Pārlekt uz galveno saturu

Apgrozāmo līdzekļu granta programmai papildu piešķir 240 miljonus EUR

Lapa tika atjaunota: 19.02.2021

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”, Ministru kabinets š.g. 18. februāra sēdē lēma piešķirt papildu finansējumu 240 miljonus EUR apmērā atbalsta programmā granta (dāvinājuma) saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem Covid-19 skartajiem uzņēmumiem.

Sākotnēji, apstiprinot šo atbalsta programmu 2020. gada novembrī, programmai tika piešķirts valsts budžeta finansējums 70,8 miljonu EUR apmērā. Ņemot vērā, ka pēdējo mēnešu laikā vairākkārt veiktas izmaiņas atbalsta programmā, kas būtiski paplašināja pieejamā atbalsta apmēru, būtiski arī augusi uzņēmēju aktivitāte atbalsta saņemšanai, kā rezultātā šobrīd saņemto pieteikumu kopējā summa pārsniedz pieejamo finansējumu.  Līdz š.g. gada 18. februārim Valsts ieņēmumu dienests kopumā saņēmis 10 154 pieteikumus par kopējo atbalsta summu gandrīz 94 miljoni EUR, lai turpinātu sniegt atbalstu uzņēmumiem ārkārtas situācijas apstākļos, kad Covid-19 negatīvi ietekmējusi uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmu.

Pēc Ekonomikas ministrijas aprēķiniem, atbalsta programmas darbības turpināšanai no 2021.gada februāra līdz maijam papildu nepieciešami vismaz 240 miljoni EUR (ar aprēķinu, ka mēnesī būs nepieciešami vidēji 60 miljoni EUR). Līdz ar to programmas kopējais finansējums palielināts līdz 310,8 miljoniem EUR. Vienlaikus svarīgi uzsvērt, ka šobrīd ar Eiropas Komisiju tiek skaņoti š.g. 28. janvārī un 4. februārī MK apstiprinātie grozījumi atbalsta programmā, kas vēl paplašinās potenciālo atbalsta saņēmēju loku.

Vienlaikus MK noteikumos precizēta norma, nosakot, ka apgrozījuma krituma aprēķinā netiek ņemts vērā saņemtā atbalsta apmērs. Vienlaikus jānorāda, ka tas neatceļ nodokļu nomaksas un grāmatvedības kārtošanas prasības.

Atgādinām, ka apgrozāmo līdzekļu grants tiek piešķirts Covid-19 krīzes skartiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni. Atbalsts pieejams uzņēmumiem, kuriem vērojams apgrozījuma kritums vienlaicīgi divos kritērijos. Grantu apgrozāmajiem līdzekļiem ik mēnesi var saņemt tāds uzņēmums, kuram:

  • atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā,
  •  un kuram atbalsta perioda attiecīgajā mēnesī ir vērojams arī apgrozījuma kritums vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī.

Atbalsta apmērs ik mēnesi, sākot no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. maijam, būs 60 % no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītu personu grupai.

Komersanti grantam (dāvinājumam) apgrozāmajiem līdzekļiem var pieteikties katru mēnesi līdz 2021. gada 31. maijam, iesniedzot iesniegumus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) EDS vēlākais līdz 15. jūnijam un iesniedzot pieteikumu par katru mēnesi atsevišķi. Atbalstu komersanti varēs izlietot no atbalsta piešķiršanas brīža, bet ne vēlāk kā 2021. gada 31. jūlijam.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Ekonomikas ministrija uzņēmēju atbalstam Covid-19 pandēmijas laikā ir izstrādājusi vairāk kā 20 īpašas atbalsta programmas Covid-19 seku mazināšanai. Papildu informācija par šobrīd aktuālajām atbalsta programmām pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Atsauce uz pirmavotu

Ekonomikas ministrija

Atvērt mājaslapu