Pārlekt uz galveno saturu
2023. gada maijā Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka Covid-19 pandēmija vairs nav uzskatāma par starptautisku ārkārtas situāciju veselības jomā.

Informācija mājaslapā vairs netiek regulāri atjaunota.

Spēku zaudēs Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums

Lapa tika atjaunota: 05.09.2023

Pēc Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) paziņojuma par starptautiski nozīmīgas sabiedrības veselības ārkārtas situācijas atcelšanu un ka laiks pāriet uz Covid-19 pandēmijas ilgtermiņa vadību, Latvijā spēku zaudēs Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. Lai nodrošinātu sabiedrības veselībai svarīgu normu nepārtrauktību, tās iekļaus Epidemioloģiskās drošības likumā un Pacientu tiesību likumā.  

PVO atzinusi, ka ir vērojama Covid-19 izraisīto nāves gadījumu skaita samazinājuma tendence, ar Covid-19 saistīto hospitalizāciju un stacionēšanas intensīvās terapijas nodaļās skaita samazināšanās, kā arī iedzīvotājiem ir augsts imunitātes līmenis pret SARS-CoV-2 vīrusu. Arī Latvijā personu skaits ar apstiprinātu Covid-19 infekciju un veikto testu skaits 2023.gadā, kā arī pacientu skaits stacionāros ar pamata diagnozi Covid-19 turpina samazināties. 

Plānots, ka Covid-19 pārvaldības likums, kā arī Ministru kabineta noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" būs spēkā līdz 2023.gada 31.decembrim. Līdz ar likumprojekta pieņemšanu spēku zaudēs arī pašvaldību saistošie noteikumi. Paralēli tam tiek virzīts Epidemioloģiskās drošības likums, lai pārņemtu sabiedrības veselībai nozīmīgās normas: pilnvarojumu par Covid-19 sertifikātiem, regulējumu Epidemioloģiskās uzraudzības informācijas sistēmai un Vienotajai vakcinācijas informācijas sistēmai, lai saglabātu sabiedrības veselībai nozīmīgas normas, grozīs Vakcinācijas noteikumus un noteikumus par infekcijas slimību reģistrāciju. Tiks veikti grozījumi Pacientu tiesību likumā, lai pārņemtu kārtību par kompensāciju, ja radies kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību dēļ.  

Individuālos aizsardzības līdzekļus pašvaldības varēs izdalīt iestādēm to funkciju nodrošināšanai, kas nav saistītas ar Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu. Veselības ministrija pārņems visus individuālos līdzekļus, kas ir valsts rezervēs un iegādāti Covid-19 pandēmijas laikā, un izlietos turpmāk pēc nepieciešamības. 

Joprojām svarīgi ir turpināt uzraudzīt situāciju Latvijā, kā arī nodot informāciju starptautiskajām organizācijām, tādēļ jāsaglabā diagnostikas un ziņošanas kārtība par Covid-19 infekcijas gadījumiem. Ceļojot ES teritorijā nav jāaizpilda pasažiera lokalizācijas veidlapa vai jāuzrāda derīgs ES digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju, Covid-19 pārslimošanu vai negatīvu testa rezultātu, tomēr atsevišķas valstis to var pieprasīt atkarībā no aktuālās epidemioloģiskās situācijas reģionā, tādēļ Latvijas iedzīvotājiem būs nepieciešams nodrošināt iespēju šādu sertifikātu saņemt. 

Gūtā pieredze Covid – 19 pandēmijas laikā ļaus uzlabot un turpmāk pārvaldīt  infekcijas slimības gadījumus, uzliesmojumus un epidēmijas un nodrošināt sabiedrības veselības aizsardzību epidemioloģiskās drošības jomā.  

Atsauce uz pirmavotu

Veselības ministrija

Atvērt mājaslapu