Pārlekt uz galveno saturu
Covid-19 aktualitātes

Informācija par valstīm, uz vai no kurām nerekomendē ceļot

Sociālās distancēšanās, pašizolēšanās un karantīnas skaidrojums, noteikumi un ieteikumi

COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi Latvijā

Fakti, simptomi, riski, testēšana, ārstēšana, drošības pasākumi

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu

Apturi vīrusu ar telefonu!

Mācības klātienē, daļēji attālināti vai pilnīgi attālināti

Vadlīnijas un ieteikumi nozaru uzņēmējiem

Valsts budžeta finanšu līdzekļu izlietojums Covid-19 izplatības seku pārvarēšanai

Covid-19 Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašlaik no valsts budžeta ir piešķirti 1,04 miljardi* eiro (tai skaitā kapitālsabiedrībām piešķirtais finansējums). Kopējā atbalsta summa ietver gan pasākumus nodokļu jomā, gan aizdevumus un garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, gan atbalstu nozarēm un iedzīvotājiem pabalstu veidā, gan ES fondu pārdales un papildus piešķirtos līdzekļus ES fondu projektu īstenošanai. Piešķirto finansējumu ministrijas, neatkarīgās valsts iestādes un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības pamazām apgūst un izlieto.

COVID-19 krīzes ietekmē ekonomikā vērojama lejupslīde, un plānotie budžeta ieņēmumi netiek saņemti plānotajā apmērā. No budžeta valsts maksā algas pedagogiem, ārstiem, policistiem un citiem valsts iestāžu un pārvaldes darbiniekiem, tādēļ daļa no piesaistītajiem līdzekļiem tiks izlietota, lai aizpildītu krīzes dēļ budžetā radušos ieņēmumu «robu».

*Informācija tiek regulāri atjaunota.

Atbilde ir publicēta 10.09.2020.

Finanses krīzes mazināšani

Covid-19 uzliesmojums izraisīja nepieciešamību kopš 2020. gada marta vidus operatīvi nodrošināt segumu valdības lēmumiem Covid-19 pandēmijas ietekmes mazināšanai un ekonomikas atbalstam ārkārtējā situācijā, papildinot Valsts kases kontos pieejamo resursu rezervi ar aizņemšanos finanšu tirgos.

Kopš 2020. gada marta līdz jūlija beigām iekšējā un starptautiskajos finanšu tirgos kopā piesaistīti resursi 2,130 miljardu eiro apmērā, tai skaitā:

  • starptautiskajos finanšu tirgos piesaistīti resursi 1,550 mljrd. eiro apmērā, veicot papildu emisiju 2026. gadā dzēšamajām eiroobligācijām (550 milj. eiro) pie iepriekš fiksētas procentu likmes 0,375% gadā un jaunu 3 gadu eiroobligāciju emisiju 1 mljrd. eiro apmērā ar fiksētu procentu likmi 0,125% gadā;
  • iekšējā finanšu tirgū organizētas 2, 5 un 7 gadu obligāciju izsoles 580 milj. eiro apmērā ar fiksētu procentu likmi 0%.

Valsts kasē pieejamie resursi ir paredzēti Covid-19 seku mazināšanai 2020. un 2021. gadā.

Atbilde ir publicēta 10.09.2020.

Finanses krīzes mazināšani

Covid-19 pandēmija ir izraisījusi ievērojamas svārstības starptautiskajos finanšu tirgos, tai skaitā pieaugot valstu kredītriska uzcenojuma līmeņiem. Lai mazinātu šādos finanšu tirgus apstākļos veicamās aizņemšanās izmaksu (procentu izdevumu) ietekmi uz valsts budžetu, Valsts kase resursus ir piesaistījusi uz salīdzinoši īsiem termiņiem un ar iespējami zemākām procentu likmēm (tuvu nullei), vienlaikus nepalielinot valsts parāda pārfinansēšanas risku tuvākajos gados.

Valsts parādu ir iespējams atmaksāt, veidojot valsts budžetu ar pārpalikumu tādā apjomā, kas atbilst attiecīgajā periodā dzēšamajam valsts parāda apjomam, un pārpalikumu novirzot valsts parāda atmaksai. Ja tas nav iespējams vai pārpalikums nav pietiekams visu saistību dzēšanai, nepieciešamais finansējuma apjoms tiek iegūts, pārfinansējot saistības ar jauniem aizņēmumiem finanšu tirgos. Ņemot vērā uzņemto valsts parāda saistību apjomu un atmaksas grafiku, valsts parāda atmaksa noteiktajā termiņā tiks nodrošināta tāpat kā iepriekšējos gados, pārfinansējot valsts parāda saistības ar jauniem aizņēmumiem finanšu tirgos.
 

Atbilde ir publicēta 10.09.2020.

Finanses krīzes mazināšani

Kas palīdz apturēt COVID-19 izplatību!

Bieži jāmazgā rokas
Klepot vai šķaudīt elkonī
Nepieskarties sejai
Ieturēt drošu distanci
#PaliecMājās

Latvijā apstiprinātais saslimšanu skaits ar Covid-19 novados

 

Pieredzes stāsti

Mika stāsts: ar humoru pret Covid

Pieaugot Covid-19 saslimušo skaitam Latvijā, arvien mazāk cilvēku var teikt – “nepazīstu nevienu saslimušo, tātad slimība ir izdomāta”. Arvien vairāk ģimenēs, draugu lokos un darba kolektīvos kādu ir skārusi šī slimība. Savu pieredzi “Panorāmai” uzticējis arī skaņu inženieris Miks Strods

Avots: LSM.lv, LTV Ziņu dienests, 19.10.2020.

Covid-19 izslimojusī Dace: Nēsājiet masku, lai pasargātu citus!

“Covid-19 nav muļķības. Ja pašiem nav bail no inficēšanās, padomājiet par tuviniekiem un tiem, kuri ir riska grupā,” tā aicina Dace Beināre, kura pati nupat izslimojusi vīrusu. Viņa uzskata, ka strādājot ciešā kontaktā ar citiem cilvēkiem, vajadzētu būt atbildīgam un aizsegt seju.  

Avots: LSM.lv, Panorāma, 07.10.2020.

Es arī nepazinu nevienu Covid-19 slimnieku. Ritas stāsts par slimību

Emocionālu Covid-19 pieredzes stāstu sociālajā tīklā "Facebook" publicējusi valmieriete Rita Eglīte. Viņa pirms dažām dienām savus draugus un paziņas aicināja izturēties ļoti nopietni pret koronavīrusa izraisīto slimību un stāstīja, kā viņa saslimusi un kā norit slimības gaita.

Avots: LSM.lv, LTV Ziņu dienests, 13.10.2020.