Перейти к основному содержанию

Izglītība

Последний раз редактировалось 30.06.2020

 

Būtiskākās izmaiņas ar izglītību un sportu saistītās norisēs no 2020. gada 10. jūnija:

 • līdz 2020.gada 31.augustam nometnēs bērnu skaits grupā - ne vairāk kā 30, vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes, ja to atļauj nometnes iekārtojums un platība;
 • līdz 2020.gada 31.augustam pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās maksimālais dalībnieku skaits grupā - 50;
 • sporta treniņu un sacensību laikā sportisti un sporta darbinieki var neievērot 2 metru distanci, šis nosacījums ir attiecināms arī uz amatieru sportu;
 • sporta nodarbībās treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 30 personu, turklāt bez vecuma ierobežojuma, uz vienu cilvēku jānodrošina ne mazāk kā 4m2 platības, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu aktivitātes, ja to atļauj norises vietas kapacitāte;
 • atļauts rīkot sporta sacensības, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus (telpās, ka mazākas par 1000 m2 var pulcēties līdz 100 cilvēkiem, telpās, kas ir 1000 m2 vai lielākas, var pulcēties līdz 500 cilvēkiem, ārā - līdz 1000);
 • uz sporta pasākumiem, kas notiek ārā, neattiecas laika ierobežojums, tie var notikt visu diennakti;
 • ja sporta pasākums notiek iekštelpās, kuru kopējā platība ir mazāka nekā 1000 m2, skatītājiem līdz 31.jūlijam pasākumā nav atļauts piedalīties;
 • klātienē atļauti valsts pārbaudījumi, iestājpārbaudījumi, konsultācijas un pēcpārbaudījumi, ņemot vērā jau iepriekš Veselības ministrijas izstrādātos higiēnas, drošības un distancēšanās ieteikumus;
 • klātienē izglītības iestādē var organizēt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi un pārbaudījumus;
 • jauniešu centru un neformālās izglītības aktivitātes notiek, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus (telpās, ka mazākas par 1000 m2 var pulcēties līdz 100 cilvēkiem, telpās, kas ir 1000 m2 vai lielākas, var pulcēties līdz 500 cilvēkiem, ārā - līdz 1000);
 • skolu izlaidumu rīkošanā līdz jāievēro vispārējie pulcēšanās ierobežojumi (telpās, ka mazākas par 1000 m2 var pulcēties līdz 100 cilvēkiem, telpās, kas ir 1000 m2 vai lielākas, var pulcēties līdz 500 cilvēkiem, ārā - līdz 1000).

Jāatceras, ka atļautās norises nedrīkst notikt vienlaikus ar citām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās.

Ņemot vērā Covid-19 neprognozējamo epidemioloģisko attīstību un rūpējoties par sabiedrības drošību, kā arī respektējot dziesmu svētku tradīcijas nepārtrauktības nozīmi, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tika pārcelti uz 2021. gada vasaru. Visa aktuālā informācija tiek ievietota VISC mājaslapā un svētku mājaslapā Nacgavilet.lv

Detalizētākā informācija par visām aktuālajām izmaiņām, organizējot izglītības procesu, atrodama Valsts izglītības satura centra  un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē
Biežāk uzdotie jautājumi un ieteikumi gatavojoties 2019./2020. mācību gada noslēgumam.

ссылка на источник

Izglītības un zinātnes ministrija