Pārlekt uz galveno saturu

Mācību procesa organizēšana

Mācību process ārkārtējās situācijas laikā

Lapa tika atjaunota: 15.11.2021

No 15.novembra mācību process visās pakāpēs notiek klātienē.

Uzsākot mācības klātienē jāievēro epidemioloģiskās drošības nosacījumi! 
 • Skolēni un pedagogi uz klātienes mācībām ierodas ar negatīvu Covid-19 testu vai vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu
 • Skolās turpinās skolēnu testēšana.
 • Klātienes mācību laikā visi lieto sejas maskas.
 • Tiek nodrošināta telpu vēdināšana, regulāra uzkopšana, virsmu dezinfekcija un plūsmu kontrole.  
 • Vienā telpā atrodas tikai vienas klases vai kursa izglītojamie.
 • Iespēju robežās "burbuļa" princips skolai jāievēro arī skolēnu ēdināšanas laikā. Gadījumā, ja to nav iespējams izdarīt, izglītības iestādei jāizvērtē un pēc iespējas jānosaka, piemēram, ēdināšanas grafiks pa klašu grupām, jānovieto atstatus attiecīgo klašu galdi utt.
 • Ārtelpās un starpbrīžos visi ievēro distanci un nepulcējas.
 • Izglītības iestādes neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus.
 • Iekštelpās bez vajadzības neuzturas trešās personas. To klātbūtne iestādē tiek stingri izvērtēta.  
 • Pēc iespējas mazāk tiek izmantots sabiedriskais transports. Uz skolu droši var doties (ja attālums atļauj) ar velosipēdu, kājām. 
Pirmsskolas izglītības iestādes
 • Bērnudārzos pieļaujama izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību.
 • Bērniem nav jāveic Covid-19 tests un nav jālieto sejas maskas.
 • Visiem darbiniekiem jālieto sejas maskas.
Skolas
 • 1.-12. klasēm mācību process notiek klātienē.
 • Telpās masku lietošana ir obligāta gan izglītojamiem, gan nodarbinātajiem.
 • Skolēni var piedalīties mācībās ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.
 • Skolēnu regulāra testēšana notiek pēc SPKC noteikta algoritma. Ja SPKC konstatējis izglītības iestādē ļoti augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku, triju dienu laikā tiek pārtraukta izglītības iestādes darbība klātienē.
Augstākā izglītība
 • Augstskolās un koledžās klātienē studiju procesā piedalās, tiek nodarbināti un sniedz pakalpojumus tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kam ir nepieciešamais atzinums par vakcinācijas atlikšanu, līdz vakcinācijas kursa pabeigšanai studiju procesā piedalās tikai attālināti.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu