Pārlekt uz galveno saturu

Pētnieki ziņo Saeimas komisijām par paveikto valsts pētījumu programmā “Covid-19 seku mazināšanai”

Lapa tika atjaunota: 09.02.2021

Februāra sākumā zinātnieki, kuri īsteno valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projektus, piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu un Publisko izdevumu un revīzijas komisijās, lai informētu par pētījumu rezultātiem un rīcībpolitikas rekomendācijām veselības aprūpes un sabiedrības veselības, inženiertehnisko risinājumu un sabiedrības labklājības jomās. Plānots, ka projektu rezultātu prezentācijas un diskusijas ar atbildīgo Saeimas komisiju deputātiem turpināsies arī nākotnē.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē 3. februārī pēc Dr. med. Andra Skrides uzaicinājuma piecu projektu komandas: Uga Dumpja (LU), Ludmilas Vīksnas (RSU), Andas Ķīvītes-Urtānes (RSU), Innas Šteinbukas (LU) un Alises Tīfentāles (RSU) vadībā prezentēja veselības aprūpes un sabiedrības veselības, kā arī tautsaimniecības un labklājības jomu pētījumu rezultātus un rekomendācijas. Komisijas deputāti kopā ar zinātniekiem diskutēja par pētījumu secinājumiem saistībā ar veselības aprūpes jautājumiem un pētījumu rezultātā iegūto datu un rekomendāciju pielietojumu arī nākotnē.

Komisijas vadītājs  Dr. med. A. Skride uzsvēra, ka salīdzinoši īsajā programmas īstenošanas laikā – sešos mēnešos – ir padarīts tiešām daudz, tomēr vienlaikus ļoti būtiski ir turpināt darbu tieši pie radīto zināšanu un risinājumu pārneses un ieviešanas rīcībpolitikā. Jāakcentē arī tas, ka šie projekti piedāvā augstas gatavības risinājumus, atkārtoti norāda uz to, ka pilnvērtīga finansējuma nodrošināšana ilgtermiņā ir nozīmīgs priekšnoteikums zinātnes nozares kapacitātes stiprināšanai un spējai reaģēt un mobilizēties jauniem izaicinājumiem.

Diskusijas un projektu prezentācijas ar vēl piecu projektu zinātniskajām komandām plānots turpināt nākamo komisijas sēžu ietvaros.

Pēc Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas (SPIRK) vadītāja Kaspara Ģirģena aicinājuma 2. februāra komisijas sēdē par programmas “Covid-19 seku mazināšanai” īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ziņoja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dr. Dmitrijs Stepanovs. Sēdē piedalījās arī visu programmas 10 projektu zinātnisko grupu pārstāvji un sniedza atbildes uz deputātu jautājumiem, piemēram, saistībā ar medicīnas jomas izaicinājumiem – aizsarglīdzekļiem un Covid-19 infekcijas izplatību sociālās aprūpes centros.

Galvenais SPIRK deputātu jautājums bija saistīts ar programmā radīto rīcībpolitikas rezultātu ieviešanu – vai nozaru ministrijas jau strādā ar šīm zinātniski pamatotajām rīcībpolitikas rekomendācijām un kurās tieši politikas iniciatīvās tās tiks ieviestas. Katra projekta vadītājs ziņoja par projekta rezultātiem un sadarbību ar nozaru ministrijām. Savukārt Veselības ministrija informēja, ka, jau kopš programmas īstenošanas sākuma, pateicoties vīrusa sekvencēšanas pētījumos iegūtajiem datiem un zināšanām, varēja palīdzēt Latvijas veselības jomas jautājumu risināšanā.

Arī SPIRK locekļi uzsvēra jautājumu par nepietiekamu valsts finansējumu zinātnei, kā arī lēma vērsties valdībā ar aicinājumu nodrošināt pilnvērtīgu finansējumu ilgtermiņā.

Lai informētu sabiedrību par Latvijas zinātnieku radītajām zināšanām un risinājumiem cīņai ar Covid-19 infekcijas slimību un tās radītajām sociālekonomiskajām sekām, Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Zinātnes padome 10. februārī no plkst. 13.00-15.30 organizē tiešsaistes paneļdiskusiju Zinātne pret Covid-19”. Paneļdiskusijas programmu veido pētījumu rezultāti no valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” un “Pētījuma par SARS-CoV-2 vīrusa epidemioloģiju un filoģenēzi Latvijā”. Jebkurš interesents varēs sekot līdzi diskusijas tiešraidei Delfi portālā un uzdot jautājumus dalībniekiem, izmantojot līdzdalības platformu Slido.com –diskusijas kods: #1919.

Pasākumu atklās izglītības un zinātnes ministre Dr. philol. Ilga Šuplinska, veselības ministrs Daniels Pavļuts un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Dr. habil.chem. Ivars Kalviņš. Paneļdiskusiju vadīs Dr. biol. Juris Šteinbergs un līdz ar projektu īstenotājiem tajā piedalīsies arī iesaistīto nozaru ministriju un citu valsts institūciju un nozaru organizāciju pārstāvji.

Paneļdiskusija notiks trīs sesijās atbilstoši programmas tematiskajām jomām:

  1. plkst. 13.00-14.00: Veselības aprūpe un sabiedrības veselība (programmas 1.-5.projekts, kā arī “Pētījums par SARS-CoV-2 vīrusa epidemioloģiju un filoģenēzi Latvijā”);
  2. plkst. 14.05-14.45: Inženiertehniskie risinājumi  (programmas 6.-8. projekts);
  3. plkst. 14.50-15.30: Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība (programmas 9.-10.  projekts).

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu