Pārlekt uz galveno saturu

Digitālais Covid-19 sertifikāts

Ikvienam ir iespēja elektroniski iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu

Lapa tika atjaunota: 24.11.2021

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī vīrusu pārslimojusi. To var izmantot Latvijas Republikas teritorijā, piemēram, kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklēšanai.

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 • Tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 • Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 • Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).

Lai izdrukātu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 • Tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 • Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 • Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus. 
 • Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku.

Šobrīd ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:

 • Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.
 • Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem. 
 • Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19. 

Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību. Noskenējot QR kodu ar viedtālrunī esošo QR koda nolasīšanas aplikāciju, iespējams noskaidrot to, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, un pārliecināties, vai sertifikāts ir autentisks. QR kodu var noskenēt no sertifikāta digitālās versijas (piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifikāta izdrukas uz papīra.

Ja personai nav iespējas saņemt sertifikātu elektroniski, tad to var pieprasīt arī papīra formātā:

Vairāk par sertifikāta saņemšanu papīra formātā uzzini rakstā "Savu digitālo Covid-19 sertifikātu var saņemt arī iedzīvotāji, kuri nelieto internetu"!

Atgādinām, ka dodoties apmeklēt pasākumu vai ceļojot, līdzi jāņem arī personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte!

Vakcinācijas sertifikāts Covid-19 pārslimojušajiem
 • Personas, kuras pārslimojušas ar Covid-19, var iegūt vakcinācijas sertifikātu:
  • ja pēc infekcijas, ko apliecina pozitīvs PCR testa rezultāts, ir saņēmušas 1 jebkuru no 4 Eiropas zāļu aģentūras apstiprinātajām vakcīnām (Comirnaty (Pfizer- Biontech), Spikevax (Moderna), Janssen vai Vaxzveria (AstraZeneca)
  • un no vakcinācijas saņemšanas brīža pagājušas 14 dienas, neieskaitot vakcinācijas dienu.

 Vakcinācijas sertifikāta darbību  var apturēt ja:
 • Personai tiek apstiprināta Covid-19 infekcija (sertifikātu aptur uz 11 dienām no pirmā pozitīvā testa rezultāta)
 • Tiek saņemta informācija no tiesībsargājošām iestādēm

NVD pamatojoties uz tiesībsargājošo iestāžu informāciju var arī atjaunot vakcinācijas sertifikāta darbību.


Sertifikāta izveide, ja vakcinācija veikta ārpus Eiropas valstīm

Ārpus Eiropas valstīm veiktas vakcinācijas pret Covid-19 fakta reģistrāciju Latvijas Republikā E-veselībā veic, ja personai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā. Ja persona ir saņēmusi darbspējīgu digitālo sertifikātu citā Eiropas valstī, tad vakcinācijas fakta reģistrāciju e-veselībā nav nepieciešams veikt. Informācija Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē. 


Sertifikāts 3 Covid-19 vakcīnas saņēmējiem

Saņemot 3. vakcīnas devu, esošais digitālais sertifikāts turpinās darboties. Digitālajā sertifikātā parādīsies atzīme par 3. devas veikšanas datumu un vakcīnas nosaukumu.


Sertifikāta darbība ārvalstīs

Latvijas Republika ir sekmīgi pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas turpmāk nodrošinās informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju.  Šobrīd datu apmaiņa notiek ar tām dalībvalstīm, kuras arī jau ir pievienojušās vienotajai vārtejai – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Dānija, Vācija, Grieķija, Lietuva, Polija un Spānija. Informācija par dalībvalstīm, kuras pievienojas vārtejai, tiek aktualizēta un publicēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

 • Latvijas Republikā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu atpazīst citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī. Par Latvijā izsniegtā sertifikāta izmantošanu ārpus Eiropas Savienības aicinām interesēties tās valsts pārrobežu jautājumos atbildīgajā  valsts pārvaldes iestādē, uz kuru ir plānots doties.
 • Informācijas apmaiņā starp ES dalībvalstīm netiek nodota visa informācija, kuru satur digitālie Covid-19 sertifikāti (piemēram, par saņemtās vakcīnas nosaukumu, iedzīvotāja personas kodu u.c.).
 • Citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegts digitālais Covid-19 sertifikāts tiek verificēts jeb pārbaudīts atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem verifikācijas kritērijiem. Ja uzrādītajā sertifikātā ietverts QR kods, tas tiek noskenēts un verificēts.

Atgādinām, ka pievienošanās vārtejai neatceļ valstī noteiktos ieceļošanas nosacījumus attiecībā uz negatīva Covid-19 testa uzrādīšanu, pašizolāciju nevakcinētām personām u.c. nosacījumiem. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, izņēmums ir iedzīvotāji ar pārslimošanas sertifikātiem, kuri, iebraucot Latvijā, var neuzrādīt un neveikt laboratorisko testu Covid-19 noteikšanai. Iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdz izmaiņām normatīvajā regulējamā par ieceļošanas nosacījumiem!


Mobilā aplikācija "Covid-19 Verify"

No 15. jūnija, App Store (Apple viedierīcēm) ir pieejama mobilā aplikācija "Covid19Verify" digitālo Covid-19 sertifikātu pārbaudei jeb QR kodu skenēšanai. No 30. jūnija lietotne ir pieejama arī Google Play Store (Android viedierīču lietotājiem).

Mobilo aplikāciju aicināti izmantot pakalpojumu sniedzēji, pasākumu organizatori un ikviena iestāde, kura veic iedzīvotāju digitālo sertifikātu pārbaudi.

 • QR kodu var nolasīt tikai "Covid-19 Verify" aplikācija. Parastās/citas aplikācijas, kas paredzētas QR kodu lasīšanai, nederēs!
 • Sertifikāta derīgumu iespējams pārbaudīt arī vietnē covid19sertifikats.lv, nospiežot pogu "Verificēt sertifikātu". 

Atsauce uz pirmavotu

Veselības ministrija

Atvērt mājaslapu