Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts kultūras nozares uzņēmējiem

Uzzini vairāk par atbalsta iespējām Covid-19 pandēmijas laikā!

Lapa tika atjaunota: 22.04.2021

Kultūras, mākslas, izklaides un atpūtas jomā strādājošiem uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā noteikto drošības pasākumu dēļ nācies ilgstoši ierobežot savu darbību. Lai palīdzētu nozarei pēc iespējas atrāk atgūties no krīzes sekām, ir izstrādāta jauna atbalsta programma mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 infekcijas izplatība.

Programmas ietvaros nozarē strādājošajiem uzņēmumiem paredzēts atbalsts aizdevumu un grantu veidā kopumā sešu miljonu eiro apmērā. Atbalsta līdzekļus komersantiem izsniegs valsts atbalsta finanšu institūcija ”Altum”. Paredzēts sniegt atbalstu Covid-19 ietekmētajām mākslas, izklaides un atpūtas nozarēm un ar tām saistītai ekosistēmai (māksliniekiem, tehniskajām kompānijām, norises vietām) ekonomiskās aktivitātes atjaunošanai.

Atbalstam varēs pieteikties pēc Eiropas Komisijas apstiprinājuma!

Atbalstu var saņemt:
 • mākslas, izklaides un atpūtas pasākuma vai pasākumu cikla īstenošanas nodrošināšanai jeb organizēšanai;
 • ja saņēmējs apliecina, ka pasākums tiks īstenots ne ilgāk kā 18 mēnešu laikā;
 • ja pasākumu kopējās izmaksas ir augstākas par 15 000 EUR;
 • vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie komersanti katrs par savām izmaksu pozīcijām.

Uzzini vairāk!

Plānotais atbalsta apjoms:
 • vienam komersantam un saistīto personu grupai par vienu pasākumu līdz 300 000 EUR;
 • vienam komersantam un saistīto personu grupai par vairākiem pasākumiem līdz 900 000 EUR.
Aizdevums apgrozāmajiem līdzekļiem:
 • apmērs atkarīgs no pieprasītā granta apmēra, ievērojot, ka granta un aizdevuma kopsumma nevar pārsniegt 100% no projekta izmaksām;

 • termiņš līdz 2 gadiem;

 • kredīta brīvdienas līdz 18 mēnešiem;

 • samazinātas nodrošinājuma prasības;

 • likme: 2.9%

Grants:
 • viena pasākuma īstenošanai maksimālais granta apmērs nepārsniedz 40% no kopējā piešķirtā atbalsta apmēra pasākuma īstenošanai, arī tad, ja atbalstu saņem vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie atbalsta saņēmēji;
 • viena pasākuma īstenošanai maksimālais granta apmērs ir līdz 120 000 EUR;
 • ar grantu kompensē pasākuma mākslinieciskās sagatavošanas izmaksas un atlīdzību izpildītājiem (mākslinieki, scenogrāfija, režisori u.c.) un tehniskā nodrošinājuma izmaksas (skatuve, gaismas, telpas u.c.).

Ņemot vērā, ka nav zināms, cik ilgi būs spēkā piesardzības pasākumi Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, kas ietekmē iespēju organizēt publiskus pasākumus, noteikts:

 • ja pasākums nav noticis Covid-19 ierobežojumu dēļ, izsniegtais grants atbalsta saņēmējiem nav jāatmaksā;
 • atbalsts granta veidā uzskatāms par izmantotu atbilstoši mērķim arī, ja pasākuma norise tiek nodrošināta vēlāk par 18 mēnešiem no sākotnēji paredzētā datuma. Vienlaikus, ņemot vērā, ka atbalsta programmas īstenošana plānota ne ilgāk kā līdz 2026.gada 31.decembrim, pasākuma norise pieļaujama līdz šim datumam. Uzzini vairāk!

Atbalsts netiek piemērots:
 • citu aizdevumu refinansēšanai (pamatsummu maksājumiem, saistīto uzņēmumu parādu nomaksai, parādu maksājumiem, kas izveidojušies pirms 2019. gada 31. decembrim, dividenžu izmaksai utml.);
 • nav pamatota negatīva Covid-19 ietekme uz saimniecisko darbību;
 • ja uzņēmums bija finanšu grūtībās līdz 2019.gada 31.decembrim un lēmuma pieņemšanas brīdī;
 • ja, piesakoties uz atbalstu, atbalsta saņēmējs un saistīto personu grupa kopā jau ir saņēmuši 1 800 000 EUR kā ierobežota apjoma atbalstu Pagaidu regulējuma ietvaros.

 Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par programmas jaunumiem "Altum" mājaslapā un sociālajos tīklos!


Informatīvo semināru materiāli par VKKF atbalsta mērķprogrammām Covid-19 seku pārvarēšanai kultūrā

No 3. līdz 31. martam Kultūras ministrija un Valsts kultūrkapitāla fonds organizēja informatīvus tiešsaistes seminārus par Covid-19 negatīvās ietekmes mazināšanai izveidoto 5 VKKF mērķprogrammu nosacījumiem un pieteikumu iesniegšanas kārtību.


Kopumā šajā ciklā martā notika 13 tiešsaistes semināri:

Uzzini vairāk!


Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) Covid-19 seku pārvarēšanai izsludinājis konkursu mērķprogrammā „Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” (finansējums – EUR 2 949 540)

Programmas mērķis ir atbalstīt komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ, daļēji kompensējot komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušos kārtējos izdevumus, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību. Atbalsta programmas konkursā vienai juridiskajai personai atbalsta summa par viena mēneša izdevumiem nepārsniedz EUR 30 000 apmēru, kas attiecināma uz apmaksātiem izdevumiem.

Atbalsta programmas konkursā var piedalīties kultūras nozares institūcijas - Latvijā reģistrētas juridiskas personas:

 • komersanti, biedrības un nodibinājumi, kuru profesionālā darbība ir tikusi ierobežota Covid-19 dēļ;
 • kuras līdz 2020. gada 1. martam un uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu maksātāju reģistrā;
 • kurām uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nodokļu parāds nav lielāks par EUR 1 000, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;
 • kuru pamatdarbība vai blakus darbība uz 2021. gada 1.janvāra reģistrēta zem NACE klasifikācijas koda 59; 68.20; 74.90; 77.39;, 90, 91 un 93.29;
 • kuru neto apgrozījums ir krities par vismaz 30% 2020. gadā pret 2019. gadu.

Atbalsta programmas konkursā pieteikumi tiek pieņemti sekojošā kārtībā:

 • no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 21. aprīlim pieteicējs iesniedz pieteikumu par izdevumiem, kas attiecināmi uz laika periodu no 2021. gada 1.janvāra līdz 2021. gada 31.martam un apmaksāti uz pieteikuma iesniegšanas brīdi;
 • no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 21. jūlijam pieteicējs iesniedz pieteikumu par izdevumiem, kas attiecināmi uz laika periodu no 2021. gada 1.aprīļa līdz 2021. gada 30.jūnijam un apmaksāti uz pieteikuma iesniegšanas brīdi.

Atbalsta programmas konkursā pieteicējs var pretendēt uz apmaksātu izdevumu kompensāciju par laika periodu no 2021.gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam (izņemot jebkāda veida kredītsaistību nomaksu), kas apmaksāti no organizācijas konta Latvijas Republikas kredītiestādē.

Uzzini vairāk!


Kultūras darbinieki, kuriem darba pienākumu veikšanā jādodas uz ārvalstīm, aicināti KM iesniegt pieteikumus vakcinācijai 5. prioritāri vakcinējamo grupas ietvaros:
 • kultūras jomā strādājošas publiskā un privātā sektora juridiskas un fiziskas personas, kuras veic valsts deleģētus un/vai finansētus uzdevumus, kuros ietverti ar starptautisko sadarbību saistīti uzdevumi, un/vai nodrošina Latvijas dalību pasākumos un procesos ārvalstīs profesionālās mākslas, radošo industriju un kultūras mantojuma nozarēs uz noslēgtu līgumu un valsts piešķirta finansējuma pamata, nodrošinot:
  • Latvijas pārstāvniecību starptautiskās biennālēs un grāmatu tirgos;
  • Latvijas pārstāvniecību starptautiskos pasākumos (festivālos, izstādēs, viesizrādēs, koncertos utt.);
  • nozares profesionāļu dalību ar starptautisko sadarbību un radošās darbības atbalstu saistītos projektos un platformās;kultūras jomā strādājošas fiziskas personas (mākslinieki, autori, izpildītāji, producenti u.c.) un kultūras jomā strādājošas publiskā un privātā sektora juridiskās personas, kurām ir noslēgti spēkā esoši līgumi ar ārvalstu partneriem par saistību izpildi (darba pienākumu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, par dalību starptautiskos kultūras jomas pasākumos vai procesos) ārvalstīs.
 • kultūras jomā strādājošas fiziskas personas (mākslinieki, autori, izpildītāji, producenti u.c.) un kultūras jomā strādājošas publiskā un privātā sektora juridiskās personas, kurām ir noslēgti spēkā esoši līgumi ar ārvalstu partneriem par saistību izpildi (darba pienākumu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, par dalību starptautiskos kultūras jomas pasākumos vai procesos) ārvalstīs.

Uzzini vairāk!

Atsauce uz pirmavotu

Finanšu ministrija

Atvērt mājaslapu

Kultūras ministrija

Atvērt mājaslapu