Pārlekt uz galveno saturu

Covid 19

Covid-19 Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Covid 19

Biežāk uzdotie jautājumi

Jā! Ārkārtējai situācijai noslēdzoties, spēkā stājās izmaiņas epidemioloģiskās drošības pasākumu regulējumā.

Ierobežojumi jāturpina ievērot, jo saglabājas gan augsti saslimstības rādītāji, gan augsts stacionēto Covid-19 pacientu skaits.
Pilnvaras turpināt noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu.
Tādējādi daļa līdzšinējo drošības pasākumu ir pārcelti uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ar grozījumiem, kas stājās spēkā 7. aprīlī. Uzzini vairāk!

Būtiski, ka liela daļa saslimušo nezina, kur tieši inficējušies ar Covid-19, tāpēc aicinām ievērot noteiktos drošības pasākumus.
Tāpat aicinām turpināt izmantot iespēju strādāt attālināti, ja to pieļauj darba specifika, un nepulcēties vairāk kā divām mājsaimniecībām ārā!


Atbilde rediģēta 08.04.2021.

Klātienē strādāt drīkst tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti. 

Ja darba specifikas dēļ jāstrādā klātienē, darba devējam ir pienākums:

 • noteikt pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās;
 • noteikt atbildīgo par šo pasākumu ieviešanu;
 • nodrošināt nodarbinātajiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • informēt nodarbinātos par darbavietā ieviestajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem.

Lai samazinātu risku inficēties ar Covid-19, aicinām ievērot šādus principus:

 • nodrošināt, ka kabinetā vienlaikus atrodas tikai viens nodarbinātais;
 • atvērta tipa birojos uz vienu nodarbināto paredzēt lielāku platību;
 • ja kabinets ir liels un tajā uzturas vairāki nodarbinātie, nodrošināt pēc iespējas lielāku attālumu starp nodarbinātajiem, iespēju robežās nodrošinot arī aizsargbarjeru uzstādīšanu;
 • ja nav iespējams ievērot iepriekš minētos nosacījumus, izstrādā darba grafiku, piemēram, nosakot, kuri darbinieki (amatpersonas) nāk strādāt klātienē katru otro dienu. Institūcijas vadītājam ir jāizvērtē piemērotākais risinājums darba procesu organizēšanai, lai pēc iespējas samazinātu nodarbināto kontaktus.

Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 13.04.2021.

Lai efektīvi plānotu vakcinācijas kabinetu noslodzes un jaudas, Latvijas iedzīvotāji var reģistrēties vakcīnas pret Covid-19 saņemšanai četros veidos:

 • vietnē www.manavakcina.lv;
 • zvanot pa bezmaksas tālruni 8989 (iedzīvotājiem jāidentificē sevi  ar personas kodu un vārdu/uzvārdu un jānorāda savs tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese),
 • darba devēji varēs iesniegt savu darbinieku sarakstus (primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties individuāli, negaidot darba devēja rīcību);
 • ar ģimenes ārstu palīdzību.

Pirmie vakcīnas saņems tie iedzīvotāji, kuri iekļauti prioritārajās grupās. Pārējie viena kalendārā mēneša laikā saņemtie iedzīvotāju pieteikumi tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa.

Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 13.04.2021.

Pašvaldībās, kurās divu nedēļu saslimstības rādītājs uz 100 000 cilvēku nepārsniedz 200, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, mācības klātienē atļautas:

 • 1.-6. klašu skolēniem,
 • profesionālo skolu audzēkņiem, kam jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē,
 • 7.-11. klašu skolēniem (rotācijas kārtībā, lai klases izglītības iestādē savstarpēji nepārklātos),

12. klašu skolēniem mācības atļautas visā Latvijas teritorijā (ne vairāk kā divas dienas nedēļā priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni).

Visā Latvijā, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, individuālas konsultācijas klātienē pieejamas atsevišķām izglītojamo grupām. Klātienes konsultācijas notiek tikai pēc pedagoga individuāla aicinājuma. Konsultācijas laiks nedrīkst pārsniegt 40 minūtes! Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 13.04.2021.

Latvijā vakcinācija pret Covid-19 notiek vispirms vakcinējot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas. Šāda vakcinēšanas procesa kārtība radīta, ņemot vērā, ka vakcīnas pret Covid-19 Eiropas Savienībā tiek reģistrētas pakāpeniski un reģistrēto vakcīnu ražošanas un piegāžu apjomi ir ierobežoti.

Šobrīd uzsākta vakcinācija šādām personu grupām:

Ar pilnu prioritāro grupu sarakstu vari iepazīties šeit!

Atbilde rediģēta 13.04.2021.

Ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, tad 10 dienas jāievēro pašizolācija savā dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā! Uzzini vairāk!
Pirms ierašanās Latvijā:

 • jāveic Covid-19 testu, kura negatīvs rezultāts būs jāuzrāda pie iekāpšanas. Apliecinājums nedrīkst būt senāks par 72 stundām! 
 • 48 stundu laikā pirms ierašanās jāaizpilda elektronisko anketu tīmekļvietnē Covidpass.lv, norādot testa rezultātu un ierašanās mērķi.
 • Ja testa rezultāts ir pozitīvs, tad ierasties drīkst ar privāto transportlīdzekli, tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā. Detalizētus ceļojuma brīdinājumus par atsevišķām valstīm var atrast šeit.

Ja persona pēdējo 14 dienu laikā bijusi valstī, kas nav ES, EEZ valsts, Šveice vai Apvienotā Karaliste, tad pēc ierašanās Latvijā, jāveic papildu Covid-19 testu iespējami tuvākajā testēšanas punktā un jāievēro 10 dienu pašizolēšanos savā dzīvesvietā! Pozitīva testa rezultāta gadījumā, vai ja tests nav veikts, jāizolējas kādā no LIAA mājaslapā publicētajām viesnīcām. Testa un viesnīcas izmaksas sedz ceļotājs! Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 08.04.2021.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas tālāku izplatību, ir svarīgi atbilstoši rīkoties un sniegt epidemiologiem precīzu informāciju.
Ja pastāv iespējamība, ka bijis ciešs kontakts ar kādu inficēto bez vilcināšanās:

 • jāierobežo kontaktus ar citiem;
 • jāpaliek mājās, novērojot savu veselības stāvokli.
 • Epidemiologs ar kontaktpersonu sazinās pēc inficētās personas iztaujāšanas.

Mājinieki, kas dzīvo kopā ar kontaktpersonu, var turpināt ikdienas gaitas, taču iespēju robežās arī viņiem ieteicams vienoties ar darba devēju par attālināto darbu līdz situācijas precizēšanai un ieteicams novērot veselību. Vairāk par Covid-19 analīžu nodošanas iespējām uzzini šeit!

Atsevišķos gadījumos, kad saslimšana atklāta kolektīvā (piemēram, darbā, bērnudārzā, skolā u.tml.), informāciju par turpmāko rīcību epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām var nodot iestādes vadība, savukārt SPKC sazināsies ar šo kontaktpersonu ģimenes ārstiem. Epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām ārsts var izsniegt darbnespējas lapu uz laiku, kas būs jāpavada mājas karantīnā.

Atbilde rediģēta 31.03.2021.

Šobrīd ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19. Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma.
Savukārt cilvēki, kuri atgriezušies Latvijā no Apvienotās Karalistes vai Dienvidāfrikas republikas, testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu.

Testu veikt iespējams tikai ar iepriekšēju pierakstu!

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:

 • Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai - 8303
 • Centrālā laboratorija – 8330
 • E. Gulbja laboratorija – 67801112
 • MFD Laboratorija – 8313
 • NMS Laboratorija – 67144015
 • Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560
 • Kontaktu saraksts un Covid-19 analīžu nodošanas punktu darba laiks pieejams arī NVD mājaslapā.
 • Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski:

Noteiktais termiņš var tikt mainīts, strauji pieaugot iedzīvotāju, kuri bez nosūtījuma piesakās nodot paraugus Covid-19 infekcijas noteikšanai, skaitam un būtiski palielinoties rindām paraugu nodošanai.

Analīžu nodošanas vietas un informāciju par katru no tām iespējams atrast interaktīvā kartē: "COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā".

Covid-19 analīžu rezultāti pieejami E-veselības portālā, kā arī analīžu pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Lai rezultātus aplūkotu E-veselībā, jāatver interneta pārlūkprogrammā adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc autorizēšanās sistēmā analīžu rezultātu paziņojums būs skatāms sadaļā "Mani rezultāti".

Atbilde rediģēta 13.04.2021.

Kas palīdz apturēt COVID-19 izplatību!

Roku mazgāšana
Bieži jāmazgā rokas
Klepot elkonī
Klepot vai šķaudīt elkonī
Neaiztiec seju
Nepieskarties sejai
Droša distance
Ieturēt drošu distanci
Paliec mājās
#PaliecMājās

Pieredzes stāsti