Pārlekt uz galveno saturu
No 25. janvāra darba vietās, veikalos, sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās jālieto medicīniskā maska vai respirators.

Piesardzīga ceļošana

Saslimstības rādītāji valstīs un ar ceļošanu saistītie ierobežojumi

Lapa tika atjaunota: 14.12.2021

Covid 19

Jā, persona, kura ir pārslimojusi Covid-19, kā arī saņēmusi pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19, pēc 6 mēnešiem no pārslimošanas vai vakcinācijas kursa noslēgšanas brīža (atkarībā no tā, kurš bijis pēdējais) var saņemt balstvakcīnu. Iepriekš rekomendējam par balstvakcīnas saņemšanu konsultēties ar ģimenes ārstu vai ārstniecības personu, kura veic vakcināciju.

Atbilde pievienota 21.12.2021.

Veselība

 

Ārlietu ministrija aicina apzināties riskus, kas saistīti ar došanos uz ārvalstīm pandēmijas apstākļos!

Detalizētus ceļojuma brīdinājumus par atsevišķām valstīm var skatīt šeit. Šī informācija var nebūt pilnīga, jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ Ārlietu ministrija aicina vienmēr precizēt šos jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

Ārlietu ministrija aicina apsvērt nepieciešamību doties ārvalstu braucienā. Ja tomēr nepieciešams doties uz ārvalstīm, Ārlietu ministrija aicina:

 • nedoties uz augsta riska vai īpaši augsta riska valstīm;
 • rūpīgi apsvērt ārvalstu braucienu nepieciešamību personām ar hroniskām saslimšanām un senioriem;
 • visās valstīs vienmēr ievērot standarta piesardzības pasākumus: ievērot distanci no citām personām un roku higiēnu;
 • ņemt vērā, ka vietās, kurās pulcējas liels cilvēku skaits, ir pastiprināts infekcijas risks, tostarp, lidostās;
 • pirms brauciena iepazīties ar lidostu un pasažieru pārvadātāju prasībām Covid-19 ierobežošanai (obligāts sejas un mutes aizsegs, apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu u.c.);
 • iepazīties ar informāciju par dažādās valstīs noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem un citu aktuālo informāciju par attiecīgo valsti ceļojumu brīdinājumos vai portālā Re-open EU. Ja nepieciešama detalizētāka informācija par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām sazināties ar Latvijā akreditēto attiecīgās valsts pārstāvniecību
 • pārliecināties par atgriešanās iespējām, jo situācija starptautisko pasažieru pārvadājumu jomā ir mainīga, tostarp aviosatiksmē.

Vakcinācijas, testēšanas un Covid-19 pārslimošanas faktu ES valstīs apliecina sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts (elektroniski viedierīcē vai papīra formātā). Ja nepieciešams cits dokuments, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta, ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19, pēc personas pieprasījuma bez maksas izsniedz apliecinājumu par personas vakcināciju pret Covid-19.

Dodoties uz ārzemēm, Ārlietu ministrija vienmēr stingri iesaka:

!10 atgādinājumi veiksmīgam ceļojumam pieejami šeit.

Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Facebook konts pieejams šeit.
Vairāk uzzini Ārlietu ministrijas mājaslapā!


No īpaši augsta riska valsts, kas ir ES, EEZ valsts, Šveice vai  Apvienotā karaliste, Latvijā drīkst ieceļot tikai šādu iemeslu dēļ:
 • darbs,

 • mācības,

 • studijas,

 • ģimenes apvienošana,

 • medicīnas pakalpojumu saņemšana, tranzīts, nepilngadīgo pavadīšana,

 • atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,

 • bēres.

No augsta vai īpaši augsta riska valsts, kas nav ES, EEZ valsts, Šveice vai Apvienotā karaliste, drīkst ieceļot tikai šādas personas:
 • Latvijas valstspiederīgie, viņu ģimenes locekļi, Latvijas uzturēšanās atļauju turētāji, ārzemnieki, kuri, šķērsojot Latviju tranzītā, atgriežas savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī;
 • ES, EEZ valsts, Šveices valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi, kā arī šo valstu pastāvīgie iedzīvotāji, Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, lai, šķērsojot Latviju tranzītā, atgrieztos savā mītnes zemē, tostarp Latvijā;
 • transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieki, apkalpes locekļi;
 • ārzemnieki, kuru ievešanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi LIAA;
 • ārvalstu diplomāti un viņu ģimenes locekļi, kas šķērso Latviju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, Latvijas diplomātiskās pases turētāji, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi, darbinieki un viņu ģimenes locekļiem, kuri atgriežas no savas dienesta valsts vai kuriem jānokļūst savā dienesta valstī;
 • Latvijas valstspiederīgie, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros;
 • pilna laika un apmaiņas programmās studējošie, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un ierašanās Latvijā ir nepieciešama studiju programmas apguvei;
 • sportisti un sporta darbinieki, starptautisko sporta organizāciju pārstāvji, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām;
 • ārzemnieki, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai ir saskaņojusi Veselības inspekcija un šo personu pavadošā persona, ja to atzinusi par nepieciešamu ārstniecības iestāde vai šī persona pavada bērnu;
 • kultūras darbinieki, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu un kuru grupas saskaņā ir noteicis kultūras ministrs;
 • Latvijas izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paraolimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuru saraksts ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un kuri pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs atgriežas Latvijā;
 • ārvalstnieki un viņu ģimenes locekļi, ja ārvalstnieks pilda zinātniskās institūcijas vadošā pētnieka vai pētnieka pienākumus ilgāk par 6 mēnešiem;
 • aviopasažieri, kuri šķērso Latviju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 h, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam.

Ieceļotājiem no Krievijas un Baltkrievijas Covid-19 testus veiks četrās robežšķērsošanas vietās

Personām, kuras ieceļo Latvijas Republikā, šķērsojot ārējo sauszemes robežu, tūlītēju iespēju veikt Covid-19 testu četrās robežšķērsošanas vietās:

 • “Grebņeva”,
 • “Terehova”,
 • “Pāternieki”,
 • “Silene”.

Piesardzīga ceļošana no Krievijas un Baltkrievijas.  


Precīzs kategoriju saraksts pieejams MK noteikumu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 38.46 punktā.

Attiecīgo iemeslu personai jānorāda apliecinājuma anketā covidpass.lv. Dokumentus vai citus drošticamus pierādījumus, kas apliecina šo mērķi, ir jāuzrāda pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Persona var neuzrādīt dokumentus, ja atbilstošā informācija, kas apliecina kādu no ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās, piemēram, Iedzīvotāju reģistrā.


Personām, kas šķērso Latviju tranzītā, jāpamet Latvija 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē Covidpass.lv.. Izņēmumi noteikti MK noteikumu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" V2. nodaļā.


No vakcinācijas, pārslimošanas fakta apliecināšanas un testu prasības atbrīvoti:
 • bērni līdz 12 gadu vecumam,
 • transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieki, apkalpes locekļi,
 • jūrnieki, kas dodas uz kuģi vai atgriežas no tā,
 • aviopasažieri, kas, ceļojot tranzītā, nepamet lidlauka kontrolējamo zonu un uzturas tajā līdz 24 h,
 • Valkas novadā un Valgā deklarētie ES valstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji,
 • ES valstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar citām ES valstīm, piemēram, saistībā ar nodarbinātību vai izglītību.

Atsauce uz pirmavotu

Ārlietu ministrija

Atvērt mājaslapu