Pārlekt uz galveno saturu
Covid-19 aktualitātes

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Spēkā no 17. oktobra

Lapa tika atjaunota: 16.10.2020

Kādi drošas sadzīves nosacījumi jāievēro ikvienam?

Kādi drošas sadzīves nosacījumi jāievēro ikvienam?
 
DRĪKST
DRĪKST AR NOSACĪJUMIEM
NEDRĪKST

Veselība

Pozitīvs Covid-19 tests - Iepriekš piesakoties pa tālruni 8303, bezmaksas Covid-19 testu var veikt ikviens   - Iet ārā no mājām
- Uzņemt ciemiņus un iet ciemos
- Doties uz skolu vai darbu klātienē
- Braukt sabiedriskajā transportā
Akūtas elpceļu infekcijas simptomi    

- Doties uz darbu, ja ir risks apdraudēt citus
- Apmeklēt publiskas vietas, ja īpašnieks vai pasākuma organizators tā ir noteicis

Mutes un deguna aizsegs   - No 14. oktobra līdz 6. novembrim sabiedriskajā transportā un publiskās vietās, piemēram, muzejos, veikalos, stacijās un citur jālieto mutes un deguna aizsegs visiem, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam un cilvēkus, kuri medicīnisku iemeslu, piemēram, funkcionālu traucējumu, dēļ to nevar lietot  

Sabiedriskais transports

Sabiedriskā transporta izmantošana   - Jālieto sejas maska
- Jāievēro higiēnas pasākumi
- Jāievēro norādes sabiedriskajā transportā
- Pēc ierašanās Latvijā no valstīm, kurās Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 61,9 (valstu saraksts SPKC mājas lapā), sabiedrisko transportu drīkst lietot tikai nokļūšanai pašizolācijas vietā, valkājot mutes un deguna aizsegu
- Ārvalstniekiem ceļā uz savu mītnes zemi, ja kopš iebraukšanas Latvijā nav beidzies pašizolācijas periods, jālieto mutes un deguna aizsegs
- Ārvalstniekiem, kuriem pozitīva Covid-19 testa dēļ noteikta karantīna, ceļā uz savu mītnes zemi jālieto medicīniskā sejas maska
- Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot pasažieri, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs un cilvēki, kas bijuši kontaktā ar Covid-19 inficētu personu

Izglītība

Bērnudārzu darbība - Bērnudārzi drīkst darboties pilnā apmērā, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības    
Mācības   - Skolām no 1. septembra mācības jāorganizē (A) klātienē. Drošai cilvēku plūsmas organizācijai tās var notikt (B) daļēji attālināti. Ja skolā tiek atklāts Covid-19 gadījums, jābūt plānam, kā mācības organizēt (C) pilnībā attālināti atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām
- Skolās pusdienu starpbrīži drīkst būt īsāki par 30 minūtēm
 
Bērnu nometnes   - Bērnu nometnes klātienē drīkst organizēt, nepārsniedzot 30 dalībnieku skaitu grupā  
Pieaugušo izglītība   - Drīkst organizēt pieaugušo tālākizglītības, profesionālās un neformālās izglītības programmas klātienē, nepārsniedzot 30 cilvēku skaitu grupā  
Sporta aktivitātes - No 17. oktobra līdz 6. novembrim Sporta treniņi un nodarbības drīkst notikt Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paraolimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu sportā pieaugušajiem
- Sporta pasākumi ārpus telpām drīkst notikt jebkurā diennakts laikā
- No 17. oktobra līdz 6. novembrim Ārpus telpām drīkst organizēt nodarbības un treniņus grupām līdz 30 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves un nodrošinot vismaz 4 kvadrātmetru platību uz cilvēku
- Telpās drīkst trenēties tikai individuāli
- Sporta pasākumi ārpus telpām drīkst notikt jebkurā diennakts laikā
- Sporta treniņā nedrīkst piedalīties cilvēki, kuri nav iesaistīti tā organizēšanā
- Sporta pasākumos bērniem (līdz 18 gadu vecumam) nedrīkst būt skatītāji
Interešu izglītība  

No 17. oktobra līdz 6. novembrim:
- Drīkst attālināti organizēt pieaugušo profesionālās izglītības un interešu izglītības nodarbības 
- Drīkst attālināti organizēt bērnu interešu izglītības nodarbības
- Drīkst klātienē notikt individuāla interešu izglītības apmācība

- Nedrīkst klātienē organizēt amatiermākslas interešu izglītības programmas
- Nedrīkst organizēt amatiermākslas kolektīvu klātienes aktivitātes un privātus un publiskus pasākumus
 

Publiski pasākumi un aktivitātes

Darba laiks   - Izklaides, kultūras, sporta, sabiedriskās ēdināšanas un citas atpūtas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00, izņemot naktsklubus, diskotēkas u.tml., kuru darba laiks nedrīkst pārsniegt plkst. 24.00 - Nedrīkst strādāt naktī no plkst. 24.00 līdz 6.00
Amatiermākslas kolektīvu darbība    - Drīkst attālināti notikt organizēta amatiermākslas kolektīvu darbība, piemēram, kori, deju kopas, ansambļi, tautas lietišķās mākslas pulciņi - Nedrīkst klātienē organizēt amatiermākslas interešu izglītības programmas
- Nedrīkst organizēt amatiermākslas kolektīvu klātienes aktivitātes un privātus un publiskus pasākumus
Publiski pasākumi   - Drīkst organizēt pasākumus līdz 500 personām telpās un 1000 cilvēkiem ārpus telpām, ievērojot fizisko distancēšanos, drošības pasākumus un organizatora noteikumus 
- Pasākumos apmeklētāji sēž personalizētās, fiksētās sēdvietās, starp sēdvietām jāievēro 1 metra distance
- Nedrīkst notikt dejas
Privāti pasākumi  

- Drīkst organizēt pasākumus līdz 30 cilvēkiem telpās un 300 cilvēkiem ārā, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības noteikumus

 
Dievkalpojumi, citas reliģiskās darbības   - Drīkst organizēt, ievērojot fiziskās distancēšanās noteikumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus līdz 30 personām telpās, līdz 300 personām ārpus telpām
- Reliģiskās darbības veikšanas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00
- Reliģiskās darbības veikšanas vietas nedrīkst strādāt no plkst. 24.00 līdz 6.00
Sabiedriskās ēdināšanas vietas  

- Drīkst strādāt no plkst. 6.00. līdz 24.00
- Pēc plkst. 24.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai
- Starp galdiņiem jābūt 2 metru distancei un telpās jāparedz vismaz 3 m2 uz vienu apmeklētāju
- Pie viena galdiņa telpās drīkst būt ne vairāk kā 4 cilvēki, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus

- Sabiedriskās ēdināšanas vietas nedrīkst strādāt no plkst. 24.00 līdz 6.00
- Nedrīkst notikt dejas
Sportošana  

- No 17. oktobra līdz 6. novembrim sporta treniņi drīkst notikt ārtelpās, individuāli vai attālināti
- Jānodrošina vismaz četru kvadrātmetru platība no treniņa norises vietas platības vienam cilvēkam

- Sporta treniņu grupas nedrīkst izmantot ģērbtuves
- Sporta pasākumi bērniem (līdz 18 gadu vecumam) norisinās bez skatītājiem
- Nedrīkst organizēt pasākumus ārtelpās, kuros piedalās vairāk par 300 dalībniekiem un notiek aktīva pārvietošanās (nūjošana, skriešana, t.sk. maratoni, u.tml.) 
Baseini   - Aktīvai peldēšanai jābūt vismaz  6 m2 ūdens virsmas platībai uz cilvēku, rekreācijai – 4 m2 uz cilvēku  

Privāti pasākumi

Pasākumi telpās   - Pasākumus drīkst organizēt, līdz 30 personām telpās, nodrošinot 3 m2 platību uz apmeklētāju, ievērojot 2 metru distanci un ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības  
Pasākumi ārā   - Drīkst organizēt pasākumus līdz 300 personām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības noteikumus  
Kāzas, kristības, bēres   - Pasākumus drīkst organizēt, līdz 30 personām telpās vai līdz 300 personām ārpus telpām, ievērojot 2 metru distanci, nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumus  
Notikumi darbavietā   - Ieteicams ikdienas darbu organizēt pēc iespējas attālināti - Jāierobežo darbinieku pulcēšanās darbā ārpus darba pienākumu veikšanas

Iepirkšanās

Tirdzniecības centri - Atļauta visu veikalu darbība tirdzniecības centros arī brīvdienās un svētku dienās - Jāizvieto norādes par fizisko distancēšanos un drošības pasākumiem
- Tirdzniecības telpās jāierobežo cilvēku skaits, nodrošinot vismaz 3 kvadrātmetru platību uz apmeklētāju
- Apmeklētājiem jāievēro 2 metru distance vienam no otra
 

Ārvalstu braucieni

Ārvalstu braucieni

- Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība - informācija pieejama Ārlietu ministrijas apkopojumā.
- Pašizolācija nav jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā no valstīm, kurās jaunu Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju divās nedēļās nepārsniedz 61,9 (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Pirms ierašanās Latvijā visiem iebraucējiem jāaizpilda ieceļotāju apliecinājuma anketa Covidpass.lv

- Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība - informācija pieejama Ārlietu ministrijas apkopojumā
- Starptautiskos pasažieru pārvadājumus neveic, ja saslimstības rādītājs valstī divas reizes pārsniedz vidējo saslimstības rādītāju Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē un Lielbritānijā.  (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Jāievēro 10 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, kurā divās nedēļās ir vairāk nekā 61,9 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi uz 100000 cilvēku (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Jāievēro 10 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, uz kuru netiek veikti starptautiskie pasažieru pārvadājumi

- Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība - informācija pieejama Ārlietu ministrijas apkopojumā.
- Rekomendēts nedoties uz un no valstīm, kurās ir vairāk nekā 61,9 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi divās nedēļās uz 100000 iedzīvotāju (valstu saraksts SPKC mājas lapā)

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi   - Ieteicams sniegt un saņemt attālināti  
Sabiedrības līdzdalība   - Drīkst organizēt publiskas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes līdz 500 personām telpās vai līdz 1000 personām ārpus telpām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus  
Piketi, mītiņi, gājieni   - Drīkst organizēt piketus, mītiņus un gājienus klātienē līdz 500 personām telpās vai līdz 1000 personām ārpus telpām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus