Pārlekt uz galveno saturu

Sporta norišu organizēšana

Lapa tika atjaunota: 02.12.2021

Sporta treniņi grupā profesionālās un interešu izglītības programmās

Telpās

 • Piedalās bērni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, bērni līdz 12 gadu vecumam ar negatīvu Covid-19 testu izglītības iestādes skrīninga ietvaros.
 • Vienas klases izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros var sportot ar negatīvu Covid-19 testu izglītības iestādes skrīninga ietvaros.
 • Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.
 • Peldētapmācības peldbaseinos līdz 12 gadu vecumam 1 personai jānodrošina ne mazāk kā 6 m2 no ūdens virsmas platības.
 • Individuāli (vai vairāki, ja dzīvo vienā mājsaimniecībā) var piedalīties sporta norisēs kopā ar treniņa vadītāju ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti var pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņu.

Ārā

 • Ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai skolēni ar negatīvu Covid-19 testu (izņemot pirmsskolas izglītojamos)
 • Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti var pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņu.
 • Vienas klases  skolēni, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros var piedalīties sporta norisēs vienas treniņgrupas ietvaros. 

Sporta treniņu process

Telpās

 • Tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no treniņa norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 10 m2 no ūdens virsmas platības). Ja treniņu apmeklē vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītojamie (vienas klases ietvaros), kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, tad minētais ierobežojums par telpas vai ūdens virsmas platību netiek piemērots.
 • Grupu treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas. Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņu norises telpas platība, dažādu treniņgrupu plūsmas nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs.
 • Sporta norises vietas apmeklējuma laikā  iekštelpās ievēro 2m distanci (izņemot sporta treniņa telpu, kurā notiek treniņprocess).
 • Sporta treniņu vada persona, kura atbilst normatīvajiem aktiem par sporta speciālistu sertifikāciju.
 • Piepildījums ģērbtuvēs vienlaikus nepārsniedz 25 %.
 • Sporta treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji.

Ārā

 • Tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus).
 • Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %. Ja to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas ārtelpas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas nepārklājas un tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.
 • Individuālas fiziskas aktivitātes bez trenera - bez ierobežojuma. 
 • Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu treniņu norisē: 
  • izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros;
  • vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros.

Sacensības

Sporta sacensības gan iekštelpās, gan ārtelpās notiek epidemioloģiski drošā vidē:

 1. Sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru).
 2. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 3. Skatītāji sporta sacensības drīkst apmeklēt, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un tiek nodrošinātas prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu (publisku pasākumu rīkošana tikai epidemioloģiski drošā vidē, papildus nodrošinot prasību par apmeklētāju skaitu  nodalītos sektoros, personalizētas sēdvietas, plūsmas organizēšanu, u.c.). Skatītāji sporta sacensību norises laikā (arī pārtraukumos) drīkst piecelties, sēdvietu atstāt drīkst tikai tualetes apmeklējumam.
 4. Tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā).
 5. Vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā).
 6. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %.
 7. Apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli.
 8. Uz Komandu sporta spēļu augstāko līgu sporta sacensībām, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem neattiecas darba laika ierobežojumi un minētie nosacījumi par distanci, maskām, piepildījumu ģērbtuvēs, u.c.

Starptautiskie sporta pasākumi gan iekštelpās, gan ārtelpās drīkst norisināties arī epidemioloģiski daļēji drošā vidē:

 1. Tiek nodrošināta visu to organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīga nošķiršana no pasākumu organizēšanā un norisē neiesaistītām personām.
 2. Prasība ievērot „burbuļa formātu” ir attiecināma arī uz Latvijas sportistiem, kā arī ikvienu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu no Latvijas.
 3. Neattiecas darba laika ierobežojumi un nosacījumi attiecībā uz platību, piepildījums ģērbtuvēs u.c.
 4. Skatītāji starptautiskus sporta pasākumus drīkst apmeklēt, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un tiek nodrošinātas prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu (publisku pasākumu rīkošana tikai epidemioloģiski drošā vidē, papildus nodrošinot prasību par sejas masku lietošanu, apmeklētāju skaitu  nodalītos sektoros, personalizētas sēdvietas, plūsmas organizēšanu, apmeklētāju ar bērniem (no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu), plūsmas tiek nodalītas laikā vai telpā, u.c.). Skatītāji sporta sacensību norises laikā (arī pārtraukumos) drīkst piecelties, sēdvietu atstāt drīkst tikai tualetes apmeklējumam.

Sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuru ierašanās Latvijas Republikas teritorijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām, ir jāatbilst Ministru kabineta 2021.gada  28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 141.punktā noteiktajām prasībām.


Izņēmumi attiecināmi uz šādu augstas klases sportistu treniņiem:
 • Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru) sportistiem;
 • Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistiem;
 • komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem) komandu sportistiem;
 • Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņiem.
 1. Sportistu treniņi notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās drīkst norisināties epidemioloģiski drošā vidē.
 2. Uz to norisi neattiecas nosacījumi par vienai personai nodrošināmo platību, grupu lielumu, piepildījums ģērbtuvēs, u.c.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu