Pārlekt uz galveno saturu

Mācību procesa organizēšana

Drošs mācību process klātienē

Lapa tika atjaunota: 22.09.2021

Masku lietošana

Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot:

 • Bērnus līdz 7 gadu vecumam;
 • Nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 • Izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu stundu laikā mācību telpās (koplietošanas telpās jālieto)
 • 1. – 3.klases izglītojamie izglītības iestādē klātienes izglītības procesā mācību telpā (skolas vadība var pieņemt lēmumu par masku lietošanu);
 • Ja nav iespējams lietot mutes un deguna aizsegu atbilstoši mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikai;
 • Sporta stundas norisē fizisko aktivitāšu laikā.
 • Skolas vadība var pieņemt prasību visiem skolēniem arī stundu laikā lietot sejas maskas.

Pirmsskolas izglītība


Bērniem:

 • nav jāveic Covid-19 tests;
 • nav jālieto sejas maska.

Darbinieki:

 • var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu;
 • var nelietot sejas maskas, ja ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
   

Mācību process pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē


Skolēni:

 • Var piedalīties mācībās ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu;
 • Skolēnu regulāra testēšana notiek pēc SPKC noteikta algoritma.

Darbinieki:

 • Var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.


Augstskolas un koledžas

 

 • Koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās personas tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 
 • Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, koledža/augstskola ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa nesamazināšanos.
 • Pārejas periodā - līdz 2021. gada 10.oktobrim - klātienē var piedalīties personas arī negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā.
   

Augstskolai ir jāapkopo informācija par ārvalsts studējošā ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijā. Ja tas iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo augstskola nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju.


Darbs ar jaunatni
 • Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātēs piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu. 
 • Aktivitātes notiek pēc iepriekšēja pieraksta. 
 • Iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 20 jauniešiem un vienam jaunietim ir ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības, nodrošinot telpu regulāru vēdināšanu. 
 • Ārpus telpām nodarbībā var piedalīties līdz 40 jauniešiem.
 • Skolā veiktais negatīvā testa rezultāts dod iespēju  piedalīties arī darba ar jaunatni aktivitātēs.

Uzzini vairāk par izglītības procesa organizēšanu Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē. 

Jautājumi un atbildes par testēšanu Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā. 

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu