Pārlekt uz galveno saturu

Sporta norišu organizēšana

Lapa tika atjaunota: 15.09.2021

Sporta treniņi
 • Sporta norisēs piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu (tai skaitā individuāla apmeklējuma ietvaros) gan iekštelpās, gan ārtelpās.
 • Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti var pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņu.
 • Vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 25 m2 no treniņa (nodarbības) norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 m2 no ūdens virsmas platības), peldētapmācības peldbaseinos ne mazāk kā 6 m2 no ūdens virsmas platības.
 • Ja kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks par 100, līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120, vienai personai nodrošinot 15 m2 no pieejamās platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 10 m2 no ūdens virsmas platības.  
 • Piepildījums telpai, kurā notiek treniņprocess, nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra.
 • Sporta treniņa (nodarbības) laiks nedrīkst nepārsniedz 90 minūtes. 
 • Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.
 • Dalībai treniņos nav vecuma ierobežojuma, bet sacensībās iekštelpās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem.
Sporta sacensības


Ja sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par  negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs, tad šādas sporta sacensības drīkst notikt arī iekštelpās,ievērojot noteiktos epidemioloģiskie drošības pasākumi
Ja sporta sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tad šādas sporta sacensības drīkst noteikt bez papildus ierobežojumiem.


Ārvalstu sportistu dalība starptautiskos sporta pasākumos Latvijā

Starptautisks sporta pasākums – starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendārā iekļautas starptautiskas nozīmes sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi), kā arī starptautisko līgu sporta sacensības, kuru saraksts ir publicēts biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē. Šajā kategorijā netiek iekļautas Baltijas vai Latvijas līmeņa sporta sacensības (tai skaitā atklātie čempionāti un kausa izcīņas), izņemot gadījumu, ja tās ir kvalifikācijas sacensības dalībai olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos olimpiskajos un paraolimpiskajos sporta veidos.

Ārvalstu sportisti un sporta darbinieki no SPKC sarakstā iekļautajām riska valstīm var ierasties Latvijā un piedalīties starptautiskos sporta pasākumos, ja būs veikti 2 Covid-19 testi un tie būs negatīvi:

 • 1.tests jāveic ne agrāk kā 3 dienas pirms ierašanās Latvijā
 • 2.tests – dienu pēc ierašanās Latvijā (līdz 2. rezultāta saņemšanai jāievēro pašizolācija)
 • 3. jeb atkārtots tests jāveic, ja saistībā ar dalību starptautiskā sporta pasākumā Latvijā jāuzturas ilgāk par 5 dienām

Pēc ierašanās Latvijā ārvalstu sportistiem un sporta darbiniekiem sporta pasākuma organizatoram jāiesniedz apliecinājums par to, ka viņi ievēros visus noteiktos ierobežojumus un novēros savu veselības stāvokli. 
Sportisti nedrīkstēs izmantot sabiedrisko transportu, bet būs jāizmanto savs vai starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā nodrošināts transports. 

Sporta pasākuma norises laikā persona nedrīkst apmeklēt citas publiskas vai sabiedriskas vietas, tai skaitā bārus un restorānus, kā arī jācenšas ierobežot kontaktus ar citiem cilvēkiem pasākuma norises laikā.

Savukārt starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā pienākums ir:

 • nodrošināt personu aizpildīto apliecinājumu un dokumentu par personām veikto Covid-19 testu rezultātu pieejamību starptautiskā sporta pasākuma norises vietā;
 • nekavējoties informēt attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis starptautiskā sporta pasākumā Latvijā neievēros noteiktos pienākumus. Tādā gadījumā atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas noteiktajai procedūrai būs nepieciešams lemt par personai izsniegtās akreditācijas anulēšanu.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu