Pārlekt uz galveno saturu
Latvijas Republikas teritorijā no 9. novembra līdz 6. decembrim tiek izsludināta ārkārtējā situācija

Kultūras norišu organizētājiem

Lapa tika atjaunota: 27.11.2020

 • No 9. novembra līdz 6. decembrim tiek atcelti un aizliegti visi klātienē notiekošie publiskie kultūras pasākumi, tostarp valsts svētku atzīmēšanai organizētie. 
 • No 27. novembra pārtrauktas jebkāda veida interešu, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības process klātienē. 
 • Darbu, atsakoties no pasākumu organizēšanas, var turpināt muzeji, bibliotēkas, kultūras centri un citas kultūrvietas ierobežotā darba laikā - no plkst. 06:00 līdz plkst. 20:00.
 • Kultūrvietās, t.sk. bibliotēkās, muzejos, arhīvos, izstāžu zālēs un kultūras centros, var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus. 
 • Nodrošināma apmeklētāju vienvirziena plūsma un prasība, ka telpās vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra. 
 • Vienam apmeklētājam ir paredzami vismaz 10 m² no publiski pieejamās telpas un apmeklētājiem nodrošināma publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā kultūrvietā.
 • Apmeklētājiem un kultūrvietu darbiniekiem jālieto maskas.
 • Amatiermākslas kolektīvi u.c. tautas mākslas kolektīvi - mēģinājumu procesu turpina īstenot attālināti vai klātienē tikai individuāli (izņemot personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā). Individuālu amatiermākslas mēģinājumi drīkst notikt līdz plkst. 22.00, aizvien ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. 
 • Klātienē nav atļautas kolektīvās muzicēšanas nodarbības - koru, vokālo ansambļu un pūšaminstrumentu spēles grupu mēģinājumi. 
 • Izglītojamie no 13 gadu vecuma ārpus mācību telpas izglītības iestādē lieto mutes un deguna aizsegus. 

No 30. novembra: 

 • 1 izglītojamajam vismaz 3 m² no mācību telpu platības;
 • Pedagogi mācību procesa laikā un ārpus tā izglītības iestādē lieto mutes un deguna aizsegus; 
 • Klātienē vienā telpā ne vairāk kā 10 izglītojamie. Profesionālās vidējās izglītības programmu un Pieaugušo profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguve klātienē, ja to nav iespējams veikt attālināti kā pārējo mācību procesu. 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguve turpinās attālināti, klātienē - tikai individuāli, izņemot: 

 • Personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā; 
 • Tikai vienas izglītības iestādes grupas vai klases izglītojamos, kuri vienlaikus nav citu grupu vai klašu izglītojamie; 
 • Izglītības iestādes, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu. 

Seko līdzi aktuālākajai informācijai par papildu drošības pasākumiem pašvaldībās ar īpaši augstu Covid19 izplatību.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 

Atsauce uz pirmavotu

Kultūras ministrija