Pārlekt uz galveno saturu
No 25. janvāra darba vietās, veikalos, sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās jālieto medicīniskā maska vai respirators.

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi ārkārtējās situācijas laikā

Lapa tika atjaunota: 19.01.2022

Apkopota būtiskākā informācija par drošības pasākumiem Latvijā, lai apturētu straujo Covid-19 izplatību, kas kritiski ietekmē veselības aprūpes sistēmas spēju ikvienam iedzīvotājam sniegt veselības pakalpojumus. Pašlaik pieņemts lēmums, ka ierobežojumi ir spēkā līdz 2022. gada 28. februārim.

Svarīga ir ikviena cilvēka izlēmīga rīcība, lai samazinātu Covid-19 izplatību. Katram rūpīgi jāpārdomā, kā būtiski samazināt klātienes kontaktus, jāievēro higiēnas prasības un esošie drošības pasākumi, un ierobežojumi. Īpaši svarīgi ikkatram uzsākt un pabeigt vakcināciju pret Covid-19.

Detalizētu informāciju par drošības pasākumiem un ierobežojumiem Covid-19 saslimstības mazināšanai lūdzam skatīt Ministru kabineta rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", jo abi regulējumi darbojas vienlaikus. Paskaidrojošu informāciju aicinām meklēt nozaru ministriju mājaslapās.

Vispārējie drošības pasākumi Katra persona:
- ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokolus vai rekomendācijas;
- samazina savus kontaktus, lūdz arī citus ievērot drošības protokolus, distancējas un nepulcējas, pareizi valkā sejas maskas (rekomendē medicīniskās maskas vai FFP2 respiratorus), vēdina telpas, dezinficē rokas un nodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību;
- ievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas nosacījumus;
- novērš inficēšanās riskus apkārtējiem.
Maskas No 25. janvāra darba vietā, veikalā, sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās jālieto:
- medicīniskā maska vai
- respirators bez vārsta (FPP2-FFP3, KN95).
Medicīniskās maskas vai respiratori jālieto arī vakcinētām vai pārslimojušām personām.
Izglītības iestādēs to darbinieki un izglītojamie var turpināt izmantot iepriekš centralizēti izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas, kas ir ar augstu aizsardzības pakāpi.
Bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem arī citur var turpināt lietot nemedicīnisku (auduma) masku.
  Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts* Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
Darbs - Darbs klātienē ar darba devēja norīkojumu, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību, ja to nevar veikt attālināti.
- Klātienē (vietās, kur ir vairāk par vienu personu) visi pareizi valkā sejas maskas. 
- Klātienē īsteno vispārējos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
- Darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo nodarbināto testēšanu ar antigēnu testiem:
      - pozitīva testa gadījumā darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas,
     - darbinieki, kas pēdējo 3 dienu laikā strādājuši vienā telpā, kopīgi veikuši darba pienākumus, piedalījušies klātienes sanāksmēs ar inficēto, ir uzskatāmi par kontaktpersonām.
- Ja darba devējs neorganizē klātienē strādājošo testēšanu, nodarbinātie, ierodoties darbā klātienē, rakstveidā apliecina, ka nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.
- Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja ir laboratoriski konstatēta inficēšanās ar Covid-19.

Privātajā sektorā:
- Visiem nodarbinātajiem, kuri strādā klātienē (jeb ārpus savas dzīvesvietas) no 2021. gada 15. decembra jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
- Prasība klātienē strādājošajiem uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu būs spēkā arī pēc ārkārtējās situācijas līdz pat pandēmijas beigām.

Valsts, pašvaldību iestādēs un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās:
- Visiem nodarbinātajiem no 2021. gada 15. decembra  jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts neatkarīgi no nodarbināto darba pienākumu pildīšanas veida – attālināti vai klātienē.
- Prasība uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu būs spēkā arī pēc ārkārtējās situācijas līdz pat pandēmijas beigām.

Visiem:
- Klātienē (vietās, kur ir vairāk par vienu personu) visi pareizi valkā sejas maskas;
- Īsteno vispārējos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
- Darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo nodarbināto testēšanu ar antigēnu testiem:
      - pozitīva testa gadījumā darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas,
     - darbinieki, kas pēdējo 3 dienu laikā strādājuši vienā telpā, kopīgi veikuši darba pienākumus, piedalījušies klātienes sanāksmēs ar inficēto, ir uzskatāmi par kontaktpersonām.
- Ja darba devējs neorganizē klātienē strādājošo testēšanu, nodarbinātie, ierodoties darbā klātienē, rakstveidā apliecina, ka nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.
- Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja ir laboratoriski konstatēta inficēšanās ar Covid-19.

Veselības aprūpes pakalpojumi Nepietiekamo resursu, galvenokārt cilvēkresursu, dēļ, medicīnā izsludināta ārkārtas situācija:
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests rūpīgi izvērtē, kuri izsaukumi ir steidzamāki;
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pacientus nogādā slimnīcā, kurā pacientam var sniegt nepieciešamo ārstēšanu;
     - slimnīcās prioritāte ir neatliekamu un akūtu pacientu, kā arī Covid-19 slimnieku ārstēšanai;
     - būtiski ierobežoti plānveida veselības aprūpes pakalpojumi slimnīcās;
     - pacienti, kam sniegta palīdzība akūtos gadījumos augstāka līmeņa slimnīcā, turpmākai ārstēšanai var tikt pārvesti uz zemāka līmeņa slimnīcu.
Izglītība
Bērnudārzi - Darbojas kā ierasts, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
- Pieļaujamas apvienotās grupas no viena bērnudārza, pēc iespējas nodrošinot grupu sastāva nemainību. 
- Bērni bērnudārzā netiek testēti un nelieto sejas maskas, ievēro roku higiēnu.
- Darbinieki visu laiku pareizi valkā sejas maskas un īsteno vispārējos drošības pasākumus.
Pamata un vidējā izglītība - Mācību process notiek klātienē, stingri ievērojot vispārējos drošības pasākumus.
- Izglītojamiem veic rutīnas skrīninga testu. No 12 gadu vecuma mudinām vakcinēties arī bērnus. 
- Uzturoties izglītības iestādē, visi izglītojamie un darbinieki pareizi lieto sejas maskas. 
- Nodrošina dažādu klašu un grupu plūsmu nepārklāšanos (izņēmums var būt padziļināto kursu apguvē vidējās izglītības pakāpē).
-  Mācību procesu rotācijas kārtībā var īstenot attālināti ne vairāk kā 5 darba dienas mēnesī 7.-12. klasei, lai izvairītos no dažādu klašu plūsmu pārklāšanās.
- Mācību procesu var īstenot attālināti, ja vismaz 1/3 no attiecīgās klases izglītojamiem ir mājas karantīnā.
  Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts* Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
Koledžas un augstskolas - Mācības notiek klātienē, stingri ievērojot vispārējās drošības prasības.
- Pārbauda vakcinēšanās/pārslimošanas sertifikātu.
- Uzturoties iestādē, studējošie un darbinieki pareizi lieto sejas maskas.
- Mācību process tiek organizēts attālināti.
- Personas, kurām ar konsīlija lēmumu ir atlikta vakcinācija, līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai studiju procesu turpina attālināti.
Interešu izglītība

Visi izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai skolā veiktā rutīnas skrīninga negatīvs tests, piedalās: 
- savā klasē/grupā savā skolā,
- individuāli (vai vienas mājsaimniecības ietvaros),
- ārpus savas skolas telpās grupā līdz 20 dalībniekiem,
- ārpus telpām grupā līdz 20 dalībniekiem.

Pirmsskolas izglītības pakāpē bērniem netiek veikti testi un viņi var piedalīties nodarbībās klātienē ārpus sava bērnudārza:
- bērnu skaits vienā grupā nepārsniedz 20;
- ja nodarbībā pirmsskolas vecuma bērni ir kopā ar pamatskolēniem, bērnudārza bērni veic paštestu.

Kopējās drošības prasības:
- nodarbības notiek pēc iepriekšēja pieraksta,
- telpās katram bērnam ne mazāk kā 3 m2,
- tiek veikta telpu ventilācija, vēdināšana,
- bērnu skaits vienā grupā nepārsniedz 20 (izņemot savā klasē/kursā), 
- ja netiek nodrošināta prasībām atbilstoša telpu ventilācija, bērnu skaits grupā nepārsniedz 10.

Telpās visi pareizi lieto sejas maskas. Maskas nelieto bērni līdz 7 gadu vecumam, bet pārējās vecuma grupas nelieto maskas:
- fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā,
- mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā.

Sports
Treniņi - Pārbauda dalībnieku vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 nekatīvu testu, kas veikts skolas rutīnas skrīninga ietvaros.
- Ne mazāk kā 15 m2 vienam apmeklētājam no treniņa telpas, 2 m distance.
- Līdz 20 dalībniekiem grupā gan telpās, gan ārā.
- Treniņgrupu plūsmas nepārklājas.
- Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.
- Individuāli ārā bez trenera.
Tirdzniecība
  Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts* Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
Veikali, t.sk. tirdzniecības centros esošie, ielu tirdzniecības vietas, distances tirdzniecība - Pieejamas visas tirdzniecības vietas.
- Tirdzniecības vietās, kuras var apmeklēt tikai vakcinētas/ pārslimojušas personas, jāuzrāda vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāts. 
- Tirdzniecības vietās, kuras var apmeklēt tikai vakcinētas/ pārslimojušas personas, telpās nodrošina 15 m2 vienam apmeklētājam.
- Visās tirdzniecības vietās jānodrošina pareiza sejas masku lietošana.  
- Apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā regulē ar iepirkšanās grozu, ratu, somu u. tml. skaitu.
- Nodrošina telpu vēdināšanu, dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, citu drošības pasākumu ievērošanu.
- Arī ielu tirdzniecības vietās visiem pareizi jālieto sejas maskas.
- Tirdzniecības vietā ir noteikts atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
- Darba laiks no 6.00 līdz 23.00.
- Darba laika ierobežojums neattiecas uz pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietām.

- Telpās pieejamas šādas tirdzniecības vietas (ar atsevišķu ieeju no āra un apmeklētājiem pieejamā platība nav lielāka par 1500 m2): 
      - pārtikas veikali (70% no sortimenta ir pārtikas, higiēnas preces, dzīvnieku barība, preses izdevumi);
      - aptiekas (arī veterinārās);
      - medicīnas preču tirdzniecības vietas (90% sortimenta ir medicīnas preces);
      - optikas veikali;
      - dzīvnieku barības veikali;
      - preses tirdzniecības vietas; 
      - higiēnas preču veikali (70% no sortimenta ir higiēnas preces);
      - degvielas uzpildes stacijas;
      - reģistrēto autoostu un dzelzceļa staciju biļešu kases.
- Tirdzniecības pārstāvji un klienti pareizi lieto sejas maskas.
- Ne mazāk kā 25 m2 vienam klientam no tirdzniecības telpas.
- Aptiekās, kurās vakcinē pret Covid-19 vai izsniedz testēšanas sertifikātus, ne mazāk kā 15 m2 vienam klientam.
- Apmeklētāju skaitu regulē ar iepirkšanās grozu, ratu, somu u.tml. skaitu.

- Attālināti iegādāto preču izsniegšanu organizē atsevišķā plūsmā no vakcinētiem/pārslimojušiem klientiem vai ārtelpās. 

- Pieejami tirgi ārā un pastāvīgās āra tirdzniecības vietas.
- Āra tirdzniecībā visiem pareizi jālieto sejas maskas. 

- Ikvienā tirdzniecības vietā ir noteikts atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

- Darba laika ierobežojums neattiecas uz pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietām.

Tirdzniecības centri

- Noteikts atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu. 
- Netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits – to nosaka ne lielāku par atsevišķās pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietās pieļaujamā apmeklētāju skaita summu.
- Jāizvieto informācija par kopējo maksimālo apmeklētāju skaitu un par epidemioloģisko drošību atbildīgās personas kontaktinformācija.
- Tirdzniecības centros ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību virs 7 000 m2 jāuzstāda elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta. 
- Jānodala vakcinēto/ pārslimojušo apmeklētāju plūsma no nevakcinēto/nepārslimojušo plūsmas. 

Pakalpojumi
  Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts* Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
Vispārējie principi - Pakalpojuma sniedzējs pārbauda vakcinētas/pārslimojušas personas sertifikātu.
- Vienai personai vismaz 15 m2 no publiski pieejamās telpas platības.
- Visi pareizi lieto sejas masku, ievēro pārējās drošības prasības.
- Distance starp vairākām vienā telpā esošām pakalpojuma sniegšanas vietām ir vismaz 3 metri.
- Nodrošina vismaz 2 m distanci starp indivīdiem vai mājsaimniecībām.
- Pakalpojumus klātienē var sniegt no plkst. 6.00 līdz 23.00.
- Pirmās nepieciešamības un sabiedriskās ēdināšanas līdzņemšanas pakalpojumiem nav darba laika ierobežojuma.

- Vakcinējusies/pārslimojusi persona var sniegt nevakcinētam/nepārslimojušam klientam pirmās nepieciešamības pakalpojumus:
   - pakalpojumus klātienē, ja tos nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma nesniegšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai;
   - atbalstu psiholoģiskās palīdzības grupās;
   - sabiedriskā transporta un starptautisko pārvadājumu pakalpojumus, tostarp starptautiskos pasažieru pārvadājumus, un ar to sniegšanu saistītus pakalpojumus;
   - komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili;
   - pasta pakalpojumus;
   - ēdienu līdzņemšanai un ēdienu piegādi;
   - finanšu un apdrošināšanas pakalpojumus (banku darbība, patērētāju kreditēšana, apdrošināšana, valūtas maiņa);
    - avārijas likvidēšanas un neatliekamos komunālos pakalpojumus;
    - remonta un apkopes pakalpojums;
    - telekomunikācijas pakalpojumus (tai skaitā telekomunikāciju preces, kas tiek iegādātas kopā ar pakalpojumu);
    - veterinārmedicīniskos pakalpojumus.
Individuāli vai vienai mājsaimniecībai pieejami arī izmitināšanas pakalpojumi un fotogrāfiju izgatavošana dokumentiem.
- Vienai personai vismaz 15 m2 no publiski pieejamās telpas platības (izņemot sabiedrisko transportu, starptautiskos pasažieru pārvadājumus, komercpārvadājumus un izmitināšanu).
- Pakalpojumus stingri rekomendē sniegt pēc iepriekšējā pieraksta.
- Visi pareizi lieto sejas maskas, ievēro pārējās drošības prasības. 

Izklaide, atrakcijas - Klātienē telpās aizliegts sniegt saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām, un atrakcijām (tostarp naktsklubos, akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos).
Sabiedriskā ēdināšana - Pārbauda apmeklētāju vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu gan iekštelpās, gan ārā.
- Sabiedriskās ēdināšanas vietas strādā no plkst. 6.00 līdz 23.00.
- Ēdiena izsniegšana līdzi ņemšanai un ar piegādi ir bez darba laika ierobežojuma.
- Iekštelpās un ārā pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 4 pilngadīgas personas kopā ar nepilngadīgām personām (taču kopā ne vairāk kā 10).
- Iekštelpās un ārā vismaz 2 m attālums starp personām pie dažādiem galdiņiem, ja starp tiem nav norobežojošās sienas.
- Darbinieki un apmeklētāji pareizi lieto sejas maskas, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda.

- Var iegādāties ēdienu līdzņemšanai vai ar piegādi.
- Lai saņemtu ēdienu līdzņemšanai telpās, vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 m2.
- Visām personām jāievēro distance un pareizi jālieto sejas maskas.
- Darba laika ierobežojums neattiecas uz sabiedrisko ēdināšanu līdzņemšanai.

Sabiedriskais transports - Braucot sabiedriskajā transportā, stingri rekomendē lietot FFP2 respiratorus.
- Pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. 
- Pašvaldības var lemt par braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu vai faktiskās braukšanas maksas kompensēšanu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
- Valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus turpina saņemt visi pasažieri, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos. Nemainās braukšanas maksas atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem valstspilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā.
- Visu brauciena laiku pasažieri un vadītājs pareizi valkā sejas masku.
- Sabiedriskā transportlīdzekļa aizpildījums ir 80% (85%, ja pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutiem jāuzņem pasažieri).
- Ievēro vispārējos drošības noteikumus, regulāri vēdina transporta līdzekli.
Kultūra
  Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts* Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
Kultūrvietas - Pārbauda apmeklētāju vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu:
     - bērniem līdz 11 gadiem sertifikāts nav jāuzrāda;
     - bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.
- Visi pareizi valkā sejas maskas.
- Darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā 23.00.
- Ievēro savstarpēju 2 m distanci.
- Īsteno vispārējos drošības pasākumus.
- Bibliotēkas, ja iespējams, nodrošina bezkontakta grāmatu apmaiņas pakalpojumu visiem lietotājiem (arī bez vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāta).
- Ja bibliotēka nevar nodrošināt bezkontakta grāmatu apmaiņu, tajā var sniegt grāmatu apmaiņas pakalpojumus apmeklētājiem bez vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāta, ja: 
     - pakalpojums tiek sniegts individuāli vai 1 mājsaimniecībai, 
     - telpās vienlaikus neatrodas citas personas, 
     - bibliotekāram ir vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāts,
     - apmeklējums tiek organizēts pēc iepriekšēja pieraksta,
     - telpā personai vismaz 15 m2,
     - visi pareizi lieto sejas masku un īsteno citus vispārējos drošības pasākumus. 
- Citi kultūrvietu pakalpojumi klātienē nav pieejami.
Kultūras pasākumi

- Biļešu personalizācija;
- personalizētas sēdvietas;
- pārbauda apmeklētāju vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu;
- bērniem līdz 12 gadiem sertifikāts nav jāuzrāda;
- bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu;
- maksimālais apmeklētāju skaits 500;
- sēdvietās blakus 2 personas no dažādām mājsaimniecībām vai vienas mājsaimniecības pārstāvji (līdz 10 cilvēkiem, t.sk. līdz 4 pieaugušajiem un līdz 6 bērniem); 
- 2 sēdvietu distance vai aizsargbarjera;
- sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus;
- sēdvietās apmeklētāji pareizi lieto sejas maskas;
- ārpus sēdvietām nepieļauj drūzmēšanos, jāievēro 2 m distance;
- īsteno vispārējos drošības pasākumus.

- Nevar apmeklēt klātienē.
Amatiermākslas kolektīvu darbība - Pārbauda dalībnieku vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikātu.
- Ne mazāk kā 15 m2 vienam apmeklētājam no mēģinājuma telpas, 2 m distance (izņemot deju nodarbību laikā).
- Līdz 20 dalībniekiem grupā gan telpās, gan ārā.
- Grupu plūsmas nepārklājas.
- Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.
- Var organizēt tikai attālināti.
Pulcēšanās
Privāta pulcēšanās, sapulces, piketi, gājieni

- Līdz 10 personām telpās.
- Līdz 20 personām ārā.

Dievkalpojumi, reliģiskas darbības

- Darbību sāk ne agrāk kā 6.00 un beidz ne vēlāk kā 23.00.
- Visi pareizi lieto sejas maskas.
- Vienai personai vismaz 15 m2, ja apmeklētāji stāv norādītajās individuālajās stāvvietās.
- Sēdvietās blakus 2 personas no dažādām mājsaimiecībām vai vienas mājsaimniecības pārstāvji (līdz 10 cilvēkiem, t.sk. līdz 4 pieaugušajiem un līdz 6 bērniem).
- Divu sēdvietu distance. 
- Rindās sēdvietas izkārtotas pamīšus.
- Īsteno vispārējās drošības pasākumus.
- Dievkalpojumi pieejami tikai personām ar vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikātu.

- Dievnamus iespējams apmeklēt līdz 10 apmeklētājiem vienlaikus laikā, kad nenotiek pulcēšanās (dievkalpojumi) vakcinētām/ pārslimojušām personām.
- Vienam apmeklētājam vismaz 15 m2.
- Apmeklētāji lieto FFP2 respiratorus; reliģiskā organizācija nodrošina katram apmeklētājam FFP2 respiratoru.
Ārvalstu braucieni
Ceļošana Eiropas Savienībā (arī ierašanās Latvijā) - No 2022. gada 1. februāra ceļošanai Eiropas Savienībā būs derīgs vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka personai kopš pēdējās vakcīnas devas saņemšanas ir pagājušas ne vairāk kā 270 dienas.
Došanās uz citām valstīm - Aicinām apzināties riskus, kas ir saistīti ar došanos uz ārvalstīm pandēmijas apstākļos. 
- Aicinām nedoties uz augsta riska vai īpaši augsta riska valstīm un rūpīgi apsvērt ārvalstu braucienu nepieciešamību. 
- Vairāk informācijas par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā pandēmijas laikā atradīsiet Ārlietu ministrijas mājaslapā.
  Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts* Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
Ieceļošana Latvijā - Jāaizpilda apliecinājuma anketa covidpass.lv
- Nav jāveic Covid-19 tests;   izņēmums - ierašanās no īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāievēro pašizolācija, izņēmums - ierašanās Latvijā no īpaši augsta riska valstīm.
- Jāaizpilda apliecinājuma anketa covidpass.lv
- Ierodoties Latvijā no zema riska valstīm, ir jāveic tests pirms ceļojuma uzsākšanas, pašizolācija nav jāievēro.
- Ierodoties no augsta riska valstīm, ir jāveic tests pirms ieceļošanas Latvijā un pēc ierašanās jāievēro pašizolācija.
- Ierodoties no augsta riska trešajām valstīm, ir jāveic tests pirms un pēc ieceļošanas Latvijā, kā arī jāievēro pašizolācija. Šajā gadījumā ieceļošanai Latvijā nepieciešams būtisks iemesls.
Tranzīts caur Latviju - Personām, kas šķērso Latviju tranzītā, tas jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv.

 

* Kas ir vakcinēta persona?

  • Persona, kura saņēmusi pilnu vakcinācijas kursu ar jebkuru Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu un kurai ir pagājušas 14 dienas kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas. 
  • Persona, kurai ievadītas jauktas devas un kurai kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas ir pagājušas 14 dienas.
  • Persona, kurai ir laboratoriski apstiprināts tests par Covid19 saslimšanu + ievadīta 1 vakcīnas deva un kurai no tās ievades ir pagājušas 14 dienas. Atkarībā no personas veselības stāvokļa var vakcinēt arī ar 2 vakcīnas devām. Digitālais sertifikāts - 15. dienā pēc 1 devas.
     

Vakcinācijas sertifikāts Covid-19 pārslimojušajiem

Personas, kuras pārslimojušas ar Covid-19, var iegūt vakcinācijas sertifikātu:

  • ja pēc infekcijas, ko apliecina pozitīvs PCR testa rezultāts, ir saņēmušas 1 jebkuru no 4 Eiropas zāļu aģentūras apstiprinātajām vakcīnām (Comirnaty (Pfizer- Biontech), Spikevax (Moderna), Janssen vai Vaxzveria (AstraZeneca)
  • un no vakcinācijas saņemšanas brīža pagājušas 14 dienas, neieskaitot vakcinācijas dienu.