Pārlekt uz galveno saturu
Covid-19 izplatības ierobežošanai ārkārtējā situācija Latvijā spēkā līdz 2020. gada 9. jūnijam. Fiziskā distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi joprojām jāievēro!
Covid-19 aktualitātes

Izmaiņas centralizēto eksāmenu norisē

Informācija 9. un 12. klašu skolēniem

Lapa tika atjaunota: 11.05.2020

9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, izņemot eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Skolēniem, kuri vēlas to kārtot, eksāmena rakstu daļa notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, eksāmens notiks 2. jūlijā.

12. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi notiks šādā kārtībā:

 • Obligātie centralizētie eksāmeni:
  • vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā; franču valodā rakstu un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
  • latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
  • matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.
 • Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu saraksts:
  • Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
  • ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
  • bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
  • fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā.
 • Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmenu saraksts:
  • ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
  • ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
  • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 3. jūlijā;
  • informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā. 

! Kārtība, kādā šogad eksāmenus un prakses kārto profesionālajās skolās.

Ir atļautas klātienes konsultācijas gan 9., gan 12.klašu skolēniem, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Konsultācijas jāorganizē, ievērojot visus noteiktos fiziskās distancēšanas un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

2019./2020.mācību gada valsts pārbaudījumu GRAFIKS

Vairāk informācijas atradīsi Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē

 

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija