Pārlekt uz galveno saturu
2023. gada maijā Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka Covid-19 pandēmija vairs nav uzskatāma par starptautisku ārkārtas situāciju veselības jomā.

Informācija mājaslapā vairs netiek regulāri atjaunota.

Ikmēneša 20 eiro pabalsts vakcinētajiem senioriem – jautājumi un atbildes

Lapa tika atjaunota: 05.01.2022

Lai Covid-19 izplatības laikā valstī veicinātu vakcinēšanos pret saslimšanu ar šīs infekcijas izraisītu slimību, Latvijā dzīvojošiem un vakcinētajiem iedzīvotājiem virs 60 gadu vecuma no 2021. gada novembra līdz 2022. gada marta beigām maksā ikmēneša pabalstu 20 eiro  mēnesī.

Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos sabiedrības jautājumus par šo pabalstu un kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir sagatavojusi uz tiem atbildes.

 1. Esmu vakcinēts pensionārs, kas man jādara, lai saņemtu pabalstu 20 eiro mēnesī?
  Jums nav jādara nekas, ja dzīvojat Latvijā un esat Latvijā piešķirtās pensijas saņēmējs, jo šādā gadījumā VSAA izmaksās pabalstu 20 eiro mēnesī automātiski. Informāciju par to, ka esat  pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu, VSAA saņem no Nacionālā veselības dienesta. Pabalstu izmaksā līdzīgi kā pensiju un tā izmaksu uzsāka 2021. gada decembrī, kad izmaksāja 20 eiro par novembri un 20 eiro par decembri, tātad kopā 40 eiro.
 2. Ko nozīmē - pabeigts pilns vakcinācijas kurss pret Covid-19? Vai jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam?
  Ja vakcinācija veikta nesen, ir svarīgi, lai ir ievadīts pilnam vakcinācijas kursam, kas noteikts konkrētai vakcīnai, atbilstošs vakcīnu devu skaits vai nepieciešamais jaukto vakcīnu devu skaits. Vai arī ar RNS testu ir bijusi apstiprināta inficēšanās (saslimšana)  ar Covid-19 un pēc tam ir ievadīta viena vakcīnas deva. Sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts var arī nebūt.
 3. Vai pabalstu varēs saņemt, ja cilvēks dažādu iemeslu dēļ tikai 2021. gada novembra baigās var doties vakcinēties un līdz ar to otrā pote saņemta 2021. gada decembrī?
  Jā, ja vakcinācijas kurss ir pabeigts, piemēram, 2021.gada 16.decembrī, tad pabalstu maksā par 2021.gada decembri un par 2022.gada janvāri, februāri un martu. Par 2021. gada novembri 20 eiro neizmaksā.
 4. Vai pabalstu izmaksās attiecīgo vecumu sasniegušajiem Latvijas pilsoņiem, kas pašlaik dzīvo un strādā ārzemēs?
  Nē, pabalstu varēs saņemt tikai tie cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. Ar to ir saprotama tāda persona, kura reāli dzīvo Latvijā. Ja personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir Latvijā, bet VSAA rīcībā ir informācija, ka tās dzīvesvieta ir citā valstī, tad tiek uzskatīts, ka šī persona nedzīvo Latvijā.
 5. Kā rīkoties, ja vakcinācija nav veikta Latvijā?

  Ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (ES digitālais Covid-19 sertifikāts) saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, tad ir jāraksta iesniegums VSAA un tam jāpievieno  ES digitālo Covid-19 sertifikātu, kas saņemts citā ES/EEZ dalībvalstī, vai tā kopiju.

  Ja persona, kura atbilst 20 eiro pabalsta piešķiršanas kritērijiem, vakcināciju ir veikusi valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, kādēļ nav izsniegts ES digitālais Covid-19 sertifikāts, tad viņai ir jāvēršas NVD ar iesniegumu par ārvalstī veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu.

 6. Vai pabalsts 20 eiro mēnesī  pienākas cilvēkam, kurš vakcinējies jau 2021. gada vasarā, bet 60 gadi apritēja tikai 2021. gada 30.decembrī?
  Ja cilvēks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 2021.gada vasarā un 60 gadu vecumu sasniedza 2021. gada 30. decembrī, tad tiesības uz pabalstu viņam ir no 2021. gada 1. decembra. Novembrī viņam vēl nebija 60 gadu un līdz ar to cilvēks par 2021. gada novembri pabalstu nesaņem.
 7. Kas jādara vakcinētajiem cilvēkiem, kuriem jau ir noteiktie 60 gadi, bet pensiju vai citu pakalpojumu no VSAA,  nesaņem?

  Šiem cilvēkiem ir jāiesniedz iesniegums VSAA. Iesniegumu pabalsta 20 eiro mēnesī  piešķiršanai VSAA var iesniegt:
  1. elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  2. elektroniski e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  3. nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.
   1. Iesniegumā jānorāda:  
    1. vārds, uzvārds, personas kods,
    2. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai,
    3. Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.
 8. Vai pašvaldības sociālais dienests var atņemt maznodrošinātā statusu, ja pēc pabalsta 20 eiro mēnesī saņemšanas cilvēka ienākumi būs lielāki, nekā nepieciešams maznodrošinātajam?
  Nē, pašvaldības sociālais dienests,  novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņems vērā Jums izmaksāto pabalstu 20 eiro mēnesī .  No šī pabalsta netiks ieturēts  arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
 9. Kas notiks, ja vakcinēts 60 vai vairāk gadus sasniedzis cilvēks šo pabalstu VSAA pieprasīs tikai pavasarī, jo vēlas 100 eiro saņemt uzreiz?
  Ja šis cilvēks būs kvalificējies  pabalstam 20 eiro mēnesī jau no novembra, tad, situācijā, kad viņš nesaņem nevienu no VSAA pakalpojumiem (pensiju, atlīdzību vai pabalstu), šo pabalstu var pieprasīt arī vēlāk, piemēram, pavasarī, kad, pēc iesnieguma izskatīšanas, cilvēkam  tiks izmaksāti 100 eiro vienā maksājumā. Tomēr, jāņem vērā, ka iesniegums cilvēkam jāiesniedz sešu mēnešu laikā no 2021.gada 27.oktobra, kad stājās spēkā normatīvais regulējums par pabalsta 20 eiro mēnesī izmaksu, vai no dienas, kad pabeigts pilns vakcinācijas kurss, ja tas ir veikts laikposmā no 2021.gada 27.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim.
 10. Vai 20 eiro pabalsts pienākas arī tiem vakcinētajiem, kas ir Krievijas pensijas saņēmēji? 
  Šiem  cilvēkiem arī pienākas pabalsts 20 eiro mēnesī . Jo, saskaņā ar likumu, to maksās  Latvijā dzīvojošām personām (neatkarīgi no pilsonības), kuras līdz 2021.gada 31.decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu un pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19.
  Pabalstu VSAA izmaksās bez personas iesnieguma, ja Krievijas vai citas valsts pensiju cilvēks saņem ar VSAA starpniecību. Ja Krievijas pensiju cilvēks saņem  tieši no Krievijas, tad VSAA rīcībā nav personas konta numura. Šādā gadījumā būs jāraksta iesniegums pabalsta piešķiršanai. Līdzīgi kā tiem,  kuri no VSAA nesaņem nevienu no pakalpojumiem (pensiju, atlīdzību, pabalstu).
 11. Vai pabalstu 20 eiro mēnesī  var saņemt arī cilvēki, kas izslimojuši ar Covid-19 un ieguvuši pārslimošanas sertifikātu?
  Nē, pabalstu 20 eiro mēnesī tiek piešķirts tikai tiem cilvēkiem, kuri pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu, līdz ar to Covid-19 testa un pārslimošanas sertifikāts nav derīgs pabalsta piešķiršanai. Tomēr, ja cilvēks veselības dēļ ir saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19 līdz 2022. gada 31. martam, tad šādā gadījumā persona var iesniegt iesniegumu VSAA pabalsta piešķiršanai, tam klāt pievienojot atzinumu.
 12. Vai šo pabalstu maksās arī tiem vakcinētajiem, kas sasnieguši noteikto gadu skaitu, bet atrodas ieslodzījuma vietā?
  Jā! Situācijā, ja cilvēks, kurš ir sasniedzis 60 gadu vecumu un pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu, atrodas cietumā, bet nesaņem nevienu maksājumu no VSAA, tad viņam ir jāiesniedz VSAA iesniegums par pabalsta 20 eiro mēnesī piešķiršanu.

Atsauce uz pirmavotu

Labklājības ministrija

Atvērt mājaslapu