Pārlekt uz galveno saturu

Ļauj pulcēties psiholoģiskā atbalsta grupām

Lapa tika atjaunota: 28.05.2021

Lai nodrošinātu psiholoģiskā atbalsta pieejamību cilvēkiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā, psiholoģiskās palīdzības terapijas grupām turpmāk ļauts pulcēties brīvā dabā līdz 20 cilvēkiem grupā, ievērojot 2 metru distanci un lietojot mutes un deguna aizsegus.*


Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" pētījumi liecina, ka pandēmijas laikā dubultojies to iedzīvotāju skaits, kuriem psihoemocionālu traucējumu dēļ nepieciešama psiholoģiska vai medicīniska palīdzība. Tieši psiholoģiskā atbalsta grupas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mazināt psihoemocionālās grūtības un traucējumus gan pusaudžiem, gan jauniešiem, gan arī pieaugušajiem. Grupas veido drošu vidi un klātienes darbs šajā gadījumā ir ļoti nozīmīgs, un to nevar aizvietot attālināta saslēgšanās kādā no interneta platformām.

Vienlaikus mediķiem klātienē atļauts apgūt profesionālās pilnveides apmācības, kas nepieciešama kvalitatīva ikdienas darba veikšanai, īpaši darbā ar Covid – 19 pacientiem.

Vienas izglītības iestādes grupas dalībnieki, ievērojot divu metru distanci un lietojot mutes un deguna aizsegu, klātienē varēs apgūt:

  • praktiskās un klīniskās mācības neformālās izglītības programmu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un onkoloģisko skrīningu veikšanā;
  • praktiskās un klīniskās mācības neformālās izglītības programmu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai.

Minētās izmaiņas apstiprinātas vakar, 27. maijā, Ministru kabinetā un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.

* Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Atsauce uz pirmavotu

Veselības ministrija

Atvērt mājaslapu