Pārlekt uz galveno saturu

Droša pakalpojumu sniegšana

Vadlīnijas drošu pakalpojumu sniegšanai

Lapa tika atjaunota: 07.05.2021

Pakalpojumu sniegšana klātienē
 • Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, no 17. marta saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējiem vai pasākumu organizatoriem labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) jāizvieto aicinājums apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni Apturi Covid.
 • Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi informatīvos materiālus tirdzniecības vietu un citu pakalpojumu sniegšanas vietu apmeklētāju informēšanai; aicinām komersantus izmantot sagatavotos materiālus! Materiāli pieejami Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.
 • Katram pakalpojumu sniedzējam pie ieejas, labi redzamā vietā ir jāizvieto informācija par epidemioloģiskās drošības prasībām, tai skaitā angļu un krievu valodā.
 • Katrs pakalpojuma sniedzējs nosaka atbildīgo personu, kas organizē epidemioloģiskās drošības pasākumus un ir atbildīga par to ievērošanu. Informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā, tādējādi nodrošinot, ka atbildīgā persona pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma ir fiziski sasniedzama, atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā un sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
 • Pie ieejas ir jānovieto roku dezinfekcijas līdzeklis, kas satur vismaz 70% etanola.
 • Netiek ielaistas un apkalpotas personas bez mutes un deguna aizsega!

Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos iekštelpās, tādējādi ierobežojot Covid-19 izplatību, netiek sniegti šādi pakalpojumi:
 • skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi (atļauti manikīra, pedikīra, podologa un friziera pakalpojumi);
 • sporta inventāra noma iekštelpās;
 • foto pakalpojumi klātienē (izņemot darba pienākumu veikšanai un fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem. Atļauts sniegt individuālus fotopakalpojumus ārtelpās);
 • izklaides un labsajūtas pakalpojumi (t.sk. bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros));
 • nenotiek sporta klubu darbība iekštelpās;
 • kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība iekštelpās, t.sk. bibliotēkās (atvērtas muzeju ārtelpu ekspozīcijas, nodrošinot vienvirziena kustību un divu metru distanci);
 • Aizliegts sniegt mobilos skaistumkopšanas pakalpojumus, t.i. izbraucot pie klienta, lai sniegtu pakalpojumus mājas apstākļos!

Prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

Lai ilgtermiņā radītu drošus apstākļus skaistumkopšanas nozares pakalpojumu sniegšanai Covid-19 apstākļos, jāievēro pastiprināti drošības pasākumi:

 • Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem par savu darbību jāziņo Veselības inspekcijai.
 • Skaistumkopšanas pakalpojumus atļauts sniegt tikai paziņotajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietas adresē.
 • Pakalpojuma sniedzējs vienam pakalpojuma saņēmējam nodrošina ne mazāk kā 25m2 no pakalpojuma sniegšanas telpas platības. Ja skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas telpa ir mazāka par 25m2, telpā var atrasties viens pakalpojuma sniedzējs un viens klients;
 • Ja pakalpojuma sniegšanas telpa ir lielāka par 25m2, telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz 5m distance, vai atsevišķi nodalītas darba iekštelpas ar konstruktīvi nodalītām sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežotā ēkas daļā, kurai ir atsevišķas durvis izejai uz citu telpu vai āru un atsevišķa ventilācija.
 • Sniedzot manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumus, darba vieta ir aprīkota ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju. Aizsargbarjera ir vismaz vienu metru augsta un astoņdesmit centimetru plata.
 • Pakalpojumu sniegšana jāorganizē tā, lai pakalpojuma saņēmēji pie viena meistara savstarpēji nepārklātos vai nesatiktos, kā arī jānodrošina, ka starp pakalpojumu saņēmējiem ir vismaz 20 minūšu starplaiks.
 • Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas telpās pakalpojumu saņēmēji tiek ielaisti pa vienam, izņemot gadījumus, kad uz salonu dodas bērns līdz 12 gadu vecumam vai persona, kurai nepieciešama asistenta palīdzība.
 • Pirms pakalpojuma sniegšanas tiek veikta pakalpojuma saņēmēja bezkontakta temperatūras mērīšana. Ja pakalpojuma saņēmējam ir akūti respiratorie simptomi, pakalpojuma sniedzējs atsaka pakalpojuma sniegšanu.
 • Pakalpojumu sniegšanas starplaikos tiek nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes.
 • Atsākot vai uzsākot sniegt skaistumkopšanas pakalpojumu, aizpilda skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu un pēc pieprasījuma uzrāda to uzraudzības un kontroles iestādei. Lapā jānorāda:
  • informācija par pakalpojuma saņēmēju, t.sk., pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds un kontakttālrunis,
  • informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku,
  • informācija par meistaru, kurš sniedza pakalpojumu, gadījumā, ja meistari ir vairāki.
 • Pakalpojums tiek sniegts, izmantojot vienreizējās lietošanas cimdus un FFP-2 vai FFP-3 respiratoru bez vārsta. Ir ieteicams lietot arī sejas vizierus jeb sejas aizsargstiklu un aizsargbrilles, bet tie var tikt izmantoti tikai kā papildus individuālās aizsardzības līdzekļi.
 • Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina, ka pakalpojumu saņēmējam vienā dienā tiek sniegts tikai viens pakalpojuma veids. Pakalpojuma saņēmējs skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas, tikai saņemot pakalpojumu.
 • Pakalpojumu saņēmējam netiek piedāvāti dzērieni, uzkodas un lasāmviela.
 • Lai nodrošinātu minēto prasību izpildes kontroli, piesaistīta Valsts un pašvaldību policija, kas uzrauga situāciju pakalpojumu sniegšanas vietās.

Video: kas jāievēro, sniedzot drošus skaistumkopšanas pakalpojumus?

Vairāk par skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu uzzini šeit!


Atļauta individuālo fotopakalpojumu sniegšana fiziskām personām brīvā dabā, ievērojot valstī spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības attiecībā uz distances ievērošanu un cilvēku skaitu.

Fotosesijas norises nosacījumi:

 • pakalpojumu sniedz viens fotogrāfs;
 • pakalpojumu sniedz vienai personai;
 • pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam jāievēro 2 metru distance.

Uzzini vairāk!


Sabiedriskā ēdināšana

No 7. maija pastiprinātos drošības apstākļos atļauts atsākt sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus klātienē ārtelpās. Sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus klātienē ārtelpās, pakalpojuma sniedzējam jāievēro šādi nosacījumi:

 • pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (t.i. līdz 18 gadu vecumam), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, taču ne vairāk kā 10 personas kopā (t.i. pieaugušie un bērni);
 • tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena;
 • galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;
 • pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietā darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus uzturēšanās laikā, izņemot laikā, kad sēž pie galda;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietas klātienē ārtelpās darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00;
 • pēc plkst. 21.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.
 • jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu;
 • apmeklētājiem redzamās vietās jābūt izvietotai skaidri salasāmai publiski pieejamai informācijai, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, atbildīgās personas kontaktinformācijai, un pašvaldības policijas kontaktinformācijai;
 • nav atļauts pakalpojumu sniegt slēgta tipa paviljonos, teltīs u.tml.

Uzzini vairāk!


Sabiedriskā ēdināšana klātienē iekštelpās atļauta bērnudārzos un ražošanas uzņēmumos, kur nav iespējams nodrošināt ēdiena izsniegšanu līdzņemšanai. Izņēmuma vietās papildus citām prasībām jāievēro šādi nosacījumi:

 • ēdināšanas vieta nav publiski pieejama;
 • nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas;
 • ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona;
 • starp galdiņiem ir 2 metru distance.

Uzzini vairāk!


Prasības izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem

Izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji:

 • ievēro vispārīgos epidemioloģiskos drošības pasākumus, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu bezkontakta veidā;
 • drīkst nodrošināt pakalpojumu vienai mājsaimniecībai.
 • Tūristu mītne, uzņemot Covid – 19 kontaktpersonas vai inficētās personas, nodrošina specializēto prasību ievērošanu. Tās var veikt pašpārbaudi Veselības inspekcijas mājaslapā.
 • Ja, sniedzot izmitināšanas pakalpojumu vienai mājsaimniecībai, tiek izīrēts numurs ar saunu vai viesu namiņš ar pirti un tamlīdzīgām ūdens procedūru iekārtām, tās mājsaimniecība sava izīrētā viesnīcas numura vai viesu namiņa ietvarā var lietot, paši nodrošinot saunas un pārējo iekārtu darbināšanu.

Vairāk par vispārējiem epidemoloģiskās drošības pasākumiem pakalpojumu sniegšanas nozarē uzzini Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē!

document
"Apturi Covid'' plakāts_1
JPG 1.52 MB 13. marts 2021
document
"Apturi Covid" plakāts_2
JPG 2.17 MB 13. marts 2021

Atsauce uz pirmavotu

Ekonomikas ministrija

Atvērt mājaslapu