Pārlekt uz galveno saturu
2023. gada maijā Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka Covid-19 pandēmija vairs nav uzskatāma par starptautisku ārkārtas situāciju veselības jomā.

Informācija mājaslapā vairs netiek regulāri atjaunota.

Kā tirgotājiem nodrošināt drošus apstākļus tirdzniecībai?

Lapa tika atjaunota: 05.02.2021

Ministru kabineta š.g. 5. februāra sēdē lēma no š.g. 8. februāra pastiprināt drošības pasākumus tirdzniecības vietās, vienlaikus pakāpeniski paplašinot klātienes tirdzniecības norisi. Tirgotājiem noteikto prasību ievērošanu kontrolēs Valsts un pašvaldību policija, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktas tiesības kontrolēt prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Drošākas tirdzniecības nosacījumi visām tirdzniecības vietām – gan veikaliem, tirgiem, gan jo īpaši tirdzniecības centriem, ietver efektīvāku apmeklētāju plūsmas kontroli un ļoti stingras fiziskās distancēšanās prasības, pastiprinātu tirgotāju atbildību un pienākumus apmeklētāju plūsmas kontrolei, mārketinga aktivitāšu aizliegumu, un pastiprinātu kontroli un augstu atbildību par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu.

Kā nodrošināt drošus apstākļus veikalos?

Tirdzniecības vietās (ikvienā veikalā, neatkarīgi no tā izmēra, utt.) papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošanai, informācijai pie ieejas par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, veikala apmeklēšanai pa vienam (izņemot ar bērnu vai asistentu) un groziņu/ratiņu/iepirkšanās somu skaita atbilstībai maksimāli atļautajam apmeklētāju skaitam, - jānodrošina:

 • 25 m2 uz 1 apmeklētāju (t.sk. tehniskās iekārtas); ja telpa mazāka, var atrasties tikai 1 apmeklētājs;
 • apmeklētāju plūsmas kontrole pie ieejas/izejas, iekštelpās/ārtelpās un tirdzniecības zālē, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (piem., konkrētās veikalu sekcijās);
 • ja infrastruktūra atļauj, jānodala ieeju no izejas, ievērojot ugunsdrošības prasības;
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā, informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;
 • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku;
 • policija par pārkāpumiem var slēgt tirdzniecības vietu līdz 7 dienām, bet ne ilgāk kā līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Kā nodrošināt drošus apstākļus tirdzniecības centros?

Tirdzniecības centros (TC) (telpa vai ēka ar kopējo platību virs 1500 m2 un 5 tirdzniecības vietām) papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošana, informācijai pie ieejas par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu,  tirdzniecības centrā neatrodas vairāk apmeklētāju, kā atļauts (summa no tirdzniecības vietās atļautā skaita) un apmeklētāju plūsmas kontroles pie ieejas/izejas un koplietošans telpās, - jānodrošina:

 • apmeklētāju plūsmas kontrole iekštelpās un ārtelpās (stāvlaukumos, pie ieejām);
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot ar bērnu vai asistentu;
 • apmeklētāju plūsmas uzskaite jārealizē ar iekšējās kontroles sistēmā norādītajiem līdzekļiem;
 • TC ar kopējo platību virs 7000 m2 ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta; Šī prasība stāsies spēkā no š.g. 15. februāra. Līdz tam TC jānodrošina, ka netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits un uzraudzības un kontroles iestādes pēc to pieprasījuma tiek nodrošinātas ar objektīvu informāciju par apmeklētāju plūsmu (skaitu) tirdzniecības centrā.
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā; informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;
 • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku;

Kā nodrošināt drošus apstākļus tirgos?

Savukārt tirgos papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošana un lieguma apkalpot apmeklētājus bez tiem, - jānodrošina:

 • tirgus paviljonos 1 apmeklētājam ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • pie ieejas tirgus paviljonā uzraksts, t.sk. svešvalodās, cik apmeklētāji var atrasties;
 • kontrole, ka nav apmeklētāju drūzmas pie tirgus paviljona ieejas/izejas (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos u.c.;
 • tirgus paviljonā apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot ar bērnu vai asistentu;
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi; informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;

Tirgiem noteiktie ierobežojumi neattiecas uz ielu tirdzniecības vietām un tirdzniecības vietām atklātajā tirgus teritorijā. Tirdzniecības dalībniekiem un apmeklētājiem ielu tirdzniecības vietās un atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā jālieto mutes un deguna aizsegus, kā arī jāievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības. Vienlaikus tirgos un ielu tirdzniecībā ir jāievēro noteiktie ierobežojumi attiecībā uz konkrētu preču tirdzniecību. Vienlaikus no š.g. 8. februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varēs nodrošināt arī:

 • pārtikas veikali, t.i. veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;
 • higiēnas preču veikali, t.i. veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;
 • kā arī grāmatnīcas.

Atgādinām, ka klātienes tirdzniecība pilnā apmērā šobrīd notiek aptiekās, tajā skaitā veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās; pārējās tirdzniecības vietās klātienē tirgojamo preču klāsts ir ierobežots nolūkā mazināt cilvēku pulcēšanos un uzturēšanos veikalos, tirgos, utt.

Valdības noteiktie pienākumi tirgotājiem, kā arī papildu ieteicamie drošības pasākumi vienuviet publicēti Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Tāpat tirgotājus aicinām izmantot sagatavotos informatīvos materiālus, lai informētu veikalu apmeklētājus par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās, masku lietošanu, distances ievērošanu un citus.

Atsauce uz pirmavotu

Ekonomikas ministrija

Atvērt mājaslapu