Pārlekt uz galveno saturu

Personām, kas vēlas ierasties Latvijā

Uzzini, kas jāievēro, ierodoties Latvijā!

Lapa tika atjaunota: 26.04.2021

Tiek mainīta  ieceļošanas kārtība, lai mazinātu jauno, īpaši bīstamo Covid-19 paveidu nonākšanu Latvijā. Latvijā drīkst ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ.

Ārlietu ministrija vērš uzmanību uz izmaiņām ceļojumu brīdinājumā par Ēģipti

Ņemot vērā iespējas doties uz Ēģipti atpūtas braucienos, Ārlietu ministrija un Veselības ministrija vērš uzmanību uz Latvijas valstspiederīgo saslimstības pieaugumu ar Covid-19 Ēģiptē.

Lai mazinātu no Ēģiptes ievesto Covid-19 gadījumu skaitu, spēkā stājusies šāda kārtība:

 • ja personai, atrodoties Ēģiptē, tiek konstatēta saslimšana ar Covid-19, tā nedrīkst atgriezties Latvijā ar plānoto pasažieru pārvadājuma reisu;
 • saslimšanas gadījumā personai jāuzturas Ēģiptē, kamēr tā atveseļojas;
 • saslimšanas gadījumā persona saņem medicīnisko palīdzību atbilstoši vietējiem veselības aprūpes standartiem un reāli pastāvošajām iespējām;
 • dodoties braucienā uz ārvalstīm, jārēķinās, ka ārvalstī var nākties uzturēties ilgāk, nekā plānots. Ja ceļojumu apdrošināšanā nav iekļauti ar Covid-19 saslimšanu saistīti riski, personai ir jārēķinās arī ar papildu izmaksām.

Uzzini vairāk!


Latvijā var ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības gadījumos

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem  vai privāto transportlīdzekli Latvijā var ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības  gadījumos:

 • darbs,
 • mācības, studijas,
 • ģimenes apvienošana,
 • medicīnas pakalpojumu saņemšana,
 • tranzīts,
 • nepilngadīgo pavadīšana,
 • atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,
 • bēres.

Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji nedrīkst uzņemt pasažierus, kuri covidpass.lv sistēmā nav norādījuši ceļošanas mērķi. Tāpat ieceļotājiem joprojām ir pienākums gan veikt Covid-19 testu pirms ierašanās Latvijā, gan ievērot pašizolāciju uzreiz pēc ierašanās.

Atļauti aviopasažieru pārvadājumi uz un no trešajām valstīm. Līdz 15. jūnijam spēkā ir kārtība, ka personām, kuras atgriežas no nebūtiskiem ceļojumiem trešajās valstīs par saviem līdzekļiem jāveic papildu Covid-19 tests. Pozitīva rezultāta gadījumā nekavējoties jādodas uz 10 dienu pašizolāciju viesnīcā, kurā jāuzturas par saviem līdzekļiem.

Uzzini vairāk!


Ieceļojot Latvijā, jāuzrāda Covid-19 testa rezultāts

Ikvienam, kas ieceļo Latvijā, izmantojot starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, ir jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskais PCR testa (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma) negatīvs rezultāts. Apliecinājums nedrīkst būt senāks par 72  stundām. Savukārt personām, kas pēdējo 3 mēnešu laikā ir pārslimojušas Covid-19, ir jāuzrāda ārsta izziņa vai medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza

 • Ja pasažieris nebūs spējīgs uzrādīt derīgu apliecinājumu, tam tiks atteikta iekāpšana  transportlīdzeklī.
 • Apliecinājumam jābūt rakstītam angļu, franču, krievu vai izlidošanas valsts oficiālajā valodā.
 • Šī norma attiecas arī uz tiem, kas iecerējuši ierasties Latvijā ar privāto transportlīdzekli:
  • Latvijas valstspiederīgie ar privāto transportu var ierasties Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu. Galvenais, lai ir apliecinājums par pozitīva/negatīva testa veikšanu. Tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju ar privāto autotransportu, var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā. Šīm personām ierodoties Latvijā jāievēro stingra izolācija.
 • Testa rezultāts būs jānorāda covidpass.lv anketā, ko pārbaudīs Valsts robežsardze un policijas pārstāvji.
 • Ja esi pēdējo 14 dienu laikā uzturējies, kādā no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, jānodrošina pašizolācija dzīvesvietā vai citā uzturēšanās  vietā 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts.

Tests pirms ieceļošanas Latvijā nav jāveic:

 • bērniem līdz 11 gadu vecumam;
 • pārvadātāju darbiniekiem un apkalpes locekļiem, jūrniekiem, kas dodas uz vai no savas darbavietas, diplomātiskā korpusa pārstāvjiem;
 • pierobežas iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso robežu darba, izglītības un līdzīgu vajadzību dēļ un var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību.

Latvijas šķērsošana tranzītā

Personām, kas šķērsos Latviju tranzītā, tas jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv.
Izņēmumi ir:

 • transporta pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieki, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļi, kuriem Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 72 stundu laikā;
 • starptautisko pasažieru pārvadājumu pasažieri, kuriem Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 48 stundu laikā;
 • gaisa kuģa pasažieri, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tas var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam;
 • kuģa un gaisa kuģa apkalpes loceklim, kā arī jūrniekam, kuram jānokļūst savā darbavietā uz kuģa, gaisa kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā, nav noteikts stundu limits.

Caur ES ārējās robežas robežšķērsošanas vietām Latvijā nevar ieceļot trešo valstu valstspiederīgie ar terminēto uzturēšanās atļauju Latvijā, kuru ieceļošanas mērķis neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 37.1., 37.2, 37.3, 37.5.-37.15.apakšpunktā minētājiem ieceļošanas mērķiem.

Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē var iepazīties ar informāciju par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā Covid-19 ierobežojumu laikā.

Satiksmes ministrijas tīmekļvietnē var iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar komercpārvadājumiem.


Pirms ierašanās Latvijā tīmekļvietnē Covidpass.lv jāaizpilda e-apliecinājums

Ja plāno ierasties Latvijā, tīmekļvietnē Covidpass.lv ir jāaizpilda e-apliecinājums vismaz 48 stundas pirms ieceļošanas Latvijā:

 • apliecinājumā jānorāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā ceļotājs būs sasniedzams, kā arī valstis un izbraukšanas datumus, kurās cilvēks uzturējies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijā;
 • pēc apliecinājuma aizpildīšanas tīmekļvietnē, e-pastā tiek saņemts QR kods. Ja QR kods ir pazaudēts, to var atjaunot vietnē covidpass.lv.

Atgriežoties Latvijā, ir jāievēro 10 dienu pašizolācija

Šobrīd nav daudz tādu valstu, kur būtu jāievēro tikai standarta drošības pasākumi. Atgriežoties Latvijā, jāņem vērā, ka pašizolācija jāievēro šādos gadījumos:

Pašizolācija nav jāievēro ierodoties no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz 50 cilvēkus.

 • Ja esi nodarbināts ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes institūcijās un izglītības iestādēs un esi tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem, 8. dienā pēc attiecīgās valsts pamešanas būs jāveic Covid-19 tests. Ja tests būs negatīvs, tad 11. dienā pēc attiecīgās valsts pamešanas varēsi atgriezties darbā klātienē. Ja tests netiks veikts, tad pašizolācijas ilgums ir 14 dienas.
 • Starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu tiek veikti no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes un uz šīm valstīm.

Nosacījumi ārzemniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei
 • Drīkst šķērsot Latvijas ārējo robežu (saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.360 37.6. punktu).
 • Var netikt piemērota 10 dienu pašizolācija dzīvesvietā (mājas karantīnā) darba pienākumu veikšanas laikā.
 • Lai darbiniekiem, kuri kvalificējas nosacījumiem, būtu iespēja iebraukt Latvijā no trešajām valstīm un netiktu piemērota 10 dienu pašizolācija dzīvesvietā (mājas karantīnā) darba pienākumu veikšanas laikā, Latvijas komersantam nepieciešams iesniegt apliecinājumu LIAA, aizpildot anketas:
 • 24 stundu laikā pēc robežas šķērsošanas ārvalstniekam Latvijā ir jāveic Covid-19 tests. Darba pienākumus var uzsākt tikai pēc negatīva testa saņemšanas. Ja ārvalstnieks Latvijas Republikā uzturas ilgāk par 5 dienām, tad 5.–7. dienā pēc iebraukšanas Latvijā ir jāveic atkārtots Covid-19 tests.
 • Visiem ieceļotājiem, kas iebrauc Latvijā, ne ātrāk kā 48 stundas pirms robežas šķērsošanas, ir jāaizpilda apliecinājums vietnē Covidpass.lv.  Apliecinājums jāaizpilda arī tajā gadījumā, ja no LIAA piemērots pašizolācijas izņēmums.
 • Ārpus darba pienākumu veikšanas pašizolācija dzīvesvietā ir obligāta.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 68803505 vai rakstot uz jautajumi@liaa.gov.lv.

Vairāk par e-apliecinājumiem uzzini šeit.

Informācija par Covid-19 izplatību, kā arī piesardzības un profilakses pasākumiem, pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā

Biežāk uzdotie jautājumi saistībā ar starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem Covid-19 laikā pieejami Satiksmes ministrijas mājaslapā.

Covid 19

Ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, tad 10 dienas jāievēro pašizolācija savā dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā! Uzzini vairāk!
Pirms ierašanās Latvijā:

 • jāveic Covid-19 testu, kura negatīvs rezultāts būs jāuzrāda pie iekāpšanas. Apliecinājums nedrīkst būt senāks par 72 stundām! 
 • 48 stundu laikā pirms ierašanās jāaizpilda elektronisko anketu tīmekļvietnē Covidpass.lv, norādot testa rezultātu un ierašanās mērķi.
 • Ja testa rezultāts ir pozitīvs, tad ierasties drīkst ar privāto transportlīdzekli, tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā. Detalizētus ceļojuma brīdinājumus par atsevišķām valstīm var atrast šeit.

Ja persona pēdējo 14 dienu laikā bijusi valstī, kas nav ES, EEZ valsts, Šveice vai Apvienotā Karaliste, tad pēc ierašanās Latvijā, jāveic papildu Covid-19 testu iespējami tuvākajā testēšanas punktā un jāievēro 10 dienu pašizolēšanos savā dzīvesvietā! Pozitīva testa rezultāta gadījumā, vai ja tests nav veikts, jāizolējas kādā no LIAA mājaslapā publicētajām viesnīcām. Testa un viesnīcas izmaksas sedz ceļotājs! Uzzini vairāk!

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Transports un robežšķērsošana Veselība

 • No 2021. gada 25. janvāra ikvienam, kas ieceļo Latvijā, izmantojot starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, ir jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskais PCR testa (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma) negatīvs rezultāts.
 • Personām, kas pēdējo 3 mēnešu laikā ir pārslimojušas Covid-19, ir jāuzrāda ārsta izziņa vai medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza
 • Apliecinājums par negatīvu testu  ir jāuzrāda pārvadātājam, piemēram, lidsabiedrībai, pretējā gadījumā personai tiks atteikta iekāpšana. Pārvadātājam apliecinājumu jāuzrāda primāri drukātā veidā, ja tas nav iespējams, tad elektroniskā formā.
 • Ja persona ieceļo ar autotransportu, bet neveic komercpārvadājumu, atzīmei par testa rezultātu ir jābūt aizpildītajā Covidpass.lv anketā. Negatīva testa esamību pārbaudīs Valsts robežsardze vai Valsts policija.[1]
 • Testa apliecinājumam ir jābūt  angļu, franču, vācu, krievu valodā vai pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas gadījumā arī tās valsts valodā, no kuras persona ceļo uz Latviju. Ja testa rezultātus uzrāda Valsts robežsardzei vai Valsts policijai, iebraucot Latvijā no Igaunijas un Lietuvas, testa rezultātus var uzrādīt arī lietuviešu vai igauņu valodā.

[1] Latvijas valstspiederīgie ar privāto transportu var ierasties Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu. Galvenais, lai ir apliecinājums par pozitīva/negatīva testa veikšanu. Tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju ar privāto autotransportu, var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā.

Atbilde rediģēta 22.04.2021.

Transports un robežšķērsošana

Atsauce uz pirmavotu

Ārlietu ministrija

Atvērt mājaslapu

Satiksmes ministrija

Atvērt mājaslapu