Pārlekt uz galveno saturu

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Lapa tika atjaunota: 22.09.2021

Būtiskākā informācija par drošības pasākumiem, kas ieviesti Latvijā, lai samazinātu Covid-19 izplatību, kā arī apkopojums par atvieglojumiem, kas attiecas uz pilnībā vakcinētām personām un personām, kuras ir izslimojušas Covid-19. Informācija par to vai persona ir vakcinēta pret Covid-19, vai pēdējā pusgada laikā pārslimojusi Covid-19 pieejama digitālā formātā vietnē covid19sertifikats.lv

Detalizētu informāciju par drošības pasākumiem un ierobežojumiem Covid-19 saslimstības mazināšanai lūdzam skatīt MK noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kā arī nozaru ministriju mājas lapās. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ja vien konkrētam grozījumam nav noteikts konkrēts spēkā stāšanās datums.

                      Drošas sadzīves nosacījumi
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Sejas maska - Sejas maska jālieto visiem no 7 gadu vecuma telpās ārpus mājsaimniecības, ja telpā atrodas vairāk par vienu cilvēku.
- Pašdarinātai maskai jābūt izgatavotai no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla (kokvilna, neilons u.tml.) un kurai ir saites tās fiksēšanai aiz ausīm vai sasiešanai aiz galvas.
- Pasākuma organizators vai pakalpojuma sniedzējs nedrīkst telpās ielaist tos, kuri nepilda pienākumu lietot sejas masku vai to dara nepareizi (sejas maskai jānosedz mute un deguns).
- Sejas masku var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam un cilvēki, kuri medicīnisku iemeslu, piemēram, funkcionālu traucējumu, dēļ to nevar lietot.
- Sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar sejas masku.
- Sejas maska jāvalkā vietās, kur ir liela cilvēku plūsma, piemēram, tirdzniecības vietās un sabiedriskajā transportā 
- Sejas maska jālieto sabiedriskās ēdināšanas vietās ārpus telpām, neatrodoties pie galdiņa
tostarp āra terasēs

 

- Var nelietot sejas masku telpās, ārtelpās, privātos un publiskos pasākumos, kur pulcējas vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas.
- Mutes un deguna aizsegi joprojām jālieto sabiedriskajā transportā.

- Jālieto sejas maskas telpās, kur pulcējas vakcinētas, Covid-19 pārslimojušas vai testētas personas.
Darbs - Vēlams, ka klātienē strādā tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti.
- Ja darba specifikas dēļ jāstrādā klātienē, darba devējam ir pienākums:
- noteikt pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās;
- noteikt atbildīgo par šo pasākumu ieviešanu;
- nodrošināt nodarbinātajiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus;
- informēt nodarbinātos par darbavietā ieviestajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem.
 

- Drīkst pulcēties organizētos kolektīvos un nelietot mutes un deguna aizsegu.
- Ja telpā ir cilvēks bez Covid-19 izslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta, visiem jālieto sejas maska.
- Pilnībā vakcinēti cilvēki var neveikt rutīnas skrīninga testu darba pienākumu veikšanai (piemēram, skolotāji, mediķi un sociālās aprūpes centru darbinieki).

 

- Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
 Izglītība
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Bērnudārzi - Regulāri bērnudārzā visiem darbiniekiem jāveic Covid-19 tests.
- Darbinieki bērnudārzā lieto pareizi uzvilktas sejas maskas.
- Bērni bērnudārzā netiek testēti un nelieto sejas maskas.
- Bērnudārzi darbojas, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
 
- Pilnībā vakcinētiem bērnudārza darbiniekiem nav reizi nedēļā jāveic Covid-19 tests.  - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Pamatizglītība un vidējā izglītība - Klātienē mācību procesā nepiedalās skolēni bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, vai regulāri veikta testa.
- 1.-3. klašu skolēni mācību telpās  var nelietot sejas maskas (koplietošanas telpās jālieto).
- Drīkst piedalīties mācību procesā klātienē.
- Mācību stundu laikā skolēni var nelietot sejas maskas (koplietošanas telpās jālieto).
- Darbinieki var nelietot sejas masku stundās un koplietošanas telpās.
- Drīkst piedalīties mācību procesā klātienē.
- Sejas masku drīkst nelietot 1.-3. klašu skolēni un skolēni ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (koplietošanas telpās sejas maska jālieto visiem izglītojamajiem).
Koledžas un augstskolas - Klātienē mācību procesā nedrīkst piedalīties bez vakcinācijas, pārslimošanas vai 48 stundas derīga testēšanas sertifikāta. - Drīkst notikt mācības klātienē.
- Mācību procesā iesaistītajiem darbiniekiem un studentiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
- Studenti un darbinieki mācību procesā klātienē ar negatīvu Covid-19 testu var piedalīties līdz 10. oktobrim.
Interešu izglītība

- Nedrīkst notikt interešu izglītības nodarbības cilvēkiem bez derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertiffikāta, vai arī testēšanas sertifikāta (der arī izglītības iestādē veiktais tests)

- Drīkst organizēt interešu izglītības nodarbības
- Vienas klases (grupas) ietvaros interešu izglītības nodarbībā, kas notiek skolā, var nelietot mutes un deguna aizsegu 
- Interešu izglītības nodarbības, kuras notiek ārpus skolas dažādu klašu (grupu) dalībniekiem:
 - organizē pēc iepriekšēja pieraksta;
 - telpās līdz 20 dalībniekiem;
 - 3mvienam dalībniekam;
- vēdina vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā
- ārā līdz 40 dalībniekiem
- Interešu izglītības nodarbības, kuras notiek ārpus skolas dažādu klašu (grupu) dalībniekiem:
 - organizē pēc iepriekšēja pieraksta;
 - telpās līdz 20 dalībniekiem;
 - 3mvienam dalībniekam;
- vēdina vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā
- ārā līdz 40 dalībniekiem
- mutes un deguna aizsegu drīkst nelietot mūzikas instrumentu, vokālās mākslas un dejas nodarbību laikā
 Sports
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Sporta treniņi

- Sporta treniņi grupās drīkst notikt ārpus telpām līdz 20 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %. 
- Sporta treniņus un nodarbības ārtelpās drīkst uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 24.00.
- Sporta treniņi izlašu sportistiem, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sportistiem bez papildu ierobežojumiem.

- Sporta treniņi telpās un ārtelpās (gan individuāli, gan grupā), tai skaitā amatieru sporta kolektīviem, kā arī publiskas lietošanas peldbaseinos, drīkst notikt bez papildus nosacījumiem, ja personas ir vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 (nodrošinot, ka arī personāls atbilst minētajām prasībām).
- Telpā nedrīkst atrasties personas, par kurām nav informācijas, ka tās ir vakcinētas vai izslimojušas Covid-19.

Telpās jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 vienam apmeklētājam.
- Līdz 20 dalībniekiem grupā.
- Personālam ir viens no sertifikātiem (testēti, izslimojuši, vakcinēti).
- Treniņgrupas nepārklājas.
- Treniņu ilgums nepārsniedz 90 minūtes.
- Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %.

Sacensības

-Drīkst notikt starptautisko sporta federāciju sacensību kalendārā iekļautās sacensības un treniņi (arī telpās) sportistiem vecumā no 10 gadiem, ievērojot visus epidemioloģiskās prasības un nosacījumus.
- Drīkst notikt profesionālo sportistu sacensības (arī telpās).
- Komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem.
- Atļautas sporta sacensības ārtelpās.
- Sacensību organizatoriem jāievēro noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi (tai skaitā vienlaicīgi sacensībās esošo personu skaits nepārsniedz 500).
 

- Drīkst klātienē vērot iekštelpu un ārtelpu sporta sacensības. - Drīkst klātienē vērot ārtelpu sporta sacensības (tai skaitā vienlaicīgi ar skatītājiem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, ja tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas), ja tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības publisko pasākumu apmeklēšanai (tai skaitā personalizētas biļetes, atrodas sēdvietās u.tml.).
 Tirdzniecība
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Veikali

- Gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem jālieto sejas maskas.
- Jāizvieto norādes par fizisko distancēšanos un drošības pasākumiem.
- Tirdzniecības telpās, tirgu iekštelpās jāierobežo cilvēku skaits, nodrošinot vismaz 15 m2 platību apmeklētājam.
- Jānodrošina iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
- Jānosaka klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā.
- Labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) jāizvieto aicinājums apmeklētājiem izmantot nacionālo  kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni "Apturi Covid".

- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Tirdzniecības centri - Gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem jālieto sejas maskas.
- Tirdzniecības centros ar kopējo platību virs 7000 m2 jāuzstāda elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta.
- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Tirgi

- Tirgotāji un apmeklētāji telpās lieto sejas maskas; tirgotāji neapkalpo klientus, kuri nelieto sejas maskas.
- Tirgu iekštelpās jāierobežo cilvēku skaits, nodrošinot vismaz 15 m2 platību apmeklētājam.
- Tirgu āra teritorijās starp tirdzniecības vietām vismaz 2 m distance.
- Tirgos āra teritorijā sejas maskas nav jālieto.

- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Ielu tirdzniecība - Tirdzniecības dalībnieku maksimālo skaitu savā administratīvajā teritorijā nosaka pašvaldība. 
- Netiek organizēti izklaides pasākumi (piemēram, tematiski svētki, atrakcijas).
- Tirdzniecības teritorija norobežota.
- Visi ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības, ievērojot 2 metru distanci un roku higiēnu.
- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Pakalpojumi
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Sabiedriskā ēdināšana
- Sabiedriskā ēdināšana tikai ārā vai arī līdzņemšanai.
- Sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00, ēdiena izsniegšana līdzi ņemšanai ir bez darba laika ierobežojuma
- Pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 20 personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 30 personas kopā).
- Ja starp galdiņiem nav norobežojošās sienas, starp personām, kuras sēž pie dažādiem galdiņiem, jābūt vismaz 2 m distancei.
- Pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē.
- Galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli.
- Jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu.
- Apmeklētājiem redzamās vietās jābūt izvietotai skaidri salasāmai publiski pieejamai informācijai, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, atbildīgās personas kontaktinformācijai, un policijas palīdzības tiešajam tālruņa numuram 110.
- Nav atļauts pakalpojumu sniegt slēgta tipa paviljonos, teltīs u.tml.
- Līdzņemšana nav ierobežota, lietojot sejas masku un ievērojot distanci.
 
- Sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00, ēdiena izsniegšana līdzi ņemšanai ir bez darba laika ierobežojuma
- Var saņemt ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot 2 metru distanci, ja tiek nodrošināta sertifikātu kontrole pie ieejas.

- Sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00, ēdiena izsniegšana līdzi ņemšanai ir bez darba laika ierobežojuma
- Atļauts sniegt pakalpojumu vakcinētām/Covid-19 pārslimojušām un testētām personām ar negatīvu Covid-19 testu, kā arī bērniem līdz 12 gadu vecumam.
- Personas var saņemt ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības:
 - pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 10 pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (taču ne vairāk kā 20 personas kopā);
 - tiek nodrošināts vismaz 2 metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām;
 - uzturoties sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā iekštelpās, darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda.
- Ārtelpās pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 20 pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 30 personas kopā).
- Pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē.
- Galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli.
- Jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu.
- Apmeklētājiem redzamās vietās jābūt izvietotai skaidri salasāmai publiski pieejamai informācijai, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, atbildīgās personas kontaktinformācijai un pašvaldības policijas palīdzības tiešajam tālruņa numuram 110.

Skaistumkopšana un labsajūta - Vakcinēts vai pārslimojis pakalpojumu sniedzējs var sniegt pakalpojumu jebkurai personai, proti, arī personai, kura nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, ar nosacījumu, ka pakalpojums tiek sniegts individuāli (atsevišķā telpā).
- sniedzot pakalpojumu, jālieto mutes un deguna aizsegi. 
- pavadošās personas bērniem līdz 12 gadu vecumam var neuzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, ja pakalpojumu individuāli (atsevišķā telpā) sniedz vakcinēts vai pārslimojis pakalpojuma sniedzējs. 
- Pret Covid-19 vakcinēts vai pārslimojis pakalpojuma sniedzējs var sniegt skaistumkopšanas pakalpojumu vakcinētam vai Covid-19 pārslimojušam klientam bez ierobežojumiem.  - Visiem pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem ir jāapliecina vakcinēšanās, pārslimošanas vai testēšanas fakts.
- Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanā jāievēro pastiprināti drošības pasākumi.
- Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas vietā, noteikts, ka platībai jābūt 10 m2 uz personu.
- bērni līdz 12 gadu vecumam pakalpojumu var saņemt, neuzrādot vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.
Citi komerciālie pakalpojumi - Ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, atļauts sniegt individuālos fotopakalpojumus fiziskām personām brīvā dabā.
- Atļauts sniegt individuālos saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar ārtelpu atrakcijām, t.sk. akvaparkos, izklaides un
atrakciju centros, batutu parkos. 

- Drīkstorganizēt publiskus pasākumus un piedalīties tajos, kā arī sniegt un saņemt pakalpojumus klātienē, tai skaitā izklaides pakalpojumus, kā arī piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos neievērojot 2 metru distanci, nelietojot mutes un deguna aizsegus.
- Drīkst sniegt fotopakalpojumus.

