Pārlekt uz galveno saturu

Covid 19

Šobrīd vakcinācijas laiku un vietu var izvēlēties tie iedzīvotāji, kuri:

 • piereģistrējās vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989;
 • nav saņēmuši vakcīnu kādā no iepriekš esošajiem brīvo rindu mēģinājumiem;
 • nav iepriekš pieteikušies Covid-19 vakcinācijai.

Uzzini vairāk!

Paralēli turpinās prioritāro grupu vakcinācija, tāpēc ģimenes ārstiem ir lūgts ievērot prioritāro grupu principu, sastādot savu vakcinējamo sarakstu, vispirms vakcinējot vecākos iedzīvotājus un iedzīvotājus ar hroniskām saslimšanām.

Atbilde rediģēta 05.05.2021.

Veselība

Jā! Ārkārtējai situācijai noslēdzoties, spēkā stājās izmaiņas epidemioloģiskās drošības pasākumu regulējumā.

Ierobežojumi jāturpina ievērot, jo saglabājas gan augsti saslimstības rādītāji, gan augsts stacionēto Covid-19 pacientu skaits.
Pilnvaras turpināt noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu.
Tādējādi daļa līdzšinējo drošības pasākumu ir pārcelti uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ar grozījumiem, kas stājās spēkā 7. aprīlī. Uzzini vairāk!

Būtiski, ka liela daļa saslimušo nezina, kur tieši inficējušies ar Covid-19, tāpēc aicinām ievērot noteiktos drošības pasākumus.
Tāpat aicinām turpināt izmantot iespēju strādāt attālināti, ja to pieļauj darba specifika, un nepulcēties vairāk kā divām mājsaimniecībām ārā!


Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Veselība

Klātienē strādāt drīkst tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti. 

Ja darba specifikas dēļ jāstrādā klātienē, darba devējam ir pienākums:

 • noteikt pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās;
 • noteikt atbildīgo par šo pasākumu ieviešanu;
 • nodrošināt nodarbinātajiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • informēt nodarbinātos par darbavietā ieviestajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem.

Lai samazinātu risku inficēties ar Covid-19, aicinām ievērot šādus principus:

 • nodrošināt, ka kabinetā vienlaikus atrodas tikai viens nodarbinātais;
 • atvērta tipa birojos uz vienu nodarbināto paredzēt lielāku platību;
 • ja kabinets ir liels un tajā uzturas vairāki nodarbinātie, nodrošināt pēc iespējas lielāku attālumu starp nodarbinātajiem, iespēju robežās nodrošinot arī aizsargbarjeru uzstādīšanu;
 • ja nav iespējams ievērot iepriekš minētos nosacījumus, izstrādā darba grafiku, piemēram, nosakot, kuri darbinieki (amatpersonas) nāk strādāt klātienē katru otro dienu. Institūcijas vadītājam ir jāizvērtē piemērotākais risinājums darba procesu organizēšanai, lai pēc iespējas samazinātu nodarbināto kontaktus.

Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Ekonomika un darba attiecības

Lai efektīvi plānotu vakcinācijas kabinetu noslodzes un jaudas, Latvijas iedzīvotāji var reģistrēties vakcīnas pret Covid-19 saņemšanai četros veidos:

 • vietnē www.manavakcina.lv;
 • zvanot pa bezmaksas tālruni 8989 (iedzīvotājiem jāidentificē sevi  ar personas kodu un vārdu/uzvārdu un jānorāda savs tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese),
 • darba devēji varēs iesniegt savu darbinieku sarakstus (primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties individuāli, negaidot darba devēja rīcību);
 • ar ģimenes ārstu palīdzību.

Pirmie vakcīnas saņems tie iedzīvotāji, kuri iekļauti prioritārajās grupās. Pārējie viena kalendārā mēneša laikā saņemtie iedzīvotāju pieteikumi tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa.

Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība

Pašvaldībās, kurās divu nedēļu saslimstības rādītājs uz 100 000 cilvēku nepārsniedz 200, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, mācības klātienē atļautas:

 • 1.-6. klašu skolēniem,
 • profesionālo skolu audzēkņiem, kam jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē,
 • 7.-11. klašu skolēniem (rotācijas kārtībā, lai klases izglītības iestādē savstarpēji nepārklātos),

12. klašu skolēniem mācības atļautas visā Latvijas teritorijā (ne vairāk kā divas dienas nedēļā priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni).

Visā Latvijā, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, individuālas konsultācijas klātienē pieejamas atsevišķām izglītojamo grupām. Klātienes konsultācijas notiek tikai pēc pedagoga individuāla aicinājuma. Konsultācijas laiks nedrīkst pārsniegt 40 minūtes! Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Izglītība

Ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, tad 10 dienas jāievēro pašizolācija savā dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā! Uzzini vairāk!
Pirms ierašanās Latvijā:

 • jāveic Covid-19 testu, kura negatīvs rezultāts būs jāuzrāda pie iekāpšanas. Apliecinājums nedrīkst būt senāks par 72 stundām! 
 • 48 stundu laikā pirms ierašanās jāaizpilda elektronisko anketu tīmekļvietnē Covidpass.lv, norādot testa rezultātu un ierašanās mērķi.
 • Ja testa rezultāts ir pozitīvs, tad ierasties drīkst ar privāto transportlīdzekli, tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā. Detalizētus ceļojuma brīdinājumus par atsevišķām valstīm var atrast šeit.

Ja persona pēdējo 14 dienu laikā bijusi valstī, kas nav ES, EEZ valsts, Šveice vai Apvienotā Karaliste, tad pēc ierašanās Latvijā, jāveic papildu Covid-19 testu iespējami tuvākajā testēšanas punktā un jāievēro 10 dienu pašizolēšanos savā dzīvesvietā! Pozitīva testa rezultāta gadījumā, vai ja tests nav veikts, jāizolējas kādā no LIAA mājaslapā publicētajām viesnīcām. Testa un viesnīcas izmaksas sedz ceļotājs! Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Transports un robežšķērsošana Veselība

Eksāmeni par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu notiks, sākot ar 11. maiju, tomēr to skaits ir samazināts. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad un arī nākamgad skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise plānota jūnijā.

Lai vispārizglītojošo priekšmetu eksāmenu norise klātienē būtu droša, izglītojamajiem un pieaugušajiem, kuri iesaistīti obligāto pārbaudījumu norisē, jāievēro galvenie drošības pamatprincipi:

 • jāveic testēšana,
 • jāievēro distances un higiēnas prasības,
 • eksāmenu laikā visiem jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi, tostarp mutes un deguna aizsegi,
 • vienā eksāmena telpā drīkstēs atrasties ne vairāk kā 25 izglītojamie, bet atbilstoša izmēra skolas zālē pieļaujama līdz 40 izglītojamo klātbūtne.

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Veselības ministriju ir sagatavoti “Ieteikumi 12. klašu izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei 2020./2021.mācību gadā”, kuru pamatā ir regulējums testēšanas, transporta, distancēšanās, higiēnas, individuālo aizsardzības līdzekļu un pašizolācijas ievērošanai, ja skolēns ir atgriezies no ārvalstīm.
Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 30.04.2021.

Izglītība Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

No 7. maija, ievērojot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās un terasēs. Aizliegts pakalpojumu sniegt iekštelpās, slēgta tipa paviljonos, teltīs u.t.t.

Sabiedriskās ēdināšanas vietās jāievēro šādi nosacījumi:

 • pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (t.i. līdz 18 gadu vecumam), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, taču ne vairāk kā 10 personas kopā (t.i. pieaugušie un bērni);
 • tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena;
 • galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;
 • pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietā darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus uzturēšanās laikā, izņemot laikā, kad sēž pie galda;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietas klātienē ārtelpās darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00;
 • pēc plkst. 21.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai;
 • jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu;
 • apmeklētājiem redzamās vietās jābūt izvietotai skaidri salasāmai publiski pieejamai informācijai, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, atbildīgās personas kontaktinformācijai, un pašvaldības policijas kontaktinformācijai.

Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 06.05.2021.

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas tālāku izplatību, ir svarīgi atbilstoši rīkoties un sniegt epidemiologiem precīzu informāciju.
Ja pastāv iespējamība, ka bijis ciešs kontakts ar kādu inficēto bez vilcināšanās:

 • jāierobežo kontaktus ar citiem;
 • jāpaliek mājās, novērojot savu veselības stāvokli.
 • Epidemiologs ar kontaktpersonu sazinās pēc inficētās personas iztaujāšanas.

Mājinieki, kas dzīvo kopā ar kontaktpersonu, var turpināt ikdienas gaitas, taču iespēju robežās arī viņiem ieteicams vienoties ar darba devēju par attālināto darbu līdz situācijas precizēšanai un ieteicams novērot veselību. Vairāk par Covid-19 analīžu nodošanas iespējām uzzini šeit!

Atsevišķos gadījumos, kad saslimšana atklāta kolektīvā (piemēram, darbā, bērnudārzā, skolā u.tml.), informāciju par turpmāko rīcību epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām var nodot iestādes vadība, savukārt SPKC sazināsies ar šo kontaktpersonu ģimenes ārstiem. Epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām ārsts var izsniegt darbnespējas lapu uz laiku, kas būs jāpavada mājas karantīnā.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība

Šobrīd ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19. Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma.
Savukārt cilvēki, kuri atgriezušies Latvijā no Apvienotās Karalistes vai Dienvidāfrikas republikas, testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu.

Testu veikt iespējams tikai ar iepriekšēju pierakstu!

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:

 • Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai - 8303
 • Centrālā laboratorija – 8330
 • E. Gulbja laboratorija – 67801112
 • MFD Laboratorija – 8313
 • NMS Laboratorija – 67144015
 • Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560
 • IvF RIGA Holding laboratorija - 25444405
 • Kontaktu saraksts un Covid-19 analīžu nodošanas punktu darba laiks pieejams arī NVD mājaslapā.
 • Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski:

Noteiktais termiņš var tikt mainīts, strauji pieaugot iedzīvotāju, kuri bez nosūtījuma piesakās nodot paraugus Covid-19 infekcijas noteikšanai, skaitam un būtiski palielinoties rindām paraugu nodošanai.

Analīžu nodošanas vietas un informāciju par katru no tām iespējams atrast interaktīvā kartē: "COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā".

Covid-19 analīžu rezultāti pieejami E-veselības portālā, kā arī analīžu pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Lai rezultātus aplūkotu E-veselībā, jāatver interneta pārlūkprogrammā adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc autorizēšanās sistēmā analīžu rezultātu paziņojums būs skatāms sadaļā "Mani rezultāti".

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība

Klātienē drīkst strādāt visi veikali (ar kopējo tirdzniecības platību zem 7000 m2) ārpus tirdzniecības centriem. Klātienes tirdzniecību vairs neierobežo preču saraksti. Klātienes tirdzniecība notiek, strikti ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Lielajos tirdzniecības centros (virs 7000 m2) atļauta tikai pakalpojumu sniegšanas vietu un atsevišķu veikalu darbība:

 • veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 • veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 • datoru, datoru perifēro iekārtu, videospēļu vadības paneļu, kā arī standarta programmatūru, mazumtirdzniecības vietas kā telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecības specializētie veikali (atbilst NACE 47.41 un NACE 47.42);
 • aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);
 • optikas preču veikali;
 • dzīvnieku barības veikali;
 • ziedu veikali;
 • grāmatnīcas;
 • preses tirdzniecības vietas;
 • atļauta pakalpojumu sniedzēju darbība (piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu u.c.).
 • Aizliegta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana tirdzniecības centros!

Atļauta ielu tirdzniecības organizēšana (jeb gadatirgi), vienlaikus apstiprināts drošas tirdzniecības protokols visai āra tirdzniecībai. Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Ekonomika un darba attiecības

Latvijā var ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības gadījumos:

 • darbs,
 • mācības, studijas,
 • ģimenes apvienošana,
 • medicīnas pakalpojumu saņemšana,
 • tranzīts,
 • nepilngadīgo pavadīšana,
 • atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,
 • bēres.

Uzzini vairāk!

Caur ES ārējās robežšķērsošanas vietām Latvijā var ieceļot tikai noteiktas personu kategorijas, kas uzskaitītas MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 37.punktā. Pēc ierašanās Latvijā no ārvalstīm personai ir jāievēro 10 dienu pašizolācija. Ja personas pēdējo 14 dienu laikā bijusi valstī, kas nav ES, EEZ valsts, Šveice vai Apvienotā Karaliste, tad pēc ierašanās Latvijā nekavējoties jāveic otrs tests.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Transports un robežšķērsošana

Nav ierobežojumu bērnudārzu apmeklējumam, ievērojot stingras epidemioloģiskās prasības:

 • nav pieļaujama vairāku grupiņu bērnu vienlaicīga atrašanās vienā telpā;
 • nav pieļaujama vienas grupas (dežūrgrupas) izveidošana, apvienojot vairāku grupiņu bērnus;
 • uz pirmsskolas pedagogiem nav attiecināmi valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem domātie ierobežojumi par darba veikšanu klātienē;
 • bērnudārzos nodarbinātajiem ir regulāri jāveic Covid-19 tests.

Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Izglītība

Lai pārvarētu Covid-19 pandēmijas izraisītās grūtības, tās skartajiem uzņēmējiem un darbiniekiem, paredzētās šādas atbalsta iespējas:

 • apgrozāmo līdzekļu grants krīzes skartajiem uzņēmumiem, kas paredzēts apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai;
 • dīkstāves atbalsts;
 • atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem;
 • atbalsts pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem;
 • atbalsts uzņēmumiem nomas maksai;
 • banku atbalsts uzņēmējiem;
 • Valsts ieņēmumu dienesta administrētais atbalsts;
 • finanšu institūcijas ALTUM atbalsts;
 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts.

Vairāk par atbalsta iespējām uzzini šeit!  

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Ekonomika un darba attiecības

Ja personai nepieciešams ievērot karantīnu vai stingru izolāciju, tad to var darīt mājās, slimnīcā vai tam īpaši paredzētā vietā.
Pieteikties karantīnai vai izolācijai viesnīcā var:

 • izvēloties tūristu mītni LIAA tīmekļvietnē;
 • sazinoties ar tūristu mītni un veicot rezervāciju, pamatojoties uz ārsta izziņu/izrakstu vai atzīmi e-veselības portālā (izdruka vai ekrānšāviņš).

Šādā gadījumā Covid-19 slimnieku kontaktpersonām, Covid-19 pacientiem ar viegliem slimības simptomiem, kā arī Covid-19 pacientiem pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl saglabājas simptomi, tiek piedāvāts atbalsts izolācijai tūristu mītnē. Uzzini vairāk!

Atgādinām, ka atrodoties karantīnā vai stingrajā izolācijā, jāievēro www.spkc.gov.lv noteiktās epidemioloģiskās prasības kontaktpersonām vai Covid-19 pacientiem!

Atgriežoties no nebūtiska ceļojuma trešajās valstīs, personai Latvijā par saviem līdzekļiem pēc iespējas ātrāk jāveic atkārtots Covid-19 tests.
Ja testa rezultāts ir pozitīvs, vai tests nav veikts, personai obligāti ir jāizolējas kādā no LIAA mājaslapā publicētajām viesnīcā. Šādā gadījumā viesnīcas izmaksas sedz ceļotājs! Vairāk uzzini šeit!


Prasība par pašizolēšanos viesnīcā izvirzīta, lai mazinātu risku Latvijā ievest jaunus Covid-19 vīrusa paveidus!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība

Lai ierastos Latvijā, derīgs ir tikai polimerāzes ķēdes reakcijas (PCR) tests.


Pēc ierašanās no trešajām valstīm jāveic atkārtots Covid-19 tests - var veikt jebkura veida testu. Ātrāku rezultātu iegūšanai iesakām veikt PCR testu vai SARS-CoV-2 Antigēna eksprestestu. 

Ja testu veikt nav iespējams, persona nekavējoties dodas pašizolācijā uz tūristu mītni no LIAA saraksta, un paliek tur līdz brīdim, kamēr tests tiek veikts. Uzzini vairāk!

Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai – 8303. Aicinām izmantot arī bezkontakta analīžu nodošanas iekārtas!
Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Transports un robežšķērsošana

Ieceļojot Latvijā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes tests nav jāveic:

 • bērniem līdz 11 gadu vecumam;
 • pārvadātāju darbiniekiem un apkalpes locekļiem, jūrniekiem, kas dodas uz vai no savas darbavietas, diplomātiskā korpusa pārstāvjiem;
 • tests netiks prasīts pierobežas iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso robežu darba, izglītības un līdzīgu vajadzību dēļ un var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību;

Izņēmumi ceļošanai no riska valstīm un pašizolācijai pieļaujami, ja

 • ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei (var netikt piemērota pašizolācija darba pienākumu veikšanas laikā un vietā). Uzzini vairāk!
 • Ierašanās mērķis Latvijā ir dalība starptautiskos sporta pasākumos. Uzzini vairāk!

Vairāk par ceļotājiem, kuri ieceļo no trešajām valstīm, un, uz kuriem neattiecas obligātā testēšana, uzzini šeit!

Vairāk par rīcību iebraucot Latvijā SKPC mājaslapas sadaļā “Ja atgriezies/iebrauc Latvijā”.

Atbilde rediģēta 22.04..2021. 

Transports un robežšķērsošana Veselība

Ja persona pēdējo 14 dienu laikā bijusi valstī, kas nav ES, EEZ valsts, Šveice vai Apvienotā Karaliste, tad pēc ierašanās Latvijā, personai ir pienākums nekavējoties tuvākajā pieejamajā testēšanas punktā veikt Covid-19 testu. Šāda kārtība ir spēka līdz 15. jūnijam.

Ja testu uzreiz veikt nav iespējams, persona nekavējoties dodas pašizolācijā uz tūristu mītni no LIAA saraksta, un paliek tur līdz brīdim, kamēr tests tiek veikts un sagaidīti rezultāti.  


Izdevumus par testa veikšanu, transportu, un uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojumiem tūristu mītnē persona sedz no saviem līdzekļiem!
Uzzini vairāk!

Ņemot vērā iespējas doties uz Ēģipti atpūtas braucienos, Ārlietu ministrija un Veselības ministrija vērš uzmanību uz Latvijas valstspiederīgo saslimstības pieaugumu ar Covid-19 Ēģiptē.

Lai mazinātu no Ēģiptes ievesto Covid-19 gadījumu skaitu, spēkā stājusies šāda kārtība:

 • ja personai, atrodoties Ēģiptē, tiek konstatēta saslimšana ar Covid-19, tā nedrīkst atgriezties Latvijā ar plānoto pasažieru pārvadājuma reisu;
 • saslimšanas gadījumā personai jāuzturas Ēģiptē, kamēr tā atveseļojas;
 • saslimšanas gadījumā persona saņem medicīnisko palīdzību atbilstoši vietējiem veselības aprūpes standartiem un reāli pastāvošajām iespējām;
 • dodoties braucienā uz ārvalstīm, jārēķinās, ka ārvalstī var nākties uzturēties ilgāk, nekā plānots. Ja ceļojumu apdrošināšanā nav iekļauti ar Covid-19 saslimšanu saistīti riski, personai ir jārēķinās arī ar papildu izmaksām.

Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 23.04.2021.

Transports un robežšķērsošana

Darbinieki, pašnodarbinātie un patentmaksātāji skaistumkopšanas nozarē no 2021. gada 1. janvāra līdz skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojuma atcelšanai var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.

Dīkstāves atbalstu var lūgt:

 • darbinieks, kas bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja (juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas), kas minētajā periodā sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus;
 • pašnodarbinātais, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī;
 • patentmaksātājs, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī.
 • Pakalpojumu sniedzējam jābūt reģistrētam Veselības inspekcijā.
 • Skaistumkopšanas nozarē iesniegumu nevar iesniegt darba devējs.
 • Atbalstu var saņemt cilvēki, kas sniedz šādus skaistumkopšanas pakalpojumus: friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts vai publiskās lietošanas peldbaseina pakalpojumus. Atbalsta saņemšanas iespējas paredzētas arī atbalsta personālam, kas bija nodarbināts pie juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas iepriekš minētajā periodā.

Vairāk par atbalsta iespējām un ierobežojumiem uzzini šeit!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Ekonomika un darba attiecības

Tirdzniecībā būtiskākais ir panākt efektīvu un stingru distancēšanās normu ievērošanu:

 • Visās tirdzniecības vietās, arī tirgū un ielu tirdzniecības vietās, ir jālieto maskas.
 • Jāievēro 2 metru distance, pastiprināta higiēna, jānodrošina informācija par piesardzību.
 • Sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar sejas masku.
 • Saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts apkalpot klientu, kurš nelieto vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Tas nozīmē, ka, piemēram, veikalā pārdevējs pircēju neapkalpos, ja cilvēks nelietos mutes un deguna aizsegu.
 • Labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) jāizvieto aicinājums apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni Apturi Covid.

Tirdzniecības vietā:

 • jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kura organizē drošības prasību izpildi tirdzniecības vietā;
 • jābūt izstrādātai iekšējās kontroles sistēmai epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanai, kas pēc vajadzības jāuzrāda amatpersonai;
 • vienam apmeklētājam jāparedz  ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • pie ieejas veikalā ir jānorāda informācija, arī svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 25 m2, tad tajā vienlaikus var atrasties viens apmeklētājs;
 • ja infrastruktūra atļauj, jānodala izeja no ieejas;
 • apmeklētāju plūsmas kontroli organizē  ar iekšējās kontroles sistēmā norādītajiem līdzekļiem (to skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā);
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;
 • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt iedzīvotājus doties un uzturēties tirdzniecības vietās, tādējādi radot pulcēšanās risku.
 • vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits, kas tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības centrā kopā;
 • tiek kontrolēta apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām, gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma un tirdzniecības sniegšanas vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;
 • tirdzniecības centros, kuru platība pārsniedz 7000 m2 nepieciešams uzstādīt digitālu apmeklētāju plūsmas uzskaites rīku.

Par drošības pasākumu neievērošanu tirdzniecības vieta, tirdzniecības centrs vai tirgus var tikt slēgti līdz 7 dienām.

Ielu tirdzniecības vietās, jeb gadatirgos, jāievēro šādas drošības prasības:

 • apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;
 • atļauts izvietot līdz 20 tirdzniecības vietām;
 • fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija;
 • ielu tirdzniecības organizēšanas laikā nenotiek izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas).

Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Veselība

Jā, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas laikā noteikto ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi, tiek piedāvāts atbalsts sociāli mazāk aizsargātajām grupām. Pēc ārkārtējās situācijas beigām iedzīvotājiem joprojām ir pieejami šādi atbalsta mehānismi:

 • pabalsts krīzes situācijā,
 • dīkstāves atbalsts (ar iespēju saņemt papildus 50 eiro par katru apgādībā esošu bērnu līdz 24 gadu vecumam),
 • slimības palīdzības atbalsts,
 • atbalsts vecāku pabalsta saņēmējiem,
 • atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti,
 • atbalsts bezdarbniekiem,
 • atbalsts pašizolācijai tūristu mītnēs.

Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Ekonomika un darba attiecības

Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos iekštelpās, tādējādi samazinot Covid-19 izplatību sabiedrībā, netiek sniegti šādi pakalpojumi:

 • skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi (atļauts sniegt manikīra, pedikīra, podologa un friziera pakalpojumus),
 • sporta inventāra noma iekštelpās,
 • foto pakalpojumi klātienē (izņemot darba pienākumu veikšanai un fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem, atļauts sniegt individuālus fotopakalpojumus ārtelpās),
 • izklaides un labsajūtas pakalpojumi (t.sk. bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)),
 • sporta klubu darbība iekštelpās,
 • kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība iekštelpās, t.sk. bibliotēkās (izņemot muzeju brīvdabas teritorijas, kas var strādāt, nodrošinot apmeklētāju vienvirziena kustību, cilvēku plūsmu nesastapšanos un divu metru distances ievērošanu),
 • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi klātienē iekštelpās (izņemot ēdiena izsniegšanu līdzņemšanai, darbību klātienē ražošanas uzņēmumos, izglītības iestādēs, kur jānodrošina, ka ēdināšanas vieta nav publiski pieejama.).

Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 06.05.2021.

Ekonomika un darba attiecības

Ja pakalpojuma sniegšana nav iespējama bez preces iegādes, piemēram, autoservisā jaunu riepu vai auto detaļu iegāde un uzstādīšana, tad preču tirgošana ir atļauta.
 

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Ekonomika un darba attiecības

Atļauta visu preču sortimenta distances tirdzniecība un e-komercija, atļauta preču iegāde ar distances līgumu, piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī preču izsniegšana un saņemšana veikalos, ievērojot drošības nosacījumus.
Aizliegta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana tirdzniecības centros!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Ekonomika un darba attiecības

Covid-19 pandēmijas ierobežojumu mērķis ir panākt, lai cilvēki neriskētu ar savu un citu veselību, tiekoties ar citiem un ilgstoši pavadot laiku vienā telpā. Līdz ar to viesnīcās risinājums ir ēdiena piegāde uz numuriņu un maltītes vai dzērienu baudīšana numuriņos, nevis koplietojamās telpās, piemēram, ēdamzālē vai bārā.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību, apmeklētājiem atvērtas brīvdabas takas un muzeju ārtelpu ekspozīcijas, bet muzeju ekspozīcijas iekštelpās ir slēgtas.


Atgādinām, ka dabas takās, muzeju ārtelpās, pie vides un dabas objektiem, kurus apmeklē liels cilvēku skaits, sejas maskas jālieto visiem apmeklētājiem vecumā no 7 gadiem!

Savukārt digitālajā vidē ir apkopoti un atjaunoti informatīvās kampaņas #Ēkultūra resursi, aicinot iedzīvotājus visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, neapmeklējot iestādes klātienē.

Vairāk uzzini šeit!

Atbilde rediģēta 05.05.2021.
 

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Kultūra, pasākumi

 • Pirms uzliec vai noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas.
 • Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas).
 • Neaiztiec sejas masku un seju ar nemazgātām rokām.
 • Pēc sejas maskas izmantošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā.
 • Ja maska ir no auduma, pēc katras lietošanas izmazgā to vismaz 60° C temperatūrā.
 • Vienreizlietojamo masku neizmanto atkārtoti – tā jāizmet, vispirms ieliekot maisiņā.
 • Ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina ar citu – tīru un sausu.
 • Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti.
 • Noņemot sejas masku, nepieskaries tās priekšpusei.

Noskaties video, kā pareizi lietot sejas masku!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Transports un robežšķērsošana Veselība

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedriskajā transportā pēc 7. aprīļa paliek spēkā iepriekš noteiktie drošības pasākumi, kas jānodrošina pārvadātājiem un jāievēro pasažieriem.

Pasažieriem
 • Visiem pasažieriem (arī bērniem no 7 gadu vecuma) obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs.
 • Sejas maskas jālieto arī taksometros.
 • Mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas ar kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.
 • Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot iedzīvotāji, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests vai kuri atzīti par kontaktpersonām.
Pārvadātājiem
 • Jānodrošina transportlīdzekļu regulāra dezinfekcija un vēdināšana.
 • Ja nav iespējams nodrošināt fizisku barjeru no pasažieriem, vadītājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs.
 • Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu.
 • No rītiem un vakaros, kad ir visvairāk braucēju, iespēju robežās jānodrošina lielākas ietilpības transportlīdzekļi vai jānodrošina papildu transportlīdzeklis. 

Pasažieri ir aicināti izvērtēt nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu un izvēlēties laiku, kad pasažieru ir mazāk, t.i., ne “pīķa” stundās, kad cilvēki dodas uz darbu vai no darba.
 

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Transports un robežšķērsošana Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Jā, maskas ir jālieto, jo taksometri ir sabiedriskais transports. Sejas maskas ir jālieto visiem – gan šoferim, gan pasažieriem, tai skaitā bērniem no 7 gadu vecuma.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Transports un robežšķērsošana Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Personām, kuras ir atgriezušies no tā saucamajām “sarkanajām” valstīm, jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Savukārt mājas karantīna jāievēro 14 dienas kopš brīža, kad pēdējo reizi bija ciešs kontakts ar saslimušo. Ja persona dzīvo kopā ar saslimušo, tad 14 dienu atskaite sākas no dienas, kad slimnieks izveseļojies. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. 

Atbilde ir rediģēta 22.04.2021.

Veselība Transports un robežšķērsošana

 • No 2021. gada 25. janvāra ikvienam, kas ieceļo Latvijā, izmantojot starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, ir jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskais PCR testa (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma) negatīvs rezultāts.
 • Personām, kas pēdējo 3 mēnešu laikā ir pārslimojušas Covid-19, ir jāuzrāda ārsta izziņa vai medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza
 • Apliecinājums par negatīvu testu  ir jāuzrāda pārvadātājam, piemēram, lidsabiedrībai, pretējā gadījumā personai tiks atteikta iekāpšana. Pārvadātājam apliecinājumu jāuzrāda primāri drukātā veidā, ja tas nav iespējams, tad elektroniskā formā.
 • Ja persona ieceļo ar autotransportu, bet neveic komercpārvadājumu, atzīmei par testa rezultātu ir jābūt aizpildītajā Covidpass.lv anketā. Negatīva testa esamību pārbaudīs Valsts robežsardze vai Valsts policija.[1]
 • Testa apliecinājumam ir jābūt  angļu, franču, vācu, krievu valodā vai pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas gadījumā arī tās valsts valodā, no kuras persona ceļo uz Latviju. Ja testa rezultātus uzrāda Valsts robežsardzei vai Valsts policijai, iebraucot Latvijā no Igaunijas un Lietuvas, testa rezultātus var uzrādīt arī lietuviešu vai igauņu valodā.

[1] Latvijas valstspiederīgie ar privāto transportu var ierasties Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu. Galvenais, lai ir apliecinājums par pozitīva/negatīva testa veikšanu. Tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju ar privāto autotransportu, var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Transports un robežšķērsošana

Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatību, vairākām valstīm ir noteikti ceļošanas ierobežojumi. Aicinām rūpīgi apsvērt brauciena nepieciešamību un iepazīties ar informāciju par dažādās valstīs noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem un citu aktuālo informāciju par attiecīgo valsti ceļojumu brīdinājumos vai portālā Re-open EU. Ja nepieciešama detalizētāka informācija par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām sazināties ar Latvijā akreditēto attiecīgās valsts pārstāvniecību. Uzzini vairāk!

Ārlietu ministrija aicina neceļot bez ārkārtējas nepieciešamības!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Transports un robežšķērsošana

Jā! Jums par pašizolācijas pārtraukšanu jāpaziņo Valsts policijai un ceļā obligāti jāizmanto sejas maska (gan sabiedriskajā transportā, gan lidostā un citās vietās).

Paziņot par izmaiņām var: 

 • informējot policistu, kurš sazinās ar personu, lai pārliecinātos, ka tiek ievērota pašizolācija;
 • nosūtot rakstisku apliecinājumu uz e-pastu pasts@vp.gov.lv;
 • sazinoties ar to policijas iecirkni, kura apkalpojamā teritorijā persona uzturas. 

Ja pirms ierašanās Latvijā zināms, ka uzturēšanās laiks pašizolācijā būs mazāks nekā 10 dienas, šo informāciju var norādīt arī elektroniskajā apliecinājuma anketā vietnē Covidpass.lv, kas jāaizpilda pirms ceļošanas.

Atbilde ir rediģēta 22.04.2021.

Transports un robežšķērsošana

Nē! Veselības ministrija aicina stingri izvērtēt jebkura ārzemju brauciena nepieciešamību. Ja persona tomēr izvēlas doties uz ārzemēm, jārēķinās, ka atgriežoties, ir jāievēro pašizolācija un persona nedrīkst doties uz darbu (klātienē).

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība

Ārstniecības iestāžu saraksts, kas nodrošina ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem un šo personu kontaktpersonām pieejams Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes sadaļā “Ārstniecības pakalpojumu saņemšanas kārtība”. Iestāžu saraksts var mainīties, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai NVD tīmekļvietnē.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība

Saslimšanas pazīmes cilvēkiem izpaužas dažādi, taču pie biežāk sastopamiem simptomiem pieskaita paaugstinātu temperatūru (drudzi), nogurumu, sausu klepu.
Citi simptomi ir arī elpas trūkums (iespējama spiedoša sajūta uz krūtīm), sāpes muskuļos, iekaisusi rīkle, kakla sāpes, reti - caureja, slikta dūša un iesnas.
Šīs pazīmes parasti ir vieglas un sākas pakāpeniski. Ir arī gadījumi, kad cilvēki inficējas, bet viņiem nerodas nekādas slimības pazīmes. 
Ja Tev ir parādījušies šādi simptomi:

 • pilnībā pārtrauc kontaktu ar veseliem cilvēkiem (karantīna);
 • sazinies ar savu ģimenes ārstu, kurš sniegs padomus par ārstēšanu un testēšanu;
 • ja tev ir ļoti augsta temperatūra, smags klepus un grūtības elpot, nekavējoties zvani 113.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība

Vīruss izplatās ar inficēta cilvēka siekalām un deguna izdalījumiem:

 • Tiešā kontaktā ar inficētu personu.
 • Ar sīkiem pilieniem, kas rodas runājot, šķaudot vai klepojot.
 • Pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Profilakses pasākumi ir līdzīgi kā citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām: ir bieži jāmazgā rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi. Klepojot un šķaudot izmanto vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgā rokas! Lai ar vīrusu nesaslimtu, ievēro sociālo distancēšanos – 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, izvairies no vietām, kur pulcējas daudz cilvēku, iespēju robežās paliec mājās un strādā attālināti. Lieto masku!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Sākotnēji efektīvākā rīcība ir vērst konkrētās vietas darbinieku, apsargu uzmanība uz nepieciešamību ievērot noteiktās prasības, ja tas neizdodas - jāsazinās ar vietas vadību. Noteikto ierobežojumu ievērošanu uzrauga Valsts policija un, ja neizdodas situāciju atrisināt, jāzvana policijai uz 110.

Ja konstatējat viltus ziņu, brīdiniet un informējiet par to savus līdzcilvēkus, tostarp digitālajā vidē! Sociālajos medijos izmantojiet šo tīklu piedāvātās iespējas ziņot administratoriem. Viltus ziņu izplatību kontrolē Valsts policija.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Kontrole un atbildība

Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzrauga sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģē un vērtē iespējamos pārkāpumus. 


Valsts policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.


Saeima lēmusi atbalstīt valdības priekšlikumu un paaugstināt administratīvo sodu gadījumos, kad pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi. Fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro. Sods līdz 2000 eiro piemērojams personām par nepatiesu ziņu sniegšanu. 


Ja ir informācija par Covid-19 prasību pārkāpumu, jāziņo policijai, zvanot uz 110.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Kontrole un atbildība

Piešķirtā summa veidojas no ministriju prognozētiem aprēķiniem, cik liels finansējums nozarei un iedzīvotājiem pabalstu veidā ir nepieciešams Covid-19 seku mazināšanas pasākumiem. Detalizēta informācija ir pieejama sadaļā "Piešķirto līdzekļu sadalījums un izlietojums".

Papildus finansējumam  no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” kopējā atbalsta summa ietver arī pasākumus nodokļu jomā, aizdevumus un garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, ES fondu pārdales un papildus piešķirtos līdzekļus ES fondu projektu īstenošanai. Piešķirto finansējumu ministrijas, neatkarīgās valsts iestādes un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības pamazām izlieto noteiktajiem mērķiem.

Covid-19 krīzes ietekmē ekonomikā vērojama lejupslīde, un plānotie budžeta ieņēmumi netiek saņemti plānotajā apmērā. No budžeta valsts maksā algas pedagogiem, ārstiem, policistiem un citiem valsts iestāžu un pārvaldes darbiniekiem, tādēļ daļa no piesaistītajiem līdzekļiem tiks izlietota, lai aizpildītu krīzes dēļ budžetā radušos ieņēmumu “robu”.

Atbilde ir rediģēta 22.04.2021.

Finanses krīzes mazināšani

Covid-19 uzliesmojums izraisīja nepieciešamību kopš 2020. gada marta vidus operatīvi nodrošināt finansiālu segumu valdības lēmumiem Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai un ekonomikas atbalstam ārkārtējā situācijā.

Kopš 2020. gada marta līdz decembra sākumam iekšējā un starptautiskajos finanšu tirgos kopā piesaistīti resursi 2,230 miljardu eiro apmērā. 

Resursi piesaistīti uz salīdzinoši īsiem termiņiem un ar iespējami zemākām (tuvu nullei) procentu likmēm, lai mazinātu šādos finanšu tirgus apstākļos veicamās aizņemšanās izmaksu (procentu izdevumu) ietekmi uz valsts budžetu. 

Papildus finanšu tirgos veiktajiem aizņēmumiem piesaistīti aizņēmumi arī no starptautiskajām finanšu institūcijām – Ziemeļu investīciju bankas, Eiropas Komisijas instrumenta SURE, Eiropas Investīciju bankas. 

Pašlaik valstij ir pieejams finansējums Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai un ekonomikas atbalstam. Ja būs nepieciešams, finansējums papildu pasākumiem Covid-19 seku mazināšanai un ekonomikas atbalstam tiks nodrošināts nepieciešamajā apjomā, veicot aizņemšanos finanšu tirgos, kā arī izmantojot finansiāli izdevīgas aizņemšanās iespējas no starptautiskajām finanšu institūcijām.

Atbilde ir rediģēta 22.04.2021.

Finanses krīzes mazināšani

Covid-19 pandēmija ir izraisījusi ievērojamas svārstības starptautiskajos finanšu tirgos, tai skaitā pieaugot valstu kredītriska uzcenojuma līmeņiem. Lai mazinātu šādos finanšu tirgus apstākļos veicamās aizņemšanās izmaksu (procentu izdevumu) ietekmi uz valsts budžetu, Valsts kase resursus ir piesaistījusi uz salīdzinoši īsiem termiņiem un ar iespējami zemākām procentu likmēm (tuvu nullei), vienlaikus nepalielinot valsts parāda pārfinansēšanas risku tuvākajos gados.

Valsts parādu ir iespējams atmaksāt, veidojot valsts budžetu ar pārpalikumu tādā apjomā, kas atbilst attiecīgajā periodā dzēšamajam valsts parāda apjomam, un pārpalikumu novirzot valsts parāda atmaksai. Ja tas nav iespējams vai pārpalikums nav pietiekams visu saistību dzēšanai, nepieciešamais finansējuma apjoms tiek iegūts, pārfinansējot saistības ar jauniem aizņēmumiem finanšu tirgos. Ņemot vērā uzņemto valsts parāda saistību apjomu un atmaksas grafiku, valsts parāda atmaksa noteiktajā termiņā tiks nodrošināta tāpat kā iepriekšējos gados, pārfinansējot valsts parāda saistības ar jauniem aizņēmumiem finanšu tirgos. 
 

Atbilde ir publicēta 22.04.2021.

Finanses krīzes mazināšani

Lai vakcīnas pret Covid-19 varētu izplatīt Eiropas Savienībā (ES), neatkarīgi no valsts ražotājam ir jāiesniedz pieteikums izstrādātās vakcīnas izvērtēšanai Eiropas Zāļu aģentūrā (EZA).

Ja iesniegtā vakcīna atbilst EZA standartiem (veikti nepieciešamie klīniskie pētījumu u.c.), vakcīna tiek reģistrēta un to var izplatīt ES dalībvalstu iedzīvotājiem, tostarp Latvijai. Pagaidām neviena vakcīna no Ķīnas reģistrācijai EZA nav pieteikta.


EZA marta sākumā ir uzsākusi Krievijas Gamaleja nacionālā epidemioloģijas un mikrobioloģijas centra izstrādātās Covid-19 vakcīnas Sputnik V (Gam-COVID-Vac) paātrināto vērtēšanu. Vērtēšanas pieteikuma iesniedzējs ES ir R-Pharm Germany GmbH.

Vairāk uzzini SPKC tīmekļvietnē!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība

Visbiežāk Latvijā ir saņemti ziņojumi par galvenokārt jau zināmām iespējamām organisma reakcijām pēc vakcinācijas, proti, paredzētām blakusparādībām, kas norādītas vakcīnas lietošanas instrukcijā.


Lai veidotu aizsardzību pret koronavīrusu, Covid-19 vakcīnas stimulē vakcinētā cilvēka organisma imūnsistēmu, kā rezultātā daļai cilvēku, viņu organisma īpatnības dēļ, var rasties sagaidāmas reakcijas jeb paredzētas blakusparādības:

 • reakcija vakcīnas injekcijas vietā (apsārtums, pietūkums un sāpes vakcīnas injekcijas vietā),
 • paaugstināta temperatūra,
 • drebuļi un nogurums.

Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība

Ar Pfizer-BioNTech vakcīnu vakcinēties drīkst no 16 gadu vecuma, savukārt ar Moderna un Vaxzevria  (AstraZeneca) vakcīnām –  no 18 gadu vecuma.


Šāds ierobežojums balstīts uz pētījumā iekļauto dalībnieku vecumu. Pfizer-BioNTech vakcīnas pētījumos piedalījās cilvēki no 16 gadu vecuma, bet Moderna un Vaxzevria pētījumos – no 18 gadu vecuma.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība

Vakcinācijas informācijas sistēmā par vakcinējamo personu iekļauj tikai vispārīgus datus, kas nepieciešami personas identificēšanai un veiksmīgai vakcinācijas procesa norisei.

Lai noteiktu personas tiesības saņemt valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19, salīdzinot šos datus ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārziņā esošo veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzi, tiek ievākta šāda informācija:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods (identifikācijas numurs);
 • dzimšanas datums;
 • dzimums;
 • piederība prioritāri vakcinējamo personu grupai;
 • veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzi;
 • vēlamā vakcinēšanās ģeogrāfiskā vieta;
 • personas kontaktinformācija: tālrunis un e-pasts;
 • faktiskā dzīvesvietas adrese (ja nepieciešama izbraukuma vakcinācija).

Lai veidotu prioritāri vakcinējamo personu sarakstu nodošanai ārstniecības iestādēm, kuras veiks vakcināciju, tiek ievākta šāda informācija:

 • par personas izteiktu vēlmi vakcinēties pret Covid-19;
 • par pierakstu vakcinācijai pret Covid-19 (laiks un vakcinācijas veikšanas vieta).

Personas datiem piekļūt var tikai NVD  (tai skaitā lai reģistrētu vakcinācijas pieteikumu pa vienoto tālruņa numuru 8989), Slimību profilakses un kontroles centrs, kā arī ārstniecības iestāde, kura veic vakcināciju.

Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļautās ziņas glabā:

 • trīs gadus pēc personas vakcinācijas pabeigšanas brīža attiecībā uz datiem par vakcinācijas faktu;
 • līdz personas vakcinācijas pabeigšanas brīdim attiecībā uz datiem, kas saistīti ar vakcinācijas pieraksta faktu, bet ne ilgāk kā vienu gadu no brīža, kad persona pieteikusies vakcinācijai.
 • vakcinācijas informācijas sistēmā iekļautie dati pēc to glabāšanas termiņa beigām tiek anonimizēti.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Veselība

Atbildes uz citiem biežāk uzdotajiem jautājumiem iegūsi, zvanot uz vienoto Covid-19 uzziņu tālruni 8345.

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās