Pārlekt uz galveno saturu

Nometņu un interešu izglītības organizētājiem

Lapa tika atjaunota: 16.06.2021

Nometnes

Klātienē atļauts organizēt bērnu nometnes grupās līdz 20 dalībniekiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

 • Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesastopas. Nometnes notiek tikai noteiktā teritorijā, ārpus tās aktivitātes netiek rīkotas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji. 
 • Nometnē var piedalīties darbinieki un bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma veikts  Covid-19 tests un tas ir negatīvs.  Atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā. Testi tiek apmaksāti no valsts budžeta, testēšanas procesu koordinē Veselības inspekcija. Testu var neveikt, ja dokumentāri iespējams apliecināt vakcināciju pret Covid-19 vai ja cilvēks pārslimojis infekciju.
 • Diennakts nometnēs (sporta nometnēs) ir atļauta sporta treniņu (nodarbību) norise iekštelpās nometnes grupas ietvaros.
Nometņu norise

Rīkojot bērnu nometnes klātienē, brīvā dabā, ēkās ar vairākiem stāviem, atsevišķās ēkās vai ēkās ar vairākiem korpusiem/ejām, vienlaicīgi atļauts darboties vairākām grupām:

 • pēc iespējas tiek izmantotas atsevišķas ieejas,
 • tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi,
 • nodrošināts, ka grupu  dalībnieki un darbinieki nometnes darbības laikā nesastopas,
 • koplietosanas telpas var izmantot vairākas grupas pēc noteikta stingra grafika,
 • ēkās ar vairākiem stāviem izmanto dabisko vēdināšanas metodi (ja paredzēta vairāku grupu dalība, ja mehāniskā ventilācija kopīga vairākiem stāviem).
 • Nometnes dalībnieki un personāls iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un bērnus diennakts nometnēs vienas grupas ietvaros.
 • Nometnes dalībnieki un personāls ārtelpās mutes un deguna aizsegus nelieto.
 • Nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un procedūa rīcībai, ja tiek konstatēta saslimšana

Izstrādātas vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometnēs 2021. gada vasarā. Vadlīnijās ir ietverta informācija par testēšanas organizēšanu, distancēšanos, mutes un deguna aizsegu lietošanu, personīgās higiēnas ievērošanu un daudzi citi jautājumi. Vadlīnijas pieejamas šeit: Piesardzības pasākumi nometnēs.

Vairāk par nometņu rīkošanu var uzzināt Valsts izglītības satura centra vietnē.


Interešu izglītība
 • Ārtelpās drīkst notikt interešu izglītības kolektīvu nodarbības grupās līdz 10 personām.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu