Pārlekt uz galveno saturu

Kultūras darbinieki, kuriem darba pienākumu veikšanā jādodas uz ārvalstīm, aicināti KM iesniegt pieteikumus vakcinācijai 5.prioritāri vakcinējamo grupas ietvaros

Lapa tika atjaunota: 21.04.2021

Ministru kabinets 20. aprīļa sēdē apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) iesniegto priekšlikumu* par 5. prioritāri vakcinējamo grupā iekļaujamiem kritiski svarīgiem mediju un kultūras jomu darbiniekiem.

Gaidām Jūsu pieteikumu, ja esat:

 • kultūras jomā strādājošas publiskā un privātā sektora juridiskas un fiziskas personas, kuras veic valsts deleģētus un/vai finansētus uzdevumus, kuros ietverti ar starptautisko sadarbību saistīti uzdevumi, un/vai nodrošina Latvijas dalību pasākumos un procesos ārvalstīs profesionālās mākslas, radošo industriju un kultūras mantojuma nozarēs uz noslēgtu līgumu un valsts piešķirta finansējuma pamata, nodrošinot:
  • Latvijas pārstāvniecību starptautiskās biennālēs un grāmatu tirgos;
  • Latvijas pārstāvniecību starptautiskos pasākumos (festivālos, izstādēs, viesizrādēs, koncertos utt.);
  • nozares profesionāļu dalību ar starptautisko sadarbību un radošās darbības atbalstu saistītos projektos un platformās;kultūras jomā strādājošas fiziskas personas (mākslinieki, autori, izpildītāji, producenti u.c.) un kultūras jomā strādājošas publiskā un privātā sektora juridiskās personas, kurām ir noslēgti spēkā esoši līgumi ar ārvalstu partneriem par saistību izpildi (darba pienākumu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, par dalību starptautiskos kultūras jomas pasākumos vai procesos) ārvalstīs.
 • kultūras jomā strādājošas fiziskas personas (mākslinieki, autori, izpildītāji, producenti u.c.) un kultūras jomā strādājošas publiskā un privātā sektora juridiskās personas, kurām ir noslēgti spēkā esoši līgumi ar ārvalstu partneriem par saistību izpildi (darba pienākumu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, par dalību starptautiskos kultūras jomas pasākumos vai procesos) ārvalstīs.

   

Kultūras jomā strādājošas fiziskas personas iesniedz KM (aizpildot veidlapu, un pieteikumu iesniedzot veidlapā norādītajā veidā):

Pieteikuma veidlapa

 • savu pieteikumu, norādot personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, amatu vai profesiju, darba vietu,
 • piekrišanu iekļaušanai sarakstā,
 • spēkā esoša līguma kopiju, kas apliecina atbilstības kritēriju izpildi,
 • pasākuma organizatora izdotu apliecinājumu, ka pasākums ārvalstīs notiks klātienē.

Kultūras jomā strādājošas juridiskas publiskā/privātā sektora personas iesniedz KM (aizpildot veidlapu, un pieteikumu iesniedzot veidlapā norādītajā veidā):

Pieteikuma veidlapa

 • darbinieku sarakstu, norādot personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, amatu vai profesiju, darba vietu (saņemot šo darbinieku piekrišanu iekļaušanai sarakstā),

 • informāciju par organizācijas spēkā esošo līgumsaistību atbilstību noteiktajiem kritērijiem un to izpildes termiņu (pamatojošā dokumentācija),

 • pasākuma organizatora izdotu apliecinājumu, ka pasākums ārvalstīs notiks klātienē.

Pieteikumus KM Vakcinācijas darba grupa izvērtēs to iesūtīšanas secībā. Pieteikumu pieņemšana tiks pārtraukta, kolīdz tik sasniegts kritiski svarīgo kultūras jomas darbiniekiem pieejamais vakcīnu limits (~ 423 vakcīnas)

Tā kā pastāv iespēja, ka uz vakcinācijas brīdi 5. prioritāri vakcinējamo personu grupā mediju nozarē atsevišķas iekļautās personas vakcīnu jau būs saņēmušas, par tik vakcīnām tiks palielināts prioritāri vakcinējamo kultūras jomas kritiski svarīgo darbinieku skaits.

Izveidoto sarakstu KM iesniegs Nacionālās veselības dienestā (NVD)


*- Kritērijus un kārtību mediju un kultūras darbinieku ietveršanai 5. prioritāri vakcinējamo grupā izstrādājusi KM īpaši izveidota Vakcinācijas darba grupa, kurā darbojas kultūras nozares pārstāvji, ciešās konsultācijās ar Mediju politikas konsultatīvo padomi un nozares nevalstiskajām organizācijām.

Atsauce uz pirmavotu

Kultūras ministrija

Atvērt mājaslapu