Pārlekt uz galveno saturu

Droša tirdzniecība

Lapa tika atjaunota: 09.04.2021

No 7. aprīļa uz tirdzniecības vietām attiecas šādi nosacījumi:
 • drīkst strādāt visi veikali (ar kopējo tirdzniecības platību zem 7000 m2) ārpus tirdzniecības centriem;
 • lielajos tirdzniecības centros (ar kopējo tirdzniecības platību virs 7000 m2) atļauta tikai pakalpojumu sniegšanas vietu un atsevišķu veikalu darbība;
 • atļauta ielu tirdzniecības organizēšana (jeb gadatirgi), vienlaikus apstiprināts drošas tirdzniecības protokols visai āra tirdzniecībai;
 • klātienes tirdzniecību vairs neierobežo preču saraksti;
 • atļauta distances tirdzniecība un e-komercija, t.sk. preču piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī saņemšana uz vietas (izņemot veikalus, kam liegts strādāt lielajos tirdzniecības centros!);
 • atļauta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai u.t.t.
 • atļauts nodrošināt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamas preces (piemēram, autoservisā pieejamas automobiļu detaļas).
 • tirdzniecības centros klātienē darboties drīkst datoru, datoru perifēro iekārtu, videospēļu vadības paneļu, kā arī standarta programmatūru, mazumtirdzniecības vietas kā telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecības specializētie veikali (atbilst NACE 47.41 un NACE 47.42).
 • Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, no 17. marta saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējiem vai pasākumu organizatoriem labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) jāizvieto aicinājums apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni Apturi Covid.
 • Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi informatīvos materiālus tirdzniecības vietu un citu pakalpojumu sniegšanas vietu apmeklētāju informēšanai. Aicinām komersantus izmantot sagatavotos materiālus!

Visa aktuālā informācija par drošības prasībām tirgotājiem publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātie paraugi iekšējās kontroles sistēmu noteikumiem nelielām tirdzniecības vietām publicēti PTAC tīmekļa vietnē. Savukārt informatīvie materiāli apmeklētāju informēšanai par drošības prasībām pieejami informatīvās kampaņas “Drošs paliek drošs” mājaslapā.


Veikalos ārpus tirdzniecības centriem (ikvienā veikalā, neatkarīgi no tā izmēra un tirgojamo preču klāsta) un tirgos jāievēro šādas drošības prasības:
 • mutes un deguna aizsegu lietošana gan pircējiem, gan darbiniekiem;

 • pie ieejas jāizvieto informācija par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;

 • groziņu/ratiņu/iepirkšanās somu skaitam jāatbilst maksimāli atļautajam apmeklētāju skaitam;

 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;

 • jānodrošina 25 m2 uz 1 apmeklētāju (t.sk. tehniskās iekārtas); ja telpa mazāka, var atrasties tikai 1 apmeklētājs;

 • jākontrolē apmeklētāju plūsma pie ieejas/izejas, iekštelpās/ārtelpās un tirdzniecības zālē, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (piem., konkrētās veikalu sekcijās);

 • ja infrastruktūra atļauj, jānodala ieeju no izejas, ievērojot ugunsdrošības prasības;

 • jādeleģē klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā, informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;

 • jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma (dokumentēta) epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;

 • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku;

 • tirdzniecības centros, kuru platība pārsniedz 7000 m2  nepieciešams uzstādīt digitālu apmeklētāju plūsmas uzskaites rīku;

 • pašpārbaudes lapa tirdzniecības centriem;

 • pašpārbaudes lapa tirgiem;

 • policija par pārkāpumiem var slēgt tirdzniecības vietu līdz 7 dienām.


Tirdzniecībā būtiskākais ir panākt efektīvu un stingru distancēšanās normu ievērošanu. Visās tirdzniecības vietās, arī tirgū un ielu tirdzniecības vietās, ir jālieto maskas, jāievēro 2 metru distance, pastiprināta higiēna, jānodrošina informācija par piesardzību. Sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar masku. Saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts apkalpot klientu, kurš nelieto vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Tas nozīmē, ka, piemēram, veikalā pārdevējs pircēju neapkalpos, ja cilvēks nelietos mutes un deguna aizsegu.


Drošas tirdzniecības nosacījumi lielos tirdzniecības centros

No š.g. 7. aprīļa pastiprinātas drošības apstākļos tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 m2 un kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji, darbojas tikai:

 • veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 • veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 • datoru, datoru perifēro iekārtu, videospēļu vadības paneļu, kā arī standarta programmatūru, mazumtirdzniecības vietas kā telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecības specializētie veikali (atbilst NACE 47.41 un NACE 47.42);
 • aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);
 • optikas preču veikali;
 • dzīvnieku barības veikali;
 • ziedu veikali;
 • grāmatnīcas;
 • preses tirdzniecības vietas;
 • atļauta pakalpojumu sniedzēju darbība (piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu u.c.).
 • Aizliegta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana tirdzniecības centros!

Ielu tirdzniecības vietās, jeb gadatirgos, jāievēro šādas drošības prasības:
 • apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;
 • atļauts izvietot līdz 20 tirdzniecības vietām;
 • fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija;
 • ielu tirdzniecības organizēšanas laikā nenotiek izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas).

Detalizēti ar Ministru kabinetā izskatītajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē; grozījumu gala redakciju lūgums skatīt vietnē Likumi.lv.

Lai neradītu cilvēku drūzmēšanos tirdzniecības vietās, t.sk. garu rindu veidošanos, īpaši svētku brīvdienās, atgādinām, ka iedzīvotāji:

 • veikalu apmeklē pa vienam (izņemot ar bērnu vai asistentu);
 • iepriekš pārdomā nepieciešamos pirkumus;
 • plāno iepirkšanos ilgākam laikam uz priekšu;
 • veikalā uzturas pēc iespējas īsāku laiku.
document
"Apturi Covid" plakāts_1
JPG 1.52 MB 13. marts 2021
document
"Apturi Covid" plakāts_2
JPG 2.17 MB 13. marts 2021

Atsauce uz pirmavotu

Ekonomikas ministrija

Atvērt mājaslapu