Pārlekt uz galveno saturu

Lielajiem komersantiem būs pieejami Altum krīzes sindicētie aizdevumi investīciju projektu īstenošanai

Lapa tika atjaunota: 10.11.2020

Ar mērķi mazināt vīrusa Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi un sekmēt lielo komersantu attīstību, konkurētspēju, eksportspējas saglabāšanu, kā arī mudinātu neatlikt vai neatcelt plānoto investīciju lēmumus uz vēlāku laiku, Ministru kabinets 10. novembra sēdē apstiprināja noteikumus par aizdevumiem un to procentu likmju subsīdijām jeb krīzes sindicētos aizdevumus.  

Sindicētos aizdevumus valsts attīstības finanšu institūcijā Altum varēs saņemt lielie komersanti, kas ir reģistrēti Latvijā. Tāpat aizdevumus varēs saņemt vidējie komersanti ilgtspējīgu projektu īstenošanai - piemēram energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu veicināšanai un industriālo parku attīstībai. Aizdevumi tiks sniegti kopā ar kredītiestādēm tāda investīciju projekta īstenošanai, kura mērķis ir konkurētspējas saglabāšana un veicināšana ārvalstu noieta tirgos.  

Aizdevumi lielajiem komersantiem būs pieejami investīcijām materiālos un nemateriālos aktīvos ražošanas uzsākšanai, paplašināšanai un efektivizācijai, kā arī no jauna radīto darba vietu algu izmaksai divu gadu periodā. 

Komersants varēs saņemt sindicēto aizdevumu, kuru finansē kredītiestāde kopā ar Altum. Aizdevuma ikgadējā procentu likme indikatīvi būs vienāda ar komercbanku procentu likmi, pēc subsīdijas piemērošanas. Procentu likmju subsīdiju var piemērot uz visu Altum aizdevuma daļas izsniegšanas termiņu. 

Komersants varēs saņemt aizdevumu līdz 15 milj. eiro. Altum daļas aizdevums nevarēs pārsniegt 50% no sindicētā aizdevuma. Aizdevuma procentu likmju subsīdijas tiks piemērotas Altum aizdevumiem.

Aizdevuma termiņu noteiks, ņemot vērā nozares specifiku, aizdevuma izmantošanas mērķi, investīciju amortizācijas periodu u.c. aspektus. Termiņš līdz 20 gadiem paredzēts aizdevumiem sākotnējiem ieguldījumiem, nepārsniedzot iegādājamo aktīvu lietderīgo kalpošanas laiku un amortizācijas termiņu.  Aizdevums nevarēs pārsniegt 3 gadus apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, kur pieļaujamās izmaksas tiek rēķinātas pamatojoties uz paredzamajām algu izmaksām, ko rada sākotnējā ieguldījuma rezultātā radītās darbvietas.

Ar mērķi samazināt spiedienu uz komersanta naudas plūsmu, kas ir īpaši svarīgi investīciju projekta īstenošanas un darbības uzsākšanas laikā, Altum aizdevuma pamatsummas atmaksu var atlikt investīciju projektiem līdz 10 gadiem no aizdevuma izsniegšanas brīža.  

Atbalsts būs pieejams līdz 2021. gada 31. decembrim. Programmas īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums 50 milj. EUR apmērā.  

Atbalsts aizdevumiem un to procentu likmju subsīdijām nebūs attiecināms uz lauksaimniecības, kā arī uz zvejniecības un akvakultūras nozaru saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī tādām nozarēm kā tabakas ražošana, azartspēles u.c. 

Vairāk ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem "Noteikumi par aizdevumiem un to procentu likmju subsīdijām komersantiem konkurētspējas veicināšanai" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.  

Plašāka informācija par komersantiem pieejamo valsts atbalstu Altum pieejama Altum tīmekļa vietnē.  

Atsauce uz pirmavotu

Ekonomikas ministrija

Atvērt mājaslapu