Pārlekt uz galveno saturu

Attālinātais darbs

Droša rīcība darba vidē

Lapa tika atjaunota: 13.09.2021

Ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienē strādās, piemēram, pārdevēji, šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzēsēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu diktori un operatori, mediķi un citi, bet ne, piemēram, biroja darbinieki. 

Vēlams, ka klātienē strādā tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti. 

Drīkst pulcēties organizētos kolektīvos un nelietot mutes un deguna aizsegu arī, ja telpā ir cilvēks bez Covid-19 sertifikāta.
Ja darba specifikas dēļ jāstrādā klātienē, darba devējam ir pienākums:

 • noteikt pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās;
 • noteikt atbildīgo par šo pasākumu ieviešanu;
 • nodrošināt nodarbinātajiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • informēt nodarbinātos par darbavietā ieviestajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem.

Lai samazinātu risku inficēties ar Covid-19, aicinām arī turpmāk ievērot šādus principus:

 • nodrošināt, ka kabinetā vienlaikus atrodas tikai viens nodarbinātais;
 • atvērta tipa birojos uz vienu nodarbināto paredzēt lielāku platību, piemēram, kā ārkārtējās situācijas laikā - ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās telpu platības;
 • ja kabinets ir liels un tajā uzturas vairāki nodarbinātie, nodrošināt pēc iespējas lielāku attālumu starp nodarbinātajiem, iespēju robežās nodrošinot arī aizsargbarjeru uzstādīšanu;
 • ja nav iespējams ievērot iepriekš minētos nosacījumus, izstrādā darba grafiku, piemēram, nosakot, kuri darbinieki (amatpersonas) nāk strādāt klātienē katru otro dienu. Institūcijas vadītājam ir jāizvērtē piemērotākais risinājums darba procesu organizēšanai, lai pēc iespējas samazinātu nodarbināto kontaktus.

Vadlīnijas darba organizācijai, darba samaksai un klientu apkalpošanai valsts pārvaldes institūcijās Covid-19 pandēmijas laikā.


Kā rīkoties darba devējam?
 • Ja darba specifika to pieļauj un darbiniekam ir iespējas mājās pilnvērtīgi veikt darba pienākumus, nodrošini attālinātā darba iespējas
 • Darbam klātienē nodrošini darbiniekiem individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai (piemēram, mutes un deguna aizsegus, priekšautus, virsvalkus)
 • Veicini kolektīva atbildību – nepieļauj slimu darbinieku atrašanos darba vietā
 • Ja darbinieks ziņo par sliktu pašsajūtu, dod iespēju vismaz vienu dienu palikt mājās, lai novērotu veselību
 • Mudini regulāri vēdināt telpas un nodrošini iespēju ievērot roku higiēnu
 • Regulāri tīri virsmas, kuras aiztiek daudz cilvēku (durvju rokturus, lifta pogas, kafijas automātus, ūdens krānus u.tml.)
 • Nodrošini iespēju darbiniekiem strādāt attālināti
 • Samazini klātienē vai vienā telpā strādājošo kaitu
 • Nodrošini starp darbiniekiem vismaz 2 metru distanci
 • Ja nevari nodrošināt distanci, izvieto papildu aizsargbarjeras starp blakus strādājošajiem
 • Rīko sapulces un tikšanās attālināti
 • Neorganizē komandējumus uz ārzemēm. Ja kāds ir bijis komandējumā ārzemēs, pārliecinies, vai nav jāievēro 10 dienu pašizolācija
 • Ierobežo darbinieku pulcēšanos koplietošanas telpās – virtuvē, garderobē, atpūtas zonās u.c. Nerīko kopīgus atpūtas pasākumus
Kā rīkoties darbiniekam?
 • Ikdienā vari strādāt attālināti? Pārrunā šo iespēju ar darba devēju
 • Ja esi slims, paliec mājās. Neej uz darbu, paļaujoties, ka pašsajūta dienas laikā uzlabosies
 • Nejūties labi? Vienojies ar savu darba devēju, ka pagaidām strādāsi no mājām, lai novērotu savu veselību
 • Nepulcējies darba vietas koplietošanas telpās – virtuvē, garderobē, atpūtas zonā u.c.
 • Bieži mazgā vai dezinficē rokas
 • Regulāri vēdini telpas
 • Ja šķaudi vai klepo, izmanto salveti, vai šķaudi un klepo saliektā elkonī
 • Sapulcēs un tikšanās piedalies attālināti
 • Ja esi epidemiologu noteikta Covid-19 slimnieka kontaktpersona, ievēro mājas karantīnu. Uz darbu klātienē doties aizliegts

Lai uzlabotu darba vidi mājās
 • Kā pareizi iekārtot darba vietu mājās - video
 • Vingrojumi, ko ikviens varam veikt mājās – video
 • Kā novērtēt savu darba vietu mājās - iepazīsties

OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai

Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru ir izstrādājusi bezmaksas OiRA rīku latviešu valodā, kas ļauj uzņēmumam novērtēt savas darba vides gatavību Covid-19 un atlasīt piemērotākos veicamos pasākumus, lai samazinātu darbinieku risku inficēties darba vietā.

 • Rīks nav nozares specifisks, to var izmantot jebkuras nozares darba devējs, izņemot veselības un sociālo aprūpi
 • Lai izmantotu rīku nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas un prasmes
 • Rīkā ir iekļautas saites uz skaidrojošiem materiāliem, vadlīnijām, valsts iestāžu mājaslapām, kur iespējams iegūt papildus informāciju.
 • Vairāk informācijas par OiRA rīku ir pieejama šeit.
 • Prezentācija “Soli pa solim” pieejama šeit.

Atsauce uz pirmavotu

Slimību profilakses un kontroles centrs

Atvērt mājaslapu