Pārlekt uz galveno saturu

Digitālais Covid-19 sertifikāts

Ikvienam ir iespēja elektroniski iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu

Lapa tika atjaunota: 01.07.2022

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī vīrusu pārslimojusi. To var izmantot Latvijas Republikas teritorijā, piemēram, kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklēšanai.

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 • Tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 • Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 • Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).

Lai izdrukātu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 • Tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 • Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 • Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus. 
 • Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku.

Šobrīd ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:

 • Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19 (vakcinācijas derīguma termiņš)
 • Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem. 
 • Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19.

Informācija par sertifikātu veidiem un to izmantošanu Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību. Noskenējot QR kodu ar viedtālrunī esošo QR koda nolasīšanas aplikāciju, iespējams noskaidrot to, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, un pārliecināties, vai sertifikāts ir autentisks. QR kodu var noskenēt no sertifikāta digitālās versijas (piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifikāta izdrukas uz papīra.

Ja personai nav iespējas saņemt sertifikātu elektroniski, tad to var pieprasīt arī papīra formātā:

Vairāk par sertifikāta saņemšanu papīra formātā uzzini rakstā "Savu digitālo Covid-19 sertifikātu var saņemt arī iedzīvotāji, kuri nelieto internetu"!

Uzrādot sertifikātu, jāuzrāda arī pase,  ID karte, autovadītāja apliecība, skolēna apliecība, studenta apliecība, pensionāra apliecība vai izdienas pensijas saņēmēja apliecība. 


Sertifikāta derīguma termiņš Latvijas Republikā
 • No kura datuma stājas spēkā nosacījums par vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu?
 • No kura brīža tiek skaitīts sertifikāta derīguma termiņš?
  • No nākamās dienas pēc primārās vakcinācijas kursa pabeigšanas datuma.
 • Vai balstvakcinācijas sertifikātam ir noteikts derīguma termiņš?
  • Balstvakcinācijas sertifikātam šobrīd nav noteikts derīguma termiņš.
 • Vai bērnu sertifikātiem ir noteikts derīguma termiņš?
  • Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš netiek attiecināts uz bērniem līdz 18 gadiem, jo bērniem pašlaik nav pieejama balstvakcinācija.

Lasiet vairāk Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē!


Uzziņas par digitālo Covid-19 sertifikātu
 1. Jautājumiem par sertifikātiem un vietni: covid19sertifikats@vmnvd.gov.lv . 
 2. Jautājumiem par skenēšanu un mobilo aplikāciju: covid19verify@vmnvd.gov.lv . 
Vakcinācijas sertifikāts Covid-19 pārslimojušajiem
 • Personas, kuras pārslimojušas ar Covid-19, var iegūt vakcinācijas sertifikātu:
  • ja pēc infekcijas, ko apliecina pozitīvs PCR testa rezultāts, ir saņēmušas 1 jebkuru no 4 Eiropas zāļu aģentūras apstiprinātajām vakcīnām (Comirnaty (Pfizer- Biontech), Spikevax (Moderna), Janssen vai Vaxzveria (AstraZeneca)
  • un no vakcinācijas saņemšanas brīža pagājušas 14 dienas, neieskaitot vakcinācijas dienu.

 Vakcinācijas sertifikāta darbību  var apturēt ja:
 • Personai tiek laboratoriski  apstiprināta Covid-19 infekcija. Sertifikāta darbība tiek apturēta uz laiku līdz 7. dienai  (no parauga 1. ņemšanas datuma, ar kuru apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot Covid-19 vīrusa RNS vienas saslimšanas epizodes ietvaros). Tas nozīmē, ka pēc 7 dienām jeb 8. dienā vakcinācijas sertifikāta darbība tiek atjaunota. Piemēram, ja paraugs laboratorijā ir paņemts 1. janvārī plkst.12:00 un tas ir bijis pozitīvs, vakcinācijas sertifikāta darbība atjaunojas 8. janvārī plkst. 12:00.

   

 • Tiek saņemta informācija no tiesībsargājošām iestādēm

NVD pamatojoties uz tiesībsargājošo iestāžu informāciju var arī atjaunot vakcinācijas sertifikāta darbību.


Sertifikāta izveide, ja vakcinācija veikta ārpus Eiropas valstīm

Ārpus Eiropas valstīm veiktas vakcinācijas pret Covid-19 fakta reģistrāciju Latvijas Republikā E-veselībā veic, ja personai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā. Ja persona ir saņēmusi darbspējīgu digitālo sertifikātu citā Eiropas valstī, tad vakcinācijas fakta reģistrāciju e-veselībā nav nepieciešams veikt. Informācija Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē. 


Sertifikāts 3. Covid-19 vakcīnas saņēmējiem

Saņemot 3. vakcīnas devu, esošais digitālais sertifikāts turpinās darboties. Digitālajā sertifikātā parādīsies atzīme par 3. devas veikšanas datumu un vakcīnas nosaukumu.


Sertifikāta darbība ārvalstīs

Sertifikāta darbība ārvalstīs Latvijas Republika ir sekmīgi pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas turpmāk nodrošinās informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju. Šobrīd datu apmaiņa notiek ar tām dalībvalstīm, kuras arī jau ir pievienojušās vienotajai vārtejai – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Dānija, Vācija, Grieķija, Lietuva, Polija un Spānija. Informācija par dalībvalstīm, kuras pievienojas vārtejai, tiek aktualizēta un publicēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē. 


  Mobilā aplikācija "Covid-19 Verify"

  No 15. jūnija, App Store (Apple viedierīcēm) ir pieejama mobilā aplikācija "Covid19Verify" digitālo Covid-19 sertifikātu pārbaudei jeb QR kodu skenēšanai. No 30. jūnija lietotne ir pieejama arī Google Play Store (Android viedierīču lietotājiem).

  Mobilo aplikāciju aicināti izmantot pakalpojumu sniedzēji, pasākumu organizatori un ikviena iestāde, kura veic iedzīvotāju digitālo sertifikātu pārbaudi.

  • QR kodu var nolasīt tikai "Covid-19 Verify" aplikācija. Parastās/citas aplikācijas, kas paredzētas QR kodu lasīšanai, nederēs!
  • Sertifikāta derīgumu iespējams pārbaudīt arī vietnē covid19sertifikats.lv, nospiežot pogu "Verificēt sertifikātu". 

  Atsauce uz pirmavotu

  Nacionālais veselības dienests

  Atvērt mājaslapu