Pārlekt uz galveno saturu

Sabiedriskā transporta organizatoriem

Piesardzības pasākumi pasažieriem un sabiedriskā transporta organizatoriem

Lapa tika atjaunota: 21.05.2020

Pasažieriem:

 1. Pirms brauciena izvērtēt tā nepieciešamību un izmantot sabiedrisko transportu tikai būtiskos gadījumos (nokļūšanai darba vietā vai atgriežoties no tās; veikala, aptiekas u.c. apmeklējumiem).
 2. Ja iespējams, izvēlēties braucienu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru.
 3. Tiem pasažieriem, kuri atbilst saslimstības riskam pakļautajai grupai, izvērtēt iespēju sabiedrisko transportu izmantot galējas nepieciešamības gadījumā, pēc iespējas izmantojot to ārpus maksimumstundām - no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00.
 4. Neveikt īsas distances braucienus, tā vietā izvēloties citus pārvietošanās veidus.
 5. Biļeti braukšanai sabiedriskajā transportā iegādāties pirms brauciena, pēc iespējas izmantojot attālinātas biļešu iegādes iespējas.
 6. Atrodoties sabiedriskajā transportā, lietot mutes un deguna aizsegus (respiratorus, maskas, šalles, lakatus vai tml.).
 7. Transportlīdzekļa salonā vispirms ieņemt tās sēdvietas, kas atrodas pamīšus vai vienu sēdvietu izlaižot no jau aizņemtajām sēdvietām. Iekāpjot, izkāpjot un izvēloties stāvvietu, pēc iespējas ievērot 2 metru distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem).
 8. Nepieciešamības gadījumā informēt citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem un informēt vadītāju, konduktoru vai atbildīgās valsts iestādes par šo prasību neievērošanu.

Pārvadātājiem:

 1. Regulāri uzraudzīt pasažieru skaitu un, lai ierobežotu drūzmēšanos transportlīdzekļa salonā, maršrutu reisu izpildē norīkot transportlīdzekļus ar atbilstošu ietilpību.
 2. Pēc iespējas ierobežot M2 kategorijas autobusu (mikroautobusu) izmantošanu pasažieru pārvadājumos. Pasažieriem M2 kategorijas autobusos nav atļauts izmantot stāvvietas.
 3. Informēt pasažierus par prasību lietot mutes un deguna aizsegus. Transportlīdzekļos, kur iekāpšana notiek pa priekšējām durvīm, vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem bez mutes un deguna aizsegiem. Transportlīdzekļu vadītāji un vilcienu konduktori var aizrādīt pasažieriem un prasīt mutes un deguna aizsegu lietošanu. Šīs prasības ievērošanas kontroles pasākumus pilsētu sabiedriskajā transportā nosaka republikas pilsētu pašvaldības.
 4. Kur tas iespējams, organizēt pasažieru izvietojumu transportlīdzekļa salonā tā, lai pasažieri vispirms aizņemtu sēdvietas pamīšus vai vienu sēdvietu izlaižot, un, kur to pieļauj pasažieru skaits, sēžot vai stāvot ievērotu 2 metru distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem).
 5. Nodrošināt, ka, izpildot darba pienākumus, vadītājs ir distancēts no pasažieriem, bet transportlīdzekļos, kur vadītāja kabīne nav nodalīta no salona, vismaz pirmās rindas sēdvietas pasažieriem nav pieejamas.
 6. Vizuāli iezīmēt vai citādi norobežot tās sēdvietas, kuras nevar tikt aizņemtas.
 7. Aicināt pasažierus pēc iespējas izmantot attālinātas biļešu iegādes iespējas. Samazināt iespējas pasažieriem iegādāties braukšanas biļetes pie vadītāja vai konduktora. Ja tas nav iespējams, vadītājam vai konduktoram elektronisko rīku lietošanai, biļešu izsniegšanai un apmaksas saņemšanai jālieto gumijas cimdi vai nekavējoties pēc tam jāveic roku dezinficēšana.
 8. Nodrošināt pasažieru informēšanu par piesardzības pasākumiem audiālā vai vizuālā formātā transportlīdzekļos, tīmekļa vietnēs, pieturās, autoostās, stacijās u.c.
 9. Nodrošināt transportlīdzekļu salona un kabīnes virsmu pilnu ikdienas apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem.
 10. Nodrošināt vadītāju ar gumijas cimdiem, kā arī roku dezinfekcijas līdzekli vai iespēju dezinficēt rokas pirms un pēc reisa izpildes.
 11. Instruēt vadītājus, konduktorus un informēt citas iesaistītās puses par šiem pasākumiem.

Pārvadājumu organizētājiem:

 1. Maršrutu reisu plānošanā ņemt vērā šā rīkojuma nosacījumus un nepieciešamības gadījumā norīkot papildu reisus.
 2. Izvērtēt iespēju pilnībā vai daļēji atteikties no braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas, lai nodrošinātu šā rīkojuma izpildi.

Atsauce uz pirmavotu

Satiksmes ministrija

Atvērt mājaslapu