Pārlekt uz galveno saturu

Mācību procesa organizēšana

Risinājumi droša mācību procesa nodrošināšanai

Lapa tika atjaunota: 27.02.2021

Lai nodrošinātu drošu mācību procesu:
 • 1.-12. klase mācās attālināti.
 • No 8. februāra pieejamas klātienes individuālās konsultācijas, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības:
  • 1.-12. klašu skolēniem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam;
  • 12. klašu skolēniem;
  • profesionālo skolu audzēkņiem, kam jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē
 • Skolēniem individuālās konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, nodrošinot, ka:
  • izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom);
  • konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes;
  • konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci;
  • pūšaminstrumentu spēles, dziedāšanas un dejošanas jomas audzēkņi individuālo konsultāciju laikā mutes un deguna aizsegu drīkst nelietot, ja pēdējo 72 stundu laikā pirms konsultācijas būs veikuši izmeklējumu Covid-19 diagnostikai un tas būs negatīvs
 • No 8. februāra atsevišķās augstākās izglītības studiju programmās individuāla programmu praktiskās daļas apguve un rezidentūra klātienē.
 • Interešu izglītība un mēģinājumi notiek tikai attālināti.
 • Speciālās izglītības iestādēs joprojām spēkā ir iespēja mācīties arī klātienē.
 • Arī pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas var tikt īstenotas tikai attālināti.
 • Nenotiek bērnu nometnes.
 • Bērna pieskatīšanai attālināto mācību laikā vecāki var izmantot slimības palīdzības pabalstu. Uzzini, kā saņemt pabalstu, apskatoties infografikā!
Mācību uzsākšana klātienē saskaņā ar reģionālo principu

Stingri ievērojot visus valstī ieviestos piesardzības un drošības pasākumus, mācības klātienē būs iespēja atsākt tajās pašvaldībās, kurās saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju:

 • Turpmāk SPKC  trešdienās apkopos datus un publicēs to pašvaldību sarakstu, kas atbilst drošas skolas kritērijiem.
 • Skolām, kurās tiek atsāktas klātienes mācības, ir jāievēro noteiktas epidemioloģiskās drošības prasības:
  • skolēniem no 1. klases ir jālieto maskas,
  • skolas nodrošina regulāru telpu vēdināšanu,
  • distancēšanos mācību procesā,
  • klašu nepārklāšanos starpbrīžos,
  • dezinfekcijas pasākumu veikšanu.
  • pēc Veselības inspekcijas izstrādāta algoritma izglītības iestādes klātienē nodarbinātajiem obligāti jāveic Covid-19 testēšana.

Pedagogi, kas ir paaugstināta riska grupā – ar hroniskām saslimšanām un seniori no 60 gadu vecuma – vienojoties ar izglītības iestādes vadītāju, var strādāt attālināti līdz brīdim, kamēr tiek uzsākta vakcinēšanās pret Covid-19.

Ja mācību iestādē ir skolēni, kuri dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar augstākiem saslimstības rādītājiem, skolas direktors konsultējas ar audzēkņa vecākiem, izvērtē iespējamos riskus un lemj par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā gadījumā atsevišķi. 

Projekts "Tava klase"

 • 2021. gada 21. janvārī jaunu mācību video filmēšanu atsāk izglītības platforma “Tava klase”.
 • Līdz pavasarim plānots izveidot 600 jaunas, divdesmit minūšu garas mācību stundas, kas aptver plašu tematu loku un dod iespēju skolotājiem izmantot tās radoši, atkarībā no konkrētās vajadzības darbā ar klasi.
 • Šobrīd filmētais materiāls attiecas uz 1., 4., 7. un 10. klašu mācību vielu, un ir konceptuāli un saturiski izstrādāts saskaņā ar pilnveidoto izglītības saturu.
 • Lai atbalstītu skolotājus, skolēnus un vecākus attālināto mācību procesā, sākot ar 29.janvāri, divas reizes nedēļā – pirmdienās un  piektdienās – “Tava klase” mācību stundas būs redzamas arī virszemes apraidē divos televīzijas kanālos: ReTV un Rīga TV24. Televīzijas programma ir izstrādāta, īpaši domājot par  turpmākajām nedēļām, kad attālināti jāmācās  1.- 4. klašu bērniem: diena ir strukturēta, ievērojot vajadzību izkustēties, atpūsties un dažādot veicamos uzdevumus.
 • Gan jaunie, gan iepriekš uzņemtie mācību video pastāvīgi ir pieejami vietnē “Tava klase”, kur tos var meklēt un grupēt lietotājam visērtākajā veidā – pēc tematiem, mācību priekšmetiem vai klašu grupām.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu