Перейти к основному содержанию
Возросло количество заболевших COVID-19! Все жители обязаны соблюдать осторожность: не толпиться, избегать зарубежных поездок и следить за гигиеной рук!

Mācības attālināti

Risinājumi pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanai

Последний раз редактировалось 12.06.2020

Līdz 2020. gada 31. jūlijam mācību procesa norise klātienē izglītības iestādēs nenotiek un mācības tiek nodrošinātas attālināti.  

Līdz 2020. gada 31. augustam pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās maksimālais personu skaits grupā ir 50.

Šajā laikā klātienē atļauts īstenot:

 • izglītības procesu pirmsskolas izglītības programmās;
 • konsultācijas izglītības iestādē izglītojamiem, kas gatavojas valsts pārbaudījumiem, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem;
 • konsultācijas izglītības iestādē 9. klašu izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības pakāpē;
 • izglītības procesu sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmās, ievērojot epidemioloģiskās prasības;
 • profesionālās kvalifikācijas praksi ieslodzījuma vietās;
 • valsts pārbaudījumu, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norisi izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās;
 • valsts pārbaudījumu, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norisi augstākās izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei augstākās izglītības pakāpē, ja to nav iespējams veikt attālināti;
 • profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi, kuras norise paredzēta izglītības iestādē, un attiecīgo pārbaudījumu norisi, ja to nav iespējams veikt attālināti. Īstenojot šādas norises, nodrošina, ka tās fiziski nepārklājas ar citām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās;
 • izglītības procesu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās, tai skaitā pārbaudījumu norisi (maksimālais personu skaits grupā ir 50). Ja mācību procesu īsteno izglītības iestādes ēkā, nodrošina, ka tas fiziski nepārklājas ar citām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās;
 • izglītības procesu interešu izglītības programmās, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus. Ja interešu izglītības programmu īsteno izglītības iestādes ēkā, nodrošina, ka minētais process fiziski nepārklājas ar citām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās;
 • papildu mācību pasākumu, tostarp pēcpārbaudījumu, norisi izglītības iestādē izglītojamiem mācību priekšmetos pamatizglītības pakāpē, nodrošinot, ka minētie procesi fiziski nepārklājas ar citām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās;
 • izglītības procesa norisi veselības aprūpes jomas reglamentētajās profesijās un specialitātēs, organizējot medicīniskās izglītības klīniskās mācības (arī rezidentūrā iegūstamo daļu) ārstniecības iestādēs;
 • izglītības procesu sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni";
 • izglītības procesu Britu vidusskolā Latvijā, Žila Verna Rīgas Franču skolā, Rīgas Starptautiskajā skolā, Latvijas Starptautiskajā skolā, Rīgas Vācu skolā un Starptautiskajā vidusskolā "Ekziperī";
 • sertificētu mācību kursu programmu īstenošanu jūrnieku profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un uzturēšanai, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus.

Lēmumu par izglītības procesa norisi klātienē militārajās izglītības iestādēs pieņem aizsardzības ministrs, iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs – iekšlietu ministrs, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā un Tiesu administrācijā – tieslietu ministrs. 

Detalizētākā informācija, vadlīnijas un padomi attālinātā mācību procesa organizēšanai ir atrodami Valsts izglītības satura centra un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.
 

ссылка на источник

Izglītības un zinātnes ministrija