Pārlekt uz galveno saturu

Sporta norišu organizēšana

Lapa tika atjaunota: 29.06.2021

Sporta treniņi un sacensības
 • Telpās drīkst notikt pastāvīgu amatieru sporta grupu treniņi grupās līdz 20 personām, ja dalībnieki ir vakcinēti pret Covid-19 vai var dokumentāri pierādīt, ka ir izslimojuši vīrusu:

  • minētais regulējums attiecas tikai uz pastāvīgiem amatieru sporta kolektīviem, kuros nav regulāra dalībnieku mainība. Vienā sporta treniņa (nodarbības) norises telpā var norisināties sporta treniņš tikai vienai grupai, un telpā nedrīkstēs atrasties persona, par kuru nav informācijas, ka tā ir vakcinēta vai bijusi inficējusies.

 • Atļauts organizēt āra sporta treniņus līdz 20 personām (neskaitot treneri) arī tad, ja dalībnieki nav vakcinējušies pret Covid-19 un nav vīrusu pārslimojuši.
 • Sporta treniņus un nodarbības ārtelpās drīkst uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 24.00
 • Sporta treniņi telpās drīkst notikt bez papildus nosacījumiem, ja personas ir vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 (nodrošinot, ka arī personāls atbilst minētajām prasībām):
  • telpā drīkst atrasties dažādu sertifikātu turētāji (testēti, izslimojuši, vakcinēti), bet jāievēro papildus nosacījumi par telpas platību uz 1 personu, telpas noslodzi, treniņgrupu lielumu, treniņa ilgumu, u.c.  
 • Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus drīkst norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.
 • Ir atļauta sporta inventāra noma un lietošana ārā.
 • Nepilngadīgiem profesionāliem sportistiem (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās) ir atļauts piedalīties komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensībās
 • Trenēties iekštelpās, neievērojot ierobežojumus, var Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportisti, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu pieaugušie sportisti, Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņi, kā arī tādi Latvijas jauniešu un junioru izlašu sportisti, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules čempionātā
 • Aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības, izņemot:
  • Atļauts organizēt starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) izlašu sportistiem.
  • Atļautas komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai profesionāli sportisti, ja tās norisinās bez skatītājiem.
  • Sporta sacensības drīkst norisināties visās Latvijas komandu sporta spēļu augstākajās līgās, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem
  • Atļauts rīkot sacensības ne tikai Latvijas pieaugušo izlašu sportistiem, bet arī izlašu sportistiem vecumā no 10 gadiem, stingri ievērojot visus epidemioloģiskās prasības un nosacījumus. 
 • Ārtelpu un iekštelpu sporta sacensības klātienē drīkst vērot skatītāji, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.
 • Ārtelpu sacensībās klātienē drīkst vērot skatītāji, kuriem ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, tai skaitā arī vienlaicīgi ar skatītājiem, kuriem būs sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, ja tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas.
 • Iekštelpās atļauts organizēt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņus (nodarbības). Uzzini vairāk: Sporta treniņi varēs norisināties arī iekštelpās!
 • Kamēr 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniegs 120, sporta sacensību norises vietā ārpus telpām vienlaikus var atrasties 500 personas.
Ārvalstu sportistu dalība starptautiskos sporta pasākumos Latvijā

Starptautisks sporta pasākums – starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendārā iekļautas starptautiskas nozīmes sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi), kā arī starptautisko līgu sporta sacensības, kuru saraksts ir publicēts biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē. Šajā kategorijā netiek iekļautas Baltijas vai Latvijas līmeņa sporta sacensības (tai skaitā atklātie čempionāti un kausa izcīņas), izņemot gadījumu, ja tās ir kvalifikācijas sacensības dalībai olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos olimpiskajos un paraolimpiskajos sporta veidos.

Ārvalstu sportisti un sporta darbinieki no SPKC sarakstā iekļautajām riska valstīm var ierasties Latvijā un piedalīties starptautiskos sporta pasākumos, ja būs veikti 2 Covid-19 testi un tie būs negatīvi:

 • 1.tests jāveic ne agrāk kā 3 dienas pirms ierašanās Latvijā
 • 2.tests – dienu pēc ierašanās Latvijā (līdz 2. rezultāta saņemšanai jāievēro pašizolācija)
 • 3. jeb atkārtots tests jāveic, ja saistībā ar dalību starptautiskā sporta pasākumā Latvijā jāuzturas ilgāk par 5 dienām

Pēc ierašanās Latvijā ārvalstu sportistiem un sporta darbiniekiem sporta pasākuma organizatoram jāiesniedz apliecinājums par to, ka viņi ievēros visus noteiktos ierobežojumus un novēros savu veselības stāvokli. 
Sportisti nedrīkstēs izmantot sabiedrisko transportu, bet būs jāizmanto savs vai starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā nodrošināts transports. 

Sporta pasākuma norises laikā persona nedrīkst apmeklēt citas publiskas vai sabiedriskas vietas, tai skaitā bārus un restorānus, kā arī jācenšas ierobežot kontaktus ar citiem cilvēkiem pasākuma norises laikā.

Savukārt starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā pienākums ir:

 • nodrošināt personu aizpildīto apliecinājumu un dokumentu par personām veikto Covid-19 testu rezultātu pieejamību starptautiskā sporta pasākuma norises vietā;
 • nekavējoties informēt attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis starptautiskā sporta pasākumā Latvijā neievēros noteiktos pienākumus. Tādā gadījumā atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas noteiktajai procedūrai būs nepieciešams lemt par personai izsniegtās akreditācijas anulēšanu.

Ieteikumi profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm mācību procesa organizēšanai un piesardzības pasākumiem mācību - treniņu nodarbību īstenošanai


Epidemioloģiski droši pilotprojekti

Lai ieviestu un pārbaudītu praksē epidemioloģiski drošu sporta sacensību un iekštelpu sporta treniņu (nodarbību) modeli, un nākotnē ieviestu gūto pieredzi, paredzēts īstenot epidemioloģiski drošu sporta norišu izmēģinājumprojektus (pilotprojektus).

Kā pirmo paredzēts īstenot pilotprojektu sporta treniņu (nodarbību) norisei hokejā, daiļslidošanā un šorttrekā ledus hallēs (iekštelpu slidotavās). Pamatojums minētā pilotprojekta izvēlei ir šo sporta veidu un to treniņprocesam nepieciešamās sporta infrastruktūras specifika, kā arī fakts, ka minētajos sporta veidos ārtelpās nav iespējas attīstīt slidošanas prasmes. Plānotais pilotprojekta īstenošanas laika posms: 2021. gada 2. jūnijs - 2021. gada 11. jūlijs, savukārt īstenošanas vietas ir Latvijā esošās ledus halles (iekštelpu slidotavas).

Uz šādu pilotprojektu īstenošanu neatteiktos Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 32.7 17. un 32.7 18. punktā noteiktie ierobežojumi.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu