Pārlekt uz galveno saturu

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Lapa tika atjaunota: 18.06.2021

Būtiskākā informācija par drošības pasākumiem, kas ieviesti Latvijā, lai samazinātu Covid-19 izplatību, kā arī apkopojums par atvieglojumiem, kas attiecas uz pilnībā vakcinētām personām un personām, kuras ir izslimojušas Covid-19. Informācija par to vai persona ir vakcinēta pret Covid-19, vai pēdējā pusgada laikā pārslimojusi Covid-19 no 1. jūnija pieejama digitālā formātā vietnē covid19sertifikats.lv

                      Drošas sadzīves nosacījumi
  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas* Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas
Sejas maska - Sejas maska jālieto visiem no 7 gadu vecuma telpās ārpus mājsaimniecības, ja telpā atrodas vairāk par vienu cilvēku.
- Pašdarinātai maskai jābūt izgatavotai no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla (kokvilna, neilons u.tml.) un kurai ir saites tās fiksēšanai aiz ausīm vai sasiešanai aiz galvas.
- Pasākuma organizators vai pakalpojuma sniedzējs nedrīkst telpās ielaist tos, kuri nepilda pienākumu lietot sejas masku vai to dara nepareizi (sejas maskai jānosedz mute un deguns).
- Sejas masku var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam un cilvēki, kuri medicīnisku iemeslu, piemēram, funkcionālu traucējumu, dēļ to nevar lietot.
- Sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar sejas masku.
- Sejas maskas vairs nebūs jāvalkā ārpus telpām vietās, kur ir liela cilvēku plūsma, taču cilvēki neatrodas ilgstošā ciešā kontaktā viens ar otru, piemēram,ielu tirdzniecības vietās, sabiedriskās ēdināšanas vietās ārpus telpām, tostarp āra terasēs, izglītības iestāžu ārpustelpu nodarbībās, kā arī psiholoģiskās palīdzības terapijas grupās, aģitācijās, dievkalpojumos un bērnu nometnēs, kas tiek rīkotas ārpus telpām.
- Vietās, kur nav iespējams novērst ciešu kontaktu, piemēram pasākumos, kur cilvēki ilgstoši atrodas tuvu viens otram, masku lietošana varētu tikt piemērota arī ārpus telpām.
- Mutes un deguna aizsegi joprojām jālieto sabiedriskajā transportā un iekštelpās, kur Covid-19 infekcijas izplatības risks joprojām saglabājas augsts.
 

- Līdz 20 personām darba telpās un sanāksmēs, atrodoties vienā telpā, var nelietot mutes un deguna aizsegus, kā arī neievērot divu metru distanci.
- Var nelietot sejas masku telpās, ārtelpās, privātos un publiskos pasākumos, kur pulcējas vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas.
- Mutes un deguna aizsegi joprojām jālieto sabiedriskajā transportā un iekštelpās, kur Covid-19 infekcijas izplatības risks joprojām saglabājas augsts.

 

- Jālieto sejas maskas telpās un kultūrvietās, kur pulcējas vakcinētas, Covid-19 pārslimojušas vai testētas personas.
Darbs - Vēlams, ka klātienē strādā tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti.
- Ja darba specifikas dēļ jāstrādā klātienē, darba devējam ir pienākums:
  - noteikt pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās;
  - noteikt atbildīgo par šo pasākumu ieviešanu;
  - nodrošināt nodarbinātajiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus;
  - informēt nodarbinātos par darbavietā ieviestajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem.
 

- Pilnībā vakcinēti cilvēki var neveikt rutīnas skrīninga testu darba pienākumu veikšanai (piemēram, skolotāji, mediķi un sociālās aprūpes centru darbinieki).
- Līdz 20 personām darba telpās un sanāksmēs, atrodoties vienā telpā, var nelietot mutes un deguna aizsegus, kā arī neievērot divu metru distanci.

 

- Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
 Izglītība
Bērnudārzi - Reizi nedēļā bērnudārzā visiem darbiniekiem jāveic Covid-19 tests.
- Darbinieki bērnudārzā lieto pareizi uzvilktas sejas maskas.
- Bērnudārzi darbojas, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
- Jūnijā, jūlijā un augustā pieļaujama apvienoto grupu (dežūrgrupu) darbība:
 - līdz 24 bērniem no viena bērnudārza vai pašvaldības; 
 - vismaz mēnesi grupas sastāvs nemainās.
 
- Pilnībā vakcinētiem bērnudārza darbiniekiem nav reizi nedēļā jāveic Covid-19 tests.  - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Bērnu nometnes - Ļauts organizēt bērnu nometnes klātienē grupās līdz 20 dalībniekiem, ievērojot epidemioloģiskās prasības
- Gan bērniem, gan darbiniekiem pirms nometnes ir jāveic tests, ne agrāk kā 48 stundas pirms plānotā nometnes sākuma.
- Ja nometne noris ilgāk par nedēļu, visiem jāveic Covid-19 tests vismaz reizi nedēļā.
 
- Pilnībā vakcinētiem nometņu darbiniekiem un dalībniekiem nebūs jāveic Covid-19 tests. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Pieaugušo izglītība

- Atļauta izglītība klātienē vairākās pieaugušo profesionālās izglītības programmās, ievērojot epidemioloģiskās prasības:
 - mācību grupas dalībnieku kopskaits nepārsniedz 10 cilvēkus;
- mācību dalībnieki tiek katru dienu reģistrēti;
- tiek organizēta iknedēļas Covid-19 vīrusa testēšana;
- dalībnieki lieto mutes un deguna aizsegus;
- katram mācību dalībniekam jānodrošina vismaz 3 m2 telpas;
- jāievēro 2 m distance starp personām;
- telpas regulāri jāvēdina;
- izglītības iestādei jānodrošina plūsmu nepārklāšanās.

- Vakcinētas vai Covid-19 izslimojušas personas, var piedalīties pieaugušo profesionālās izglītības programmu apguvē klātienē līdz 20 personām grupā, neievērojot prasības par masku nēsāšanu, distances ievērošanu u.c., izņemot telpu vēdināšanu.
- Personas, kuras nevar apliecināt vakcinācijas vai izslimošanas faktu, nevar piedalīties nodarbībās kopā ar vakcinētām vai izslimojušām personām.

- Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
 Sports
Sporta treniņi - Sporta treniņi grupās drīkst notikt ārpus telpām līdz 20 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves. 
- Sporta treniņus un nodarbības ārtelpās drīkst uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 22.00.


 
- Telpās drīkst notikt pastāvīgu amatieru sporta grupu treniņi grupās līdz 20 personām.
- Vienā sporta treniņa (nodarbības) norises telpā var norisināties sporta treniņš tikai vienai grupai, un telpā nedrīkstēt atrasties persona, par kuru nav informācijas, ka tā ir vakcinēta vai bijusi inficējusies.
- No 15. jūnija sporta treniņi telpās drīkst notikt bez papildus nosacījumiem, ja personas ir vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 (nodrošinot, ka arī personāls atbilst minētajām prasībām).
 


- Telpā drīkst atrasties dažādu sertifikātu turētāji (testēti, izslimojuši, vakcinēti), bet jāievēro papildus nosacījumi par telpas platību uz 1 personu, telpas noslodzi, treniņgrupu lielumu, treniņa ilgumu, u.c.  
Sacensības

- Drīkst notikt starptautisko sporta federāciju sacensību kalendārā iekļautās sacensības un treniņi.
- Drīkst notikt profesionālo sportistu sacensības bez skatītājiem.
- Drīkst notikt nacionālo, Olimpisko un Paralimpisko vienību, Latvijas jauniešu un junioru izlašu, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules čempionātā sportistu treniņi.
- Sporta sacensības drīkst norisināties visās Latvijas komandu sporta spēļu augstākajās līgās, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem.
- Atļauts rīkot sacensības ne tikai Latvijas pieaugušo izlašu sportistiem, bet arī izlašu sportistiem vecumā no 10 gadiem, stingri ievērojot visus epidemioloģiskās prasības un nosacījumus. 
- No 15. jūnija atļautas sporta sacensības ārtelpās, ko organizē Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai to juridiskie biedri. Sacensību organizatoriem jāievēro noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi.

- Ārtelpu sporta sacensības klātienē drīkst vērot skatītāji, kuri uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
 Tirdzniecība
Veikali

Gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem jālieto sejas maskas.
- Jāizvieto norādes par fizisko distancēšanos un drošības pasākumiem.
- Tirdzniecības telpās, tirgu iekštelpās jāierobežo cilvēku skaits, nodrošinot vismaz 25 m2 platību apmeklētājam.
- Jānodrošina iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
- Jānosaka klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā.
- Labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) jāizvieto aicinājums apmeklētājiem izmantot nacionālo  kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni "Apturi Covid".

- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Tirdzniecības centri - Tirdzniecības centri darbojas, ievērojot tādas pašas prasības kā veikali. 
- Tirdzniecības centros ar kopējo platību virs 7000 m2 jāuzstāda elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta.
- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Tirgi

- Tirgu iekštelpās jāierobežo cilvēku skaits, nodrošinot vismaz 25 m2 platību apmeklētājam.
- Tirgu āra teritorijās starp tirdzniecības vietām vismaz 2 m distance.
- Tirgotāji un apmeklētāji telpās lieto sejas maskas; tirgotāji neapkalpo klientus, kuri nelieto sejas maskas.
- Tirgos āra teritorijā sejas maskas nav jālieto.
- Visi ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības, atbilstoši izstrādātiem drošības protokoliem.

- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Ielu tirdzniecība - Tirdzniecības dalībnieku maksimālo skaitu savā administratīvajā teritorijā nosaka pašvaldība. 
- Netiek organizēta izklaides pasākumi (piemēram, tematiski svētki, atrakcijas).
- Tirdzniecības teritorija norobežota.
- Visi ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības, ievērojot 2 metru distanci, roku higiēnu un pareizi lietojot sejas maskas.
- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
                                                         Pakalpojumi  
Sabiedriskā ēdināšana - Sabiedriskā ēdināšana tikai ārā (no plkst. 6.00 līdz 24.00) vai arī līdzņemšanai.
- Ārā - pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 4 pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (taču ne vairāk kā 10 personas kopā), ne vairāk kā no 2 mājsaimniecībām.
- Ja starp galdiņiem nav norobežojošās sienas, starp personām, kuras sēž pie dažādiem galdiņiem, jābūt vismaz 2 m distancei.
- Darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus uzturēšanās laikā, izņemot laikā, kad sēž pie galda.
- Pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē.
- Galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli.
- Jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu.
- Apmeklētājiem redzamās vietās jābūt izvietotai skaidri salasāmai publiski pieejamai informācijai, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, atbildīgās personas kontaktinformācijai, un policijas palīdzības tiešajam tālruņa numuram 110.
- Nav atļauts pakalpojumu sniegt slēgta tipa paviljonos, teltīs u.tml.
- Līdzņemšana nav ierobežota, lietojot sejas masku un ievērojot distanci.
- Var saņemt ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci, nodrošinot kontroli pie ieejas - Atļauts sniegt pakalpojumu vakcinētām/Covid-19 pārslimojušām un testētām personām ar negatīvu Covid-19 testu, kā arī bērniem līdz 12 gadu vecumam.
- Personas var saņemt ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības:
 - pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 4 pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (taču ne vairāk kā 10 personas kopā), ne vairāk kā no 2 mājsaimniecībām;
 - tiek nodrošināts vismaz 2 metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām;
 - uzturoties sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda.
- Pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē.
- Galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli.
- Jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu.
- Apmeklētājiem redzamās vietās jābūt izvietotai skaidri salasāmai publiski pieejamai informācijai, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, atbildīgās personas kontaktinformācijai, un pašvaldības policijas kontaktinformācijai.
- Nav atļauts pakalpojumu sniegt slēgta tipa paviljonos, teltīs u.tml.
Skaistumkopšana - Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumi nav pieejami personām, kuras nav vakcinētas, Covid-19 izslimojušas vai testētas. - Ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, var saņemt skaistumkopšanas un individuālos labsajūtas (t.sk. pirts un saunas) pakalpojumus, ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinēts un/ vai izslimojis Covid-19. 
- Ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, var saņemt frizieru, manikīru, pedikīru un podologu pakalpojumus, ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinēts un/ vai izslimojis Covid-19.
- Lai frizieriem, manikīra un pedikīra meistariem un podologiem, nebūtu jāpārtrauc pakalpojumu sniegšana sākot no 2021.gada 15.jūnija, noteikts pārejas periods, kurā vakcinācija jāpabeidz līdz 2021. gada 1. septembrim.  
- Visiem pakalpojumu saņēmējiem ir jāapliecina vakcinēšanās, pārslimošanas vai testēšanas fakts.
- Skaistumkopšanas un individuālo labsajūtas pakalpojumu sniegšanā jāievēro pastiprināti drošības pasākumi.
Citi komerciālie pakalpojumi - Ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, atļauts sniegt individuālos fotopakalpojumus fiziskām personām brīvā dabā.
- Atļauts sniegt individuālos saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar ārtelpu atrakcijām, t.sk. akvaparkos, izklaides un
atrakciju centros, batutu parkos. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas izdevumā "Latvijas vēstnesis". 

- Ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, atļauts sniegt individuālus pakalpojumus.
- Ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, atļauts sniegt sporta inventāra nomas pakalpojumus telpās un fotopakalpojumus vienai mājsaimniecībai.
- Vakcinētām un/vai Covid-19 izslimojušām personām atļauts atrasties vienā sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijā, sniedzot un saņemot sociālos pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un un neievērojot 2 m distanci.

- Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi - Rekomendēts sniegt un saņemt attālināti. - Vakcinētām un/ vai Covid-19 izslimojušām personām atļauts atrasties vienā sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijā, sniedzot un saņemot sociālos pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un neievērojot 2 m distanci. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Sabiedriskais transports - Jāizvērtē brauciena nepieciešamība.
- Sejas maska jālieto gan pasažieriem, t.sk. bērniem no 7 gadu vecuma, gan transporta līdzekļa vadītājam.
- Sabiedriskā transporta līdzeklī pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 65% no tā ietilpības.
- Ārpus reģionālās satiksmes maršrutu galapunktiem pasažieru skaits transporta līdzekli nedrīkst pārsniegt 75% no tā ietilpības.
- Pārvadātājiem jānodrošina transportlīdzekļu regulāra dezinfekcija un vēdināšana.
- Jāievēro higiēnas pasākumi.
- Jāievēro visas pārvadātāja norādes sabiedriskajā transportā, t.sk. nedrīkst ieņemt iezīmētās sēdvietas.
- Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot pasažieri, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs.
- Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Kultūra
Kultūrvietas - Arhīvi, bibliotēkas, muzeji un tiem radniecīgas mākslas un vēstures eksponēšanas vietas pakāpeniski atsāk darbu, līdzko kultūrvieta sagatavojusies darbam, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības:
 - vienvirziena apmeklētāju plūsma;
 - 25 m2/ārā – 10m2 vienam apmeklētājam vai vienas mājsaimniecības locekļiem;
 - telpu regulāra vēdināšana;
 - epidemioloģiskās drošības noteikumu sagatavošana un atbildīgās personas noteikšana par to ievērošanu.
- Var apmeklēt kino, teātra izrādes, koncertus, klubus, muzeju grupu ekskursijas gida pavadībā, piedalīties amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos vienas grupas ietvaros un saņemt citus līdzīgus pakalpojumus, nelietojot deguna un mutes aizsegus un neievērojot savstarpēju 2 metru distanci.  - Vakcinētas, Covid-19 pārslimojušas vai testētas personas, kuras var uzrādīt derīgu sertifikātu, var apmeklēt kultūras pasākumus, ievērojot epidemioloģiskās prasības par sejas maskas valkāšanu, distancēšanos, personalizētajām sēdvietām u.tml.
- Pasākumus kopā ar vecākiem var apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam, kas nav vakcinēti, pārslimojuši, un viņiem nav jāveic  Covid-19 tests.
- Iekštelpās atļauts uzturēties līdz 300 cilvēkiem, bet ārtelpās līdz 500 cilvēkiem. 
- Pasākums telpās drīkst notikt līdz 4 stundām, bet ārtelpās bez laika ierobežojuma. 
Amatiermākslas kolektīvi - Ārā drīkst notikt pastāvīgu amatiermākslas kolektīvu nodarbības grupās līdz 20 personām, ja personas ievēro 2 metru distanci, ja to nav iespējams ievērot, lieto sejas maskas. 

- Iekštelpās drīkst notikt pastāvīgu amatiermākslas kolektīvu nodarbības, neievērojot 2 metru distanci un nelietojot sejas maskas, ja dalībnieki ir vakcinēti un/vai Covid-19 izslimojuši.
- No 15. jūnija pasākumā drīkst piedalīties amatiermākslas kolektīvi, neievērojot distancēšanos un nelietojot sejas maskas, ja dalībnieki ir vakcinēti un/vai Covid-19 izslimojuši.
- Uzturoties koplietošanas telpās jāievēro 2 metru distance un jālieto sejas maskas.

- Pasākumā drīkst piedalīties amatiermākslas kolektīvi, kuru dalībnieki ir vakcinēti, pārslimojuši Covid-19 vai testēti:
 - noejot no skatuves, kā arī koplietošanas telpās, jāievēro prasība par sejas masku lietošanu un distancēšanos.
- Uzturoties koplietošanas telpās jāievēro ievērota 2 metru distance un jālieto sejas maskas.
 
Pulcēšanās, pasākumi
Piketi, mītiņi, gājieni - Klātienē drīkst organizēt gājienus un piketus ārpus telpām līdz 10 personām, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. - Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Privāti pasākumi - No divām mājsaimniecībām iekštelpās drīkst tikties līdz 10 cilvēkiem, ārā - līdz 20 cilvēkiem, bez mājsaimniecību ierobežojuma. 
 - Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros.
- Bez ierobežojumiem drīkst notikt privāti pasākumi iekštelpās un ārtelpās līdz 20 cilvēkiem no dažādām mājsaimniecībām. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Publiski pasākumi

- Nenotiek.

- Drīkst apmeklēt pasākumus iekštelpās un ārtelpās bez apmeklētāju skaita, laika un citiem ierobežojumiem. - Drīkst apmeklēt pasākumus, ievērojot prasības par sejas masku lietošanu, distancēšanos un personalizētajām  sēdvietām.
- Pasākums telpās drīkst notikt līdz 4 stundām, pulcējoties ne vairāk kā 300 cilvēkiem.
- Pasākums ārtelpās drīkst notikt bez laika ierobežojuma, pulcējoties ne vairāk kā 500 cilvēkiem.
- No 15. jūnija pasākumus kopā ar vecākiem var apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam, kas nav vakcinēti, pārslimojuši, un viņiem nav jāveic  Covid-19 tests.
Dievkalpojumi, reliģiskas darbības - Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu ļauts uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00.
- Gan reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklētājiem, gan arī garīgajam un kalpojošajam personālam, pildot savus pienākumus, jālieto mutes un deguna aizsegi.
- Vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas.
- Pie ieejas apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.
- Koru dziedāšana reliģiskās darbības veikšanas vietā ir aizliegta.
- Svētdienas skolas klātienē nenotiek.
- Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Kristības - Kristību ceremoniju norisē var piedalīties cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, ievērojot noteiktu dalībnieku skaitu – līdz 10 cilvēkiem iekštelpās un līdz 20 cilvēkiem ārā.  - Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Laulības - Laulības ceremonijā var piedalīties:
 - iekštelpās, klātesot ne vairāk kā 10 personām divu mājsaimniecību ietvaros (neieskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu vai garīdznieku);
 - ārtelpās, klātesot ne vairāk kā 20 personām (neieskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu vai garīdznieku).
- Visām klātesošajām personām laulības ceremonijas laikā ir jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru distance.
- Personu skaits, kuri var piedalīties laulību ceremonijas laikā, nav ierobežots, bet ir jāvienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu vai garīdznieku par pieļaujamo vakcinēto personu pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimojošo personu skaitu laulību ceremonijā.
- Laulības ceremonijas laikā minētās personas var nelietot mutes un deguna aizsegus un neievērot 2 metru distanci gan iekštelpās, gan ārtelpās.
- Laulības ceremonijā var piedalīties ne vairāk kā 300 personas iekštelpās un  ne vairāk kā 500 personas ārtelpās.
- Visām klātesošajām personām laulības ceremonijas laikā jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru distance.
Bēres - Bēru ceremoniju norisē var piedalīties cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, ievērojot noteiktu dalībnieku skaitu – līdz 10 cilvēkiem iekštelpās un līdz 20 cilvēkiem ārā. - Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. - Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.
Ārvalstu braucieni
Iebraukšana Latvijā


- Jāievēro pašizolācija, atgriežoties Latvijā.
- Jāveic tests, atgriežoties Latvijā no augsta riska un īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāveic Covid-19 tests, atgriežoties no ES, EEZ, Šveices, Apvienotās Karalistes un zema riska trešajām valstīm.
 


- Nav jāveic Covid-19 tests,  izņemot atgriežoties no īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāievēro pašizolācija, izņemot atgriežoties no īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāveic Covid-19 tests,  izņemot atgriežoties no īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāievēro pašizolācija, izņemot atgriežoties no īpaši augsta riska valstīm.
Tranzīts caur Latviju - Personām, kas šķērsos Latviju tranzītā, tas jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv. - Mērķgrupai šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību. Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību.

 

*Persona par vakcinētu pret Covid-19 tiek uzskatīta:

 • sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas Vaxzevria (AstraZeneca) pirmās devas saņemšanas:
  • lai persona varētu tikt uzskatīta par vakcinētu pret Covid-19 arī trīs mēnešus pēc pirmās devas saņemšanas, tai ir jāveic balstvakcinācija līdz 90. dienai;
  • pēc pabeigtas vakcinācijas personai turpinās vakcinētas personas statuss, bet, ja līdz 90. dienai nav veikta balstvakcinācija, personu vairs nevar uzskatīt par vakcinētu.
 • sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar jebkuru citu Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai:
  • Comirnaty (Pfizer) (nepieciešamas divas devas);
  • Moderna (nepieciešamas divas devas);
  • Janssen (nepieciešama viena deva).