Pārlekt uz galveno saturu
Latvijas Republikas teritorijā no 9. novembra līdz 6. decembrim tiek izsludināta ārkārtējā situācija

Mācību procesa organizēšana

Risinājumi pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanai

Lapa tika atjaunota: 27.11.2020

 • 1.-6. klašu skolēni var mācīties klātienē.
 • 7.-12. klašu skolēni līdz 6. decembrim mācās attālināti. 
 • Līdz 6. decembrim nenotiek interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības klātienē, izņemot vienas grupas, kas vienlaikus ir arī izglītības iestādes viena grupa, ietvaros. Nodarbības var rīkot individuāli klātienē vai arī attālināti.
 • Līdz 31. decembrim augstākās izglītības studiju programmu apguve notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi un klīnisko praksi rezidentūrā.
 • Profesionālās izglītības iestādēs mācības notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti.
 • Speciālās izglītības iestādēs joprojām spēkā ir iespēja mācīties arī klātienē
 • No 7. novembra pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas var tikt īstenotas tikai attālināti, izņemot praktisko daļu.
 • Izglītības iestādes koplietošanas telpās gan skolotājiem, gan bērniem no 13 gadu vecuma jālieto maskas.
 • Nenotiek bērnu nometnes.
Kultūras ministrijas vadlīnijas kultūrizglītības iestāžu darbam

noteikumi kultūras pasākumiem, skolām, pulciņiem

 

Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi trīs piedāvājumus (A, B un C modeļus), kā izglītības iestādēm organizēt mācību procesu, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un distancēšanās iespējas koplietošanas telpās.

A modelis – mācības klātienē

Izglītības un zinātnes ministrija no 1. septembra rosina izglītības iestādēm plānot mācību procesu klātienē, ja Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits Latvijā strauji nepieaugs. 
Klātienes mācības var notikt, ja visos izglītības līmeņos ir ievēroti drošības pasākumi:

 • Distancēšanās
 • Personiskā veselības stāvokļa uzraudzība
 • Higiēnas ievērošana
 • Savlaicīga informēšana
B modelis – mācības daļēji attālināti

Ja izglītības iestāde nevar nodrošināt drošu distancēšanos – koplietošanas telpu piepildījums mācību laikā, starpbrīžos un pasākumos ir pārāk blīvs –, mācības notiek daļēji attālināti:

 • 1.–6. klase mācās klātienē
 • 7.–12. klasei mācības var tikt organizētas klātienē (40–60%) un attālināti profesionālās izglītības iestādēm 60–80% klātienē, 20– 40% attālināti
 • Augstskolās šī proporcija ir atkarīga no studiju programmas specifikas

C modelis – mācības attālināti

Ja izglītības iestādē ir konstatēta inficēšanās vai saslimstība ar Covid-19, vai valstī, pašvaldībā vai skolā ir noteikti vīrusa ierobežošanas pasākumi, mācības notiek attālināti. Šo modeli var piemērot klasei, klašu grupai vai visai izglītības iestādei. C modelī attālinātam mācību procesam saturu var plānot mazākā apjomā nekā mācībām klātienē.

Bērnudārzi

Pirmsskolas izglītības iestādes un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietas darbojas ierastajā kārtībā, ievērojot vispārējus piesardzības pasākumus – dezinfekcija, distancēšanās, veselības stāvokļa novērošana. Ieteikumi piesardzības pasākumu īstenošanai.

Pieaugušo izglītība

No 7. novembra pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas var tikt īstenotas tikai attālināti, izņemot praktisko daļu.

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija