Pārlekt uz galveno saturu

Uz ALTUM aizdevumu ar granta elementu varēs pretendēt lielāks skaits mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmēju

Lapa tika atjaunota: 13.04.2021

Ministru kabineta sēdē šodien, 13. aprīlī, apstiprināti grozījumi Kultūras ministrijas (KM) un finanšu institūcijas ALTUM izstrādātajos noteikumos,* kas paredz aizdevumu un grantu veidā sniegt atbalstu Covid-19 ietekmētajām mākslas, izklaides un atpūtas nozarēm un ar tām saistītai ekosistēmai (māksliniekiem, tehniskajām kompānijām, norises vietām) ekonomiskās aktivitātes atjaunošanai. Līdz ar šiem grozījumiem paredzēts palielināt atbalsta saņēmēju skaitu.
Kā jau KM iepriekš informējusi, atbalsta programmas finansējums ir 6 miljoni eiro.


Finansējumu atbalsta programmas ietvaros paredzēts piešķirt mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu veidā pasākumu īstenošanai, t.sk. vairāku uzņēmumu sadarbības pasākumu īstenošanai. Pasākums vai pasākumu cikls var būt gan tāds, kas jau sagatavots, bet vēl nav noticis, gan tāds, kura organizēšana vēl nav uzsākta. 60% no atbalsta summas varēs būt aizdevums, 40% - grants. Maksimālais atbalsta apmērs viena pasākuma īstenošanai būs 300 000 eiro.

Lai novērstu gadījumus, kad par viena pasākuma īstenošanu tiek iesniegti atbalsta pieteikumi no vairākiem atbalsta saņēmējiem un viena pasākuma atbalstam tiek izsmelta lielākā daļa programmas ietvaros pieejamā finansējuma, noteikumos veikti precizējumi, jo KM mērķis ir nodrošināt atbalstu iespējami lielākam skaitam pasākumu. 


Ņemot vērā, ka nav zināms, cik ilgi būs spēkā piesardzības pasākumi Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, kas ietekmē iespēju organizēt publiskus pasākumus, noteikumi papildināti ar precizējumu, kas nosaka - ja pasākums nav noticis Covid-19 ierobežojumu dēļ, izsniegtais grants atbalsta saņēmējiem nav jāatmaksā. Atbalsts granta veidā uzskatāms par izmantotu atbilstoši mērķim arī, ja pasākuma norise tiek nodrošināta vēlāk par 18 mēnešiem no sākotnēji paredzētā datuma. Vienlaikus, ņemot vērā, ka atbalsta programmas īstenošana plānota ne ilgāk kā līdz 2026.gada 31.decembrim, pasākuma norise pieļaujama līdz šim datumam. 

Lai varētu pretendēt uz atbalstu, mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmumam ir:

  • jābūt reģistrētam Latvijā un jāatbilst maza un vidēja uzņēmuma (MVU) statusam;
  • jādarbojas NACE 90; 91; 93; 74.90; 77.39 (kultūra, pasākumi, tehniskais nodrošinājums) nozarēs;
  • 2019. gadā jābūt strādājušam ar apgrozījumu vismaz 40 000 eiro apmērā;
  • jābūt ekonomiski dzīvotspējīgam;jāspēj uzņēmuma darbībā pierādīt Covid-19 ietekme.

Atbalsta programmu administrēs valsts atbalsta finanšu institūcija ALTUM. Lai novērtētu, vai komersants ir ekonomiski dzīvotspējīgs un tam piešķirams atbalsts, tiks izmantota līdzšinējā ALTUM pieredze uzņēmējdarbības projektu analīzē.


ALTUM pieteikumus finansējuma saņemšanai sāks pieņemt pēc programmas saskaņojuma ar Eiropas Komisiju. Uzņēmumi pieteikumus varēs iesniegt ALTUM klientu portālā mans.altum.lv. Informācijai par programmas uzsākšanu aicinām sekot ALTUM mājas lapā www.altum.lv
 
* - Ministru kabineta noteikumi „Atbalsts mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.”

Atsauce uz pirmavotu

Kultūras ministrija

Atvērt mājaslapu