Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kanceleja turpina stiprināt komunikāciju epidemioloģiski drošas rīcības veicināšanai

Lapa tika atjaunota: 01.04.2021

Laikā, kad Covid-19 izplatības rādītāji Latvijā ilgstoši saglabājas augsti, veselības dienesti un valsts pārvalde ar dažādām komunikācijas iniciatīvām turpina aicināt sabiedrību būt modriem un atbildīgiem, kopīgi veidojot izpratni par vīrusa izplatības riskiem un veicinot epidemioloģiski drošu rīcību ilgtermiņā.

Izprotot nepieciešamību stiprināt valsts pārvaldes komunikāciju Covid-19 izplatības mazināšanai, Valsts kanceleja nākamo mēnešu laikā īstenos vairākas komunikācijas iniciatīvas epidemioloģiski drošas iedzīvotāju rīcības veicināšanai.

Pirmais solis – īstermiņa kampaņa “Es gribu vasaru!” ar mērķi veicināt iedzīvotāju motivāciju ievērot epidemioloģiskās drošības noteikumus norisināsies šī gada aprīlī un maijā. Kampaņas informatīvie materiāli veidoti, lai uzrunātu ikvienu iedzīvotāju, jo katra cilvēka līdzdalība vīrusa izplatības ierobežošanā ir būtiska, tādēļ iedzīvotāji ir aicināti aktīvi piedalīties kampaņas vēstījumu izplatīšanā.

Lai ar kampaņas saturu sasniegtu maksimāli plašu auditoriju, video, audio un vizuālie materiāli tiks izvietoti dažāda veida medijos. “Es gribu vasaru!” būs vizuāli saistošs, plaši pozicionēts, Covid-19 drošības pasākumu ievērošanu veicinošs saturs, kuru tuvākajās dienās iedzīvotāji pamanīs televīzijā, radio un interneta vidē.

Kampaņa “Es gribu vasaru!” ir attīstīta uz 2020. gada decembrī Valsts kancelejas iepirkuma procedūras rezultātā trīs pretendentu konkurencē uzvarējušā uzņēmuma SIA “McCann Rīga” piedāvātā radošā koncepta bāzes. 2021. gada martā, kampaņas attīstības nākamajā solī –   iepirkumā par mediju izvietojumu – četru pretendentu konkurencē par atbilstošāko tika atzīts uzņēmums SIA “Media House”. Šim mērķim veiktā iepirkuma procedūra saskaņā ar MK lēmumu ļāva slēgt līgumu par mediju izvietojuma pakalpojumu sniegšanu līdz 70 000 eiro ar PVN. Pretendentu atlasē tika izvēlētas Latvijas vadošās mediju aģentūras, kas specializējas reklāmas un informācijas izvietošanas pakalpojumu sniegšanā un kuru rīcībā ir Latvijas iedzīvotāju mediju lietošanas paradumu pētījumi un programmatūra, kas ļauj maksimāli efektīvi plānot un izvietot informāciju. Savukārt par uzvarētāju atzītais uzņēmums iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kurā cena sabalansēta ar kvalitāti. Iepirkuma specifikācijas izstrādē atbalstu sniedza Latvijas Reklāmas asociācija un Latvijas Sabiedrisko attiecību profesionāļu asociācija, jo komunikācijas kampaņas mērķis ir izaicinošs – aicināt visu sabiedrību līdzdarboties drošības pasākumu ievērošanā un Covid-19 krīzes pārvarēšanā.

Šī gada laikā, koordinējot komunikācijas procesu ar aktuālo epidemioloģisko situāciju valstī, tiek plānots īstenot arī virkni citu komunikācijas iniciatīvu, lai veicinātu epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu darba vietās, veicinātu attālinātā darba iespēju izmantošanu,  epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu privātajā vidē, uzrunātu mazākumtautību valodās runājošo auditoriju un Latvijas pierobežas novadu iedzīvotājus, kā arī lai veicinātu iedzīvotāju psiholoģisko noturību un veselīga dzīvesveida īstenošanu.

Valsts kancelejas komunikācijas iniciatīvas tiek plānotas koordinācijā ar citām valsts pārvaldes komunikācijas iniciatīvām un kampaņām, tajā skaitā ar Ekonomikas ministrijas īstenoto drošas tirdzniecības un iepirkšanās paradumu veicināšanas kampaņu, kā arī Veselības ministrijas plānoto vakcinācijas veicināšanas kampaņu.

Atsauce uz pirmavotu

Ministru kabinets

Atvērt mājaslapu