Pārlekt uz galveno saturu

Covid 19

Covid-19 Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Covid 19

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai samazinātu risku inficēt vienam otru ar Covid-19 , visiem Latvijas iedzīvotājiem līdz 7. februārim nedēļas nogalēs (naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu, laikā no plkst.22.00 līdz plkst.5.00) būs jāuzturas savā dzīvesvietā.

22. un 23. janvārī, 29. un 30. janvārī, kā arī 5. un 6. februārī tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6.00 līdz plkst. 21.00, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ. Darba laika ierobežojums attiecas arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai.

Naktīs pārvietoties no dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ varēs neatliekamo pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji, kā arī nakts dežūrās klātienē strādājošie. Lai pārvietotos mājsēdes laikā, jāņem līdzi aizpildīts apliecinājums un pase vai ID karte.

Atbilde rediģēta 21.01.2021.

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
 • Atbalstu var saņemt uzņēmums, ja:
  • apgrozījums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts (novembrī vai decembrī) ir vismaz par 20% mazāks nekā vidējais apgrozījums 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā; 
  • un ir vismaz par 30% mazāks nekā 2019. gada attiecīgajā mēnesī (neattiecas uz 2020. gadā reģistrētiem uzņēmumiem).
 • Atbalsts ir 30% no bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. 
 • Pieteikties grantam par novembri vai decembri var līdz 2021. gada 15. janvārim
Dīkstāves atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem
 • Darbinieki, kas ir dīkstāvē un nestrādā, varēs saņemt atbalstu 70 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.
 • Mikrouzņēmuma darbinieki varēs saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam. 
 • Neatkarīgi no līdzšinējās algas, dīkstāves atbalsts no 2021. gada 1. janvāra nebūs mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
 • Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.
Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem
 • Atbalsta pasākuma ietvaros darbinieks saņems atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro.
 • Darba devējam ir pienākums piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.
Atbalsts pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem
 • Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, atbalsts paredzēts 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.
 • Pašnodarbinātā persona - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Patentmaksas maksātājam pieejams fiksēts atbalsts par dīkstāvi 500 eiro apmērā par pilnu mēnesi. Tas pieejams, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 6 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.
 • Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru personai tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
Kā pieteikties atbalstam?
 • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesnieguma forma EDS ir pieejama no šī gada 1. decembra.
 • Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu gan dīkstāves atbalstam, gan algas subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.
 • Atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, par decembrilīdz 15. janvārim, bet par janvārilīdz 15. februārim.

Citi atbalsta veidi uzņēmējiem Ekonomikas ministrijas sagatavotajā pārskata tabulā un Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē. Sadaļā "Sociālais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā" pieejama informācija vecākiem, bezdarbniekiem, tiem, kuri nevar nodrošināt pamatvajadzības, cilvēkiem ar invaliditāti un citiem.

Atbilde rediģēta 14.01.2020.

Visās tirdzniecības vietās, arī tirgū un ielu tirdzniecības vietās, ir jālieto maskasjāievēro 2 metru distance, pastiprināta higiēna, jānodrošina informācija par piesardzību. Saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts apkalpot klientu, kurš nelieto vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Tas nozīmē, ka, piemēram, veikalā pārdevēja pircēju neapkalpos, ja cilvēks nelietos mutes un deguna aizsegu.

Tirdzniecības vietā:

 • vienam apmeklētājam jāparedz ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • pie ieejas veikalā ir jānorāda informācija, arī svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 15 m2, tad tajā vienlaikus var atrasties viens apmeklētājs;
 • apmeklētāju plūsmas kontrolei ieeja veikalā atļauta tikai ar groziņu vai ratiņiem vai tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja iepirkuma somu (to skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā);
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona. 

Tirdzniecības centrā (ēkās ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2 un kurās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji):

 • vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits, kas tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības centrā kopā;
 • tiek kontrolēta apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām, gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma un tirdzniecības sniegšanas vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās.

Atbilde rediģēta 18.12.2020.
 

Klātienē no 12. janvāra strādā tikai:

 • aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas, 
 • optikas veikali,
 • degvielas uzpildes stacijas,
 • tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas:
  • pārtikas preces;
  • higiēnas preces (preču saraksts);
  • pirmās nepieciešamības saimniecības preces (preču saraksts);
  • mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
  • tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
  • dzīvnieku barību un preces;
  • preses izdevumus;
  • sabiedriskā transporta biļetes;
  • mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;
  • pašu ražoto lauksaimniecības produkciju (skaidrojums);
  • ziedus.

Netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija, t.sk. preču piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī izsniegšana veikalos uz vietas.

Netiek pārtraukta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai, utt.  

 

Atbilde rediģēta 11.01.2021.
 

Jā, ierobežojums attiecas arī uz ielu tirdzniecību un tirdzniecību tirgus teritorijā.

Atbilde pievienota 18.12.2020.

Pakalpojumu sniegšana ir ierobežota.

No 12.janvāra:

 • Nestrādā visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī frizieri).
 • Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkst sniegt tikai ārpus telpām.
 • Nenotiek fotosesijas un netiek sniegti citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.
 • Nenotiek dzinējmedības.

Šie pakalpojumi ir ierobežoti, vērtējot vairākus aspektus:

 • vai pakalpojumu sniedz ilgāk par 15 minūtēm (kopā ar laiku uzgaidāmajā telpā);
 • vai ir tiešs cilvēku kontakts pakalpojumu sniegšanas laikā;
 • vai ir iespējams lietot sejas masku (piemēram, pie kosmetologa un fotosesijās nelieto) ;
 • vai bez šī pakalpojuma cilvēks var iztikt 3 nedēļas. 

Visu ierobežojumu mērķis ir samazināt cilvēku skaitu, ko ikdienā satiekam, mazinot risku inficēties ar Covid-19. 

Atbilde rediģēta 12.01.2021.

Ja pakalpojuma sniegšana nav iespējama bez preces iegādes, piemēram, autoservisā jaunu riepu vai auto detaļu iegāde un uzstādīšana, tad preču tirgošana ir atļauta.
 

Atbilde rediģēta 18.12.2020.

Atļauta visu preču sortimenta distances tirdzniecība un e-komercija, atļauta preču iegāde ar distances līgumu, piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī preču izsniegšana un saņemšana veikalos, ievērojot drošības nosacījumus.

Atbilde rediģēta 18.12.2020.

Kas palīdz apturēt COVID-19 izplatību!

Roku mazgāšana
Bieži jāmazgā rokas
Klepot elkonī
Klepot vai šķaudīt elkonī
Neaiztiec seju
Nepieskarties sejai
Droša distance
Ieturēt drošu distanci
Paliec mājās
#PaliecMājās

Pieredzes stāsti

View

Covid-19 pamatīgi maina Islandē dzīvojošās Andželas dzīvi

Covid-19 pamatīgi mainījis Andželas dzīvi. Mazuļi gan dzimst tāpat, tikai Andžela viņu dzimšanu atbalsta attālināti – pa telefonu. Taču viņa pati sākusi strādāt policijā, kur apsargā Covid-19 karantīnas pārkāpējus. Un vēl viņa pati smagi pārslimojusi Covid-19. Tā, ka sekas jūtamas joprojām.

Avots: LSM.lv, 23.01.2020.

Covid-19 pamatīgi maina Islandē dzīvojošās Andželas dzīvi
View

«Redzēju, kā no palātas izved mirušos». Daugavpils eksmērs Elksniņš par slimošanu ar Covid-19

"Pirmie simptomi sākās 28. decembrī, 30. decembrī veicu testu uz Covid-19 un 31. decembrī saņēmu pozitīvu rezultātu. Sākumā viss noritēja ļoti viegli – nebija [paaugstinātas] temperatūras, nebija garšas un ožas zuduma. Absolūti viegla forma – vienkārša saaukstēšanās. Pēc tam ģimenes ārsts man ieteica veikt pārbaudi. Un tā parādīja pneimon

Avots: LSM.lv, 12.01.2021.

«Redzēju, kā no palātas izved mirušos». Daugavpils eksmērs Elksniņš par slimošanu ar Covid-19