Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmumiem būs pieejams plašāks atbalsts eksporta veicināšanai un liela mēroga pasākumu organizēšanai Latvijā pēc Covid-19 pandēmijas

Lapa tika atjaunota: 13.05.2021

Līdz ar š.g. 13. maijā valdībā apstiprinātajiem grozījumiem Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas (SKV) programmā, uzņēmumiem būs pieejams daudz plašāks atbalsta instrumentu klāsts. Maksimālā atbalsta summa vienam uzņēmumam dalībai izstādēs un dažādiem digitālajiem risinājumiem palielināta no 20 līdz 40 tūkstošiem eiro, bet Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšanas tūrismā projekta ietvaros ir paredzēts atbalsts liela mēroga kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisku izstāžu organizēšanai Latvijā var piesaistīt līdz pat 195 tūkstošiem eiro.

Līdz ar grozījumiem programmas īstenošanai tiek piešķirts papildu ERAF finansējums 7 511 063 eiro apmērā, līdz ar to uzņēmējiem līdz 2023. gadam grantu veidā ir pieejami 18,7 miljoni eiro. Atbalsts ir pieejams vairākās apakšprogrammās.

Atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem

Mazie un vidējie eksportējošie uzņēmumi var saņemt līdzfinansējumu savu ārējā mārketinga aktivitāšu īstenošanai līdz 40 tūkstošiem eiro vienā kalendārajā gadā, nepārsniedzot 50 procentus no kopējām attiecināmajām izmaksām. Valsts atbalsts ir pieejams dalībai klātienes un tiešsaistes izstādēs, publicitātei ārvalstu medijos, dalībai starptautiskajās asociācijās, tirgus pētījumiem, telemārketingam, mājas lapu un lietotņu izstrādei, kā arī citām aktivitātēm, kuras vērstas uz eksporta apjoma pieaugumu.

Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem

Tūrisma nozare ir viena no vissmagāk krīzē skartajām nozarēm, tādēļ īpašs atbalsts paredzēts tūrismā strādājošajiem uzņēmējiem. Vadoties pēc nozares uzņēmēju priekšlikumiem, atbalsts līdz 40 tūkstošiem eiro ar 80 procentu atbalsta intensitāti ir pieejams dalībai dažādās tiešsaistes un klātienes izstādēs, pārdošanas vizītēm ārvalstīs, digitālo risinājumu izstrādei, kā arī savu produktu pielāgošanai mērķa valstīs. Atbalstu var izmantot arī tirgus pētījumiem un citām aktivitātēm, kuras vērstas uz Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšanu. 

Atbalsts starptautisko konferenču, kongresu un semināru organizēšanai Latvijā

Tiek prognozēts, ka pēc pandēmijas pirmais atkopsies tieši darījumu tūrisms. Ņemot vērā digitālās iespējas, šis tūrisma veids pilnībā nemaz nav apstājies, jo daudzi starptautiskie pasākumi tiek aizvadīti attālināti. Atbalstu līdz 12 tūkstošiem eiro vienam pasākumam var saņemt, ja tā dalībnieku skaits ir ne mazāks kā 50 un pasākums notiek Rīgā, bet pasākumam ārpus Rīgas pieļaujamais dalībnieku skaits ir ne mazāks kā 25. Kā papildu kritērijs noteikts, ka  pasākumam jānotiek vismaz divas dienas un pasākumam jāpiesaista vismaz viens pakalpojuma sniedzējs no Latvijas. Jāuzsver, ka laikā, kad valstī ir noteikti pulcēšanās ierobežojumi, atbalstu var saņemt arī pasākumi, kuri norisināsies bez klātienes dalībniekiem. Jāuzsver, ka pasākumu organizatoriem jārēķinās ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

Atbalsts starptautisku kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisku izstāžu organizēšanai Latvijā

Tas ir jauns atbalsta veids, lai iedrošinātu pasākumu rīkotājus straujāk atsākt savu darbu pēc pandēmijas ierobežojumu atcelšanas. Atbalstu varēs saņemt to kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisku izstāžu organizatori, kuru pasākumos ārvalstu apmeklētāju un dalībnieku skaits pārsniegs tūkstoti un pasākuma ilgums būs vismaz divas dienas. Šādiem pasākumiem būs iespējams piesaistīt līdzfinansējumu līdz 80 procentiem no attiecināmajām izmaksām. Ja ārvalstu apmeklētāju vai dalībnieku skaits pasākumā būs no 1000-3499, tad maksimālais atbalsta apmērs būs 30 tūkstoši eiro. Savukārt, ja apmeklētāju vai dalībnieku skaits pasākumā būs no 3500-6499, tad atbalsta apjoms būs pieejams 105 tūkstošu eiro apmērā, bet maksimālo atbalstu 195 tūkstošus eiro varēs saņemt tie pasākumu organizatori, kuru pasākumā ārvalstu dalībnieku vai apmeklētāju skaits pārsniegs 6500. Šo atbalstu būs iespējams izmantot pasākumu licenču iegādei, mediju vizītēm, pasākuma publicitātei ārvalstu medijos, kā arī citām mārketinga aktivitātēm, kuras tiešā veidā saistītas ar pasākuma norisi. Arī šo pasākumu organizatoriem jārēķinās ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

Līdz šim Starptautiskās konkurētspējas veicināšana programmā uzņēmējiem izmaksātais atbalsta apjoms:

2020. gadā – 1 115 070 eiro.

2021. gadā – 301 790 eiro.

Plašāka informācija par programmas atbalsta nosacījumiem pieejams LIAA mājas lapā:


Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Atsauce uz pirmavotu

Ekonomikas ministrija

Atvērt mājaslapu