Pārlekt uz galveno saturu

Izglītība un sports

Lapa tika atjaunota: 30.04.2021

Būtiskākais droša izglītības procesa un sporta aktivitāšu organizēšanai no 7. aprīļa:
 • Nav ierobežojumi bērnudārzu apmeklējumam, ievērojot stingras epidemioloģiskās prasības. 
 • Pašvaldībās, kurās divu nedēļu saslimstības rādītājs uz 100 000 cilvēku nepārsniedz 200, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, mācības klātienē atļautas:

  • 1.-6. klašu skolēniem,

  • 12. klašu skolēniem,

  • profesionālo skolu audzēkņiem, kam jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē,

  • 7.-11. klašu skolēniem (rotācijas kārtībā, lai klases izglītības iestādē savstarpēji nepārklātos).

 • Visā Latvijā, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, individuālas konsultācijas klātienē pieejamas atsevišķām izglītojamo grupām. Klātienes konsultācijas notiek tikai pēc pedagoga individuāla aicinājuma. Konsultācijas laiks nedrīkst pārsniegt 40 minūtes!
 • Visā Latvijā, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, veicot gan pedagogu, gan jauniešu testēšanu, 12. klasēm klātienē un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem var notikt mācības, ne vairāk kā divas dienas nedēļā priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni.
 • Klātienē atļauta profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem vienas grupas (kursa) izglītojamiem.
 • Speciālās izglītības iestādes, mācās klātienē, ņemot vērā specifiskās izglītojamo vajadzības, vecāku iespējas, kā arī konkrēto situāciju lokāli.
 • Bērnu nometnes nenotiek.
 • Klātienē, ārpus telpām, atļautas interešu izglītības nodarbības un profesionālās ievirzes nodarbības grupām līdz desmit cilvēkiem. Uzzini vairāk!
 • Attālināti notiek darbs ar jaunatni, izņemot darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām var īstenot ārpus telpām līdz 10 jauniešiem vienā grupā kopā ar jaunatnes darbinieku vai iekštelpās – individuālu konsultāciju veidā, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
 • Atļauts organizēt āra sporta treniņus līdz 10 personām (neskaitot treneri).
 • Sporta treniņus un nodarbības ārtelpās drīkst uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 22.00
 •  Aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības, paraugdemonstrējumus, priekšnesumus (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām).

Aktuālie un biežāk uzdotie jautājumi un atbildes saistībā ar izglītībai un sportam noteiktajiem ierobežojumiem.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu