Pārlekt uz galveno saturu

Pēc skolēnu brīvlaika 7.-12.klašu skolēni vienu nedēļu mācīsies attālināti

Lapa tika atjaunota: 16.10.2020

No 2020. gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 7.–12. klasē notiks attālināti – to paredz 2020.gada 13.oktobrī, valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Mācības klātienē šajā nedēļā turpinās īstenot sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”. Nosacījums par attālinātām mācībām neattiecas uz profesionālās izglītības iestādēm.

Izmaiņas sporta jomā

No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim organizētiem sporta treniņiem (nodarbībām) jānorisinās ārtelpās, individuāli vai attālināti. Organizējot grupu sporta treniņus ārtelpās, neizmanto ģērbtuves. Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.

No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim aizliegts organizēt sporta pasākumus. Aizliegums neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem.

Ierobežojumi interešu izglītībā

No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības notiek attālināti, klātienē tās var īstenot tikai individuāli. Šādi paši nosacījumi attiecas arī amatiermākslas kolektīviem, tai skaitā koriem, orķestriem, deju un citiem tautas mākslas kolektīviem. Nodarbību ietvaros netiek rīkotas aktivitātes, publiski un privāti pasākumi, kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva. Tāpat dalībnieki nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Koledžas un augstskolas

Ja koledžā vai augstskolā SPKC noteikto pretepidēmijas pasākumu dēļ mācības tiek īstenotas attālināti, koledžai vai augstskolai par to jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Augstskolas nosaka kārtību, kādā izglītības programmu vai tās daļu var īstenot attālināti, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas koledža vai augstskola (vai teritorijās, ar ko tā robežojas), novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji. Arī šādos gadījumos ir jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests par izglītības programmas vai tās daļas īstenošanu attālināti.

No 17. oktobra līdz 6. novembrim Jauniešu centros, kā arī Bērnu un jauniešu centros var notikt individuālās konsultācijas un neformālas sarunas, uzklausot jaunieti un sniedzot viņam nepieciešamo atbalstu. Interešu izglītības aktivitātes var īstenot tikai individuāli vai attālināti. Lēmumu par jauniešu centra darbību pieņem atbildīgā pašvaldība. Aicinām izmantot digitālās iespējas darbā ar jaunatni, kā arī organizēt aktivitātes ārpus telpām. Jauniešu centros un nevalstiskajās organizācijās, īstenojot darbu ar jaunatni klātienē, jāievēro tie paši principi, kuri pieaugušo neformālajā izglītībā, jānovērš jauniešu drūzmēšanās, jāsamazina kopīgi lietoto virsmu skaits, piemēram, datoru un skārienjūtīgu ekrānu, kā arī jānodrošina regulāra telpu vēdināšana un dezinfekcijas līdzekļi. Īstenojot pasākumus jauniešiem telpās, jānodrošina dalībniekiem fiksētas, personalizētas sēdvietas pasākuma norises laikā, kā arī jāievēro citi piesardzības pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Organizējot neformālās izglītības mācības pilngadīgiem jauniešiem, atļautais personu skaits grupā ir līdz 30 dalībniekiem.

Ar citiem valdībā šodien pieņemtajiem grozījumiem varat iepazīties Veselības ministrijas sagatavotajā informācijā: https://ej.uz/8w21

Pieaugot saslimstībai ar Covid-19 Latvijā un pasaulē, ekspertu un valdības īstenoto pasākumu mērķis ir pēc iespējas saglabāt ekonomisko aktivitāti valstī, vienlaikus pasargājot mūsu iedzīvotāju veselību. Pieņemtie ierobežojumi šobrīd ir optimāli un sabalansē riskus sabiedrības veselībai un nodrošina iespējas saimnieciskajai darbībai. Arī turpmāk epidemiologi rūpīgi analizēs situāciju, lai secinātu, vai šie ierobežojumi ir jāturpina vai jāpārskata.

Vēršam uzmanību, ka ierobežojumi pārsvarā noteikti tikai uz 3 nedēļām! Ja būsim atbildīgi, pavisam drīz atgriezīsimies ierastajā režīmā.

2020. gada 15. oktobra preses konferences ieraksts, kurā skaidrojam situāciju un sniedzam atbildes uz biežākajiem jautājumiem, pieejams šeit.

Aktuālie un biežāk uzdotie jautājumi un atbildes saistībā ar izglītībai un sportam noteiktajiem ierobežojumiem.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu