Pārlekt uz galveno saturu
Covid-19 aktualitātes

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Spēkā no 17. septembra

Lapa tika atjaunota: 16.09.2020

Būtiskākie fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi

- Vēdināt telpas, ievērot higiēnu, dezinfekcijai izmantot līdzekli ar vismaz 70 % spirta saturu
- Ieteicams lietot mutes un deguna aizsegu vietās, kur ir daudz cilvēku, nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī sabiedriskajā transportā
- Ne vairāk kā 1000 personas organizētā pasākumā telpās (neatkarīgi no telpu izmēra), taču vienlaikus pulcējot ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita telpā un ievērojot, ka vienai personai jānodrošina 3 m2
- Ne vairāk kā 3000 personas organizētā pasākumā ārpus telpām
- Publiskās vietās jāseko norādēm par drošības pasākumiem

Kādi drošas sadzīves nosacījumi jāievēro ikvienam?
 
DRĪKST
DRĪKST AR NOSACĪJUMIEM
NEDRĪKST

Veselība

Pozitīvs Covid-19 tests - Iepriekš piesakoties pa tālruni 8303, bezmaksas Covid-19 testu var veikt ikviens   - Iet ārā no mājām
- Uzņemt ciemiņus un iet ciemos
- Doties uz skolu vai darbu klātienē
- Braukt sabiedriskajā transportā
Akūtas elpceļu infekcijas simptomi    

- Doties uz darbu, ja ir risks apdraudēt citus
- Apmeklēt publiskas vietas, ja īpašnieks vai pasākuma organizators tā ir noteicis

Sabiedriskais transports

Sabiedriskā transporta izmantošana   - Ieteicams lietot deguna un mutes aizsegu (der pašdarināta vai pirkta maska, lakats, šalle un citi risinājumi)
- Jāievēro higiēnas pasākumi
- Jāievēro norādes sabiedriskajā transportā
- Pēc ierašanās Latvijā no valstīm, kurās Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 16 (valstu saraksts SPKC mājas lapā), sabiedrisko transportu drīkst lietot tikai nokļūšanai pašizolācijas vietā, valkājot mutes un deguna aizsegu
- Ārvalstniekiem ceļā uz savu mītnes zemi, ja kopš iebraukšanas Latvijā nav beidzies pašizolācijas periods, jālieto mutes un deguna aizsegs
- Ārvalstniekiem, kuriem pozitīva Covid-19 testa dēļ noteikta karantīna, ceļā uz savu mītnes zemi jālieto medicīniskā sejas maska
- Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot pasažieri, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs un cilvēki, kas bijuši kontaktā ar Covid-19 inficētu personu

Izglītība

Bērnudārzu darbība - Bērnudārzi drīkst darboties pilnā apmērā, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības    
Mācības   - Skolām no 1. septembra mācības jāorganizē (A) klātienē. Drošai cilvēku plūsmas organizācijai tās var notikt (B) daļēji attālināti. Ja skolā tiek atklāts Covid-19 gadījums, jābūt plānam, kā mācības organizēt (C) pilnībā attālināti atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām
- Skolās pusdienu starpbrīži drīkst būt īsāki par 30 minūtēm
 
Sporta aktivitātes   - Drīkst organizēt nodarbības un treniņus grupām līdz 30 cilvēkiem, nepārklājoties treniņgrupām
- Sporta sacensības drīkst organizēt līdz 1000 personām telpās bez skatītājiem, līdz 3000 personām ārpus telpām, ieskaitos skatītājus
- Sporta pasākumi iekštelpās, kuru kopējā platība ir vismaz 1000 m2 drīkst notikt ar skatītājiem
- Sporta pasākumi ārpus telpām drīkst notikt jebkurā diennakts laikā
 
Interešu izglītība  

- Drīkst organizēt pieaugušo profesionālās izglītības un interešu izglītības nodarbības līdz 50 cilvēkiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības
- Drīkst organizēt bērnu interešu izglītības nodarbības klātienē līdz 1000 personām telpās, līdz 3000 personām ārpus telpām, bet lai plūsmas nepārklājas ar konsultācijām, eksāmeniem u.c. pasākumiem skolās. 
- Jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības un 2 metru distance, izņemot dejās un korī.
- Drīkst organizēt bērnu un jauniešu nometnes līdz 30 dalībniekiem ar ārsta izziņu un atļauju piedalīties nometnē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Ja to pieļauj attiecīgās nometnes norises vietas kapacitāte, tad vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes

 

Publiski pasākumi un aktivitātes

Darba laiks   - Izklaides, kultūras, sporta, sabiedriskās ēdināšanas un citas atpūtas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 2.00, izņemot naktsklubus, diskotēkas u.tml., kuru darba laiks nedrīkst pārsniegt plkst. 24.00
- Brīvdabas kino darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00
- Nedrīkst strādāt naktī no plkst. 2.00 līdz 6.00
Amatiermākslas kolektīvu darbība    Drīkst notikt organizēta amatiermākslas kolektīvu darbība, piemēram, kori, deju kopas, ansambļi, tautas lietišķās mākslas pulciņi, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus  
Pasākumi telpās   - Drīkst organizēt pasākumus līdz 1000 personām telpās, ievērojot fizisko distancēšanos, drošības pasākumus un organizatora noteikumus 
- Kultūras un darījumu tūrisma (konferenču, kongresu) pasākumos, kuros apmeklētāji sēž personalizētās, fiksētās sēdvietās, starp sēdvietām jāievēro 1 metra distance
 
Pasākumi ārā  

- Drīkst organizēt pasākumus līdz 3000 personām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības noteikumus
- Drīkst organizēt brīvdabas auto-kino un auto-koncertus (neatkarīgi no dalībnieku skaita), kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī

 
Dievkalpojumi, citas reliģiskās darbības   - Drīkst organizēt, ievērojot fiziskās distancēšanās noteikumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus līdz 1000 personām telpās, līdz 3000 personām ārpus telpām
- Reliģiskās darbības veikšanas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 2.00
- Reliģiskās darbības veikšanas vietas nedrīkst strādāt no plkst. 2.00 līdz 6.00
Sabiedriskās ēdināšanas vietas  

- Drīkst strādāt no plkst. 6.00. līdz 2.00
- Starp galdiņiem jābūt 2 metru distancei un telpās jāparedz vismaz 3 m2 uz vienu apmeklētāju
- Pie viena galdiņa telpās drīkst būt ne vairāk kā 8 cilvēki, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus
- Pie viena galdiņa ārtelpās apmeklētāju skaits nav ierobežots

 
Sportošana  

- Drīkst organizēt visu veidu sporta nodarbības un treniņus
- Nodarbībās un treniņos jānodrošina 4 m2 platība uz cilvēku, nepārsniedzot 1000 cilvēku skaitu telpās vai 3000 cilvēku ārpus telpām
- Vienā treniņgrupā drīkst būt ne vairāk kā 30 cilvēku, un treniņgrupas nedrīkst fiziski pārklāties, arī ģērbtuvēs un sanitārajās telpās
- Sporta sacensības drīkst organizēt līdz 1000 personām telpās un līdz 3000 personām ārpus telpām, ieskaitot skatītājus
- Sporta pasākumi iekštelpās, kuru kopējā platība ir vismaz 1000 m2 drīkst notikt ar skatītājiem
- Sporta pasākumi ārpus telpām drīkst notikt jebkurā laikā, nepārsniedzot 3000 personu ierobežojumu

 
Baseini   - Aktīvai peldēšanai jābūt vismaz  6 m2 ūdens virsmas platībai uz cilvēku, rekreācijai – 4 m2 uz cilvēku  

Privāti pasākumi

Pasākumi telpās   - Pasākumus drīkst organizēt, līdz 1000 personām telpās, nodrošinot 3 m2 platību uz apmeklētāju, ievērojot 2 metru distanci un ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības  
Pasākumi ārā   - Drīkst organizēt pasākumus līdz 3000 personām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības noteikumus
- Drīkst organizēt brīvdabas auto-kino un auto-koncertus (neatkarīgi no dalībnieku skaita), kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī
 
Kāzas, kristības, bēres   - Pasākumus drīkst organizēt, līdz 1000 personām telpās vai līdz 3000 personām ārpus telpām, ievērojot 2 metru distanci, nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumus  
Notikumi darbavietā     - Jāierobežo darbinieku pulcēšanās darbā ārpus darba pienākumu veikšanas

Iepirkšanās

Tirdzniecības centri - Atļauta visu veikalu darbība tirdzniecības centros arī brīvdienās un svētku dienās - Jāizvieto norādes par fizisko distancēšanos un drošības pasākumiem
- Tirdzniecības telpās jāierobežo apmeklētāju skaits
 

Ārvalstu braucieni

Ārvalstu braucieni

- Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība - informācija pieejama Ārlietu ministrijas apkopojumā.
- Pašizolācija nav jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā no valstīm, kurās jaunu Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju divās nedēļās nepārsniedz 16 (valstu saraksts SPKC mājas lapā)

- Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība - informācija pieejama Ārlietu ministrijas apkopojumā
- Starptautiskos pasažieru pārvadājumus neveic, ja saslimstības rādītājs valstī divas reizes pārsniedz vidējo saslimstības rādītāju Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē un Lielbritānijā.  (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Jāievēro 10 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, kurā divās nedēļās ir vairāk nekā 16 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi uz 100000 cilvēku (valstu saraksts SPKC mājas lapā)
- Jāievēro 10 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā no valsts, uz kuru netiek veikti starptautiskie pasažieru pārvadājumi

- - Rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība - informācija pieejama Ārlietu ministrijas apkopojumā.
- Rekomendēts nedoties uz un no valstīm, kurās ir vairāk nekā 25 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi divās nedēļās uz 100000 iedzīvotāju (valstu saraksts SPKC mājas lapā)

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi

Valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi   - Ieteicams sniegt un saņemt attālināti  
Sabiedrības līdzdalība   - Drīkst organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmes līdz 1000 personām telpās vai līdz 3000 personām ārpus telpām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus  
Piketi, mītiņi, gājieni   - Drīkst organizēt piketus, mītiņus un gājienus klātienē līdz 1000 personām telpās vai līdz 3000 personām ārpus telpām, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus