Skip to main content
The number of persons infected with Covid-19 has increased! It is the duty of every citizen to act in a careful manner: avoid crowding, avoid travelling abroad, and observe proper hand hygiene!

Finanšu ieguldījums krīzes pārvarēšanai

Noslēgtie līgumi, finansējuma izlietojums un dīkstāves pabalstu saņēmēji

Last update 30.04.2020

Covid-19 pandēmijas krīzes pārvarēšanas pasākumus finansē no valsts budžeta. Šeit ir pieejama informācija par to, kādā apjomā un kādiem nolūkiem iestādes ir izmantojušas piešķirto finansējumu un kādi līgumi ir noslēgti, nepiemērojot iepirkumus regulējošo likumu normas. Ir arī publicēta  informācija par uzņēmumiem, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu, pašnodarbinātajām personām, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstu, un uzņēmumiem, kam piešķirts nodokļu termiņu nomaksas pagarinājums.