Pārlekt uz galveno saturu

Valdība lemj par darba organizēšanu bērnudārzos vasarā un iestājeksāmenu norisi vispārējās izglītības iestādēs

Lapa tika atjaunota: 13.05.2021

Pirmsskolas izglītības iestādes bērnu pieskatīšanai vasarā varēs organizēt dežūrgrupas – to paredz šodien, 2021. gada 13. maijā, valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Grozījumi nosaka, ka 2021.gada jūnijā, jūlijā un augustā pirmsskolas izglītības programmas varēs īstenot apvienotās grupās līdz 24 bērniem vienas izglītības iestādes vai pašvaldības ietvaros, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Lai novērstu grupu nepamatotu tikšanos, grozījumi paredz, ka nav pieļaujama bērnu mainīšana starp grupām biežāk kā reizi mēnesī.

Tāpat grozījumi precizē, kā klātienē drīkst notikt iestājpārbaudījumi uzņemšanai formālās izglītības programmās pamata un vidējās izglītības pakāpē.  Organizējot iestājpārbaudījumu, vienā grupā drīkst būt ne vairāk par 10 personām, eksāmena norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Papildu drošības nolūkā grozījumi paredz arī Covid-19 testu veikšanu. Lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, Covid-19 tests jāveic  pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma. Covid-19 testu var neveikt, ja cilvēks dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijis inficēts ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Tāpat Covid-19 testu neveic personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju.

Ar šodien valdībā apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" var iepazīties MK mājaslapā.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu