Pārlekt uz galveno saturu
2023. gada maijā Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka Covid-19 pandēmija vairs nav uzskatāma par starptautisku ārkārtas situāciju veselības jomā.

Informācija mājaslapā vairs netiek regulāri atjaunota.

Pasākumu organizēšana kultūras norišu vietās

Kultūras ministrija ir sagatavojusi sanitāro protokolu, kas skaidro kultūras norišu vietu darbību

Lapa tika atjaunota: 21.05.2020

 1. Kultūras norišu vieta, organizējot publiskus kultūras pasākumus (saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteikto definīciju), nodrošina to īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz publisko pasākumu norisi, tai skaitā:
  - nodrošina, ka pasākumā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 personas;
  - nodrošina, ka pasākuma laiks nepārsniedz 3 stundas, ieskaitot apmeklētāju ierašanos un aiziešanu no pasākuma, ja pasākums norisinās iekštelpās. Pasākums iespēju robežās tiek plānots tā, lai novērstu nepieciešamību pēc pārtraukumu organizēšanas;
  - pasākuma norises laikā nepiedāvā pakalpojumus, kas nav tieši saistīti pasākuma norisi, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus;
  - nodrošina 2 metru distances ievērošanu starp apmeklētājiem, skatuves māksliniekiem, norises vietas darbiniekiem un pasākuma apkalpojošo personālu, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā, un nepieļauj personu drūzmēšanos pie ieejas, izejas un citās telpās;
  - nodrošina, ka kultūras norišu vietā publiska pasākuma norises laikā neatrodas personas, kas nav tieši iesaistītas pasākuma norises nodrošināšanā.
 2. Laikā, kad kultūras norišu vietā nenotiek publisks pasākums, norišu vieta drīkst uzņemt apmeklētājus, nodrošinot 2 metru distances ievērošanu starp apmeklētājiem, starp darbiniekiem un starp apmeklētājiem un darbiniekiem, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā.
 3. Kultūras norišu vieta nosaka maksimālo apmeklētāju skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties norišu vietā laikā, kad tajā nenotiek publisks pasākums, nodrošinot, ka norišu vietā vienlaicīgi neatrodas vairāk kā 1 apmeklētājs uz 4 m2 no norišu vietas publiski pieejamo telpu platības, bet ne vairāk kā:
  - 25 apmeklētāji norišu vietās, kuru publisko telpu platība ir līdz 1 000 m2;
  - 50 apmeklētāji norišu vietās, kuru publisko telpu platība ir virs 1 000 m2.
 4. Kārtību, kādā kultūras norišu vietā tiek organizēts profesionālās skatuves mākslas (mūzikas, deja un teātra) mēģinājumu process, nosaka kultūras ministra rīkojums par sociālās distancēšanās nodrošināšanu profesionālās skatuves mākslas mēģinājumu procesā
 5. Kultūras norišu vieta veido to personu sarakstu, kuras piedalās katra publiskā pasākuma norises nodrošināšanā, tai skaitā apkopo personu kontaktinformāciju, ievērojot noteiktos personu datu apstrādes principus, un saglabā šos sarakstus vismaz trīs nedēļas pēc pasākuma norises.
 6. Kultūras norišu vieta mākslinieciskā satura demonstrācijai nodrošina skatuvi un ar satura demonstrāciju saistītos tehniskos risinājumus, kas ļauj ievērot 2 metru distanci starp skatuves māksliniekiem.
 7. Kultūras norišu vieta nodrošina skatuves māksliniekiem atsevišķas telpas vai zonu, kur uzturēties pirms un pēc publiskā pasākuma, nodrošinot, ka šajās telpās vai zonā vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā 1 skatuves mākslinieks uz 4 m2, ja tiek nodrošināta iespēja nodrošināt 2 metru attāluma ievērošanu starp personām un novērst drūzmēšanos pie ieejas, izejas un citās telpās.
 8. Kultūras norišu vieta publiskos pasākumus organizē tādā veidā, lai atšķirīgos pasākumos iesaistītie skatuves mākslinieki un apkalpojošais personāls neatrastos pasākuma norises telpā, kā arī citās telpās vienlaicīgi.
 9. Kultūras norišu vieta redzamās vietās (vēlams pie ieejas ēkā vai teritorijā) publiski izvieto informāciju par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norišu vietā ārpus publisko pasākumu norises laika.
 10. Kultūras norišu vieta nodrošina pastāvīgu apmeklētāju skaita kontroli norišu vietā. Nepieciešamības gadījumā kultūras norišu vieta izskata iespēju organizēt norišu vietas apmeklējumu ārpus pasākumu norises laika pēc iepriekšēja pieraksta, nosakot maksimālo apmeklētāju skaitu stundā.
 11. Kultūras norišu vieta nodrošina personu plūsmas plānošanu un kontroli, lai novērstu personu drūzmēšanos un nodrošinātu 2 metru distances ievērošanu, tai skaitā:
  - iespēju robežās izmanto atsevišķas ieejas un izejas apmeklētāju plūsmas organizēšanai;
  - novērš jebkādus šķēršļus, kas varētu sašaurināt ieejas vai izejas un kavēt personu plūsmu;
  - apmeklētājiem redzamās vietās izvieto skaidri salasāmas norādes par nepieciešamību būt sociāli atbildīgiem un ievērot 2 metru distanci;
  - iespēju robežās iezīmē vietas divu metru distances ievērošanai pie biļešu kasēm un citās vietās, kurās iespējama personu pulcēšanās.
 12. Kultūras norišu vieta publiski (tai skaitā kultūras norišu vietas tīmekļvietnē, sociālajos medijos, uz vietas kultūras norišu vietā) izvieto paziņojumus, kas aicina apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt kultūras norišu vietu un tajā notiekošos pasākumus, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja personai ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus
 13. Kultūras norišu vieta nodrošina, lai tajā neatrastos personas (apmeklētāji, norišu vietas darbinieki, skatuves mākslinieki, apkalpojošais personāls) ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums). Kultūras norišu vietai ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju norišu vietā un aicināt tās atstāt norišu vietu, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu.
 14. Kultūras norišu vieta iespēju robežās veic attālinātu biļešu tirdzniecību. Kultūras norišu vieta aicina apmeklētājus norēķināties par biļetēm un citiem pirkumiem ar maksājumu kartēm, ja šāda iespēja norišu vietā tiek nodrošināta, pēc iespējas ierobežojot skaidras naudas maksājumus. 
 15. Kultūras norišu vieta regulāri informē apmeklētājus par nepieciešamību ievērot divu metru distanci un citiem nosacījumiem attiecībā uz norišu vietas vai tajā notiekošo pasākumu apmeklējumu, atskaņojot audio paziņojumus latviešu valodā, vai norišu vietas darbiniekam informējot apmeklētājus. Nepieciešamības gadījumā informāciju var sniegt arī svešvalodās.
 16. Kultūras norišu vieta nodrošina apmeklētājiem, norišu vietas darbiniekiem, skatuves māksliniekiem un apkalpojošajam personālam iespēju ievērot roku higiēnu (roku mazgāšanu ar tekošu ūdeni un ziepēm un higiēniskus roku nosusināšanas līdzekļus vai roku dezinfekcijas līdzekļu lietošanu (70% etanola šķīdums vai cits efektīvs roku dezinfekcijas līdzeklis)).
 17. Kultūras norišu vieta izvieto telpās, tai skaitā tualetes telpās, skaidri salasāmu informāciju ar atgādinājumu par higiēnas prasību ievērošanu:
  Bieži un rūpīgi mazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma.
  Ja nav iespējams nomazgāt rokas – dezinficējiet rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.
  - Atcerieties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus.
  - Nepieskarieties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
 18. Kultūras norišu vieta nodrošina, ka norišu vietas darbinieki, skatuves mākslinieki un apkalpojošais personāls izmanto tikai to lietošanā nodotās iekārtas, instrumentus u.c. aprīkojumu, un nodrošina to nodošanu no vienas personas otrai, tos iepriekš dezinficējot ar piemērotiem līdzekļiem.
 19. Kultūras norišu vieta veic telpu uzkopšanu pēc katra publiskā pasākuma, vai pēc iespējas regulāri, ja tajā nenotiek pasākumi, īpaši rūpīgi tīrot visas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus, kāpņu un sienu margas, virsmas tualetēs), izmantojot piemērotus dezinfekcijas līdzekļus (ieteicamie dezinfekcijas līdzekļi ir 70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums). Virsmas, kam pieskaras liels skaits apmeklētāju, vēlams tīrīt vairākas reizes dienā. Detalizētāka informācija par telpu uzkopšanu pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.
 20. Kultūras norišu vieta iespēju robežās veic regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus vai izmantojot efektīvu mehānisko ventilāciju.
 21. Ja kultūras norišu vietas telpās vai teritorijā tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, pakalpojuma sniedzējs atbild par ekonomikas ministra 2020.gada 30.marta rīkojumā Nr.1-6.1/2020/55 „Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu sabiedriskās ēdināšanas vietās” noteikto nosacījumu ievērošanu. Pasākumu norises laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus nedrīkst sniegt.
 22. Ja kultūras norišu vietas telpās vai teritorijā tiek veikta tirdzniecība, tā tiek īstenota, ievērojot ekonomikas ministra 2020.gada 20.marta rīkojumā Nr.1-6.1/2020/51 „Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās” noteiktos nosacījumus. Pasākumu norises laikā tirdzniecību nedrīkst veikt.
 23. Kultūras norišu vieta darbu organizē tā, lai tās darbinieki, skatuves mākslinieki un apkalpojošais personāls, kuri nav tieši iesaistīti norises vietas apmeklētāju apkalpošanā vai pasākuma nodrošināšanā, bez vajadzības neatrastos norišu vietas publiskajā zonā vienlaikus ar pasākuma apmeklētājiem.
 24. Kultūras norišu vieta nodrošina, lai kultūras norišu vietā neatrastos darbinieki, skatuves mākslinieki un apkalpojošais personāls, uz kuriem attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12.apakšpunktam. 
 25. Kultūras norišu vietas vadības kompetencē ir izvērtēt sejas masku un citu personīgo aizsardzības līdzekļu lietošanas lietderību, ievērojot to pareizas lietošanas un utilizācijas nosacījumus, kā arī nepieciešamību noteikt citu papildus drošības pasākumu ievērošanu. 
   

Atsauce uz pirmavotu

Kultūras ministrija

Atvērt mājaslapu