Pārlekt uz galveno saturu
No 25. janvāra darba vietās, veikalos, sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās jālieto medicīniskā maska vai respirators.

Covidpass.lv ieceļotāju apliecinājuma anketa

Lapa tika atjaunota: 21.06.2021

Visām personām, kuras iecerējušas ieceļot Latvijā, tīmekļvietnē Covidpass.lv ir jāaizpilda elektroniska apliecinājuma anketa. Apliecinājums ir jāaizpilda 48 stundu laikā pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas!
 

Kam jāaizpilda elektroniskā anketa Covidpass.lv?

Visām personām, kas ieceļo Latvijā:

 • ar privāto transportlīdzekli;
 • izmantojot pasažieru pārvadātāju pakalpojumus;
 • pildot darba pienākumus.
Kas jānorāda apliecinājuma anketā?
 • Jāapliecina ieceļošana, atzīmējot kādu no šiem statusiem:
  • personai ir Eiropas digitālais Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina vakcinācijas pabeigšanu, pārslimošanas faktu vai ir negatīvs Covid-19 tests;
  • persona var norādīt iemeslu ieceļošanai, ja uz personu attiecas kāds no Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" minētajiem izņēmumiem, kas ļauj neuzrādīt Eiropas digitāla Covid-19 sertifikātu. Izņēmumi attiecināmi uz personām, kuras ir:
   • bērni līdz 12 gadu vecumam;
   • pārvadātāju darbinieki un apkalpes locekļi, jūrnieki, kas dodas uz vai no savas darbavietas, diplomātiskā korpusa pārstāvji;
   • pierobežas iedzīvotāji, kuri ikdienā šķērso robežu darba, izglītības un līdzīgu vajadzību dēļ un var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību un citi;
   • persona var apliecināt, ka 72 stundas pirms ieceļošanas Latvijas Republikā, ir veikusi Covid-19 testu un testa rezultāts ir pozitīvs, kā arī persona ir Latvijas Republikas valstspiederīgais vai Eiropas Savienības pastāvīgais iedzīvotājs ar uzturēšanās atļauju Latvijā un ceļo, izmantojot privāto transportlīdzekli.
 • Vārds, uzvārds
 • Personas kods vai ceļošanas dokumenta numurs
 • Kontakttālrunis un e-pasta adrese
 • Faktiskā adrese, kurā persona būs sasniedzama
 • Būtisks iemels, kāpēc ieceļo Latvijā

 • Valstis, kurās persona ir uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikā
 • Cita uzraugošajām institūcijām nepieciešama informācija (adrese pašizolācijas nepieciešamības gadījumā, transportlīdzekļa numurs u.tml.)
Vai apliecinājuma anketa jāaizpilda katru reizi pirms ierašanās Latvijā?

Apliecinājums ir jāaizpilda katru reizi par sevi, bērniem un aizbildnībā esošām personām, izņemot atsevišķus gadījumus.

 • Reizi 30 dienās apliecinājumu atļauts iesniegt:  
  • ES dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar citām ES valstīm:
   • ja robežšķērsošana nepieciešama darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai un personai ir nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments (arī autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus ES sauszemes iekšējās robežās);
   • bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai vai formālās izglītības ieguvei klātienē pirmsskolas izglītības pakāpē (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);
   • formālās izglītības ieguvei klātienē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslas un kultūras jomās, tas attiecas arī uz personām, kas pavada nepilngadīgu izglītojamo vai pilngadīgu izglītojamo ar speciālām vajadzībām (uzrādot izglītības iestādes izsniegtu izziņu).
 • Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju. Ja Valkas novada vai Valgas novada iedzīvotājs atgriežas no valsts, pēc kuras apmeklēšanas nepieciešama pašizolācija, personai jāievēro Latvijā noteiktās prasības. 
Kas notiek pēc anketas aizpildīšanas?
 • Persona ierīces ekrānā un savā e-pastā saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. 
Kā aizpildīt anketu par ģimeni?
 • Katrai pilngadīgai personai apliecinājums ir jāaizpilda atsevišķi, nepilngadīgām personām apliecinājumu aizpilda vecāki vai likumīgie aizbildņi. 
Kas notiks ar personas sniegto informāciju?
 • Dati tiks automātiski nodoti Valsts policijai.
 • Valsts robežsardze un Slimību profilakses un kontroles centrs pēc nepieciešamības varēs piekļūt personas datiem. 
 • Personas dati tiks uzglabāti 30 dienas ar mērķi saņemto informāciju izmantot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un kontaktpersonu izsekojamībai. Pēc 30 dienām personas dati tiks automātiski dzēsti.
Kas ir ceļošanas dokuments?
 • Ceļošanas dokuments ir personas pase vai personas apliecība, kuru izmantojat Latvijas Republikas robežas šķērsošanai.
Ko darīt, ja ir nozaudēts QR kods?
 • Covidpass.lv piedāvā iespēju “Atkārtoti nosūtīt QR kodu”.
Kas ir izstrādājis Covidpass.lv ?
Pie kā vērsties, ja rodas jautājumi par Covidpass.lv lietošanu? 
 • Tālrunis +371 67219111
 • E-pasta adrese: pd@ic.iem.gov.lv
Ko darīt, ja anketa aizpildīta kļūdaini? 
 • Apliecinājumu var aizpildīt atkārtoti. 
Ko darīt, ja nevar aizpildīt elektronisko apliecinājumu?
 • No 2020. gada 12. oktobra apliecinājuma anketu iespējams aizpildīt tikai elektroniski. Katram ieceļotājam ir pieejams 48 stundu logs, kura laikā, pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas, ir jārod iespēja to aizpildīt un iesniegt elektroniski, piemēram, izmantojot publiski pieejamos interneta resursus.  
 • Apliecinājumu var aizpildīt arī trešā persona un informācijas nodošanai var izmantot vairākas iespējas:
  • nosūtīt saņemto QR kodu e-pastā;
  • ja e-pasts nav pieejams, QR kodu saturošu ID (burtu un ciparu kombināciju) īsziņā anketas aizpildītājs var nosūt uz mobilo tālruni;
  • ja nav iespējams saņemt QR kodu, uzraugošajiem dienestiem iespējams nosaukt personas datus, kas būs saglabāti Covidpass.lv sistēmā.
Kāds ir sods par elektroniskā apliecinājuma Covidpass.lv neaizpildīšanu pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas?
 • Šobrīd par apliecinājuma neaizpildīšanu ir paredzēta atbildība ar naudas sodu līdz 2000 EUR.

Atsauce uz pirmavotu

Iekšlietu ministrija

Atvērt mājaslapu