Pārlekt uz galveno saturu
Pieaudzis ar Covid-19 saslimušo skaits! Katra iedzīvotāja pienākums ir ievērot piesardzību: nedrūzmēties, izvairīties no ceļošanas uz ārzemēm un rūpēties par roku higiēnu!
Covid-19 aktualitātes

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Spēkā no 1. augusta

Lapa tika atjaunota: 31.07.2020

Būtiskākie fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi

- Vēdināt telpas, ievērot higiēnu, dezinfekcijai izmantot līdzekli ar vismaz 70% spirta saturu
- Ieteicams lietot mutes un deguna aizsegu vietās, kur ir daudz cilvēku, nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī sabiedriskajā transportā
- Ne vairāk kā 250 personas organizētā pasākumā telpās, kuras ir mazākas par 1000 m2
- Ne vairāk kā 500 personas organizētā pasākumā telpās, kuras ir lielākas par 1000 m2
- Ne vairāk kā 3000 personas organizētā pasākumā ārpus telpām
- Publiskās vietās jāseko norādēm par drošības pasākumiem

Kādi drošas sadzīves nosacījumi jāievēro ikvienam?
 
DRĪKST
DRĪKST AR NOSACĪJUMIEM
NEDRĪKST

Veselība

Pozitīvs Covid-19 tests - Iepriekš piesakoties pa tālruni 8303, bezmaksas Covid-19 testu var veikt ikviens   - Iet ārā no mājām
- Uzņemt ciemiņus un iet ciemos
- Doties uz skolu vai darbu klātienē
- Braukt sabiedriskajā transportā
Akūtas elpceļu infekcijas simptomi     - Doties uz darbu, ja ir risks apdraudēt citus

Sabiedriskais transports

Sabiedriskā transporta izmantošana   - Ieteicams lietot deguna un mutes aizsegu (der pašdarināta vai pirkta maska, lakats, šalle un citi risinājumi)
- Jāievēro higiēnas pasākumi
- Jāievēro norādes sabiedriskajā transportā
- Pēc ierašanās Latvijā no valstīm, kurās Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 25 (valstu saraksts SPKC mājas lapā), sabiedrisko transportu drīkst lietot tikai nokļūšanai pašizolācijas vietā, valkājot mutes un deguna aizsegu.
- Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot pasažieri, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs un cilvēki, kas bijuši kontaktā ar Covid-19 inficētu personu

Izglītība

Bērnudārzu darbība - Bērnudārzi drīkst darboties pilnā apmērā, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības    
Mācības   - Skolām no 1. septembra mācības jāorganizē (A) klātienē. Drošai cilvēku plūsmas organizācijai tās var notikt (B) daļēji attālināti. Ja skolā tiek atklāts Covid-19 gadījums, jābūt plānam, kā mācības organizēt (C) pilnībā attālināti atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām  
Konsultācijas klātienē   - Drīkst sniegt klātienes konsultācijas, lai sagatavotu vidējās un vidējās profesionālās izglītības iestāžu skolēnus gala pārbaudījumiem, kā arī konsultācijas 9. klasēm  
Eksāmeni - 12. klasēm un profesionālo skolu audzēkņiem gala pārbaudījumi notiks

- Drīkst organizēt klātienē latviešu valodas eksāmenu mazākumtautību izglītības programmās
- Drīkst organizēt klātienē valsts pārbaudījumus un iestājpārbaudījumus augstākās izglītības iestādēs, ja to nevar izdarīt attālināti

- 9. klasēm eksāmeni atcelti
Sporta aktivitātes   - Drīkst organizēt nodarbības un treniņus grupām līdz 30 cilvēkiem, nepārklājoties treniņgrupām
- Sporta sacensības drīkst organizēt līdz 250 personām telpās zem 1000 m2 bez skatītājiem, līdz 3000 personām ārpus telpām, ieskaitos skatītājus
- Sporta pasākumi iekštelpās, kuru kopējā platība ir vismaz 1000m2 drīkst notikt ar skatītājiem
- Sporta pasākumi ārpus telpām drīkst notikt jebkurā diennakts laikā
 
Interešu izglītība  

- Drīkst organizēt pieaugušo profesionālās izglītības un interešu izglītības nodarbības līdz 50 cilvēkiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības
- Drīkst organizēt bērnu interešu izglītības nodarbības klātienē līdz 250 personām telpās zem 1000 m2, līdz 500 personām telpās virs 1000 m2, līdz 3000 personām ārpus telpām, bet lai plūsmas nepārklājas ar konsultācijām, eksāmeniem u.c. pasākumiem skolās. 
- Jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības un 2 metru distance, izņemot dejās un korī.
- Drīkst organizēt bērnu un jauniešu nometnes līdz 30 dalībniekiem ar ārsta izziņu un atļauju piedalīties nometnē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Ja to pieļauj attiecīgās nometnes norises vietas kapacitāte, tad vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes

 
Izlaidumi   - Skola drīkst organizēt izlaiduma pasākumus, līdz 250 personām telpās zem 1000 m2, līdz 500 telpās virs 1000 m2, līdz 3000 personām ārpus telpām, kā arī ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības prasības. Par drošības prasību ievērošanu ir atbildīgs izglītības iestādes vadītājs.  

Publiski pasākumi un aktivitātes

Darba laiks   - Izklaides, kultūras, sporta, sabiedriskās ēdināšanas un citas atpūtas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00
- Brīvdabas kino darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00
- Nedrīkst strādāt naktī no plkst. 24.00 līdz 6.00
Amatiermākslas kolektīvu darbība    Drīkst notikt organizēta amatiermākslas kolektīvu darbība, piemēram, kori, deju kopas, ansambļi, tautas lietišķās mākslas pulciņi, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus  
Pasākumi telpās   - Drīkst organizēt pasākumus līdz 250 personām telpās zem 1000 m2, līdz 500 telpās virs 1000 m2, ievērojot fizisko distancēšanos, drošības pasākumus un organizatora noteikumus 
- Kultūras pasākumos, kuros apmeklētāji sēž personalizētās, fiksētās sēdvietās, starp sēdvietām jāievēro 1 metra distance
 
Pasākumi ārā  

- Drīkst organizēt pasākumus līdz 3000 personām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības noteikumus
- Drīkst organizēt brīvdabas auto-kino un auto-koncertus (neatkarīgi no dalībnieku skaita), kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī
- Brīvdabas kino darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00

 
Dievkalpojumi, citas reliģiskās darbības   - Drīkst organizēt, ievērojot fiziskās distancēšanās noteikumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus līdz 250 personām telpās zem 1000 m2, līdz 500 telpās virs 1000 m2, līdz 3000 personām ārpus telpām
- Reliģiskās darbības veikšanas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00
- Reliģiskās darbības veikšanas vietas nedrīkst strādāt no plkst. 24.00 līdz 6.00
Sabiedriskās ēdināšanas vietas  

- Drīkst strādāt no plkst. 6.00. līdz 24.00
- Starp galdiņiem jābūt 2 metru distancei un telpās jāparedz vismaz 3 m2 uz vienu apmeklētāju
- Pie viena galdiņa telpās drīkst būt ne vairāk kā 4 cilvēki, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus
- Pie viena galdiņa ārā drīkst būt ne vairāk kā 8 cilvēki, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus

 
Sportošana  

- Drīkst organizēt visu veidu sporta nodarbības un treniņus
- Nodarbībās un treniņos jānodrošina 4m2 platība uz cilvēku, nepārsniedzot 250 cilvēku skaitu telpās zem 1000 m2, 500 cilvēku telpās virs 1000 m2 vai 3000 cilvēku ārpus telpām
- Vienā treniņgrupā drīkst būt ne vairāk kā 30 cilvēku, un treniņgrupas nedrīkst fiziski pārklāties, arī ģērbtuvēs un sanitārajās telpās
- Sporta sacensības drīkst organizēt līdz 250 personām telpās zem 1000 m2 un 500 personām telpās virs 1000 mbez skatītājiem, līdz 3000 personām ārpus telpām, ieskaitot skatītājus
- Sporta pasākumi iekštelpās, kuru kopējā platība ir vismaz 1000 m2 drīkst notikt ar skatītājiem
- Sporta pasākumi ārpus telpām drīkst notikt jebkurā laikā, nepārsniedzot 3000 personu ierobežojumu

 
Baseini   - Aktīvai peldēšanai jābūt 12 m2 ūdens virsmas platībai uz cilvēku, rekreācijai – 4 m2 uz cilvēku  

Privāti pasākumi

Pasākumi telpās   - Pasākumus drīkst organizēt, nepārsniedzot līdz 250 personām telpās zem 1000 m2, līdz 500 telpās virs 1000 m2, nodrošinot 4 m2 platību uz apmeklētāju, ievērojot 2 metru distanci un ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības  
Pasākumi ārā   - Pasākumus drīkst organizēt, nepārsniedzot 3000 cilvēku skaitu, nodrošinot 4 m2 platību uz apmeklētāju, ievērojot 2 metru distanci un ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības  
Kāzas, kristības, bēres   - Pasākumus drīkst organizēt, līdz 250 personām telpās zem 1000 m2, līdz 500 telpās virs 1000 m2, līdz 3000 personām ārpus telpām, ievērojot 2 metru distanci, nodrošinot dezinfekciju    
Notikumi darbavietā     - Jāierobežo darbinieku pulcēšanās darbā ārpus darba pienākumu veikšanas

Iepirkšanās

Tirdzniecības centri - Atļauta visu veikalu darbība tirdzniecības centros arī brīvdienās un svētku dienās - Jāizvieto norādes par fizisko distancēšanos un drošības pasākumiem
- Tirdzniecības telpās jāierobežo apmeklētāju skaits
 

Ārvalstu braucieni

Privāti braucieni

- Drīkst organizēt tūrisma braucienus un doties ārvalstu braucienos uz un no valstīm, kurās Covid-19 inficēto skaits divās nedēļās nepārsniedz 25 jaunus gadījumus uz 100000 iedzīvotāju  (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Pašizolācija nav jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā no valstīm, kurās jaunu Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju divās nedēļās nepārsniedz 16 (valstu saraksts SPKC mājas lapā)

- Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība
- Starptautiskie pasažieru pārvadājumi tiek veikti caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu uz un no valstīm, kurās divās nedēļās ir mazāk nekā 25 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi uz 100000 cilvēku (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Jāievēro 14 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, kurā divās nedēļās ir vairāk nekā 16 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi uz 100000 cilvēku valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Jāievēro 14 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, uz kuru netiek veikti starptautiskie pasažieru pārvadājumi

- Rekomendēts nedoties uz un no valstīm, kurās ir vairāk nekā 25 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi divās nedēļās uz 100000 iedzīvotāju (valstu saraksts SPKC mājaslapā)
Komandējumi - Atļauti neregulārie pasažieru pārvadājumi, ja tajos tiek pārvadāti tranzītpasažieri un tiek šķērsota Latvijas Republikas robeža.
- Pašizolācija nav jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā no valstīm, kurās Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju nepārsniedz 16 (valstu saraksts SPKC mājas lapā)

- Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība
- Starptautiskie pasažieru pārvadājumi tiek veikti caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu uz un no valstīm, kurās divās nedēļās ir mazāk nekā 25 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi uz 100000 cilvēku (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Notiek pārvadājumi, kuros darbinieki  tiek pārvadāti, pamatojoties uz darba devēja pārvadātājam iesniegtu darbinieku sarakstu.
- Notiek neregulārie pasažieru pārvadājumi, kuri ir speciāli organizēti darbinieku nogādāšanai darbu pienākumu veikšanai.
- Jāievēro 14 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, kurā Covid-19 inficēto skaits divās nedēļās ir vairāk nekā 16 jauni gadījumi uz 100000 cilvēku (valstu saraksts publicēts SPKC mājas lapā)
- Atsevišķi kultūras darbinieki pēc ierašanās Latvijā Kultūras ministrijas rīkojumā noteiktā kārtībā darba pienākumu veikšanas laikā drīkst neatrasties pašizolācijas vietā

 

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi   - Ieteicams sniegt un saņemt attālināti  
Sabiedrības līdzdalība   - Drīkst organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmes līdz 250 personām telpās zem 1000 m2, līdz 500 telpās virs 1000 m2, līdz 3000 personām ārpus telpām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus  
Piketi, mītiņi, gājieni   - Drīkst organizēt piketus, mītiņus un gājienus klātienē līdz 250 personām telpās zem 1000 m2, līdz 500 telpās virs 1000 m2, līdz 3000 personām ārpus telpām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus