Pārlekt uz galveno saturu

Nometņu un interešu izglītības organizētājiem

Lapa tika atjaunota: 23.08.2021

Interešu izglītība


Izglītojamie:

 • Var piedalīties nodarbībās uzrādot apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu (skolā veiktais negatīvā testa rezultāts dod iespēju  apmeklēt arī interešu izglītības pulciņus un profesionālās ievirzes izglītības programmas);
 • Var piedalīties nodarbībās uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Drošības nosacījumi:

 • Iekštelpās nevar būt vairāk kā 20 izglītojamo, katram ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības;
 • Ārpus telpām nodarbībā var piedalīties līdz 40 dalībniekiem;
 • Nodarbībām jānotiek pēc iepriekšēja pieraksta;
 • Telpas regulāri jāvēdina (mācību telpas astronomiskās stundas ietvaros vismaz 15 minūtes).

Minētās prasības neattiecas uz gadījumiem, kad izglītības programma tiek īstenota vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros.

Plašāk par piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai VISC tīmekļvietnē. 


 
Nometnes

Klātienē atļauts organizēt bērnu nometnes grupās līdz 30 dalībniekiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

 • Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesastopas. Nometnes notiek tikai noteiktā teritorijā, ārpus tās aktivitātes netiek rīkotas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji. 
 • Nometnē var piedalīties darbinieki un bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma veikts  Covid-19 tests un tas ir negatīvs.  Atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā. Testi tiek apmaksāti no valsts budžeta, testēšanas procesu koordinē Veselības inspekcija. Testu var neveikt, ja dokumentāri iespējams apliecināt vakcināciju pret Covid-19 vai ja cilvēks pārslimojis infekciju.
 • Diennakts nometnēs (sporta nometnēs) ir atļauta sporta treniņu (nodarbību) norise iekštelpās nometnes grupas ietvaros.
Nometņu norise

Rīkojot bērnu nometnes klātienē vairākām grupām vienlaikus:

 • pēc iespējas tiek izmantotas atsevišķas ieejas,
 • tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi,
 • nodrošināts, ka grupu  dalībnieki un darbinieki nometnes darbības laikā nesastopas,
 • koplietosanas telpas var izmantot vairākas grupas pēc noteikta stingra grafika,
 • ēkās ar vairākiem stāviem izmanto dabisko vēdināšanas metodi (ja paredzēta vairāku grupu dalība, ja mehāniskā ventilācija kopīga vairākiem stāviem),
 • nometnes dalībnieki un personāls iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un bērnus diennakts nometnēs vienas grupas ietvaros,
 • nometnes dalībnieki un personāls ārtelpās mutes un deguna aizsegus nelieto,
 • nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un procedūa rīcībai, ja tiek konstatēta saslimšana

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu