Skip to main content

Pakalpojumu sniedzējiem jāaicina apmeklētāji izmantot mobilo lietotni Apturi Covid

Last update 12.03.2021

Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, Ministru kabinets š.g. 12. marta sēdē lēma noteikt pienākumu saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējiem vai pasākumu organizatoriem labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) izvietot aicinājumu apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni Apturi Covid. 

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi informatīvos materiālus tirdzniecības vietu un citu pakalpojumu sniegšanas vietu apmeklētāju informēšanai; aicinām komersantus izmantot sagatavotos materiālus! Materiāli pieejami Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Lietotni “Apturi Covid” izveidojis Slimību profilakses un kontroles centrs, lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu vīrusa Covid-19 ierobežošanā. Lietotne ir risinājums, lai palīdzētu Latvijā ierobežot vīrusa izplatību, un ātrāk uzzinātu, vai cilvēks bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Izmantojot lietotni, iedzīvotāji varēs savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus, kā arī pievērst uzmanību slimības simptomiem un ātrāk vērsties pēc palīdzības, ja nepieciešams. Papildu informācija pieejama lietotnes mājaslapā. Lietotnes uzstādīšana un izmantošana šobrīd ir un paliek brīvprātīga.  

Kā zināms, Ministru kabinets 9. marta sēdē atbalstīja Operatīvās vadības grupas piedāvāto A scenāriju turpmākai rīcībai Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, tostarp paredzot pasākumus tūlītējai rīcībai un uzdodot ministrijām izstrādāt atbilstošus grozījumus tiesību aktos. Attiecīgi Ekonomikas ministrija sagatavoja priekšlikumu grozījumam MK noteikumos.
 

document
"Apturi Covid" plakāts_1
JPG 1.52 MB 12. march 2021
document
"Apturi Covid" plakāts_2
JPG 2.17 MB 12. march 2021

Source reference

Ekonomikas ministrija

Open web site