Pārlekt uz galveno saturu

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Spēkā no 30. decembra

Lapa tika atjaunota: 08.03.2021

Kādi drošas sadzīves nosacījumi jāievēro ikvienam?

Kādi drošas sadzīves nosacījumi* jāievēro ikvienam?

 
DRĪKST
DRĪKST AR NOSACĪJUMIEM
NEDRĪKST

Veselība

Covid-19 tests

Bezmaksas Covid-19 testu var veikt ikviens, kam ir parādījušies simptomi, ārsta nosūtījums nav nepieciešams
-ikviens, kas atgriezies Latvijā no Apvienotās karalistes vai Dienvidāfrikas republikas, testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu.
- Covid-19 testam var pieteikties telefoniski pa tālr. 8303 vai, izmantojot e-pierakstu

 

  Ja tests ir pozitīvs, nedrīkst:
- Iet ārā no mājām
- Uzņemt ciemiņus un iet ciemos
- Doties uz skolu vai darbu klātienē
- Braukt sabiedriskajā transportā
Akūtas elpceļu infekcijas simptomi    

- Doties uz darbu, ja ir risks apdraudēt citus
- Apmeklēt publiskas vietas, ja īpašnieks vai pasākuma organizators tā ir noteicis

Sejas maska    - Sejas maska jālieto visiem no 7 gadu vecuma telpās ārpus mājsaimniecības, ja telpā atrodas vairāk par vienu cilvēku
- Sejas maskas sabiedriskajā transportā jālieto visiem, t.sk. bērniem no 7 gadu vecuma
- Pašdarinātai maskai jābūt izgatavotai no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla (kokvilna, neilons u.tml.) un kurai ir saites tās fiksēšanai aiz ausīm vai sasiešanai aiz galvas
- Sejas maska visiem jālieto izglītības iestādēs gan mācību laikā, gan ārpus klases
- Pasākuma organizators vai pakalpojuma sniedzējs nedrīkst telpās ielaist tos, kuri nepilda pienākumu lietot sejas masku vai to dara nepareizi (sejas maskai jānosedz mute un deguns)
- Sejas masku var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam un cilvēki, kuri medicīnisku iemeslu, piemēram, funkcionālu traucējumu, dēļ to nevar lietot
-Sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar sejas masku
 

Sabiedriskais transports

Sabiedriskais transports   

- Jāizvērtē brauciena nepieciešamība
- Sejas maska jālieto gan pasažieriem, t.sk. bērniem no 7 gadu vecuma, gan transporta līdzekļa vadītājam
- Sabiedriskā transporta līdzeklī pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no tā ietilpības
- Jāievēro higiēnas pasākumi
- Jāievēro visas pārvadātāja norādes sabiedriskajā transportā, t.sk. nedrīkst ieņemt iezīmētās sēdvietas
- Pēc ierašanās Latvijā no valstīm, kurās Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 50  (valstu saraksts SPKC mājas lapā), sabiedrisko transportu drīkst lietot tikai nokļūšanai pašizolācijas vietā, valkājot sejas masku

- Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot pasažieri, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs un cilvēki, kas bijuši kontaktā ar Covid-19 inficētu personu

Izglītība

Bērnudārzi - Bērnudārzi darbojas, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības    
Mācības


-  Pašvaldībās, kas atbilst drošas skolas kritērijiem, mācības klātienē no 22.februāra var uzsākt 1.-4. klase.
- No 8. februāra klātienē notiks individuālas konsultācijas 12. klasēm, profesionālās izglītības valsts pārbaudes darbu kārtotājiem un skolēniem, kas pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam
- Individuāla praktisko iemaņu apguve klātienē varēs notikt arī augstskolu studentiem, kuri apgūst dažādu medicīnas un veterinārmedicīnas programmu pēdējo gadu.

 


 
- Attālināti mācās 1.-12. klašu skolēni, studenti, profesionālās izglītības audzēkņi atbilstoši  Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām
- Izglītības iestādēs visam personālam jālieto sejas maskas
 

 

 

 

Bērnu nometnes - Bērnu nometnes nenotiek    
Interešu izglītība  

- Interešu izglītības nodarbības individuāli un grupām drīkst organizēt tikai attālināti

- Nedrīkst klātienē organizēt interešu izglītības nodarbības

Pasākumi un aktivitātes

Darba laiks   -Kultūrvietas un reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 20.00  
Amatiermākslas kolektīvi   - Amatiermākslas kolektīvu darbība, piemēram, kori, deju kopas, ansambļi, tautas lietišķās mākslas pulciņi drīkst notikt tikai attālināti - Nedrīkst klātienē organizēt amatiermākslas kolektīvu nodarbības grupās
- Nedrīkst organizēt amatiermākslas kolektīvu klātienes aktivitātes un privātus un publiskus pasākumus
Publiski pasākumi     - Nedrīkst notikt publiski pasākumi
Privāti pasākumi - Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros

- Drīkst organizēt pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros


- Nedrīkst notikt privāti pasākumi un pulcēšanās ārpus vienas mājsaimniecības

Dievkalpojumi, citas reliģiskās darbības   - Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 20.00.
- Gan reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklētājiem, gan arī garīgajam un kalpojošajam personālam, pildot savus pienākumus, jālieto mutes un deguna aizsegi.
- Vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpas.
- Pie ieejas apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.
- No 1. marta tiek atļauta bēru  un kristību ceremonijas organizēšana arī iekštelpās, ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām.
- Klātienē nav atļauti koru mēģinājumi.

- Reliģiskās darbības veikšanas vietas nedrīkst strādāt no plkst. 20.00 līdz 6.00
- Koru dziedāšana reliģiskās darbības veikšanas vietā ir aizliegta
- Svētdienas skolas klātienē nenotiek

Sabiedriskās ēdināšanas vietas  

 

-Ēdienus un dzērienus izsniedz tikai līdzi ņemšanai
 

 

 
Kultūrvietas - muzeji, bibliotēkas, izstāžu zāles  

- Drīkst strādāt muzeju brīvdabas teritorijas
-Notiek grāmatu izsniegšana bibliotēkās

- Kultūrvietu, piemēram, muzeju, teātru, kinoteātru un izstāžu norises vietu darbība pārtraukta
Sportošana - Drīkst notikt starptautisko sporta federāciju sacensību kalendārā iekļautās sacensības un treniņi 
- Drīkst notikt profesionālo sportistu sacensības bez skatītājiem
- Drīkst notikt nacionālo, Olimpisko un Paralimpisko vienību, Latvijas jauniešu un junioru izlašu, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules čempionātā sportistu treniņi
- No 8. marta sporta sacensības varēs norisināties visās Latvijas komandu sporta spēļu augstākajās līgās, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem
- No 8. marta būs atļauts rīkot sacensības ne tikai Latvijas pieaugušo izlašu sportistiem, bet arī izlašu sportistiem vecumā no 15 gadiem, stingri ievērojot visus epidemioloģiskās prasības un nosacījumus

-Kalnu slēpošanas sporta bāzēs un esošajā teritorijā vienlaikus var atrasties līdz 300 cilvēkiem, katram nodrošinot vismaz 70 m2 platību un ievērojot divu metru distanci.
-Kalnu slēpošanas sporta bāzes īpašniekam ir jānosaka atbildīgā persona, kas organizē epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu kalnu slēpošanas sporta bāzē

 

- Sporta treniņi grupās drīkst notikt tikai ārpus telpām un nepārsniedzot 10 cilvēku skaitu un neizmantojot ģērbtuves

- Sporta pasākumi un sacensības ir atcelti un aizliegti
-Kalnu slēpošanas sporta bāzēs un esošajā teritorijā kameršļūkšana kā izklaides pakalpojuma sniegšana ir aizliegta.

Tirdzniecība un pakalpojumi

Tirdzniecības vietas

- Drīkst pārdot un iegādāties preces internetā, tās piegādāt un saņemt gan norādītā adresē, gan tirdzniecības vietā
-No 8. februāra klātienē strādā un var tirgot visu pieejamo preču klāstu: aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas, optikas veikali, degvielas uzpildes stacijas, veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, veikali, kuros tirgo higiēnas preces  ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, grāmatnīcas
-Citās mazumtirdzniecības vietās klātienē drīkst tirgot tikai pārtikas preces, dzīvnieku barību un preces, preses izdevumus, higiēnas preces (skat. sarakstu), pirmās nepieciešamības saimniecības preces (skat. sarakstu) individuālās aizsardzības līdzekļus, ziedus, kā arī sabiedriskā transporta biļetes un tabakas izstrādājumus
- No 8. februāra klātienē nopērkamo preču klāsts papildināts ar stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem un sēklām, substrātiem, mēslošanas līdzekļiem, kaļķošanas materiāliem un augu aizsardzības līdzekļiem, elektropreču aksesuāriem (vadiem, pagarinātājiem, lādētājiem), līdzekļiem dezinsekcijai un deratizācijai.

 

 

-Gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem jālieto sejas maskas
- Jāizvieto norādes par fizisko distancēšanos un drošības pasākumiem
- Tirdzniecības telpās, tirgu iekštelpās jāierobežo cilvēku skaits, nodrošinot vismaz 25 m² platību apmeklētājam
- Tirdzniecības vietas, tirgus drīkst apmeklēt vienatnē, izņemot kopā ar bērnu līdz 12 gadu vecumam vai asistentu, ja nepieciešama viņa palīdzība
- Jānodrošina iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai
- Jānosaka klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā

 

- Nedrīkst notikt gadatirgi un  tirdziņi

-Aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus

 

E-komercija - Drīkst pārdot un iegādāties preces distances tirdzniecībā un e-komercijā, tās piegādāt un saņemt gan noteiktā adresē, gan tirdzniecības vietā    
Pakalpojumi  

- No 1.marta, ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, atļauts sniegt manikīra, pedikīra, podologa un friziera pakalpojumus, kā arī  individuālos fotopakalpojumus fiziskām personām brīvā dabā.
 


 

- Drīkst sniegt pakalpojumus, kuru laikā kontakts starp sniedzēju un saņēmēju ir ne vairāk kā 15 minūtes, klātesošie nēsā maskas, vai arī kontakts vispār nav nepieciešams 
- Apmeklētāji pakalpojuma sniegšanas vietā drīkst ienākt pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība vai bērni līdz 12 gadu vecumam
 
- Nedrīkst sniegt pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomu iekštelpās
- Nedrīkst sniegt fotografēšanas pakalpojumus (izņemot foto dokumentiem)
- Nedrīkst klātienē sniegt ar izklaidi saistītus pakalpojumus: bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās un bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)

Ārvalstu braucieni

Ārvalstu braucieni

- Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība - informācija pieejama Ārlietu ministrijas apkopojumā
- Rekomendēts nedoties uz un no valstīm, kurās ir vairāk nekā 50 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi divās nedēļās uz 100000 iedzīvotāju (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Jāievēro 10 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, kurā divās nedēļās ir vairāk nekā 50 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi uz 100000 cilvēku (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Sākot ar 11. februāri, personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem  vai privāto transportlīdzekli Latvijā varēs ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības gadījumos
- Ieceļojot Latvijā, jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskā PCR testa, (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma), negatīvs rezultāts. Testa rezultāts jānorāda covidpass.lv anketā (izņēmumi bērni līdz 11 gadu vecumam, pārvadātāju darbinieki un apkalpes locekļi, jūrnieki, kas dodas uz vai no savas darbavietas, tranzīta pasažieri, kuri nepamet lidlauka kontrolējamo zonu, diplomātiskā korpusa pārstāvji un pierobežas iedzīvotāji, kuri ikdienā šķērso robežu darba, izglītības un līdzīgu vajadzību dēļ un var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību)
-No 15. februāra personām, kas šķērsos Latviju tranzītā, tas būs jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv

Autovadītāji, kuri veic starptautiskus kravu vai pasažieru pārvadājumus   - Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju, kā arī  autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus Eiropas Savienības robežās, reizi 30 dienās nepieciešams aizpildīt elektronisko apliecinājuma anketu vietnē  covidpass.lv.
- Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus uz/no Krievijas un Baltkrievijas, elektronisko apliecinājuma anketu vietnē covidpass.lv jāaizpilda katru reizi.
- Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, ārpus darba laika jāievēro pašizolācija. Pašizolāciju var pārtraukt, lai veiktu darba pienākumus.
- Elektroniskās apliecinājuma anketas par autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, drīkst aizpildīt trešā persona, piemēram, darba devējs.

-Profesionālajiem kravas transportlīdzekļu vadītājiem  Covid-19 tests nav jāveic, ja  Latvijā plānots uzturēties ne ilgāk kā 72 stundas vai valstī ar augstu saslimstības risku pēdējo 14 dienu laikā kopumā pavadīts mazāk par 72 stundām.
- Ja vadītājs Latvijā plāno uzturēties ilgāk par 72 stundām vai valstī ar augstu saslimstības rādītāju pēdējo 14 dienu laikā kopumā pavadīts vairāk par 72 stundām, nepieciešams veikt Covid-19 testu.Uzzini vairāk!

 

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi   - Ieteicams sniegt un saņemt attālināti  
Laulības   - Laulību reģistrācija atļauta dzimtsarakstu nodaļā un baznīcā, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem  
Kristības   - Neatliekamos gadījumos drīkst noturēt kristību ceremoniju, klātesot ne vairāk kā 10 cilvēkiem no ne vairāk kā divām mājsaimniecībām
- 10 cilvēku skaitā neieskaita ar kristību ceremonijas norisi tieši saistītās personas 
 
Bēres   - Bērēs ārtelpās drīkst atrasties ne vairāk kā 10 cilvēki, ievērojot divu mājsaimniecību principu. 
- 10 cilvēku skaitā neieskaita ar bēru norisi tieši saistītās personas (garīdzniekus, bēru norises nodrošinātājus u.c.)
- No 1. marta tiek atļauta bēru  un kristību ceremonijas organizēšana arī iekštelpās, ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus(neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām.
 
Piketi, mītiņi, gājieni     - Klātienē nedrīkst notikt piketi, mītiņi un gājieni