Pārlekt uz galveno saturu

Mācību procesa organizēšana

Risinājumi droša mācību procesa nodrošināšanai

Lapa tika atjaunota: 09.07.2021

Iestājpārbaudījumu organizēšana 

Reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt no 2021.gada 1. jūlija. Lai nodrošinātu visiem vienādas iespējas, skolām ir jānosaka viens papildtermiņš iestājpārbaudījuma kārtošanai tiem skolēniem, kuri sākotnēji noteiktajā datumā nedrīkst piedalīties iestājpārbaudījumā Covid-19 infekcijas vai noteiktās karantīnas dēļ.

Studiju programmās, kurās ir paredzēta reflektantu praktiskās sagatavotības pārbaude (piem., fiziskās sagatavotības pārbaude, praktisko iemaņu pārbaude teātra mākslā, dejā un horeogrāfijā, audiovizuālajā mākslā, u.c.), lai nodrošinātu objektīvu izvērtējumu, šo iestājpārbaudījumu daļu ir nepieciešams īstenot klātienē ne vairāk kā 10 personām grupā, t.i. personām, kuras kārto iestājpārbaudījumu. 

Ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto karantīnas un izolācijas minimālo termiņu, starp iestājpārbaudījuma norises datumiem ir jāparedz vismaz 14 dienu starplaiks.


Pieaugušo izglītība klātienē

Turpmāk pieaugušo izglītību klātienē varēs realizēt augstākajā, profesionālajā un pieaugušo izglītībā sekojoši:

Nepieciešams ievērot šādas epidemioloģiskās drošības prasības:

 • mācību grupas dalībnieku kopskaits nepārsniedz 30 cilvēkus iekštelpā, 50 - ārtelpā;
 • tiek organizēta iknedēļas Covid-19 vīrusa testēšana (izņemot vakcinētas par vīrusu pārslimojušas personas);
 • dalībnieki lieto mutes un deguna aizsegus:
  • vakcinētas vai Covid-19 izslimojušas personas var piedalīties pieaugušo profesionālās izglītības programmu apguvē klātienē līdz 30 personām grupā, neievērojot prasības par masku nēsāšanu, distances ievērošanu, platību uz personu,  u.c., izņemot telpu vēdināšanu:
   •  ja telpā ir arī personas, kas nevar apliecināt vakcinācijas vai izslimošanas faktu, vakcinētās un pārslimojušās personas var neievērot prasību par masku nēsāšanu, bet pārējās prasības ir jāievēro (platība, vēdināšana u.c.). 
 • katram mācību dalībniekam jānodrošina vismaz 3 m2 telpas;
 • telpas regulāri jāvēdina;
 • izglītības iestādei jānodrošina plūsmu nepārklāšanās;

Pirmsskolas izglītības iestādes

Nav ierobežojumi bērnudārzu apmeklējumam, ievērojot stingras epidemioloģiskās prasības:

 • nav pieļaujama vairāku grupiņu bērnu vienlaicīga atrašanās vienā telpā;
 • jūnijā, jūlijā un augustā pieļaujama apvienoto grupu (dežūrgrupu) darbība:
  • līdz 24 bērniem no viena bērnudārza vai pašvaldības; 
  • vismaz mēnesi grupas sastāvs nemainās.
 • uz pirmsskolas pedagogiem nav attiecināmi no 16. marta noteiktie ierobežojumi valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem par darba veikšanu klātienē;
 • bērnudārzos nodarbinātajiem ir regulāri jāveic Covid-19 tests:
  • pilnībā vakcinētiem bērnudārza darbiniekiem nav reizi nedēļā jāveic Covid-19 tests. 

Video: Tiešsaistes seminārs par drošu eksāmenu norisi

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu