Pārlekt uz galveno saturu

Covid 19

Covid-19 Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Covid 19

Biežāk uzdotie jautājumi

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
 • Atbalstu var saņemt uzņēmums, ja:
  • apgrozījums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts (novembrī vai decembrī) ir vismaz par 20% mazāks nekā vidējais apgrozījums 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā; 
  • un ir vismaz par 30% mazāks nekā 2019. gada attiecīgajā mēnesī (neattiecas uz 2020. gadā reģistrētiem uzņēmumiem).
 • Atbalsts par 2021. gada mēnešiem ir 60% no bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro mēnesī, un ne vairāk kā 800 000 eiro kopā saistītu personu grupai.
 • Atbalsts par 2020. gada mēnešiem ir 30% no bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts ir 50 000 eiro vienā mēnesī, un ne vairāk kā 800 000 eiro kopā saistītu personu grupai.
 • Ja uzņēmums jau saņēmis atbalstu par iepriekš noteikto atbalsta periodu (no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim), tas var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020. gada novembra vai decembra mēnesi atsevišķi un saņemt atbalstu, kas katrā atbalsta perioda mēnesī kopā ar pirms tam saņemto atbalstu nepārsniedz 800 000 eiro apmēru.
 • Pieteikties grantam var katru mēnesi no 2021.gada janvāra līdz maijam ieskaitot, iesniedzot iesniegumus EDS vēlākais līdz 15. jūnijam.
 • Atbalstu uzņēmēji varēs izlietot no atbalsta piešķiršanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. jūlijam.
Dīkstāves atbalsts ārkārtējās situācijas laikā
 • Darbinieki, kas ir dīkstāvē un nestrādā, var saņemt atbalstu 70 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz  31. oktobrim.
 • Mikrouzņēmuma darbinieki var saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam. 
 • Neatkarīgi no līdzšinējās algas,  no 2021. gada 1. janvāra dīkstāves atbalsts nav mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
 • Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.
 • Atbalsts pieejams līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet ne ilgāk, kamēr noteikti ierobežojumi saimnieciskai darbībai.
Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem ārkārtējās situācijas laikā
 • Atbalsta pasākuma ietvaros darbinieks saņem atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31.  oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro.
 • Darba devējam ir pienākums piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.
 • Atbalsts pieejams līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet ne ilgāk, kamēr noteikti ierobežojumi saimnieciskai darbībai.
Atbalsts pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem ārkārtējās situācijas laikā
 • Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, atbalsts paredzēts 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.
 • Pašnodarbinātā persona - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Patentmaksas maksātājam pieejams fiksēts atbalsts par dīkstāvi 500 eiro apmērā par pilnu mēnesi. Tas pieejams, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 3 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.
 • Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru personai tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
Kā pieteikties atbalstam ārkārtējās situācijas laikā?
 • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
 • Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu gan dīkstāves atbalstam, gan algas subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.
 • Atbalstam var pieteikties līdz katra mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi. Līdz 15. februārim par janvāri, līdz 15. martam par februāri.
 • Iesniegumos par martu un tālākajiem mēnešiem būs jānorāda arī pamatojums par ieņēmumu samazinājuma saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

Citi atbalsta veidi uzņēmējiem Ekonomikas ministrijas sagatavotajā pārskata tabulā un Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē. Sadaļā "Sociālais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā" pieejama informācija vecākiem, bezdarbniekiem, tiem, kuri nevar nodrošināt pamatvajadzības, cilvēkiem ar invaliditāti un citiem.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.  Zvanot uz tālruni 67120000, var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Atbilde rediģēta 08.02.2020.

Darbinieki, pašnodarbinātie un patentmaksātāji skaistumkopšanas nozarē no 2021. gada 1. janvāra līdz skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojuma atcelšanai var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.
 • Dīkstāves atbalstu var lūgt:
  • darbinieks, kas bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja (juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas), kas minētajā periodā sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus;
  • pašnodarbinātais, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī;
  • patentmaksātājs, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī.
 • Pakalpojumu sniedzējam jābūt reģistrētam Veselības inspekcijā.
 • Skaistumkopšanas nozarē iesniegumu nevar iesniegt darba devējs.
 • Atbalstu var saņemt cilvēki, kas sniedz šādus skaistumkopšanas pakalpojumus: friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts vai publiskās lietošanas peldbaseina pakalpojumus. Atbalsta saņemšanas iespējas paredzētas arī atbalsta personālam, kas bija nodarbināts pie juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas iepriekš minētajā periodā.
 • Atbalsta apmērs darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim. Dīkstāves atbalsts nebūs mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Atbalsta apmērs mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Ja darbinieks janvārī vai citā mēnesī, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu nosaka 70 % apmērā no vidējā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Pašnodarbinātajam, kas ir reģistrējies vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā (saimnieciskās darbības veicējs) – 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Pašnodarbinātajam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk par 500 eiro un ne ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi
 • Patentmaksas maksātājam, ja 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī bija spēkā esošs patents – 500 eiro mēnesī.
 • Cilvēkam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta. Šis atbalsts pieejams vienu reizi mēnesī un tikai vienā nodarbinātības formā.
 • Ja cilvēks nodarināts dažādās nodarbinātības formās (piem., darbinieks, pašnodarbinātais, vairāki darba devēji), katrā formā arī iespējams saņemt dīkstāves atbalstu, tomēr tā kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Atbalstam var pieteikties, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, iesnieguma veids (darba ņēmējs, pašnodarbināta persona, patentmaksātājs), periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts par dīkstāvi, apliecinājums, ka Ministru kabineta noteikumos norādītajos mēnešos sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja zvana laikā pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Tirdzniecībā būtiskākais ir panākt efektīvu un stingru distancēšanās normu ievērošanu. Visās tirdzniecības vietās, arī tirgū un ielu tirdzniecības vietās, ir jālieto maskas, jāievēro 2 metru distance, pastiprināta higiēna, jānodrošina informācija par piesardzību. Sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar masku. Saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts apkalpot klientu, kurš nelieto vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Tas nozīmē, ka, piemēram, veikalā pārdevējs pircēju neapkalpos, ja cilvēks nelietos mutes un deguna aizsegu.

Tirdzniecības vietā:

 • jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kura organizē drošības prasību izpildi tirdzniecības vietā;
 • jābūt izstrādātai iekšējās kontroles sistēmai epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanai, kas pēc vajadzības jāuzrāda amatpersonai;
 • vienam apmeklētājam jāparedz ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • pie ieejas veikalā ir jānorāda informācija, arī svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 25 m2, tad tajā vienlaikus var atrasties viens apmeklētājs;
 • ja infrastruktūra atļauj, jānodala izeja no ieejas;
 • apmeklētāju plūsmas kontroli organizē  ar iekšējās kontroles sistēmā norādītajiem līdzekļiem (to skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā);
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;
 • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt iedzīvotājus doties un uzturēties tirdzniecības vietās, tādējādi radot pulcēšanās risku.

Tirdzniecības centrā (ēkās ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 1500 m2 un kurās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 5 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji):

 • vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits, kas tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības centrā kopā;
 • tiek kontrolēta apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām, gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma un tirdzniecības sniegšanas vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;
 • tirdzniecības centros, kuru platība pārsniedz 7000 m2 no 15. februāra nepieciešams uzstādīt digitālu apmeklētāju plūsmas uzskaites rīku. Pārejas posms rīka uzstādīšanai ir viena nedēļa, līdz tam jānodrošina apmeklētāju uzskaite ar ratiņu/groziņu sistēmas ieviešanu, ieejas durvju automātisku vai manuālu aizvēršanu u.tml. risinājumiem.

Tirgos

 • jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kura organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā;
 • jābūt izstrādātai iekšējās kontroles sistēmai epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanai, kas pēc vajadzības jāuzrāda amatpersonai;
 • atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā jālieto mutes un deguna aizsegs. Sejas vairogu drīkst lietot tikai kopā ar masku;
 • vienam apmeklētājam tirgus paviljonā jāparedz ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • pie ieejas tirgus paviljonā ir jānorāda informācija, arī svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.


Par drošības pasākumu neievērošanu tirdzniecības vieta, tirdzniecības centrs vai tirgus var tikt slēgti līdz 7 dienām, bet ne ilgāk kā brīdim, kad tiek pārtraukta Ārkārtējā situācija.

Atbilde rediģēta 08.02.2021.
 

No 8. februāra klātienē strādā un var tirgot visu pieejamo preču klāstu:

 • aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas,
 • optikas veikali,
 • degvielas uzpildes stacijas,
 • veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta,
 • veikali, kuros tirgo higiēnas preces  ne mazāk kā 70% no preču sortimenta,
 • grāmatnīcas.

No  8. februāra klātienē pārējās tirdzniecības vietās var iegādāties šādas preču grupas:

 • pārtikas preces;
 • higiēnas preces (preču saraksts);
 • pirmās nepieciešamības saimniecības preces (preču saraksts);
 • mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
 • tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
 • dzīvnieku barību un preces;
 • preses izdevumus;
 • sabiedriskā transporta biļetes;
 • mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • mājražotāju lauksaimniecības produkciju,
 • ziedus;
 • stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas;
 • substrātus, mēslošanas līdzekļus, kaļķošanas materiālus un augu aizsardzības līdzekļus;
 • elektropreču aksesuārus (vadus, pagarinātājus, lādētājus);
 • līdzekļus dezinsekcijai un deratizācijai.

Uzzini vairāk!

Netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija, t.sk. preču piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī izsniegšana veikalos uz vietas.

Netiek pārtraukta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai, utt.  

 

Atbilde rediģēta  05.02.2021.
 

Jā, ierobežojums attiecas arī uz ielu tirdzniecību un tirdzniecību tirgus teritorijā.

Atbilde pievienota 18.12.2020.

Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos iekštelpās, tādējādi samazinot Covid-19 izplatību sabiedrībā, līdz 6. aprīlim netiek sniegti šādi pakalpojumi:

 • skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi (no 01.03.2021 atļauts sniegt manikīra, pedikīra, podologa un friziera pakalpojumus),
 • sporta inventāra noma iekštelpās,
 • foto pakalpojumi klātienē (izņemot darba pienākumu veikšanai un fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem, kā arī no 01.03.2021 atļauts sniegt individuālus fotopakalpojumus ārtelpās),
 • izklaides un labsajūtas pakalpojumi (t.sk. bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)),
 • sporta klubu darbība iekštelpās,
 • nenotiek dzinējmedības,
 • gadatirgu organizēšana,
 • kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība iekštelpās, t.sk. bibliotēkās (izņemot muzeju brīvdabas teritorijas, kas var strādāt, nodrošinot apmeklētāju vienvirziena kustību, cilvēku plūsmu nesastapšanos un divu metru distances ievērošanu),
 • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi klātienē (izņemot ēdiena izsniegšanu līdzņemšanai un darbību klātienē ražošanas uzņēmumos, izglītības iestādēs, kur jānodrošina, ka ēdināšanas vieta nav publiski pieejama, nepārklājas personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona, starp galdiņiem ir divu metru distance).

No 1.marta, ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, pakāpeniski tiks atsākta manikīra, pedikīra, podologa, friziera pakalpojumu sniegšana.

No 1. marta būs atļauta individuālo fotopakalpojumu sniegšana fiziskām personām brīvā dabā, ievērojot valstī spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības attiecībā uz distances ievērošanu un cilvēku skaitu. Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 26.02.2021.

Lai efektīvi plānotu vakcinācijas kabinetu noslodzes un jaudas, ir izveidota iespēja agrīni pieteikties vakcīnai pret Covid-19.   

Kopumā Latvijas iedzīvotāji varēs reģistrēties vakcīnas saņemšanai četros veidos:

 • vietnē www.manavakcina.lv;
 • zvanot pa bezmaksas tālruni 8989;
 • darba devēji varēs iesniegt savu darbinieku sarakstus (primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties individuāli, negaidot darba devēja rīcību);
 • ar ģimenes ārstu palīdzību.


Viens no plānotajiem veidiem, kādā iedzīvotāji Latvijā var pieteikties vakcīnas pret Covid-19 saņemšanai ir tīmekļvietne www.manavakcina.lv:

 • Pirmie vakcīnas saņems tie iedzīvotāji, kuri iekļauti prioritārajās grupās
 • Pārējie viena kalendārā mēneša laikā saņemtie iedzīvotāju pieteikumi tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa.
 • Vietne www.manavakcina.lv ir pieejama arī krievu valodā

Bezmaksas tālrunis 8989

 • Tikai, lai reģistrētos vakcīnas saņemšanai.
 • Veicot zvanu, iedzīvotājiem jāidentificē sevi  ar personas kodu un vārdu/uzvārdu un jānorāda savs tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese.
 • Var norādīt arī otru – kāda tuva cilvēka – tālruņa numuru, uz kuru zvanīt, lai justos droši, ka patiešām būs sasniedzami brīdī, kad pienāks vakcinācijas laiks.

SPKC tīmekļvietnē var iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcinācijas procesu https://www.spkc.gov.lv/lv/manavakcinalv

Atbilde rediģēta 18.02.2021.

Ja pakalpojuma sniegšana nav iespējama bez preces iegādes, piemēram, autoservisā jaunu riepu vai auto detaļu iegāde un uzstādīšana, tad preču tirgošana ir atļauta.
 

Atbilde rediģēta 18.12.2020.

Kas palīdz apturēt COVID-19 izplatību!

Roku mazgāšana
Bieži jāmazgā rokas
Klepot elkonī
Klepot vai šķaudīt elkonī
Neaiztiec seju
Nepieskarties sejai
Droša distance
Ieturēt drošu distanci
Paliec mājās
#PaliecMājās

Pieredzes stāsti

View

Kontrtenors Sergejs Jēgers pandēmijas laikā kļūst par mājražotāju

Stāsts par to, kā nenolaist rokas. Pagājušā gada rudenī Sergejs Jēgers – daļēji piespiedu kārtā, daļēji ar lielāko prieku – pievērsās nodarbei, kas viņam ļoti patīk un arī ļoti labi padodas – gatavošanai.

Avots: LSM.lv, 28.02.2021.

Kontrtenors Sergejs Jēgers pandēmijas laikā kļūst par mājražotāju
View

Rezidentu laiks. «Covid-19 nodaļās mirst daudz par daudz»

Hematoloģija noteikti nav specialitāte, kuru Ulla izvēlētos kā pirmo. Bet šis laiks jaunajiem ārstiem nedod lielas izvēles iespējas. Viņi iet un strādā tur, kur viņu zināšanas, jaunība un savā ziņā bezbailīgums ir visvairāk nepieciešams. Covid-19 laiks ir rezidentu laiks. Jaunizveidotās nodaļas nevada ārsti gados.

Avots: LSM.lv, 20.02.2021.

Rezidentu laiks. «Covid-19 nodaļās mirst daudz par daudz»
View

Covid-19 ķīlnieki: aizslēgta valsts un jaundzimušais pa telefonu

Covid-19, kas principā apstādināja visu pasauli, viņu ģimeni izšķīra. Tamirs nevarēja izkļūt no valsts, kas pēkšņi pilnībā slēdza savas robežas. Liene palika viena ar divgadnieku mājās un gaidāmo otro dēliņu vēderā. Ģimene atkal apvienojās tikai saltā ziemas dienā Lienes dzimtajā Jelgavā.

Avots: LSM.lv, 06.02.2021.

Covid-19 ķīlnieki: aizslēgta valsts un jaundzimušais pa telefonu