Pārlekt uz galveno saturu
2023. gada maijā Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka Covid-19 pandēmija vairs nav uzskatāma par starptautisku ārkārtas situāciju veselības jomā.

Informācija mājaslapā vairs netiek regulāri atjaunota.

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi no 1. aprīļa

Lapa tika atjaunota: 29.06.2023

Pašlaik ir uzlabojusies epidemioloģiskā situācija valstī un pasaulē un nav novērojami uzliesmojumi ar ļoti lielu Covid-19 inficēto skaitu, kā arī Covid-19 saslimšana norit vieglā formā un slimnīcās nonāk mazāks skaits pacientu ar pamatdiagnozi Covid-19. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka vēl joprojām ir nepieciešama piesardzība, lai nodrošinātu mūsu kopējo veselību. Vakcīnas novērš smagu saslimstību un mazina infekcijas izplatību. Vakcinācija ir svarīga, lai aizsargātu gan sevi, gan citus, it īpaši riska grupu pārstāvjus. 

Informācija tīmekļvietnē vairs netiek regulāri atjaunota. 
 

Tabulā apkopota būtiskākā informācija par drošības pasākumiem Latvijā, lai samazinātu Covid-19 izplatību
 

Vispārējie drošības pasākumi - Ikviens ievēro konkrētajā vietā noteiktās drošības prasības!
- Ar Covid-19 inficētie ievēro izolācijas nosacījumus!
- Rekomendēts vēdināt telpas, nodrošināt dezinfekcijas līdzekļu pieejamību.
Maskas -  Ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes centriem, pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem, izvērtējot riskus, ir tiesības noteikt nepieciešamību lietot medicīniskās maskas vai FFP2 respiratorus.
Darbs

- Darba pienākumus klātienē var veikt personas bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta
- Darba devējiem ir tiesības, izvērtējot riskus, noteikt, kurām personām darba pienākumu veikšanai nepieciešams derīgs vakcinācijas  vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī noteikt citas drošības prasības, piemēram, masku vai respiratoru lietošanu, distances ievērošanu, pulcēšanās ierobežojumus, testēšanu u.tml.
- Vakcinācija pret Covid-19 ir stingri rekomendēta nodarbinātajiem, kas savus darba pienākumus veic ciešā kontaktā ar cilvēkiem, kam ir augsts risks veselībai saistībā ar Covid-19.

Sports - Sporta pakalpojumu sniedzējiem un pasākumu organizētājiem (sadarbībā ar sporta federācijām), izvērtējot riskus, ir tiesības noteikt epidemioloģiskās drošības prasības. 
Tirdzniecība un pakalpojumi - Visiem pieejamas visas tirdzniecības vietas bez platības ierobežojumiem vai citām drošības prasībām.
- Visiem ir pieejami visi pakalpojumi bez papildu drošības prasībām. 
- Pakalpojumu sniedzējs var lemt par papildu drošības prasībām.
Sabiedriskais transports

- Regulāri vēdina salonu, dezinficē virsmas.

Kultūra, pasākumi, pulcēšanās - Visiem pieejamas visas kultūrvietas, bez platības ierobežojumiem un citām drošības prasībām.
- Nav ierobežojumu pasākumu organizēšanai.
- Nav cilvēku skaita ierobežojumu pulcējoties.
- Pasākumu organizētājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības, izvērtējot riskus, noteikt epidemioloģiskās drošības prasības.
Ceļošana - Pirms došanās uz ārzemēm, uzziniet par konkrētās valsts epidemioloģiskās drošības prasībām!
- Ieteikumus drošai ceļošanai apkopojusi un publicējusi Ārlietu ministrija