Pārlekt uz galveno saturu

VKKF organizē konkursu mērķprogrammā "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja"

Lapa tika atjaunota: 07.04.2021

Valsts kultūrkapitāla fonds Covid-19 seku pārvarēšanai izsludina konkursu mērķprogrammā „Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” (finansējums – EUR 2 949 540).  Programmas mērķis ir atbalstīt komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ, daļēji kompensējot komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušos kārtējos izdevumus, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību.

Atbalsta programmas konkursā vienai juridiskajai personai atbalsta summa par viena mēneša izdevumiem nepārsniedz EUR 30 000 apmēru, kas attiecināma uz apmaksātiem izdevumiem. Atbalsta programmas konkursā var piedalīties kultūras nozares institūcijas –

Latvijā reģistrētas juridiskas personas - komersanti, biedrības un nodibinājumi, kuru profesionālā darbība ir tikusi ierobežota valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ; kuras līdz 2020. gada 1. martam un uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu maksātāju reģistrā; kurām uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nodokļu parāds nav lielāks par EUR 1 000, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums; kuru pamatdarbība vai blakus darbība uz 2021. gada 1.janvāra reģistrēta zem NACE klasifikācijas koda 59; 68.20; 74.90; 77.39;, 90, 91 un 93.29; kuru neto apgrozījums ir krities par vismaz 30% 2020.gadā pret 2019.gadu.

Atbalsta programmas konkursā pieteicējs var pretendēt uz apmaksātu izdevumu kompensāciju par laika periodu no 2021.gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30.jūnijam (izņemot jebkāda veida kredītsaistību nomaksu), kas apmaksāti no organizācijas konta Latvijas Republikas kredītiestādē.

Atbalsta programmas konkursā pieteikumi tiek pieņemti sekojošā kārtībā:

  • no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 21. aprīlim pieteicējs iesniedz pieteikumu par izdevumiem, kas attiecināmi uz laika periodu no 2021. gada 1.janvāra līdz 2021. gada 31.martam un apmaksāti uz pieteikuma iesniegšanas brīdi;
  • no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 21. jūlijam pieteicējs iesniedz pieteikumu par izdevumiem, kas attiecināmi uz laika periodu no 2021. gada 1.aprīļa līdz 2021. gada 30.jūnijam un apmaksāti uz pieteikuma iesniegšanas brīdi.

Mērķprogrammas nolikums pieejams VKKF tīmekļvietnē - www.vkkf.lv

Atsauce uz pirmavotu

Kultūras ministrija

Atvērt mājaslapu