Pārlekt uz galveno saturu
2023. gada maijā Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka Covid-19 pandēmija vairs nav uzskatāma par starptautisku ārkārtas situāciju veselības jomā.

Informācija mājaslapā vairs netiek regulāri atjaunota.

Piekļūstamības paziņojums

Lapa tika atjaunota: 22.12.2022

Piekļūstamības paziņojums

Valsts kanceleja saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Covid-19 tīmekļvietni - https://covid19.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

 Tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Dažām sadaļām tīmekļvietņu saites neatbilst lapas nosaukumam. Ņemot vērā to, ka drošības pasākumu regulējums pandēmijas laikā bieži mainās un lapas nosaukumi tiek izmainīti, ir  būtiski atstāt iepriekšējās saites, jo tās ir dažādos citus resursos, mājaslapās. 
  • Pārskatot sadaļas ar rīku Wave, secināts, ka dažās sadaļās ir izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, taču norādītās kļūdas nav būtiskas mājaslapas funkcionēšanai un satura pārskatīšanai. 
     

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.12.2022. Izvērtēšanu veica Valsts kanceleja.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: protokols.

Piekļūstamības alternatīvas
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītājas vietnieci Zani Berķi, tālrunis +371 67082902, e-pasts: zane.berke@mk.gov.lv.

Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.
E-pasts: zane.berke@mk.gov.lv.
Tālrunis: +371 67082902
Adrese: Brīvības  bulvāris 36, Rīga, LV-1520

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Komunikācijas departaments.
E-pasts: zane.berke@mk.gov.lv.
Tālrunis: +371 67082902

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67686768
Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 08.01.2021.
Šis paziņojums atkārtoti tika sagatavots 29.03.2022.

 

 

document
Izvērtēšanas protokols 21.12.2022.
PDF 195.26 KB 22. decembris 2022

Atsauce uz pirmavotu

Valsts kanceleja

Atvērt mājaslapu