Pārlekt uz galveno saturu
Pieaudzis ar Covid-19 saslimušo skaits! Katra iedzīvotāja pienākums ir ievērot piesardzību: nedrūzmēties, izvairīties no ceļošanas uz ārzemēm un rūpēties par roku higiēnu!
Covid-19 aktualitātes

Mācību procesa organizēšana

Risinājumi pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanai

Lapa tika atjaunota: 31.07.2020

Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi trīs piedāvājumus (A, B un C modeļus), kā izglītības iestādēm organizēt mācību procesu, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un distancēšanās iespējas koplietošanas telpās.

A modelis – mācības klātienē

Izglītības un zinātnes ministrija no 1. septembra rosina izglītības iestādēm plānot mācību procesu klātienē, ja Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits Latvijā strauji nepieaugs. 
Klātienes mācības var notikt, ja visos izglītības līmeņos ir ievēroti drošības pasākumi:

 • Distancēšanās
 • Personiskā veselības stāvokļa uzraudzība
 • Higiēnas ievērošana
 • Savlaicīga informēšana
B modelis – mācības daļēji attālināti

Ja izglītības iestāde nevar nodrošināt drošu distancēšanos – koplietošanas telpu piepildījums mācību laikā, starpbrīžos un pasākumos ir pārāk blīvs –, mācības notiek daļēji attālināti:

 • 1.–6. klase mācās klātienē
 • 7.–12. klasei mācības var tikt organizētas klātienē (40–60%) un attālināti profesionālās izglītības iestādēm 60–80% klātienē, 20– 40% attālināti
 • Augstskolās šī proporcija ir atkarīga no studiju programmas specifikas

C modelis – mācības attālināti

Ja izglītības iestādē ir konstatēta inficēšanās vai saslimstība ar Covid-19, vai valstī, pašvaldībā vai skolā ir noteikti vīrusa ierobežošanas pasākumi, mācības notiek attālināti. Šo modeli var piemērot klasei, klašu grupai vai visai izglītības iestādei. C modelī attālinātam mācību procesam saturu var plānot mazākā apjomā nekā mācībām klātienē.

1. septembris

Organizējot 1. septembri – Zinību dienu –, izglītības iestādēm ir jāievēro vispārējās pulcēšanās prasības:

 • 2 m distance starp dalībniekiem;
 • līdz 250 cilvēkiem iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk;
 • līdz 500 cilvēkiem iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2, taču ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita telpā, ievērojot, ka 1 personai jānodrošina 4 m2;
 • 3000 cilvēku ārtelpās, nodrošinot publiski pieejamu informāciju par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu; 
 • pieejami dezinfekcijas līdzekļi.

Tomēr šīs prasības augustā var tikt mainītas, tāpēc aicinājums sekot oficiālajai informācijai.

Bērnudārzi

Pirmsskolas izglītības iestādes un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietas darbojas ierastajā kārtībā, ievērojot vispārējus piesardzības pasākumus – dezinfekcija, distancēšanās, veselības stāvokļa novērošana. Ieteikumi piesardzības pasākumu īstenošanai.

Pieaugušo izglītība

Līdz 2020. gada 31. augustam pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās maksimālais personu skaits grupā ir 50.
 

Vairāk informācijas, vadlīnijas un padomi attālinātā mācību procesa organizēšanai ir atrodami Valsts izglītības satura centra un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.
 

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija