan lidostā un citās vietās).

Paziņot par izmaiņām var: 

 • informējot policistu, kurš sazinās ar personu, lai pārliecinātos, ka tiek ievērota pašizolācija;
 • nosūtot rakstisku apliecinājumu uz e-pastu pasts@vp.gov.lv;
 • sazinoties ar to policijas iecirkni, kura apkalpojamā teritorijā persona uzturas. 

 

Atbilde ir rediģēta 08.10.2020.

Transports un robežšķērsošana

Starptautiskos pasažieru pārvadājumus neveic, ja saslimstības rādītājs valstī divas reizes pārsniedz vidējo saslimstības rādītāju Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē un Lielbritānijā. Informācija par valstu saslimstības rādītājiem pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

Transports un robežšķērsošana

Starptautiskie pasažieru pārvadājumi netiek veikti uz un no valstīm, kur saslimstības rādītāji divas reizes pārsniedz vidējo saslimstības rādītāju Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē un Lielbritānijā. Informācija par valstu saslimstības rādītājiem pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

Transports un robežšķērsošana

Nē! Veselības ministrija aicina stingri izvērtēt jebkura ārzemju brauciena nepieciešamību. Ja persona tomēr izvēlas doties uz ārzemēm, jārēķinās, ka atgriežoties, ir jāievēro pašizolācija un persona nedrīkst doties uz darbu (klātienē).

Veselība

Pašizolācija attiecas tikai uz tiem, kuri atgriežas no valstīm, kas bijušas iekļautas “nedrošo valstu” sarakstā atbraukšanas dienā (neatkarīgi no tā, cikos saraksts ir publicēts), nevis pēc tam.

Transports un robežšķērsošana

No 26. oktobra ir jauna testēšanas kārtība. Ja radušās aizdomas par Covid-19 saslimšanu, vispirms jāsazinās ar ģimenes ārstu. Ja ārstniecības persona, uzklausot pacientu par viņam esošajiem slimības simptomiem, lems, ka tests ir nepieciešams, tiks izrakstīts e-nosūtījums. Pēc tam, pašam cilvēkam pierakstoties elektroniski vai zvanot uz tālruni 8303, viņš tiks pierakstīts rindā uz testa veikšanu pēc iespējas drīzāk.

Detalizēta informācija par testēšanu dažādām sabiedrības grupām atrodama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

Atbilde rediģēta 13.11.2020.

Veselība

Saslimšanas pazīmes cilvēkiem izpaužas dažādi, taču pie biežāk sastopamiem simptomiem pieskaita paaugstinātu temperatūru (drudzi), nogurumu, sausu klepu.
Citi simptomi ir arī elpas trūkums (iespējama spiedoša sajūta uz krūtīm), sāpes muskuļos, iekaisusi rīkle, kakla sāpes, reti - caureja, slikta dūša un iesnas.
Šīs pazīmes parasti ir vieglas un sākas pakāpeniski. Ir arī gadījumi, kad cilvēki inficējas, bet viņiem nerodas nekādas slimības pazīmes. 
Ja Tev ir parādījušies šādi simptomi:

 • pilnībā pārtrauc kontaktu ar veseliem cilvēkiem (karantīna);
 • sazinies ar savu ģimenes ārstu, kurš sniegs padomus par ārstēšanu un testēšanu;
 • ja tev ir ļoti augsta temperatūra, smags klepus un grūtības elpot, nekavējoties zvani 113.
Veselība

Vīruss izplatās ar inficēta cilvēka siekalām un deguna izdalījumiem:

 • Tiešā kontaktā ar inficētu personu.
 • Ar sīkiem pilieniem, kas rodas runājot, šķaudot vai klepojot.
 • Pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Profilakses pasākumi ir līdzīgi kā citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām: ir bieži jāmazgā rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi. Klepojot un šķaudot izmanto vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgā rokas! Lai ar vīrusu nesaslimtu, ievēro sociālo distancēšanos – 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, izvairies no vietām, kur pulcējas daudz cilvēku, iespēju robežās paliec mājās un strādā attālināti. Lieto masku!

Veselība Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Cilvēkiem, kuriem laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, jāatrodas stingrā pašizolācijā. To nosaka ārsts un SPKC epidemiologi. Šajā laikā:
Persona līdz izveseļošanai var saņemt slimības lapu, katru dienu jābūt saziņā ar savu ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, kā arī jāievēro to sniegtie norādījumi;

 • Nedrīkst pamest dzīvesvietu;
 • Izolāciju drīkst pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju;
 • Līdz tam nedrīkst arī uzņemt viesus un veidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, iet uz veikalu;
 • Ar Covid-19 saslimušie pirmās nepieciešamības preces vai pārtiku iegādājas ar piegādi mājoklī vai izmantojot tuvinieku palīdzību. Ja nepieciešams, lūdz pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, bet izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;
 • Jālieto maska, ja persona dzīvo kopā ar kādu vienā mājsaimniecībā;
 • Jebkādus medikamentus drīkst lietot tikai saskaņojot ar ārstu;
 • Ja pasliktinās veselības stāvoklis, jāsazinās ar ģimenes ārstu vai, ja stāvoklis ir kritisks (ļoti augsta temperatūra, grūtības elpot), jāzvana 113;
 • Ģimenes locekļiem jāievēro noteikumi, kas attiecās uz kontaktpersonām;
 • Par noteikto ierobežojumu neievērošanu var piemērot sodu un policija var pārbaudīt, vai tiek ievēroti visi nosacījumi.
   
Veselība Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Jā,  bet tas ārstniecības iestādei ir jāsaskaņo ar Veselības inspekciju. Latvijā šīs personas varēs turpināt uzsākto terapiju vai saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, kuru nesaņemšana būtiski varētu ietekmēt personas veselības stāvokli. Ārpus ārstniecības procesa arī šīm personām obligāti ir jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Veselība Transports un robežšķērsošana

No 9. novembra līdz 6. decembrim:

 • Klātienē nenotiek publiskie kultūras pasākumi, tostarp arī valsts svētku atzīmēšanai veltītie klātienes pasākumi;
 • Darbu turpina muzeji, bibliotēkas, kultūras centri, izstāžu zāles, arhīvi un citas kultūrvietas;
 • Kultūrvietas var sākt strādāt no plkst. 6.00, taču durvis jāslēdz līdz plkst. 20.00;
 • Kultūrvietās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;
 • Jānodrošina apmeklētāju vienvirziena plūsma un publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • Maskas lieto gan kultūrvietas darbinieki, gan apmeklētāji.

Seko līdzi aktuālākajai informācijai par papildu drošības pasākumiem pašvaldībās ar īpaši augstsu Covid19 izplatību.

Atbilde rediģēta 25.11.2020.
 

Kultūra, pasākumi Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

 • Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām ne vairāk kā 10 cilvēkiem (neskaitot treneri, sporta personālu). Netiek izmantotas kopīgās ģērbtuves. 
 • Telpās treniņi var norisināties tikai individuāli (vienai mājsaimniecībai) vai sporta speciālista vadībā, nodrošinot 15 m2 platību cilvēkam. 
 • Sporta norišu vietu darba laiks no 6.00 līdz 22.00.
 • Trenēties iekštelpās, neievērojot ierobežojumus, var Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportisti, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu pieaugušie sporti.
 • Aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības. 
 • Atļauts organizēt starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) pieaugušo izlašu sportistiem, ja tās norisinās bez skatītājiem.
 • Atļautas komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai pilngadīgi profesionāli sportisti, ja tās norisinās bez skatītājiem.

Seko līdzi aktuālākajai informācijai par papildu drošības pasākumiem pašvaldībās ar īpaši augstsu Covid19 izplatību.

Atbilde rediģēta 25.11.2020.
 

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Izglītība

Nē! Uzturoties ārpus Latvijas ilgāk par trīs dienām, sportistiem atgriežoties ir jāuzrāda dokuments par Covid-19 laboratorisko izmeklēšanu, kas veikta ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijā, un tam jābūt negatīvam. Tāpat tests būs jāveic 24 h laikā pēc atgriešanās Latvijā. Ja arī tas būs negatīvs, sportisti un sporta darbinieki varēs turpināt treniņu procesu un dalību sacensībās, ievērojot noteiktus piesardzības pasākumus. 5.-7. dienā būs jāveic vēl viens tests Covid-19 diagnostikai.

Šie izņēmumi attiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem olimpiskajos, paralimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem.

Lai nodrošinātu uzraudzību un izvērtētu atbilstību noteiktajām sportistu un sporta darbinieku kategorijām, personu saraksts tiks saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un apkopojošā veidā publicēts biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” tīmekļvietnē.

Atbilde ir rediģēta 17.09.2020.

Veselība Transports un robežšķērsošana

 • 1.-6. klašu skolēni var mācīties klātienē.
 • 7.-12. klašu skolēni līdz 6. decembrim mācās attālināti. 
 • Līdz 6. decembrim nenotiek interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības klātienē, izņemot vienas grupas, kas vienlaikus ir arī izglītības iestādes viena grupa, ietvaros. Nodarbības var rīkot individuāli klātienē vai arī attālināti.
 • Līdz 31. decembrim augstākās izglītības studiju programmu apguve notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi un klīnisko praksi rezidentūrā, kur cilvēku skaits vienā grupā nedrīkst pārsniegt 10. 
 • Profesionālās izglītības iestādēs mācības notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti, kur cilvēku skaits vienā grupā nedrīkst pārsniegt 10.
 • Speciālās izglītības iestādēs joprojām spēkā ir iespēja mācīties arī klātienē.
 • No 7. novembra pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas var tikt īstenotas tikai attālināti, izņemot praktisko daļu, kur cilvēku skaits vienā grupā nedrīkst pārsniegt 10.

Seko līdzi aktuālākajai informācijai par papildu drošības pasākumiem pašvaldībās ar īpaši augstsu Covid19 izplatību.

Atbilde rediģēta 25.11.2020.

Izglītība

No 7. novembra pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas var tikt īstenotas tikai attālināti, izņemot praktisko daļu. 

Seko līdzi aktuālākajai informācijai par papildu drošības pasākumiem pašvaldībās ar īpaši augstsu Covid19 izplatību.

Atbilde rediģēta 03.11.2020.

Izglītība Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Izglītības process pirmsskolas izglītības iestādēs var notikt klātienē,  nodrošinot roku un virsmu dezinfekciju un citus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Izglītība

Bērnudārzu un 1.-6. klašu skolēni nav saistīti ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku. Izglītojamie ir mazāk aktīvi, nepulcējas ārpus mājsaimniecības un izglītības iestādes. Šajā vecumā bērniem ir jānodrošina nepārtraukta pieaugušo uzraudzība, kas rūpējas par striktu piesardzības pasākumu (roku un virsmu dezinfekcija, grupu un klašu plūsmu nepārklāšanās) ievērošanu.  Būtisks arguments par mācību saglabāšanu klātienē ir vecāku iespējas turpināt darbu, lai nemazinātos ekonomiskā aktivitāte valstī.

Atbilde pievienota 10.11.2020.

Izglītība

Reliģiskās darbības veikšanas vietās:

 • darbu uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 20.00;
 • visiem jālieto maskas;
 • vienam apmeklētājam jānodrošina vismaz 10 m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības;
 • vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita.

Atbildes pievienota 08.11.2020.
 

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Kultūra, pasākumi

Bērēs var piedalīties līdz 10 piederīgajiem no vairāk nekā 2 mājsaimniecībām, neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu.

Seko līdzi aktuālākajai informācijai par papildu drošības pasākumiem pašvaldībās ar īpaši augstu Covid19 izplatību

Atbilde atjaunota 25.11.2020.
 

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

No 9. novembra līdz 6. decembrim pieejami friziera pakalpojumi pēc iepriekšēja pieraksta, nodrošinot vienam klientam 10 m2 platību un ievērojot piesardzību. Netiek sniegti tetovēšanas, pīrsinga, manikīra pakalpojumi un citas procedūras.

Atbilde pievienota 08.11.2020.
 

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Ekonomika un darba attiecības

Sākotnēji efektīvākā rīcība ir vērst konkrētās vietas darbinieku, apsargu uzmanība uz nepieciešamību ievērot noteiktās prasības, ja tas neizdodas - jāsazinās ar vietas vadību. Noteikto ierobežojumu ievērošanu uzrauga Valsts policija un, ja neizdodas situāciju atrisināt, jāzvana policijai uz 110.

Ja konstatējat viltus ziņu, brīdiniet un informējiet par to savus līdzcilvēkus, tostarp digitālajā vidē. Sociālajos medijos izmantojiet šo tīklu piedāvātās iespējas ziņot administratoriem. Viltus ziņu izplatību kontrolē Valsts policija.

Kontrole un atbildība

Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzrauga sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģē un vērtēs iespējamos pārkāpumus. 
Valsts Policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.
Saeima lēmusi atbalstīt valdības priekšlikumu un paaugstināt administratīvo sodu gadījumos, kad pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi. Fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro. Sods līdz 2000 eiro piemērojams personām par nepatiesu ziņu sniegšanu. 
Ja ir informācija par COVID-19 prasību pārkāpumu, jāziņo policijai, zvanot uz 110.

Kontrole un atbildība

Atbildes uz citiem biežāk uzdotajiem jautājumiem iegūsi, zvanot uz vienoto Covid-19 uzziņu tālruni 8345.

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Pašlaik no valsts budžeta ir piešķirti 1,04 miljardi* eiro (tai skaitā kapitālsabiedrībām piešķirtais finansējums). Kopējā atbalsta summa ietver gan pasākumus nodokļu jomā, gan aizdevumus un garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, gan atbalstu nozarēm un iedzīvotājiem pabalstu veidā, gan ES fondu pārdales un papildus piešķirtos līdzekļus ES fondu projektu īstenošanai. Piešķirto finansējumu ministrijas, neatkarīgās valsts iestādes un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības pamazām apgūst un izlieto.

COVID-19 krīzes ietekmē ekonomikā vērojama lejupslīde, un plānotie budžeta ieņēmumi netiek saņemti plānotajā apmērā. No budžeta valsts maksā algas pedagogiem, ārstiem, policistiem un citiem valsts iestāžu un pārvaldes darbiniekiem, tādēļ daļa no piesaistītajiem līdzekļiem tiks izlietota, lai aizpildītu krīzes dēļ budžetā radušos ieņēmumu «robu».

*Informācija tiek regulāri atjaunota.

Atbilde ir publicēta 10.09.2020.

Finanses krīzes mazināšani

Covid-19 uzliesmojums izraisīja nepieciešamību kopš 2020. gada marta vidus operatīvi nodrošināt segumu valdības lēmumiem Covid-19 pandēmijas ietekmes mazināšanai un ekonomikas atbalstam ārkārtējā situācijā, papildinot Valsts kases kontos pieejamo resursu rezervi ar aizņemšanos finanšu tirgos.

Kopš 2020. gada marta līdz jūlija beigām iekšējā un starptautiskajos finanšu tirgos kopā piesaistīti resursi 2,130 miljardu eiro apmērā, tai skaitā:

 • starptautiskajos finanšu tirgos piesaistīti resursi 1,550 mljrd. eiro apmērā, veicot papildu emisiju 2026. gadā dzēšamajām eiroobligācijām (550 milj. eiro) pie iepriekš fiksētas procentu likmes 0,375% gadā un jaunu 3 gadu eiroobligāciju emisiju 1 mljrd. eiro apmērā ar fiksētu procentu likmi 0,125% gadā;
 • iekšējā finanšu tirgū organizētas 2, 5 un 7 gadu obligāciju izsoles 580 milj. eiro apmērā ar fiksētu procentu likmi 0%.

Valsts kasē pieejamie resursi ir paredzēti Covid-19 seku mazināšanai 2020. un 2021. gadā.

Atbilde ir publicēta 10.09.2020.

Finanses krīzes mazināšani

Covid-19 pandēmija ir izraisījusi ievērojamas svārstības starptautiskajos finanšu tirgos, tai skaitā pieaugot valstu kredītriska uzcenojuma līmeņiem. Lai mazinātu šādos finanšu tirgus apstākļos veicamās aizņemšanās izmaksu (procentu izdevumu) ietekmi uz valsts budžetu, Valsts kase resursus ir piesaistījusi uz salīdzinoši īsiem termiņiem un ar iespējami zemākām procentu likmēm (tuvu nullei), vienlaikus nepalielinot valsts parāda pārfinansēšanas risku tuvākajos gados.

Valsts parādu ir iespējams atmaksāt, veidojot valsts budžetu ar pārpalikumu tādā apjomā, kas atbilst attiecīgajā periodā dzēšamajam valsts parāda apjomam, un pārpalikumu novirzot valsts parāda atmaksai. Ja tas nav iespējams vai pārpalikums nav pietiekams visu saistību dzēšanai, nepieciešamais finansējuma apjoms tiek iegūts, pārfinansējot saistības ar jauniem aizņēmumiem finanšu tirgos. Ņemot vērā uzņemto valsts parāda saistību apjomu un atmaksas grafiku, valsts parāda atmaksa noteiktajā termiņā tiks nodrošināta tāpat kā iepriekšējos gados, pārfinansējot valsts parāda saistības ar jauniem aizņēmumiem finanšu tirgos.
 

Atbilde ir publicēta 10.09.2020.

Finanses krīzes mazināšani