- Drīkst organizēt tirdzniecības izstādes iekštelpās, ja vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas platības, kā arī eju platums starp izstāžu stendu rindām ir vismaz trīs metri
Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi - Rekomendēts sniegt un saņemt attālināti. - Vakcinētām un/ vai Covid-19 izslimojušām personām atļauts atrasties vienā sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijā, sniedzot un saņemot sociālos pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un neievērojot 2 m distanci. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Sabiedriskais transports - Jāizvērtē brauciena nepieciešamība.
- Sejas maska jālieto gan pasažieriem, t.sk. bērniem no 7 gadu vecuma, gan transporta līdzekļa vadītājam.
- Sabiedriskā transporta līdzeklī pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 65% no tā ietilpības.
- Pārvadātājiem jānodrošina transportlīdzekļu regulāra dezinfekcija un vēdināšana.
- Jāievēro higiēnas pasākumi.
- Jāievēro visas pārvadātāja norādes sabiedriskajā transportā, t.sk. nedrīkst ieņemt iezīmētās sēdvietas.
- Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot pasažieri, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs.
- Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Kultūra
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Kultūrvietas - Arhīvi, bibliotēkas, muzeji un tiem radniecīgas mākslas un vēstures eksponēšanas vietas u.c. kultūrvietas pakāpeniski atsāk darbu, līdzko kultūrvieta sagatavojusies darbam, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības:
 - vienvirziena apmeklētāju plūsma;
 - 10 m2 vienam apmeklētājam vai vienas mājsaimniecības locekļiem;
 - vienā telpā atrodas nevairāk kā 30 personas,
 - telpu regulāra vēdināšana;
- brīvdabas teritorijās jāievēro 2 metru distance,
 - epidemioloģiskās drošības noteikumu sagatavošana un atbildīgās personas noteikšana par to ievērošanu.
- Var apmeklēt kino, teātra izrādes, koncertus, klubus, muzeju grupu ekskursijas gida pavadībā, piedalīties amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos vienas grupas ietvaros un saņemt citus līdzīgus pakalpojumus, nelietojot deguna un mutes aizsegus un neievērojot savstarpēju 2 metru distanci.  - Vakcinētas, Covid-19 pārslimojušas vai testētas personas, kuras var uzrādīt derīgu sertifikātu, var apmeklēt kultūras pasākumus, ievērojot epidemioloģiskās prasības par sejas maskas valkāšanu telpās, distancēšanos, personalizētajām sēdvietām u.tml.
- Pasākumus kopā ar vecākiem var apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam, kas nav vakcinēti, pārslimojuši, un viņiem nav jāveic  Covid-19 tests.
- Iekštelpās atļauts uzturēties līdz 500 cilvēkiem, bet ārtelpās līdz 1000 cilvēkiem. 
- Pasākums telpās drīkst notikt līdz 4 stundām, bet ārtelpās bez laika ierobežojuma.
Amatiermākslas kolektīvi - Iekštelpās, drīkst notikt pastāvīgu amatiermākslas kolektīvu nodarbības grupās līdz 30 personām, nodrošināt ne mazāk kā 3m2 uz personu.
- Ārtelpās organizētās nodarbībās grupās var būt līdz 50 cilvēkiem, nodrošinot, ka cilvēku grupas savstarpēji nesastopas.

- Iekštelpās drīkst notikt pastāvīgu amatiermākslas kolektīvu nodarbības, neievērojot 2 metru distanci un nelietojot sejas maskas, ja dalībnieki ir vakcinēti un/vai Covid-19 izslimojuši.
- Pasākumā drīkst piedalīties amatiermākslas kolektīvi, neievērojot distancēšanos un nelietojot sejas maskas, ja dalībnieki ir vakcinēti un/vai Covid-19 izslimojuši.
- Uzturoties koplietošanas telpās jāievēro 2 metru distance un jālieto sejas maskas.

- Pasākumā drīkst piedalīties amatiermākslas kolektīvi, kuru dalībnieki ir vakcinēti, pārslimojuši Covid-19 vai testēti:
 - noejot no skatuves, kā arī koplietošanas telpās, jāievēro prasība par sejas masku lietošanu un distancēšanos.
- Uzturoties koplietošanas telpās jāievēro ievērota 2 metru distance un jālieto sejas maskas.
 
Pulcēšanās, pasākumi
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Piketi, mītiņi, gājieni - Klātienē drīkst organizēt gājienus un piketus ārpus telpām līdz 50 personām, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. - Dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv.
 
- Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem.
Privāti pasākumi - Atļauts pulcētes telpās līdz 20 cilvēkiem, ārpus telpām līdz 50 cilvēkiem, nevievērojot mājsaimniecību principu. - Dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv.
 
- Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem. 
- Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.
Publiski pasākumi

- Nenotiek.

- Dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv.
 
- Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem. 
- Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.
Dievkalpojumi, reliģiskas darbības - Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu ļauts uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00.
- Iekštelpās reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklētājiem, jālieto mutes un deguna aizsegi. 
- Vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas. 
- Pie ieejas apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.
- Koru dziedāšana reliģiskās darbības veikšanas vietā ir atļauta ārpus telpām
- Svētdienas skolas klātienē notiek, ievērojot stingrus drošības pasākumus.
 
- Dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv.
- Nav jālieto mutes un deguna aizsegs
- Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem. 
- Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.
Kristības - Kristību ceremoniju norisē var piedalīties cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, ievērojot noteiktu dalībnieku skaitu – līdz 20 cilvēkiem iekštelpās un līdz 50 cilvēkiem ārā. - Dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv.
 
- Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem. 
- Var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.
Laulības - Laulības ceremonijā var piedalīties:
- iekštelpās, klātesot ne vairāk kā 10 personām (divu mājsaimniecību ietvaros)
- ārtelpās, klātesot ne vairāk kā 20 personām
- Visām klātesošajām personām laulības ceremonijas laikā iekštelpās ir jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru distance. Ārtelpās mutes un deguna aizsegi nav jālieto.
- Personu skaits, kuri var piedalīties laulību ceremonijas laikā, nav ierobežots.
- Laulības ceremonijas laikā minētās personas var nelietot mutes un deguna aizsegus un neievērot 2 metru distanci gan iekštelpās, gan ārtelpās.
- Atļauts pulcēties telpās līdz 300 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 500 cilvēkiem. 
- Visām klātesošajām personām laulības ceremonijas laikā iekštelpās ir jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru distance. Ārtelpās mutes un deguna aizsegs nav jālieto.
Bēres - Bēru ceremoniju norisē var piedalīties:
- iekštelpās, klātesot ne vairāk kā 20 personām
- ārtelpās, klātesot ne vairāk kā 50 personām
- Visām klātesošajām personām ceremonijas laikā ir jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru distance.
- Telpās jānodrošina 4m2 vienam cilvēkam
- Ārā jānodrošina pietiekama platība 2m distances ievērošanai

- Personu skaits, kuri var piedalīties nav ierobežots.
- Personas var nelietot mutes un deguna aizsegus un neievērot 2 metru distanci gan iekštelpās, gan ārtelpās. 
- Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem. 
- Var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.
- Visām klātesošajām personām telpās ir jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru distance.
- Ārpus telpām mutes un deguna aizsegs nav jālieto.
 
Ārvalstu braucieni
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Iebraukšana Latvijā


- Jāievēro pašizolācija, ierodoties Latvijā.
- Jāveic tests, ierodoties Latvijā no augsta riska un īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāveic Covid-19 tests, ierodoties no ES, EEZ, Šveices, Apvienotās Karalistes un zema riska trešajām valstīm.
 


- Nav jāveic Covid-19 tests,  izņemot ierodoties no īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāievēro pašizolācija, izņemot ierodoties Latvijā no īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāveic Covid-19 tests,  izņemot ierodoties no īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāievēro pašizolācija, izņemot ierodoties Latvijā no īpaši augsta riska valstīm.
Tranzīts caur Latviju - Personām, kas šķērsos Latviju tranzītā, tas jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv. - Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.

 

*Persona par vakcinētu pret Covid-19 tiek uzskatīta:

 • sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas Vaxzevria (AstraZeneca) pirmās devas saņemšanas (Ceļošanas nolūkiem nepieciešamas divas devas + 14 pilnas dienas):
  • lai persona varētu tikt uzskatīta par vakcinētu pret Covid-19 arī trīs mēnešus pēc pirmās devas saņemšanas, tai ir jāveic balstvakcinācija līdz 90. dienai;
  • pēc pabeigtas vakcinācijas personai turpinās vakcinētas personas statuss, bet, ja līdz 90. dienai nav veikta balstvakcinācija, personu vairs nevar uzskatīt par vakcinētu.
 • sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar jebkuru citu Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai:
  • Comirnaty (Pfizer) (nepieciešamas divas devas);
  • Spikevax (Moderna) (nepieciešamas divas devas);
  • Janssen (nepieciešama viena deva).
 • (no 21. jūlija) *sākot ar piecpadsmito dienu pēc vienas vakcīnas devas (Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas), kas saņemta ne vēlāk kā 180 dienas pēc laboratoriski apstiprinātas SARS-CoV-2 inficēšanās epizodes, nosakot to ar SARS-CoV-2 vīrusa RNS.