Pārlekt uz galveno saturu
No 25. janvāra darba vietās, veikalos, sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās jālieto medicīniskā maska vai respirators.

Interešu un profesionālā izglītība 

Interešu izglītības un profesionālās izglītības norise ārkārtējās situācijas laikā

Lapa tika atjaunota: 11.01.2022

Interešu un profesionālās ievirzes izglītībā:
 • piedalās bērni, kuri veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam (izņemot pirmsskolas vecuma bērnus), tostarp arī pārslimojušie (testējoties no 7. nedēļas pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas) un vakcinētie;
 • vakcinētie un pārslimojušie bērni pirms nodarbības uzrāda vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu un informē, ka ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam;
 • nevakcinētie un nepārslimojušie bērni uzrāda apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa, ko rutīnas skrīninga ietvaros izglītības iestāde veic sadarbībā ar laboratoriju, rezultātu;
 • piedalās pirmsskolas vecuma bērni (ne agrāk kā pirms 24 stundām vai pirms nodarbības veic paštestu, ja nodarbībā piedalās arī skolas vecuma bērni).
Stingri jāievēro šādi nosacījumi:
 • ne vairāk kā 20 bērnu vienā grupā;
 • iekštelpās katram bērnam ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • telpās jānodrošina ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniegtu 1 000 ppm, bet, ja tas nav iespējams, vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros jānodrošina svaiga gaisa pieplūde telpai.

Telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietotas sejas maskas.

Masku var nelietot pirmsskolas vecuma bērni līdz 7 gadu vecumam, logopēdijas nodarbībās specifiska vingrinājuma izpildei, bērni ar kustību traucējumiem un psihiskās veselības traucējumiem (kuru dēļ viņiem trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku), fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā, mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā.

Nometnes

 

 • Atļauts rīkot bērnu nometnes klātienē, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Bērnu skaitu grupā nedrīkst pārsniegt 20 dalībnieku. Vienā norises vietā ir pieļaujama vairāku grupu atrašanās, tomēr tā iespējama tikai gadījumos, ja šo grupu dalībnieki un iesaistītais personāls visas nometnes norises laikā savstarpēji nesatiekas.
 • Nometnē var piedalīties darbinieki/personāls, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 
 • Bērni, sākot no 12 gadu vecuma, nometnē var piedalīties tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 
 • Bērni, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, nometnē var piedalīties ar SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma. 
 • Visi nometnes dalībnieki un iesaistītais personāls nometnes darbības laikā veic antigēna paštestu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.
 • Gan bērniem, gan darbiniekiem, kuriem ir jānodod paraugs un jāveic PĶR analīze pirms nometnes sākuma, to var veikt valsts apmaksātās analīžu kvotas ietvarā. Testu nodošanas procesu koordinē Veselības inspekcija. Tests jānodod ne agrāk kā 72 stundas pirms plānotā nometnes sākuma.
 • Lai mazinātu riskus nometnes dalībniekiem nonākt saskarē ar Covid-19 izraisošo vīrusu, nometne varēs norisināties tikai noteiktā teritorijā. 
 • Nometnes dalībnieki pareizi lieto maskas, izņemot bērnus no 7 gadu vecuma un diennakts nometņu dalībniekus un darbiniekus vienas grupas ietvaros, ja tiek saglabāts vienas grupas burbulis. Sejas maskas var nenēsāt arī dienas nometņu ietvaros fizisku aktivitāšu laikā ārpus telpām.
 • Diennakts nometnes laikā atbilstoši nometnes saturam vienai diennakts nometnes grupai (līdz 20 personām) ir iespējama arī sporta treniņu (nodarbību) norise iekštelpās.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu