Pārlekt uz galveno saturu

Covid 19

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
 • Atbalstu var saņemt uzņēmums, ja:
  • apgrozījums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts (novembrī vai decembrī) ir vismaz par 20% mazāks nekā vidējais apgrozījums 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā; 
  • un ir vismaz par 30% mazāks nekā 2019. gada attiecīgajā mēnesī (neattiecas uz 2020. gadā reģistrētiem uzņēmumiem).
 • Atbalsts par 2021. gada mēnešiem ir 60% no bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro mēnesī, un ne vairāk kā 800 000 eiro kopā saistītu personu grupai.
 • Atbalsts par 2020. gada mēnešiem ir 30% no bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts ir 50 000 eiro vienā mēnesī, un ne vairāk kā 800 000 eiro kopā saistītu personu grupai.
 • Ja uzņēmums jau saņēmis atbalstu par iepriekš noteikto atbalsta periodu (no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim), tas var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020. gada novembra vai decembra mēnesi atsevišķi un saņemt atbalstu, kas katrā atbalsta perioda mēnesī kopā ar pirms tam saņemto atbalstu nepārsniedz 800 000 eiro apmēru.
 • Pieteikties grantam var katru mēnesi no 2021.gada janvāra līdz maijam ieskaitot, iesniedzot iesniegumus EDS vēlākais līdz 15. jūnijam.
 • Atbalstu uzņēmēji varēs izlietot no atbalsta piešķiršanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. jūlijam.
Dīkstāves atbalsts ārkārtējās situācijas laikā
 • Darbinieki, kas ir dīkstāvē un nestrādā, var saņemt atbalstu 70 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz  31. oktobrim.
 • Mikrouzņēmuma darbinieki var saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam. 
 • Neatkarīgi no līdzšinējās algas,  no 2021. gada 1. janvāra dīkstāves atbalsts nav mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
 • Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.
 • Atbalsts pieejams līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet ne ilgāk, kamēr noteikti ierobežojumi saimnieciskai darbībai.
Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem ārkārtējās situācijas laikā
 • Atbalsta pasākuma ietvaros darbinieks saņem atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31.  oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro.
 • Darba devējam ir pienākums piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.
 • Atbalsts pieejams līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet ne ilgāk, kamēr noteikti ierobežojumi saimnieciskai darbībai.
Atbalsts pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem ārkārtējās situācijas laikā
 • Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, atbalsts paredzēts 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.
 • Pašnodarbinātā persona - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Patentmaksas maksātājam pieejams fiksēts atbalsts par dīkstāvi 500 eiro apmērā par pilnu mēnesi. Tas pieejams, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 3 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.
 • Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru personai tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
Kā pieteikties atbalstam ārkārtējās situācijas laikā?
 • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
 • Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu gan dīkstāves atbalstam, gan algas subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.
 • Atbalstam var pieteikties līdz katra mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi. Līdz 15. februārim par janvāri, līdz 15. martam par februāri.
 • Iesniegumos par martu un tālākajiem mēnešiem būs jānorāda arī pamatojums par ieņēmumu samazinājuma saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

Citi atbalsta veidi uzņēmējiem Ekonomikas ministrijas sagatavotajā pārskata tabulā un Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē. Sadaļā "Sociālais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā" pieejama informācija vecākiem, bezdarbniekiem, tiem, kuri nevar nodrošināt pamatvajadzības, cilvēkiem ar invaliditāti un citiem.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.  Zvanot uz tālruni 67120000, var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Atbilde rediģēta 08.02.2020.

Ekonomika un darba attiecības

Darbinieki, pašnodarbinātie un patentmaksātāji skaistumkopšanas nozarē no 2021. gada 1. janvāra līdz skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojuma atcelšanai var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.
 • Dīkstāves atbalstu var lūgt:
  • darbinieks, kas bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja (juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas), kas minētajā periodā sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus;
  • pašnodarbinātais, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī;
  • patentmaksātājs, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī.
 • Pakalpojumu sniedzējam jābūt reģistrētam Veselības inspekcijā.
 • Skaistumkopšanas nozarē iesniegumu nevar iesniegt darba devējs.
 • Atbalstu var saņemt cilvēki, kas sniedz šādus skaistumkopšanas pakalpojumus: friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts vai publiskās lietošanas peldbaseina pakalpojumus. Atbalsta saņemšanas iespējas paredzētas arī atbalsta personālam, kas bija nodarbināts pie juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas iepriekš minētajā periodā.
 • Atbalsta apmērs darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim. Dīkstāves atbalsts nebūs mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Atbalsta apmērs mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Ja darbinieks janvārī vai citā mēnesī, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu nosaka 70 % apmērā no vidējā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Pašnodarbinātajam, kas ir reģistrējies vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā (saimnieciskās darbības veicējs) – 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Pašnodarbinātajam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk par 500 eiro un ne ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi
 • Patentmaksas maksātājam, ja 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī bija spēkā esošs patents – 500 eiro mēnesī.
 • Cilvēkam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta. Šis atbalsts pieejams vienu reizi mēnesī un tikai vienā nodarbinātības formā.
 • Ja cilvēks nodarināts dažādās nodarbinātības formās (piem., darbinieks, pašnodarbinātais, vairāki darba devēji), katrā formā arī iespējams saņemt dīkstāves atbalstu, tomēr tā kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Atbalstam var pieteikties, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, iesnieguma veids (darba ņēmējs, pašnodarbināta persona, patentmaksātājs), periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts par dīkstāvi, apliecinājums, ka Ministru kabineta noteikumos norādītajos mēnešos sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja zvana laikā pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Ekonomika un darba attiecības

Tirdzniecībā būtiskākais ir panākt efektīvu un stingru distancēšanās normu ievērošanu. Visās tirdzniecības vietās, arī tirgū un ielu tirdzniecības vietās, ir jālieto maskas, jāievēro 2 metru distance, pastiprināta higiēna, jānodrošina informācija par piesardzību. Sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar masku. Saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts apkalpot klientu, kurš nelieto vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Tas nozīmē, ka, piemēram, veikalā pārdevējs pircēju neapkalpos, ja cilvēks nelietos mutes un deguna aizsegu.

Tirdzniecības vietā:

 • jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kura organizē drošības prasību izpildi tirdzniecības vietā;
 • jābūt izstrādātai iekšējās kontroles sistēmai epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanai, kas pēc vajadzības jāuzrāda amatpersonai;
 • vienam apmeklētājam jāparedz ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • pie ieejas veikalā ir jānorāda informācija, arī svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 25 m2, tad tajā vienlaikus var atrasties viens apmeklētājs;
 • ja infrastruktūra atļauj, jānodala izeja no ieejas;
 • apmeklētāju plūsmas kontroli organizē  ar iekšējās kontroles sistēmā norādītajiem līdzekļiem (to skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā);
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;
 • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt iedzīvotājus doties un uzturēties tirdzniecības vietās, tādējādi radot pulcēšanās risku.

Tirdzniecības centrā (ēkās ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 1500 m2 un kurās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 5 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji):

 • vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits, kas tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības centrā kopā;
 • tiek kontrolēta apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām, gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma un tirdzniecības sniegšanas vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;
 • tirdzniecības centros, kuru platība pārsniedz 7000 m2 no 15. februāra nepieciešams uzstādīt digitālu apmeklētāju plūsmas uzskaites rīku. Pārejas posms rīka uzstādīšanai ir viena nedēļa, līdz tam jānodrošina apmeklētāju uzskaite ar ratiņu/groziņu sistēmas ieviešanu, ieejas durvju automātisku vai manuālu aizvēršanu u.tml. risinājumiem.

Tirgos

 • jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kura organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā;
 • jābūt izstrādātai iekšējās kontroles sistēmai epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanai, kas pēc vajadzības jāuzrāda amatpersonai;
 • atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā jālieto mutes un deguna aizsegs. Sejas vairogu drīkst lietot tikai kopā ar masku;
 • vienam apmeklētājam tirgus paviljonā jāparedz ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • pie ieejas tirgus paviljonā ir jānorāda informācija, arī svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.


Par drošības pasākumu neievērošanu tirdzniecības vieta, tirdzniecības centrs vai tirgus var tikt slēgti līdz 7 dienām, bet ne ilgāk kā brīdim, kad tiek pārtraukta Ārkārtējā situācija.

Atbilde rediģēta 08.02.2021.
 

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Veselība

No 8. februāra klātienē strādā un var tirgot visu pieejamo preču klāstu:

 • aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas,
 • optikas veikali,
 • degvielas uzpildes stacijas,
 • veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta,
 • veikali, kuros tirgo higiēnas preces  ne mazāk kā 70% no preču sortimenta,
 • grāmatnīcas.

No  8. februāra klātienē pārējās tirdzniecības vietās var iegādāties šādas preču grupas:

 • pārtikas preces;
 • higiēnas preces (preču saraksts);
 • pirmās nepieciešamības saimniecības preces (preču saraksts);
 • mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
 • tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
 • dzīvnieku barību un preces;
 • preses izdevumus;
 • sabiedriskā transporta biļetes;
 • mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • mājražotāju lauksaimniecības produkciju,
 • ziedus;
 • stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas;
 • substrātus, mēslošanas līdzekļus, kaļķošanas materiālus un augu aizsardzības līdzekļus;
 • elektropreču aksesuārus (vadus, pagarinātājus, lādētājus);
 • līdzekļus dezinsekcijai un deratizācijai.

Uzzini vairāk!

Netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija, t.sk. preču piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī izsniegšana veikalos uz vietas.

Netiek pārtraukta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai, utt.  

 

Atbilde rediģēta  05.02.2021.
 

Ekonomika un darba attiecības

Jā, ierobežojums attiecas arī uz ielu tirdzniecību un tirdzniecību tirgus teritorijā.

Atbilde pievienota 18.12.2020.

Ekonomika un darba attiecības

Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos iekštelpās, tādējādi samazinot Covid-19 izplatību sabiedrībā, līdz 6. aprīlim netiek sniegti šādi pakalpojumi:

 • skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi (no 01.03.2021 atļauts sniegt manikīra, pedikīra, podologa un friziera pakalpojumus),
 • sporta inventāra noma iekštelpās,
 • foto pakalpojumi klātienē (izņemot darba pienākumu veikšanai un fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem, kā arī no 01.03.2021 atļauts sniegt individuālus fotopakalpojumus ārtelpās),
 • izklaides un labsajūtas pakalpojumi (t.sk. bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)),
 • sporta klubu darbība iekštelpās,
 • nenotiek dzinējmedības,
 • gadatirgu organizēšana,
 • kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība iekštelpās, t.sk. bibliotēkās (izņemot muzeju brīvdabas teritorijas, kas var strādāt, nodrošinot apmeklētāju vienvirziena kustību, cilvēku plūsmu nesastapšanos un divu metru distances ievērošanu),
 • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi klātienē (izņemot ēdiena izsniegšanu līdzņemšanai un darbību klātienē ražošanas uzņēmumos, izglītības iestādēs, kur jānodrošina, ka ēdināšanas vieta nav publiski pieejama, nepārklājas personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona, starp galdiņiem ir divu metru distance).

No 1.marta, ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, pakāpeniski tiks atsākta manikīra, pedikīra, podologa, friziera pakalpojumu sniegšana.

No 1. marta būs atļauta individuālo fotopakalpojumu sniegšana fiziskām personām brīvā dabā, ievērojot valstī spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības attiecībā uz distances ievērošanu un cilvēku skaitu. Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 26.02.2021.

Ekonomika un darba attiecības

Lai efektīvi plānotu vakcinācijas kabinetu noslodzes un jaudas, ir izveidota iespēja agrīni pieteikties vakcīnai pret Covid-19.   

Kopumā Latvijas iedzīvotāji varēs reģistrēties vakcīnas saņemšanai četros veidos:

 • vietnē www.manavakcina.lv;
 • zvanot pa bezmaksas tālruni 8989;
 • darba devēji varēs iesniegt savu darbinieku sarakstus (primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties individuāli, negaidot darba devēja rīcību);
 • ar ģimenes ārstu palīdzību.


Viens no plānotajiem veidiem, kādā iedzīvotāji Latvijā var pieteikties vakcīnas pret Covid-19 saņemšanai ir tīmekļvietne www.manavakcina.lv:

 • Pirmie vakcīnas saņems tie iedzīvotāji, kuri iekļauti prioritārajās grupās
 • Pārējie viena kalendārā mēneša laikā saņemtie iedzīvotāju pieteikumi tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa.
 • Vietne www.manavakcina.lv ir pieejama arī krievu valodā

Bezmaksas tālrunis 8989

 • Tikai, lai reģistrētos vakcīnas saņemšanai.
 • Veicot zvanu, iedzīvotājiem jāidentificē sevi  ar personas kodu un vārdu/uzvārdu un jānorāda savs tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese.
 • Var norādīt arī otru – kāda tuva cilvēka – tālruņa numuru, uz kuru zvanīt, lai justos droši, ka patiešām būs sasniedzami brīdī, kad pienāks vakcinācijas laiks.

SPKC tīmekļvietnē var iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcinācijas procesu https://www.spkc.gov.lv/lv/manavakcinalv

Atbilde rediģēta 18.02.2021.

Veselība

Ja pakalpojuma sniegšana nav iespējama bez preces iegādes, piemēram, autoservisā jaunu riepu vai auto detaļu iegāde un uzstādīšana, tad preču tirgošana ir atļauta.
 

Atbilde rediģēta 18.12.2020.

Ekonomika un darba attiecības

Atļauta visu preču sortimenta distances tirdzniecība un e-komercija, atļauta preču iegāde ar distances līgumu, piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī preču izsniegšana un saņemšana veikalos, ievērojot drošības nosacījumus.

Atbilde rediģēta 18.12.2020.

Ekonomika un darba attiecības

Līdz 6. aprīlim sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai. 

Šis ierobežojums neattiecas uz bērnudārziem un ražošanas uzņēmumiem, kur nav iespējams nodrošināt ēdiena izsniegšanu līdzņemšanai. Izņēmuma vietās papildus citām prasībām jāievēro šādi nosacījumi:

 • ēdināšanas vieta nav publiski pieejama;
 • nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas;
 • ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona;
 • starp galdiņiem ir 2 metru distance.

Lai palīdzētu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem sniegt drošus ēdināšanas pakalpojumus ārkārtējās situācijas apstākļos, Latvijas Restorānu biedrība, konsultējoties ar Pārtikas un veterināro dienestu, ir izstrādājusi labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu PIEGĀDEI/ LĪDZI ŅEMŠANAI

Atbilde rediģēta 05.02.2021.
 

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Ārkārtējās situācijas ierobežojumu mērķis ir panākt, lai cilvēki neriskētu ar savu un citu veselību, tiekoties ar citiem un ilgstoši pavadot laiku vienā telpā. Līdz ar to viesnīcās risinājums ir ēdiena piegāde uz numuriņu un maltītes vai dzērienu baudīšana numuriņos, nevis koplietojamās telpās, piemēram, ēdamzālē vai bārā.

Atbilde pievienota 10.11.2020.

Ekonomika un darba attiecības Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Tāpat kā brīvdabas takas apmeklējumiem aizvien būs atvērtas muzeju ārtelpu ekspozīcijas, nodrošinot vienvirziena kustību. Dabas takās, muzeju ārtelpās un pie vides un dabas objektiem, kurus apmeklē liels cilvēku skaits, sejas maskas jālieto ikvienam no 7 gadu vecuma.

No 12. janvāra ir atvērtas bibliotēkas, lai tās var atsākt grāmatu izsniegšanu, tomēr bibliotēku lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk būs slēgtas.

Vienuviet ir apkopota un atjaunota #Ēkultūra resursa pieejamību, aicinot iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.

#Ēkultūra resurss vienuviet pieejams KM tīmekļvietnē - www.km.gov.lv

Atbilde rediģēta 21.01.2021.
 

Kultūra, pasākumi

Šobrīd valsts veic iepirkumu par vairākkārtīgi lietojamu higiēnisko masku iegādi, kas tieši paredzētas izsniegšanai tiem, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī tiem, kas uzturas patversmēs vai saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, krīzes centru vai aprūpes mājās pakalpojumu. Pēc iegādes maskas tiks nogādātas pašvaldībām, kuras pašas noteiks to izsniegšanas kārtību.

Līdz tam pašvaldības, to sociālie dienesti ir noteikuši kārtību, kāda izsniedz bezmaksas maskas saviem iedzīvotājiem. Vairumā gadījuma tās ir vienreizlietojamās.

Atbilde pievienota 10.11.2020.

Veselība

 • Pirms uzliec un noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas.
 • Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas).
 • Neaiztiec sejas masku un seju ar nemazgātām rokām.
 • Pēc sejas maskas izmantošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā.
 • Ja maska ir no auduma, pēc katras lietošanas izmazgā to vismaz 60`C temperatūrā.
 • Vienreizlietojamo masku neizmanto atkārtoti – tā jāizmet, vispirms ieliekot maisiņā.
 • Ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina ar citu – tīru un sausu.
 • Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti.
 • Noņemot sejas masku, nepieskaries tās priekšpusei.

Noskaties video, kā pareizi lietot sejas masku!

Atbilde rediģēta 20.10.2020.

Transports un robežšķērsošana Veselība

Pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu sabiedriskajā transportā organizēs pārvadātāji un, ņemot vērā to, ka transportlīdzekļi ir atšķirīgi, arī risinājumi atšķirsies. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu. Tikai konkrētais pārvadātājs varēs atbildēt, kā organizēs drošības pasākumu ievērošanu savos transportlīdzekļos.

No rītiem un vakaros, kad ir visvairāk braucēju, pārvadātājiem iespēju robežās būs jānodrošina lielākas ietilpības transportlīdzekļi vai jānodrošina papildu transportlīdzeklis. Savukārt pasažieri ir aicināti izvērtēt nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu un izvēlēties laiku, kad pasažieru ir mazāk, t.i., ne “pīķa” stundās, kad cilvēki dodas uz darbu vai no darba.

No 7.decembra sejas maskas ir jālieto visiem – gan šoferim, gan pasažieriem, tai skaitā bērniem no 7 gadu vecuma. 

Sejas maskas sabiedriskajā transportā var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu un personas ar kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.

Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot iedzīvotāji, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests vai kuri atzīti par kontaktpersonām.
 

Atbilde rediģēta 14.12.2020.

Transports un robežšķērsošana

Jā, maskas ir jālieto, jo taksometri ir sabiedriskais transports. No 7.decembra sejas maskas ir jālieto visiem – gan šoferim, gan pasažieriem, tai skaitā bērniem no 7 gadu vecuma.

Atbilde rediģēta 04.12.2020.

Transports un robežšķērsošana

Personām, kuras ir atgriezušies no tā saucamajām “sarkanajām” valstīm (valstu saraksts), jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Savukārt mājas karantīna jāievēro 14 dienas kopš brīža, kad pēdējo reizi bija ciešs kontakts ar saslimušo. Ja persona dzīvo kopā ar saslimušo, tad 14 dienu atskaite sākas no dienas, kad slimnieks izveseļojies. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. 

Atbilde ir rediģēta 30.11.2020.

Veselība Transports un robežšķērsošana

Papildus drošībai ārstniecības personas, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbinieki, izglītības iestāžu un bērnu dārzu darbinieki, kuriem ikdienā ir cieši kontakti attiecīgi ar pacientiem, klientiem un bērniem, pēc izbraukšanas no tā sauktās sarkanās valsts pašizolāciju varēs ievērot tikai 10 dienas, ja astotajā dienā būs veikuši Covid-19 testu un tas būs negatīvs. Ja darbinieks testu neveic, pašizolācija jāievēro 14 dienas.

Atbilde ir pievienota 17.09.2020.

Veselība Izglītība Transports un robežšķērsošana

Latvijā var ieceļot, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātās vadlīnijas. Ceļojot no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Valstu saraksts, no kurām ieceļojot Latvijā jāievēro 10 dienu pašizolācija, atrodams SPKC mājaslapas sadaļā “Valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19”.
 

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, no 11. februāra, personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem  vai privāto transportlīdzekli Latvijā varēs ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības  gadījumos:

 • darbs,
 • mācības, studijas,
 • ģimenes apvienošana,
 • medicīnas pakalpojumu saņemšana,
 • tranzīts,
 • nepilngadīgo pavadīšana,
 • atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,
 • bēres.

Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji nedrīkst uzņemt pasažierus, kuri covidpass.lv sistēmā nav norādījuši ceļošanas mērķi. Tāpat ieceļotājiem joprojām ir pienākums gan veikt Covid-19 testu pirms ierašanās Latvijā, gan ievērot pašizolāciju uzreiz pēc ierašanās. Uzzini vairāk!

No 26. februāra līdz 6. aprīlim Latvijā nevarēs ieceļot trešo valstu valstspiederīgie ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kuru ieceļošanas mērķis neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 37.1., 37.2, 37.3, 37.5.-37.15.apakšpunktā minētājiem ieceļošanas mērķiem.

Uzzini vairāk Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē!
 

Atbilde ir rediģēta 26.02.2021.

Transports un robežšķērsošana Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās Veselība

Ceļojot no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Valstu saraksts, no kurām ieceļojot Latvijā jāievēro 10 dienu pašizolācija, atrodams Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapas sadaļā “Valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19”.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, no 11. februāra, personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem  vai privāto transportlīdzekli Latvijā varēs ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības  gadījumos:

 • darbs,
 • mācības, studijas,
 • ģimenes apvienošana,
 • medicīnas pakalpojumu saņemšana,
 • tranzīts,
 • nepilngadīgo pavadīšana,
 • atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,
 • bēres.

Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji nedrīkst uzņemt pasažierus, kuri covidpass.lv sistēmā nav norādījuši ceļošanas mērķi.

Ikvienam, kas ieceļo Latvijā, izmantojot starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, ir jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskais PCR testa (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma) negatīvs rezultāts. Apliecinājums nedrīkst būt senāks par 72  stundām. Savukārt personām, kas pēdējo 3 mēnešu laikā ir pārslimojušas Covid-19, ir jāuzrāda ārsta izziņa vai medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza

Ja pasažieris nebūs spējīgs uzrādīt testa rezultātu - izdrukātu vai  elektroniski viedierīcē -, vai ārsta izziņu, tam tiks atteikta iekāpšana  transportlīdzeklī. Testa rezultātam vai ārsta izziņai ir jābūt angļu, franču, krievu vai izlidošanas valsts oficiālajā valodā. Izmantot pārvadātāja pakalpojumus varēs tikai, uzrādot negatīvu testa rezultātu. Šī norma attiecas arī uz tiem, kas iecerējuši ierasties Latvijā ar privāto transportlīdzekli. Testa rezultāts būs jānorāda covidpass.lv anketā, ko varēs pārbaudīt Latvijas robežsardze un policijas pārstāvji.[1]

Noteikti arī izņēmuma gadījumi, kad tests pirms ieceļošanas Latvijā nav jāveic:

 • Bērniem līdz 11 gadu vecumam
 • Pārvadātāju darbiniekiem un apkalpes locekļiem, jūrniekiem, kas dodas uz vai no savas darbavietas, tranzīta pasažieriem, kuri nepamet lidlauka kontrolējamo zonu, diplomātiskā korpusa pārstāvjiem
 • Tests netiks prasīts pierobežas iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso robežu darba, izglītības un līdzīgu vajadzību dēļ un var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību

No 15. februāra personām, kas šķērsos Latviju tranzītā, tas būs jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv. Uzzini vairāk!

Pēc atgriešanās no ārvalstīm, kurās ir augsta saslimstība ar Covid-19, ir obligāti jāievēro 10 dienu pašizolācija, bet atsevišķām personu kategorijām (ārstniecības personām, izglītības iestāžu darbiniekiem u.c.) – 14 dienu pašizolācija, ko noteiktos gadījumos drīkst pārtraukt jau 10.dienā.

Pašizolācijas neievērošana darba vietā un darba laikā

Izņēmumi pieļaujami tiem ārvalstu iedzīvotājiem no riska valstīm, kuru:

 • ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei (var netikt piemērota pašizolācija darba pienākumu veikšanas laikā un vietā) (uzzini vairāk!)
 • ierašanās mērķis Latvijā ir dalība starptautiskos sporta pasākumos (uzzini vairāk!)

Vairāk par rīcību iebraucot Latvijā SKPC mājaslapas sadaļā “Ja atgriezies/iebrauc Latvijā”.

[1]Latvijas valstspiederīgie ar privāto transportu var ierasties Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu. Galvenais, lai ir apliecinājums par pozitīva/negatīva testa veikšanu. Tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju ar privāto autotransportu, var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā.

Atbilde ir rediģēta 26.02.2021.

Transports un robežšķērsošana

 • No 2021. gada 25. janvāra ikvienam, kas ieceļo Latvijā, izmantojot starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, ir jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskais PCR testa (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma) negatīvs rezultāts.
 • Personām, kas pēdējo 3 mēnešu laikā ir pārslimojušas Covid-19, ir jāuzrāda ārsta izziņa vai medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza
 • Apliecinājums par negatīvu testu  ir jāuzrāda pārvadātājam, piemēram, lidsabiedrībai, pretējā gadījumā personai tiks atteikta iekāpšana. Pārvadātājam apliecinājumu jāuzrāda primāri drukātā veidā, ja tas nav iespējams, tad elektroniskā formā.
 • Ja persona ieceļo ar autotransportu, bet neveic komercpārvadājumu, atzīmei par testa rezultātu ir jābūt aizpildītajā Covidpass.lv anketā. Negatīva testa esamību pārbaudīs Valsts robežsardze vai Valsts policija.[1]
 • Testa apliecinājumam ir jābūt  angļu, franču, vācu, krievu valodā vai pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas gadījumā arī tās valsts valodā, no kuras persona ceļo uz Latviju. Ja testa rezultātus uzrāda Valsts robežsardzei vai Valsts policijai, iebraucot Latvijā no Igaunijas un Lietuvas, testa rezultātus var uzrādīt arī lietuviešu vai igauņu valodā.

[1] Latvijas valstspiederīgie ar privāto transportu var ierasties Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu. Galvenais, lai ir apliecinājums par pozitīva/negatīva testa veikšanu. Tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju ar privāto autotransportu, var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā.

Transports un robežšķērsošana

No 11.februāra līdz 25.februārim tiek atcelti pasažieru pārvadājumi no un uz Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, no 11. februāra, personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem  vai privāto transportlīdzekli Latvijā varēs ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības  gadījumos:

 • darbs,
 • mācības, studijas,
 • ģimenes apvienošana,
 • medicīnas pakalpojumu saņemšana,
 • tranzīts,
 • nepilngadīgo pavadīšana,
 • atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,
 • bēres.

Uzzini vairāk!

Vienlaikus Ārlietu ministrija aicina neceļot bez ārkārtējas nepieciešamības! Ja tomēr nepieciešams doties uz ārvalstīm, šeit (https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celo-drosi-2/10-atgadinajumi-veiksmigam-celojumam/celojumu-bridinajumi-par-valstim-un-teritorijam)  var iepazīties ar ieteikumiem drošākai ceļošanai.

Atbilde rediģēta 05.02.2021.

Transports un robežšķērsošana

Jā! Jums par pašizolācijas pārtraukšanu jāpaziņo Valsts policijai un ceļā obligāti jāizmanto sejas maska (gan sabiedriskajā transportā, gan lidostā un citās vietās).

Paziņot par izmaiņām var: 

 • informējot policistu, kurš sazinās ar personu, lai pārliecinātos, ka tiek ievērota pašizolācija;
 • nosūtot rakstisku apliecinājumu uz e-pastu pasts@vp.gov.lv;
 • sazinoties ar to policijas iecirkni, kura apkalpojamā teritorijā persona uzturas. 

 

Atbilde ir rediģēta 08.10.2020.

Transports un robežšķērsošana

Nē! Veselības ministrija aicina stingri izvērtēt jebkura ārzemju brauciena nepieciešamību. Ja persona tomēr izvēlas doties uz ārzemēm, jārēķinās, ka atgriežoties, ir jāievēro pašizolācija un persona nedrīkst doties uz darbu (klātienē).

Veselība

No 19. decembra līdz 6. aprīlim iedzīvotāji Covid-19 analīzes var nodot arī bez ārsta nosūtījuma, ja ir parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.). Savukārt cilvēki, kuri atgriezušies Latvijā no Apvienotās karalistes vai Dienvidāfrikas republikas, testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu.

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:

Noteiktais termiņš var tikt mainīts, strauji pieaugot iedzīvotāju, kuri bez nosūtījuma piesakās nodot paraugus Covid-19 infekcijas noteikšanai, skaitam un būtiski palielinoties rindām paraugu nodošanai.

Analīžu nodošanas vietas un informāciju par katru no tām iespējams atrast interaktīvā kartē: "COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā".

Savukārt, Covid-19 analīžu rezultāti pieejami E-veselības portālā, kā arī analīžu pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Lai rezultātus aplūkotu E-veselībā, jāatver interneta pārlūkprogrammā adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc autorizēšanās sistēmā analīžu rezultātu paziņojums būs skatāms sadaļā "Mani rezultāti".

Atbilde rediģēta 19.01.2021.

Veselība

Ārstniecības iestāžu saraksts, kas nodrošina ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem un šo personu kontaktpersonām pieejams Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes sadaļā “Ārstniecības pakalpojumu saņemšanas kārtība”. Iestāžu saraksts var mainīties, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai NVD tīmekļvietnē.

 

Veselība

Saslimšanas pazīmes cilvēkiem izpaužas dažādi, taču pie biežāk sastopamiem simptomiem pieskaita paaugstinātu temperatūru (drudzi), nogurumu, sausu klepu.
Citi simptomi ir arī elpas trūkums (iespējama spiedoša sajūta uz krūtīm), sāpes muskuļos, iekaisusi rīkle, kakla sāpes, reti - caureja, slikta dūša un iesnas.
Šīs pazīmes parasti ir vieglas un sākas pakāpeniski. Ir arī gadījumi, kad cilvēki inficējas, bet viņiem nerodas nekādas slimības pazīmes. 
Ja Tev ir parādījušies šādi simptomi:

 • pilnībā pārtrauc kontaktu ar veseliem cilvēkiem (karantīna);
 • sazinies ar savu ģimenes ārstu, kurš sniegs padomus par ārstēšanu un testēšanu;
 • ja tev ir ļoti augsta temperatūra, smags klepus un grūtības elpot, nekavējoties zvani 113.
Veselība

Vīruss izplatās ar inficēta cilvēka siekalām un deguna izdalījumiem:

 • Tiešā kontaktā ar inficētu personu.
 • Ar sīkiem pilieniem, kas rodas runājot, šķaudot vai klepojot.
 • Pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Profilakses pasākumi ir līdzīgi kā citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām: ir bieži jāmazgā rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi. Klepojot un šķaudot izmanto vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgā rokas! Lai ar vīrusu nesaslimtu, ievēro sociālo distancēšanos – 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, izvairies no vietām, kur pulcējas daudz cilvēku, iespēju robežās paliec mājās un strādā attālināti. Lieto masku!

Veselība Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Sākotnēji efektīvākā rīcība ir vērst konkrētās vietas darbinieku, apsargu uzmanība uz nepieciešamību ievērot noteiktās prasības, ja tas neizdodas - jāsazinās ar vietas vadību. Noteikto ierobežojumu ievērošanu uzrauga Valsts policija un, ja neizdodas situāciju atrisināt, jāzvana policijai uz 110.

Ja konstatējat viltus ziņu, brīdiniet un informējiet par to savus līdzcilvēkus, tostarp digitālajā vidē. Sociālajos medijos izmantojiet šo tīklu piedāvātās iespējas ziņot administratoriem. Viltus ziņu izplatību kontrolē Valsts policija.

Kontrole un atbildība

Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzrauga sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģē un vērtēs iespējamos pārkāpumus. 
Valsts Policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.
Saeima lēmusi atbalstīt valdības priekšlikumu un paaugstināt administratīvo sodu gadījumos, kad pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi. Fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro. Sods līdz 2000 eiro piemērojams personām par nepatiesu ziņu sniegšanu. 
Ja ir informācija par COVID-19 prasību pārkāpumu, jāziņo policijai, zvanot uz 110.

Kontrole un atbildība

Atbildes uz citiem biežāk uzdotajiem jautājumiem iegūsi, zvanot uz vienoto Covid-19 uzziņu tālruni 8345.

Pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās

Piešķirtā summa veidojas no ministriju prognozētiem aprēķiniem, cik liels finansējums nozarei un iedzīvotājiem pabalstu veidā ir nepieciešams Covid-19 seku mazināšanas pasākumiem. Detalizēta informācija ir pieejama sadaļā "Piešķirto līdzekļu sadalījums un izlietojums".

Papildus finansējumam  no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” kopējā atbalsta summa ietver arī pasākumus nodokļu jomā, aizdevumus un garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, ES fondu pārdales un papildus piešķirtos līdzekļus ES fondu projektu īstenošanai. Piešķirto finansējumu ministrijas, neatkarīgās valsts iestādes un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības pamazām izlieto noteiktajiem mērķiem.

COVID-19 krīzes ietekmē ekonomikā vērojama lejupslīde, un plānotie budžeta ieņēmumi netiek saņemti plānotajā apmērā. No budžeta valsts maksā algas pedagogiem, ārstiem, policistiem un citiem valsts iestāžu un pārvaldes darbiniekiem, tādēļ daļa no piesaistītajiem līdzekļiem tiks izlietota, lai aizpildītu krīzes dēļ budžetā radušos ieņēmumu “robu”.

Atbilde ir rediģēta 10.12.2020.

Finanses krīzes mazināšani

Covid-19 uzliesmojums izraisīja nepieciešamību kopš 2020. gada marta vidus operatīvi nodrošināt finansiālu segumu valdības lēmumiem Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai un ekonomikas atbalstam ārkārtējā situācijā.

Kopš 2020. gada marta līdz decembra sākumam iekšējā un starptautiskajos finanšu tirgos kopā piesaistīti resursi 2,230 miljardu eiro apmērā. 

Resursi piesaistīti uz salīdzinoši īsiem termiņiem un ar iespējami zemākām (tuvu nullei) procentu likmēm, lai mazinātu šādos finanšu tirgus apstākļos veicamās aizņemšanās izmaksu (procentu izdevumu) ietekmi uz valsts budžetu. 

Papildus finanšu tirgos veiktajiem aizņēmumiem piesaistīti aizņēmumi arī no starptautiskajām finanšu institūcijām – Ziemeļu investīciju bankas, Eiropas Komisijas instrumenta SURE, Eiropas Investīciju bankas. 

Pašlaik valstij ir pieejams finansējums Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai un ekonomikas atbalstam. Ja būs nepieciešams, finansējums papildu pasākumiem Covid-19 seku mazināšanai un ekonomikas atbalstam tiks nodrošināts nepieciešamajā apjomā, veicot aizņemšanos finanšu tirgos, kā arī izmantojot finansiāli izdevīgas aizņemšanās iespējas no starptautiskajām finanšu institūcijām.

Atbilde ir rediģēta 10.12.2020.

Finanses krīzes mazināšani

Covid-19 pandēmija ir izraisījusi ievērojamas svārstības starptautiskajos finanšu tirgos, tai skaitā pieaugot valstu kredītriska uzcenojuma līmeņiem. Lai mazinātu šādos finanšu tirgus apstākļos veicamās aizņemšanās izmaksu (procentu izdevumu) ietekmi uz valsts budžetu, Valsts kase resursus ir piesaistījusi uz salīdzinoši īsiem termiņiem un ar iespējami zemākām procentu likmēm (tuvu nullei), vienlaikus nepalielinot valsts parāda pārfinansēšanas risku tuvākajos gados.

Valsts parādu ir iespējams atmaksāt, veidojot valsts budžetu ar pārpalikumu tādā apjomā, kas atbilst attiecīgajā periodā dzēšamajam valsts parāda apjomam, un pārpalikumu novirzot valsts parāda atmaksai. Ja tas nav iespējams vai pārpalikums nav pietiekams visu saistību dzēšanai, nepieciešamais finansējuma apjoms tiek iegūts, pārfinansējot saistības ar jauniem aizņēmumiem finanšu tirgos. Ņemot vērā uzņemto valsts parāda saistību apjomu un atmaksas grafiku, valsts parāda atmaksa noteiktajā termiņā tiks nodrošināta tāpat kā iepriekšējos gados, pārfinansējot valsts parāda saistības ar jauniem aizņēmumiem finanšu tirgos. 
 

Atbilde ir publicēta 10.12.2020.

Finanses krīzes mazināšani