Pārlekt uz galveno saturu

Darbnespējas lapas izsniegšana

Lapa tika atjaunota: 03.04.2020

Lai sniegtu stabilitātes sajūtu darba ņēmējiem un atbalstu darba devējiem, ārkārtējās situācijas laikā valsts apmaksā darbnespējas lapu no otrās saslimšanas dienas (darbnespējas lapa B) neatkarīgi no nozares, kurā persona strādā.

Kādos gadījumos izsniedz darbnespējas lapu  Covid-19 laikā?

 • Pieaugušajai personai sakarā ar slimību (tajā skaitā ar Covid–19 izraisītu slimību) vai traumu;
 • Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs noteicis cilvēku kā kontaktpersonu un ir nepieciešama izolācija karantīnas laikā;
 • Personai, kas atgriezusies no ārvalstīm un strādā izglītības iestādē, kuru apmeklē bērni, ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā un ir nodarbināta darbos, kuros ir tuvs kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, klientu vai pacientu, izsniedz darbnespējas lapu līdz 14 dienām, skaitot no dienas, kad persona izbraukusi no ārvalstīm;
 • Slima bērna kopšanai bērna saslimšanas gadījumā;
 • Slima bērna kopšanai, ja SPKC epidemiologs noteicis bērnu kā kontaktpersonu;
 • Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” noteiktajos citos gadījumos, piemēram, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.

IEVĒRO!

 • Darbnespējas lapas ar Covid-19 saistītajos gadījumos ārsti izraksta personām, kurām šī slimība ir laboratoriski konstatēta, un personām, kurām noteikta karantīna, jo viņas bijušas kontaktā ar Covid-19 slimnieku;
 • Personām, kurām jāievēro 14 dienu pašizolācija, tostarp personām, kuras ieradušās no ārzemēm ar īpašajiem lidmašīnu un prāmju reisiem, darbnespējas lapa netiek “automātiski” piešķirta;
 • Covid-19 izraisīto darbnespējas cēloņu dēļ “slimības lapu” no otrās dienas apmaksā valsts 80% apmērā no slimības pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
 • Ja saslimšana nav saistīta ar Covid-19, darbnespējas lapas izsniedz un apmaksā tāpat kā līdz šim. A lapu izsniedz par pirmajām 10 slimības dienām, un to apmaksā darba devējs. No 11. slimības dienas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir slimības pabalstu;
 • Lai saņemtu slimības pabalstu, personai slimības periodā nevar būt ienākumu, jo slimības lapas izsniegšana ir saistīta ar darbspēju zaudēšanu.

Nosacījumi, kuros var pārtraukt vai nepiešķirt slimības pabalstu vai slimības naudu:

 • Persona pati apzināti un būtiski kaitējusi savai vai kopjamo veselībai un to konstatējis ārsts;
 • Personai, kura darba nespējas laikā bez attaisnojoša iemesla nav ievērojusi ārsta noteikto režīmu vai bez attaisnojoša iemesla nav ieradusies pie ārsta vai darba ekspertīzes ārstu komisijā.
DARBNESPĒJAS LAPU IZSNIEGŠANA PAŠNODARBINĀTĀM PERSONĀM

Jaunā darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība attiecas arī uz pašnodarbinātajām personām, kas veikušas sociālās iemaksas vismaz no minimālās algas, jo šīs pašnodarbinātās personas ir pakļautas slimības apdrošināšanai.

Papildu informācija:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
konsultacijas@vsaa.gov.lv 
Tālrunis: 64507020

Slimību profilakses un kontroles centrs, tālrunis: 67387661
Veselības ministrija, tālrunis: 67876191

Informācija darba devējiem un ņēmējiem par attālinātā darba drošību un iespējām.

Atsauce uz pirmavotu

Slimību profilakses un kontroles centrs

Atvērt mājaslapu